Виховна робота

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ЛІЦЕЇ

Шевченківська тріада


ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ЛІЦЕЇ

Зміст роботи

Термін виконання

Форма

контролю

Виконавці

1.        

Розпочати роботу над виховною темою ліцею на 2021-2022 роки: «Виховання всебічно розвиненої особистості здатної до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь суспільству, поважає права і свободи інших людей, є патріотом Української держави»

Протягом року

 

Жеребко Т.О.

2.        

Спланувати виховну діяльність ліцею згідно до рекомендацій МОН (Листа МОН № 1/9-362 від 16.07.21 р. «Деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022 н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді цілісних життєвих навичок») та спираючись на концепцію співпраці між усіма учасниками освітнього процесу «Шевченківська тріада» розроблений та запроваджений управлінням освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Протягом року

 

Жеребко Т.О.

3.        

Продовжувати виховну роботу в ліцеї за такими довготривалими проектами:

-          «Україна в моєму серці»

-          «З людьми і для людей»

-          «Всесвітня спадщина в руках молоді»

Протягом року

План виховної роботи

Жеребко Т.О.

4.        

Забезпечити виконання наступних напрямків діяльності:

-          національно - патріотичне виховання;

-          морально-правове виховання;

-          творчий розвиток особистості учня; індивідуальна робота з учнями за інтересами;

-          робота з обдарованими учнями (МАН, гуртки)

-          професійна орієнтація;

-          художньо-естетичне виховання;

-          формування засад здорового способу життя.

Протягом року

План ВР

Жеребко Т.О

5.        

Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації

Ст.195 (ІІІ ч.)

Протягом року

План ВР

Жеребко Т.О

6.        

Створення безпечного освітнього середовища згідно Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії боулінгу (цькуванню)». Схвалення «Плану заходів з протидії булінгу», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2020 р.№ 1668-р яким було затверджено План заходів з реалізації Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі на 2021 рік.

Протягом року

План заходів

Жеребко Т.О

7.        

Пріоритетні напрямки роботи

У роботі з учнями :

-    Забезпечення реалізації концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності; (розвиток громадянських та соціальних компетентностей);

-    Розвиток креативних здібностей ліцеїстів шляхом розвитку учнівського самоврядування;

-    Забезпечення реалізації національно-патріотичного виховання учнів спрямовване на виховання загальнолюдських цінностей громадянського (вільного демократичного) суспільства, принципів верховенства права, дотримання прав і свобод людини і громадянина

на прикладах героїчної боротьби Українського народу за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України,

-    Формування мотивуючого освітнього середовища у напрямі здоров’язбереження та виховання на засадах здорового способу життя;

-    Формування особистісних рис громадян Української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості; моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури, «громадянин-патріот-гуманіст, сім’янин».

-    Забезпечення умов саморозвитку та самореалізації особистості .

-    Виявлення та вдосконалення міжособистісних відносин в учнівському колективі. (формування духовно-моральних взаємен між учасниками освітнього процесу);

-    Створення безпечного освітнього середовища та попередження і протидія булінгу (цькуванню);

-    Попередження та контроль та протидія проблемі домашнього насильства, торгівлі людьми;

-    Формування правової культури учнів, виявлення та попередження причин і умов, що сприяють учиненню дітьми злочинів, подолання девіантної поведінки;

-    -Формування в учнів ціннісних життєвих навичок;

-    Допомога учням у пізнанні власного характеру, боротьбі з негативними звичками, вихованні позитивних якостей, аналізі власних дії, плануванні своєї роботи, прагненні поліпшити свої найсильніші риси характеру, виявленні тих власних позитивних якостей від яких починається розвиток індивідуальності, спрямованої на майбутню професію лікаря.

-    Допомога в оволодінні навчальними онлайн платформами та технологіями для дистанційного навчання в період карантину спричиненого пандемією хвороби covid-19.

У роботі з батьками:

Педагогіка співробітництва:

-     надання допомоги у сімейному вихованні через систему педагогічного навчання;

-     індивідуальна робота з батьками через систему онлайнспілкування;

-     допомога психолога у вихованні дитини;

-     профорієнтаційна робота, спрямована на професійне самовизначення;

-     залучення батьків до освітнього процесу та його контролю (відвідування, перевірка зовнішнього вигляду, збереження майна та підручників, проведення бесід, лекторