Виховна робота

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ЛІЦЕЇ

Шевченківська тріада

Зміст роботи

Термін виконання

Форма

контролю

Виконавці

1.        

Розпочати роботу над виховною темою ліцею на 2020-2021 роки: «Виховання всебічно розвиненої особистості, конкурентноздатної, соціально інтегрованої до повноцінної участі в суспільній і прогресивній діяльності в умовах інформаційного суспільства»

Протягом року

 

Жеребко Т.О.

2.        

Спланувати виховну діяльність ліцею спираючись на концепцію співпраці між усіма учасниками освітнього процесу «Шевченківська тріада» розроблений та запроваджений управлінням освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Протягом року

 

Жеребко Т.О.

3.        

Продовжувати виховну роботу в ліцеї за такими проектами:

-          «Україна в моєму серці»

-          «З людьми і для людей»

-          «Всесвітня спадщина в руках молоді»

Протягом року

План виховної роботи

Жеребко Т.О.

4.        

Забезпечити виконання наступних напрямків діяльності:

-          національно - патріотичне виховання;

-          морально-правове виховання;

-          творчий розвиток особистості учня; індивідуальна робота з учнями за інтересами;

-          робота з обдарованими учнями (МАН, гуртки)

-          професійна орієнтація;

-          художньо-естетичне виховання;

-          формування засад здорового способу життя.

Протягом року

План ВР

Жеребко Т.О

5.        

Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації

Ст.195 (ІІІ ч.)

Протягом року

План ВР

Жеребко Т.О

6.        

Створення безпечного освітнього середовища згідно Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії боулінгу (цькуванню)». Схвалення «Плану заходів з протидії булінгу», Наказу МОН «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування)та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти».

Протягом року

План заходів

Жеребко Т.О

7.        

Пріоритетні напрямки роботи

У роботі з учнями :

-    Забезпечення реалізації концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності; (розвиток громадянських та соціальних компетентностей);

-    Розвиток креативних здібностей ліцеїстів шляхом розвитку учнівського самоврядування;

-    Забезпечення реалізації національно-патріотичного виховання дітей та молоді на прикладах героїчної боротьби Українського народу за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України,

-    Формування мотивуючого освітнього середовища у напрямі здоров’язбереження та виховання на засадах здорового способу життя;

-    Формування особистісних рис громадян Української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості; моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури, «громадянин-патріот-гуманіст, сім’янин».

-    Забезпечення умов саморозвитку та самореалізації особистості .

-    Виявлення та вдосконалення міжособистісних відносин в учнівському колективі. (формування духовно-моральних взаємен між учасниками освітнього процесу);

-    Створення безпечного освітнього середовища та попередження і протидія булінгу (цькуванню);

-    -Формування в учнів ціннісних життєвих навичок;

-    Допомога учням у пізнанні власного характеру, боротьбі з негативними звичками, вихованні позитивних якостей, аналізі власних дії, плануванні своєї роботи, прагненні поліпшити свої найсильніші риси характеру, виявленні тих власних позитивних якостей від яких починається розвиток індивідуальності, спрямованої на майбутню професію лікаря.

-    Допомога в оволодінні навчальними онлайн платформами та технологіями для дистанційного навчання в період карантину спричиненого пандемією хвороби covid-19.

У роботі з батьками:

Педагогіка співробітництва:

-     надання допомоги у сімейному вихованні через систему педагогічного навчання;

-     індивідуальна робота з батьками через систему онлайнспілкування;

-     допомога психолога у вихованні дитини;

-     профорієнтаційна робота, спрямована на професійне самовизначення;

-     залучення батьків до освітнього процесу та його контролю (відвідування, перевірка зовнішнього вигляду, збереження майна та підручників, проведення бесід, лекторіїв, допомога в організації профорієнтаційних профільних екскурсій, проведенні свят та змагань, організації дозвілля, в протидії булінгу);

-     залучення батьків до санітарно-гігієнічного контролю приміщень в умовах адаптованого карантину (їдальні, кабінетів, туалетних кімнат, спортивного майданчика)

Протягом року

Плани заходів

Жеребко Т.О

8.        

Організувати роботу ліцею у програмі асоційованих шкіл ЮНЕСКО (за можливості адаптивного чи загального карантину)

Постійно

Звіт за рік

Жеребко Т.О

 

9.        

Забезпечити виконання Плану заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація»

Постійно

План роботи

Жеребко Т.О

10.     

Забезпечити виконання Плану заходів щодо реалізації Стратегії Національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

Постійно

План роботи

Жеребко Т.О

11.     

Провести вибори органів учнівського самоврядування у класних колективах

Жовтень

План роботи

Куратори

12.     

Провести вибори до учнівського Парламенту ліцею.

Жовтень

План роботи

Жеребко Т.О

13.     

Організувати діяльність учнівського самоврядування – Парламенту ліцею

 

Жовтень

План роботи

Жеребко Т.О

Парламент

14.     

Організувати навчання учнівського активу

(на засіданнях Парламенту ліцею).

Постійно

План роботи

ЗДВР

Жеребко Т.О

15.     

Залучити учнів до участі в різних виховних заходах. Розподілити серед учнів доручення.

Затвердити планування класних колективів.

Вересень

Плани роботи класних колективів

Куратори

Парламент ліцею

16.     

Координація роботи вчителів, класних керівників (кураторів), психолога, медсестри з профілактики правопорушень, дотримання санітарних вимог щодо профілактичних заходів запобігання захворюваності на covid-19 та інші сезонні респіраторні захворювання.

Постійно

 

Жеребко Т.О.

Куратори,

Викладачі,

Мед.сестра,

Психолог

 

17.     

Налагодити роботу гуртків, секцій, клубів за інтересами, узгодити плани їхньої роботи.

За розкладом

План роботи гуртків

Жеребко Т.О

18.     

Поновити банк даних дітей пільгових категорій, іногородніх, дітей учасників ООС

Вересень

Банк даних

Жеребко Т.О

19.     

Провести тематичні Тижні, Місячники

(ДОДАТОК №15)

Протягом року

План

Жеребко Т.О

20.     

Проведення психолого-педагогічної діагностики:

-      домінуючих особистісних інтересів, здібностей, цілісних орієнтацій учнів;

-      творчого й професійного потенціалу педпрацівників;

-      діагностика взаємовідносин у системі учитель – учні – батьки.

-      діагностика адаптації учнів до навчання в умовах ліцею.

-      -діагностика взаємовідносин у колективі (протидія булінгу).

Протягом року

 

Психолог Гапонова Г.К.

21.     

Заходи щодо виконання державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, протидії жорстокому поводженню з дітьми, торгівлі людьми.

Протягом року

План роботи

Жеребко Т.О

22.     

Протягом року організувати роботу з батьками: батьківські збори, лекторії, батьківські уроки батьків-фахівців медиків та юристів, індивідуальна робота за потреби.

За планом

 

Жеребко Т.О.

куратори

23.     

Аналізувати стан виховної роботи в ліцеї за напрямками на педагогічних радах та нарадах при директорі

Протягом року

Аналітичні

довідки

Жеребко Т.О

24.     

Проводити Єдині виховні години     (ДОДАТОК № 9)

 

 

Жеребко Т.О

25.     

Проводити цільові інструктажі з БЖ у разі організації позакласних та масових заходів: олімпіад, екскурсій, туристичних походів, спортивних змагань тощо.

Протягом року

Запис до журналу реєстрації інструктажів

Жеребко Т.О.,

куратори

ЗАГАЛЬНОЛІЦЕЙНІ ВИХОВНІ ЗАХОДИ

1.              1.

Свято – День знань

01.09.20

Сценарій

відеоролик

Жеребко Т.О

2.              2.

Традиційна поїздка до партнерів у м. Борзну Чернігівської обл. (за можливістю)

Вересень-жовтень

екскурсія

Жеребко Т.О

3.               

Спортивно-масові заходи, присвячені Дню працівника фізичної культури і спорту»

«Олімпійські уроки». Проведення «Олімпійського тижня»

вересень

Заходи

Онлайн-уроки

Викладачі фізичної культури

4.              3.

Тематичні заходи, лекції, екскурсії для учнів ліцею з метою вшанування пам'яті героїв підпільно-партизанського руху часів Другої світової війни в  рамках відзначення 79-ї річниці партизанського руху в Україні.

16-28.09.20

Лекції, екскурсії, зустрічі з ветеранами

Жеребко Т.О,

викладачі історії,

куратори

5.          

Провести заходи до роковин трагедії Бабиного Яру,

покладання квітів до пам’ятника розстріляним  фашистами у Бабиному Яру.

вересень

заходи

Жеребко Т.О,

куратори

6.          

День працівників освіти

До 04.10.20

Онлайн-Свято

Парламент ліцею

7.          

Відзначення 77-ї річниці визволення м. Києва та 76-ї річниці звільнення України від нацистських загарбників:

-      покладання квітів:

 - до пам'ятника загиблим лікарям і студентам Київського медичного інституту.

-до пам’ятника невідомому солдату.

-створення відеороликів «Вічна пам’ять героям»

Жовтень-листопад

Заходи

Жеребко Т.О,

викладачі історії,

куратори

8.          

Створення в бібліотеці архіву відео, аудіо матеріалів для учнів,вчителів, батьків.

постійно

 

бібліотекар, вчителі

9.          

Заходи до Дня ветерана та Міжнародного дня людей похилого віку. Відвідування (за можливості адаптивного карантину) ветеранів Другої світової війни, зустрічі з видатними людьми, класні години з запрошенням дідусів та бабусь «Сивина на скронях-мудрість у очах». Оформлення відеоматеріалів.

01.10.20

Заходи

Жеребко Т.О

Куратори

10.      

Участь в заходах до Міжнародного Дня лікаря

03.10.20

Заходи

Жеребко Т.О

11.      

Заходи до Дня захисника України

12-16.10.20

Заходи

Жеребко Т.О

12.      

Провести Місячник патріотичного виховання в ліцеї.

05.10-09.11.20

Заходи

Жеребко Т.О

13.      

Провести благодійний ярмарок «Допоможемо разом». Отримані кошти від якого будуть передані захисникам ООС (за можливості при адаптивному карантині)

05-13.10.20

ярмарок

Парламент

14.      

Участь у заходах до Дня української писемності та мови – дня вшанування пам'яті Преподобного Нестора-Літописця.

Літературний конкурс читців «О слово рідне!»

«День Вишиванки»

09.11-13.11.20

Заходи

Викладачі укр. мови та літератури

15.      

Участь у заходах до річниці з Дня народження видатного лікаря-хірурга, педагога, анатома, ініціатора створення медичного факультету Універстету Св. Володимира М.І. Пирогова (13.11.1810-23.11.1881)

12-14.11.20

Заходи

Іваненко Р.В., Жеребко Т.О

16.      

Заходи до Міжнародного Дня толерантності

16.11.20

Заходи

Іваненко Р.В., Жеребко Т.О

17.      

До Міжнародного дня відмови від паління взяти участь в заходах університетського та міського рівня.(третій четвер листопада)

19.11.20

Заходи

Жеребко Т.О

18.      

Заходи, присвячені Дню Гідності та Свободи

20.11.20

Заходи

Жеребко Т.О

19.      

Заходи до Дня пам'яті жертв Голодомору та політичних репресій. Участь у загальнодержавній акції "Запали свічку". Покладання квітів до пам’ятного знаку на Михайлівській площі.

23-28.11.20

Заходи

Жеребко Т.О

куратори,

Парламент ліцею

20.      

Заходи до Міжнародного дня проти насильства.

«16 днів проти насильства»

(щорічно з 25.11-10.12)

25.11-10.12.20

Заходи

Жеребко Т.О

куратори,

Парламент

21.      

Провести Місячник здорового способу життя

09.11-11.12.20

Заходи

Жеребко Т.О

Викл.фіз-ри

22.      

Провести Тиждень зарубіжної літератури та іноземної мови.

16-20.11.20

Заходи

Жеребко Т.О

Викл.зар.літ

23.      

Відзначення Всеукраїнського Дня боротьби зі СНІДом. (лекції, виховні години, зустрічі з волонтерами, робота агітбригади, відеопроекти)

23.11-07.12.20

Заходи

Жеребко Т.О,

куратори,

Парламент ліцею

24.      

Заходи до Міжнародного Дня інвалідів

23.11-07.12.20

Заходи

Жеребко Т.О,

куратори,

Парламент ліцею

25.      

День Збройних Сил України

06.12.20

Заходи

Жеребко Т.О,

куратори,

Парламент

26.     26

До Міжнародного дня прав людини (10.12) організувати проведення правового лекторію для учнів ліцею за участю фахівців з юриспруденції. Тиждень правових знань.

07-13.12.20

Заходи

Викладачі історії

БК

27.      

Участь у Всеукраїнському фестивалі мистецтв студентів-медиків і працівників лікувальних установ України "Ліра Гіппократа".

Грудень

(за умови проведення)

фестиваль

Іванова С.В.

28.      

Заходи щодо вшанування пам'яті видатного кардіолога, академіка НАНУ М.М. Амосова (6.12.1913-12.12.2002). Лекції, документальні фільми, інформація про життя та працю видатного хірурга.

12.12.20

заходи

Жеребко Т.О.

29.      

Провести благодійну акцію до Дня Св.Миколая «Зроби подарунок хворій дитині»

15-22.12.20

 

Парламент

30.      

Різдвяні, новорічні свята. Новорічна дискотека.(за можливості)

Грудень-січень

Свято

заходи

Жеребко Т.О,

куратори,

31.      

Вшанування пам’яті загиблих під Крутами

16.01.2021

заходи

Викладачі історії

32.      

Участь у заходах до Дня Соборності України. Тематичні лекції. Покладання квітів до пам’ятника Грушевського.

22.01.2021

заходи

Викладачі історії

33.      

До Всесвітнього Дня боротьби з онкологічними захворюваннями організувати проведення тематичних заходів на кафедрі онкології для учнів ліцею .

04-09.02.2021

заходи

Жеребко Т.О

34.      

Провести Декаду профілактики правопорушень

11-22.01.2021

заходи

Жеребко Т.О

35.      

День Святого Валентина

12.02.2021

Заходи

Жеребко Т.О,

Парламент ліцею

36.      

Провести Місячник рідної мови

15.02-15.03.2021

заходи

Жеребко Т.О,

Викладачі укр.мови

37.      

Міжнародний День рідної мови

19-22.02.2021

Заходи

Жеребко Т.О,

викладачі української мови та літератури

38.      

Заходи, присвячені вшануванню подвигу учасників Революції гідності. Відзначення Дня Героїв Небесної сотні

18-22.02.2021

Заходи

Жеребко Т.О,

Парламент ліцею

39.      

Проведення заходів щодо вшанування пам’яті О.О.Богомольця (26.02.1911-01.05.1991), академіка, доктора медичних наук, заслуженого діяча науки УРСР, відомого патофізіолога.

22-25.02.2021

заходи

Іваненко Р.В.,

Жеребко Т.О

40.      

Свято 8 Березня

05-10.03.2021

Заходи

Жеребко Т.О,

Парламент ліцею

41.      

До Міжнародного дня боротьби за ліквідацію расової дискримінації провести тематичні бесіди щодо профілактики ксенофобських та расистських проявів, толерантного та доброзичливого ставлення до всіх національностей.

17-19.03.2021

Заходи

Жеребко Т.О.,

Парламент ліцею

42.      

Святкування Шевченківських днів в межах Місячника рідної мови.

Березень

План Місячника рідної мови

Жеребко Т.О,

викладачі української мови та літератури

43.      

Провести Фестиваль української народної пісні «Пісня – душа народу»

Березень-травень

План Місячника рідної мови, Всесвітній день вишиванки

22.05.21

Жеребко Т.О,

викладачі,

Парламент

44.      

Провести Тиждень медичних знань та профільної підготовки.

15-20.03.2021

План тижня

Жеребко Т.О,

Куратори, викладачі медицини

45.      

Участь у Всеукраїнській навчально-просвітницькій акції до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом "Зупинимо туберкульоз разом".

20-25.03.221

акція

Іваненко Р.В., Жеребко Т.О

46.      

День гумору

01.04.2021

 

заходи

Жеребко Т.О,

Парламент ліцею

47.      

Провести місячник природничих наук та охорони довкілля. В рамках місячника провести Декаду екології.

05-30.04.2021

05-16.04.2021

План місячника

Викладачі предметів природ. циклу

48.      

Провести заходи до Всесвітнього Дня здоров’я (в межах місячника природничих наук)

(7.04.2021)

01-09.04.2021

Заходи місячника прир.наук

Жеребко Т.О

49.      

Провести конкурс читців власних творів «Дихає весна» («обдарована дитина»)

12-16.04.2021

конкурс

Викладачі літератури

50.      

Провести заходи до Дня довкілля (в межах місячника природничих наук)

17.04.2021

05-16.04.2021

Заходи

місячника прир.наук

Жеребко Т.О

51.      

Відзначення 35-ї річниці Чорнобильської трагедії

26.04.2021

19-30.04.2021

заходи

Жеребко Т.О.,

куратори

52.      

Участь у заходах до річниці з Дня народження Архієпископа Луки (В.Ф. Войно-Ясенецького) – випускника медичного факультету Університету Св. Володимира, відомого хірурга і церковного діяча (27.04.1877-11.06. 1961).

Протягом місяця

заходи

Жеребко Т.О

53.      

День пам’яті та примирення.

Заходи, присвячені 76 річниці перемоги над нацизмом у Європі.

08-09.05.2021

заходи

Жеребко Т.О.,

Куратори

54.      

День матері (ІІ неділя травня)

16.05.2021

заходи

Жеребко Т.О,

куратори

55.      

До Дня Європи проведення круглих столів, тематичних лекцій та семінарів: Євросоюз в сучасному світі.(ІІІ субота травня)

15.05.2021

Круглі столи, лекції, семінари

Жеребко Т.О,

Куратори

56.      

Заходи та покладання квітів до пам'ятника видатному вченому патофізіологу, Президенту Академії наук УРСР, академіку О.О. Богомольцю з нагоди річниці з дня народження (24.05.1881 – 19.07.1946).

24.05.2021

22-25.05.2021

заходи

Жеребко Т.О

57.      

Провести тиждень безпеки дорожнього руху

10-14.05.2021

заходи

Жеребко Т.О

58.      

Свято Останнього дзвоника

28.05.2021

сценарій

ЗДВР

Жеребко Т.О

куратори

59.      

Урочисті збори з нагоди вручення документів про освіту випускникам 9 та 11 класів

червень

Урочисті збори

Жеребко Т.О.,

куратори

НАЦІОНАЛЬНО - ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Робота над проектом «Україна в моєму серці»

1.

Виконання Плану заходів щодо реалізації Стратегії національно–патріотичного виховання дітей та молоді

Протягом року

План

Жеребко Т.О

 

2.

Забезпечення виконання методичних рекомендацій щодо використання державної, ліцейної символіки в ліцеї: цикл бесід, конкурсів, свят з питань вивчення символіки; поновлення куточків національної та ліцейної символіки

Протягом року

Бесіди,

Конкурси, свята

Жеребко Т.О

Куратори,

3.

Створити Раду з військово-патріотичного виховання в ліцеї та забезпечити її роботу.

Серпень -вересень

Наказ.

Протоколи

Директор ліцею

4.

Провести заходи, присвячені трагедії в Бабиному Яру.

21-28.09.20

заходи

Жеребко Т.О

5.

Провести місячник Патріотичного виховання

05.10-09.11.20

План місячника

Жеребко Т.О.

6.

Провести заходи до Дня визволення м. Києва від фашистських загарбників

2-6.11.20

заходи

Жеребко Т.О.

7.

Відзначити День української мови та писемності.

9.11.20

06-11.11.20

заходи

Жеребко Т.О., вик.укр.мови

8.

Провести заходи до Дня Гідності та Свободи.

16-21.11.20

заходи

Жеребко Т.О.

9.

Вшанувати загиблих під час голодомору в Україні

16-28.11.20

заходи

Жеребко Т.О., вик.іст.

10.

Провести єдиний урок до Дня Соборності України «Єдина і неподільна Україна»

22.01.2021

заходи

Жеребко Т.О,

11.

Вшанувати загиблих героїв Небесної Сотні.

15-20.02.2021

заходи

Жеребко Т.О.

12.

Провести місячник Рідної мови

15.02-15.03.2021

План місячника

Викладачі укр.мови

13.

Провести Шевченківські дні (в межах місячника рідної мови)

01-10.03.2021

План місячника

Викладачі укр.мови

14.

Вшанувати загиблих на ЧАЕС

19-30.04.2021

заходи

Жеребко Т.О,

15.

Провести заходи до Дня пам’яті та примирення

08-09.05.2021

заходи

Жеребко Т.О,

16.

Провести заходи до Дня Матері(ІІ неділя травня)

16.05.2021

Провести заходи

Жеребко Т.О,

17.

Провести заходи до Дня Європи (ІІІ субота травня)

15.05.2021

Провести заходи

Жеребко Т.О,

18.

Вивчення та дослідження історії рідного краю: екскурсії та подорожі; зустрічі з відомими людьми.

 

Протягом року

Екскурсії

Жеребко Т.О,

куратори

19.

Заходи присвячені Євроінтеграції.

Протягом року

План заходів

Жеребко Т.О,

Куратори

МОРАЛЬНО-ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ

1.

Організація інформаційно-просвітницької та профілактичної роботи щодо виконання антибулінгової політики ліцею.

Протягом року

План заходів

Жеребко Т.О.

2.

Забезпечити вивчення та  роз’яснення учням:

-     Основних положень Конституції України;

-     Декларації про суверенітет України;

-     Конвенції про права дитини.

За планом

 

Викладачі-предметн.,

куратори

3.

Організація виховної роботи щодо гендерної політики в Україні

Протягом року

Заходи

Жеребко Т.О., куратори

4.

Організація роботи з профілактики правопорушень серед учнів ліцею

Протягом року

Заходи

Жеребко Т.О., куратори

5.

Провести 16 днів проти насильства

23.11-09.12.20

Заходи

Жеребко Т.О,

6.

Тиждень правових знань

07-13.12.20

План тижня

Жеребко Т.О.

Викладачі права

7.

Провести батьківські уроки з правової тематики. (лектори – батьки фахівці з юриспруденції)

Грудень

Заходи

Жеребко Т.О

8.

Декада профілактики правопорушень, бездоглядності

11-22.01.2021

Заходи

Куратори

9.

 

Профілактика поширення ксенофобських та расистських проявів серед дітей

Протягом року

Заходи

Куратори

10

Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів

11.04.21

05-12.04.21

Заходи

Жеребко Т.О.

Викладачі історії,

куратори

ОБДАРОВАНА ДИТИНА

1.

Поновити інформаційний банк даних обдарованих дітей.

Вересень

Банк даних

Жеребко Т.О,

2.

Організувати роботу факультативів, гуртків, секцій

За розкладом

Календарні плани

Жеребко Т.О,,

викладачі

3.

Організація роботи Наукового товариства ліцеїстів імені А.П. Ромоданова (МАН)

Вересень

 

Жеребко Т.О

4.

Організувати зацікавлених учнів до участі в роботі асоційованих шкіл ЮНЕСКО

Протягом року

Звіт ЮНЕСКО

Жеребко Т.О

5.

Організувати участь ліцеїстів в учнівських дослідницьких конференціях медичного, біологічного та екологічного спрямування.

Протягом року

 

Конференція

Жеребко Т.О.

викладачі-предметники

6.

Налагодити зв’язки з міжнародними організаціями, школами-партнерами, діяльність яких спрямована на пошуки навчання обдарованих дітей.

Протягом року

 

Жеребко Т.О.

7.

Видати збірку учнівських поезій «Поетичні перлини».

Квітень-травень

збірка

Викладачі укр.та зарубіжної літератури

8.

Провести конкурс читців власної поезії «Дихає весна»

квітень

конкурс

Викладачі укр.та зарубіжної літератури

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА

Робота над проектом «З людьми і для людей»

1.       1.

Організувати виховну роботу за напрямком професійної орієнтації учнів на медичні спеціальності (екскурсії до клінік, медичних центрів, зустрічі з лікарями, робота курсів домедичної допомоги)

Постійно

План роботи

Педагогічний колектив

2.       2.

Організацію профорієнтаційної роботи, спрямованої  на розвиток самопізнання учнів, формування у них адекватної самооцінки.

Постійно

 

Педагогічний колектив

 

3.       3.

Продовжити роботу факультативів «Основи ділової етики та деонтології», «Лікувальна справа», «Профорієнтація учнів на медичні спеціальності», «Основи масажу»

За розкладом

Факультатив

Викладачі ліцею.

4.       4.

Провести тиждень медичних знань та профільної підготовки.

15-20.03.2021

Заходи

Викладачі предметів спеціального циклу.

5.       6.

Проведення професійних проб (професійних випробувань) для учнів 10-х класів. (За умови закінчення адаптованого карантину)

Червень

Медична практика

Кафедра пропедевтики внутр. хвороб НМУ

6.       7.

Здійснити планові навчальні екскурсії до Національного музею медицини.

За графіком

Навчальні екскурсії

Куратори

7.       8.

Продовжити співпрацю із соціальними інститутами та установами:

-Центр дитячої кардіології та кардіохірургії (ОХМАДИТ)

-   Київська міська онкологічна лікарня.

-   Дитячий кардіологічний Центр.

-   Київський міський центр соціальних служб для молоді.

-   Український науково-методичний центр практичної психології та соціальної роботи.

-   Міський центр здоров’я.

-   Медичні клініки.

-   Вищі медичні навчальні заклади.

За графіком

Навчальні заняття, навчальні екскурсії

Куратори,

Жеребко Т.О

8.       9.

Здійснити навчальну екскурсію в садибу

М.І. Пирогова (м. Вінниця) За можливістю.

Вересень або травень

Екскурсія

Адміністрація куратори

9.       11.

Відвідати музей-аптеку, музей мікроскопів

Протягом року

Екскурсія

Адміністрація куратори

10.    12.

Організувати екскурсії до медичних клінік

Протягом року

Екскурсії

Адміністрація куратори

11.    13.

Організувати навчальну практику із загального догляду за хворими

Червень

Практика

Каф. пропед внутр. хвор.

12.    14.

Продовжити цикл занять курсів з домедичної та екстреної медичної допомоги у рамках Всеукраїнського проекту UMSA «Медичний волонтер».

За окремим графіком

курси

Адміністрація куратори

13.    15.

Надати системний характер участі ліцеїстів у проведенні щорічних деонтологічних, біоетичних та валеологічних конференцій (лекцій) НМУ імені О.О. Богомольця

постійно

Конференції, лекції

Адміністрація куратори

14.    16.

Організувати лекторій з професійної орієнтації старшокласників на медичні спеціальності

Протягом року

лекції

Адміністрація

15.    17.

Організувати роботу психологічного центру за напрямком професійної орієнтації

Протягом року

Лекції, тест, тренінги,

Гапонова

Г.К.

16.    18.

Продовжити співпрацю з лікарями кафедри акушерства та гінекології післядипломної освіти НМУ ім. О.О.Богомольця та Київського міського пологового будинку № 5 над медичним проектом «Програма профілактики гінекологічних захворювань серед дівчат пубертатного віку»

Протягом року

Лекції

Жеребко Т.О.

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Робота над проектом «Всесвітня спадщина в руках молоді» (Пізнаємо світ разом)

1.

Організувати роботу факультативів, гуртків художньо-естетичного спрямування.

За розкладом

План роботи

Іваненко Р.В.

Жеребко Т.О,

керівники гуртків

2.

Організувати лекції, бесіди конкурси на естетичну тематику

Протягом року

Класні години

Куратори,

Парламент

3.

Організовувати проведення відеопроектів та онлайн-фестивалів (до свят та визначних дат)

За планом

стіннівки

Жеребко Т.О,

Парламент ліцею

4.

Удосконалити творчу діяльність учнів:

-          створення поетичних альманахів;

-          робота форуму на ВЕБ-сайті ліцею.

-          Facebook

За планом

 

щомісяця

постійно

альбоми шкільні стіннівки,

Інтернет-сторінка

 

 

 

Прес-центр

5.

Вести моніторинг ліцейного життя

Постійно

Facebook,

презентації

Парламент ліцею

6.

Організувати екскурсії до музеїв, театрів

За окремим планом

екскурсії

Жеребко Т.О, куратори

7.

Організувати екскурсії містами України

За планом

екскурсії

Жеребко Т.О, куратори

 

8.

Організувати екскурсійні поїздки за кордон

За можливості

екскурсії

Жеребко Т.О, куратори

9.

Взяти участь у районних та міських конкурсах.

 

За планом

Конкурси

Жеребко Т.О,

куратори

10.

Провести Фестиваль української народної пісні «Пісня - душа народу»

Березень-травень

фестиваль

Жеребко Т.О

11.

Провести тиждень зарубіжної літератури та іноземної мови.

16-20.11.20

Заходи

Викладачі заруб.літ. та англ. мови

12.

Провести конкурси «МІС» та «МІСТЕР ЛІЦЕЮ»

ІІ семестр

заходи

ЗДВР

Жеребко Т.О

ВДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВУЮЧОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ВИКОНАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ З ОЗДОРОВЧОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ НА ПЕРІОД ДО 2025 РОКУ «РУХОВА АКТИВНІСТЬ – ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ – ЗДОРОВА НАЦІЯ»

1.

Місячник «Увага! Діти на дорозі!»

Серпень - вересень

Наказ, звіт

Жеребко Т.О

2.

Провести «Олімпійський тиждень»

07-11.09.20

Змагання, конкурси

Викладачі фізкультури

3.

Провести Тижні безпеки дорожнього руху

Жовтень-листопад,

Травень

План тижня

Відповід.за ОП,

ЗДВР

4.

Провести місячник здорового способу життя.

09.11-11.12.20

План місячника

Жеребко Т.О.

5.

Провести класні години, бесіди, лекторії за темами профілактики шкідливих звичок та пропаганди здорового способу життя: «Життя людини – найвища цінність», «Проти шкідливих звичок».

Протягом року

 

Конкурси, виставки

Жеребко Т.О.,

Куратори

Гапонова Г.К.

6.

Організувати Тижні безпеки життєдіяльності (профілактика куріння, алкоголізму, наркоманії, СНІДу)

Вересень,

Грудень

Заходи,

План тижня

Жеребко Т.О, соціальний педагог

7.

Провести серію диктантів, переказів про правила безпеки життя дітей з метою збереження їхнього здоров’я

За планом

Диктанти, перекази

Викладачі української мови та літератури

8.

Взяти участь у системі Всеукраїнських акцій: «Антинаркотик», «АнтиСНІД», «Тверезість», «Життя без куріння», «Врятуємо планету разом», «Молодь обирає здоровий спосіб життя».

Протягом року

 

акції

 

 

 

Жеребко Т.О

Куратори

9.

Підготувати та повести силами учнів захід «Знати – значить бути захищеним! Розуміти – значить бути здоровим!»

Грудень

День боротьби зі СНІДом

Жеребко Т.О

Парламент

 

10.

Провести ряд лекцій лікарями «Профілактика шкідливих звичок»

Протягом року

Лекції

Психолог,

Батьки-лікарі

11.

Провести лекції «Дошлюбні стосунки. За та проти», «Статевий розвиток у підлітковому віці», «Вплив куріння на організм жінки», «Народження дитини у дитини» та інші.

Протягом року

Лекції

Жеребко Т.О,

Батьки лікарі.

 

12.

Підготувати виступ агітбригади парламенту до

Всесвітнього Дня здоров’я. «Вплив навколишнього середовища на здоров’я людини», «Сортування сміття – погляд у майбутнє Землі. Досвід країн світу».

квітень

Виступ перед учнями

9-10 класів

Жеребко Т.О.

Парламент

 

 

 

13.

Провести класні години, відкриті виховні заходи до 35 річниці трагедії на Чорнобильській АЕС. «Наслідки радіоактивного забруднення і його вплив на наступні покоління», здорове харчування, здоровий спосіб життя (за планом виховних годин)

квітень

Заходи

Жеребко Т.О.

14.

Перегляд фільмів про шкідливий вплив тютюнових виробів, алкоголю, наркотиків на організм людини.

Протягом року

Документильні фільми

Жеребко Т.О

15.

Провести заходи до Всесвтнього дня здоров’я.

7.04.2021

Заходи

Жеребко Т.О

16.

Провести День довкілля, взяти участь у акціях Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України до Дня матері

травень

Заходи

Жеребко Т.О

17.

Поновлювати наочність в кабінетах, приміщенні ліцею мотивуючої до здорового способу життя

Протягом року

 

Жеребко Т.О.

куратори

18.

Організувати роботу спортивної студії з хореографії.

Протягом року

 

Іванова С.В.

вчи.

фізкультури

План заходів

щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Заплановані заходи

Термін виконання

Метод реалізації

Виконавець

І. Забезпечення сприятливих умови для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та можливостей.

1

Залучення всіх учнів до участі у організації і проведенні святкових заходів, концертів, конкурсів, змагань…

Протягом року

Бесіди,

Конкурси, свята

Куратори,

ЗДВР

Жеребко Т.О.

2

Участь учнів у районних та міських предметних олімпіадах та роботі МАН.

 

Протягом року

Аналіз участі в олімпіадах та МАН

ЗДНВР Іваненко Р.В.,

Куратори, вчителі предметники

3

Активізація роботи учнівського Парламенту.

Протягом року

Рейтинг участі класів у заходах.

ЗДВР

Жеребко Т.О.

4

Спланувати та проводити роботу щодо реалізації Антибулінгової політики ліцею та забезпечення безпечного середовища для здобувачів освіти.

Протягом року

План , довідка

ЗДВР

Жеребко Т.О.

5

Робота гуртків «Інформаційні технології», «Юний науковець».

Протягом року

Календарні плани

Викладачі гуртка

6

Робота хореографічної студії «Лідер Данс»

Протягом року

Календарні плани

Викладач гуртка

ІІ. Виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки-Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь.

 

1

Забезпечення виконання методичних рекомендацій щодо використання державної, символіки в ліцеї:

цикл бесід, конкурсів, свят з питань вивчення символіки; поновлення куточків національної та ліцейної символіки

Протягом року

Бесіди,

Конкурси, свята

Куратори,

ЗДВР

Жеребко Т.О.

2

Проводити роботу відповідно до ідей та законів України «Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборони пропаганди їх символіки»

Протягом року

Заходи

Куратори,

ЗДВР

Жеребко Т.О.

3

Створити Раду з військово-патріотичного виховання в ліцеї

Серпень-вересень

Наказ

Директор ліцею

4

Проводити заходи присвячені Євроінтеграції

Протягом року

План заходів

Жеребко Т.О,

Куратори

5

Провести заходи присвячені річниці незалежності України та Дню Прапора.

Серпень

заходи

Жеребко Т.О

6

Провести заходи, присвячені відзначенню річниці подій у Бабиному Яру

Жовтень

Заходи

Викладачі історії,

куратори

7

Відзначення Дня українського козацтва.

(День «Вишиванки»)

Жовтень

Заходи

ЗДВР

Жеребко Т.О

 

8

Відзначення Дня захисника України.

Жовтень

Заходи

ЗДВР

Жеребко Т.О.

9

Провести місячник Патріотичного виховання (до 73 річниці визволення України та 75 річниці з дня визволення м. Києва від німецько-фашистських загарбників)

Листопад

План заходів

Викладачі

Історії

ЗДВР

Жеребко Т.О

10

Відзначення Дня Гідності і Свободи

листопад

Заходи

ЗДВР

Жеребко Т.О.

11

Вшанування загиблих під час голодомору

листопад

Заходи

ЗДВР

Жеребко Т.О.

12

Провести Тиждень історії і правових знань до Всеукраїнського тижня права.

Грудень

План заходів

Викладачі

Історії

ЗДВР

Жеребко Т.О

13

Відзначення Дня Збройних сил України

Грудень

Заходи

ЗДВР

Жеребко Т.О.

14

Відзначення Міжнародного Дня прав людини

грудень

 

Викладачі

права

ЗДВР

Жеребко Т.О

15

Вшанування загиблих під Крутами

Січень

Заходи

ЗДВР

Жеребко Т.О,

куратори

16

Відзначення Дня Соборності України.

 

Січень

Заходи

ЗДВР

Жеребко Т.О,

куратори

17

Вшанування загиблих Героїв Небесної Сотні

Лютий

Заходи

ЗДВР

Жеребко Т.О,

куратори

18

Провести Шевченківські дні (в межах Місячника рідної мови)

Березень

Заходи

ЗДВР

Жеребко Т.О,

куратори

19

Провести заходи до Дня пам’яті та примирення

Травень

Заходи

ЗДВР

Жеребко Т.О,

куратори

ІІІ. Формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду нації.

1

Провести заходи до Дня української мови та писемності.

Листопад

 

Заходи

Куратори,

викладачі української мови та літератури

ЗДВР

Жеребко Т.О.

2

Провести заходи контролю мовного режиму в ліцеї, згідно статті 10 Конституції України.

Листопад

Заходи

Куратори,

викладачі української мови та літератури

ЗДВР

Жеребко Т.О.

3

Взяти участь у конкурсі Яцика

Листопад

Конкурс

Куратори,

4

Оформити і випустити збірку учнівських поезій «Поетичні перлини»

Листопад

збірка

Вчителі літератури

5

Взяти участь у щорічному міському конкурсі «Із янголом на плечі»

Грудень

Конкурс

викладачі української мови та літератури

6

Взяти участь у мовно-літературних конкурсах молодих поетів асоційованих шкіл ЮНЕСКО «На крилах надії»

Протягом року

Конкурс

ЗДВР

7

Провести заходи до Міжнародного Дня рідної мови.

Лютий

Заходи

Жеребко Т.О.

8

Провести місячник рідної мови.

Лютий-Березень

План заходів.

 

9

Взяти участь у конкурсі читців творів Т.  Шевченка

Березень

Конкурс

Куратори,

10

Провести конкурс читців власних поезій «Дихає весна»

Квітень

Конкурс

Викладачі української мови та літератури, заруб.літ

ЗДВР

Жеребко Т.О.

11

Провести заходи до Дня матері.

Травень

Заходи

Куратори,

викладачі української мови та літератури

ЗДВР

Жеребко Т.О.

 

 

ІV.Формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини; відновлення вшанування національної пам'яті.

1

Забезпечити організацію виховної роботи в ліцеї спрямовану на виховання у ліцеїстів духовних цінностей.

Постійно

План заходів

ЗДВР

Жеребко Т.О.

2

Провести благодійний ярмарок до Дня захисника України (кошти від якого будуть передані для воїнів ООС)

Жовтень

ярмарок

ЗДВР

Жеребко Т.О.

3

Відзначення Міжнародного Дня боротьби проти насилля.

Жовтень

Заходи

ЗДВР

Жеребко Т.О.

4

Відзначення Міжнародного Дня толерантності.

Листопад

Заходи

ЗДВР

Жеребко Т.О.

5

Провести заходи до Дня Гідності і Свободи

Дистопад

Заходи

ЗДВР

Жеребко Т.О.

6

Відзначення Дня гендерної рівності.

Листопад

Заходи

ЗДВР

Жеребко Т.О.

7

Вшанування пам’яті жертв Голодомору

Листопад

Заходи

Викладачі історії,

куратори

8

Відзначення Міжнародного дня Голокосту.

Листопад

Заходи

Викладачі історії,

куратори

9

Відзначення Дня Збройних сил України

Грудень

Заходи

ЗДВР

Жеребко Т.О.

10

Провести щорічну благодійну акцію «Зроби подарунок хворій дитині» до Дня Святого Миколая

Грудень

Акція

ЗДВР

Жеребко Т.О.

Парламент

11

Вшанування пам’яті героїв Крут

Січень

 

Заходи

 

ЗДВР

Жеребко Т.О,

куратори, викладачі історії

12

Відзначення Дня Соборності України.

Січень

 

Заходи

 

ЗДВР

Жеребко Т.О,

куратори, викладачі історії

13

Провести заходи до Дня Героїв Небесної Сотні

Лютий

Заходи

ЗДВР

Жеребко Т.О.

Парламент ліцею

14

Провести Шевченківські дні

Березень

Заходи

ЗДВР

Жеребко Т.О.

Парламент ліцею

15

Заходи до річниці Чорнобильської трагедії

Квітень

Заходи

ЗДВР

Жеребко Т.О.

Парламент ліцею

16

Розробити та провести заходи до Дня пам’яті та примирення та річниці перемоги над нацизмом у Європі.

Травень

 

 

План заходів

ЗДВР

Жеребко Т.О.,

куратори

17

Провести День матері та День Європи.

Травень

 

 

План заходів

ЗДВР

Жеребко Т.О.,

куратори

18

Вивчення та дослідження історії рідного краю: екскурсії та подорожі; зустрічі з відомими людьми.

Протягом року

Екскурсії

ЗДВР

Жеребко Т.О.,

куратори

19

 Взяти участь у Всесвітньому дні вишиванки.

Травень

Флешмоб

ЗДВР

V.    Утвердження в свідомості громадян об'єктивної оцінки ролі українського війська в українській історії, спадкоємності розвитку Збройних Сил у відстоюванні ідеалів свободи та державності України і її громадян від княжої доби, Гетьманського козацького війська, військ Української народної республіки, Січових стрільців, Української повстанської армії до часів незалежності

 

1

Вивчення предмету «Захист Вітчизни»

Протягом року

Календарні плани

Викладач предмету

2

Провести заходи до Дня Козацтва.

Жовтень

Заходи

ЗДВР

3

Продовжувати проведення курсів домедичної допомоги для учнів ліцею.

Протягом року

План заходів

ЗДВР

4

Проводити пропаганду служби в лавах ЗСУ, як виконання патріотично-громадського обов’язку захисту цілісності держави та охорони її кордонів.

Пропагувати професію військового лікаря.

 

Протягом року

План профорієнтаційної роботи

ЗДВР

VI. Забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей похилого віку, турбота про молодших та людей з особливими потребами

 

1

Провести місячник «Увага! Діти на дорозі»

Вересень

План заходів

Куратори, ЗДВР, Парламент ліцею

2

Відзначення Міжнародного Дня лікаря

Жовтень

Заходи

Куратори, ЗДВР, Парламент ліцею

3

Відзначення Дня людей похилого віку

1.10.20

Заходи

Куратори, ЗДВР, Парламент ліцею

4

Провести заходи до дня боротьби з цукровим діабетом.

Листопад

Заходи

Куратори, ЗДВР, Парламент ліцею

5

Відзначення Міжнародного дня проти насилля над жінками.

Листопад

Заходи

Куратори, ЗДВР, Парламент ліцею

6

Провести місячник здорового способу життя згідно стратегії з оздоровчої рухової активномсті в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація».

Листопад-Грудень

План заходів

Куратори, ЗДВР, Парламент ліцею

7

Провести заходи до Дня боротьби зі СНІДом

Грудень

Заходи

Куратори, ЗДВР, Парламент ліцею

8

Провести заходи до Дня інвалідів

грудень

Заходи

Куратори, ЗДВР, Парламент ліцею

9

Провести заходи до Дня боротьби з онкологічними захворюваннями.

Лютий

Заходи

Куратори, ЗДВР, Парламент ліцею

10

Провести заходи до Дня боротьби з туберкульозом

Березень

Заходи

Куратори, ЗДВР, Парламент ліцею

11

Провести заходи до Дня здоров’я

Квітень

Заходи

Куратори, ЗДВР, Парламент ліцею

12

Провести заходи до Дня матері

Травень

Заходи

Куратори, ЗДВР, Парламент ліцею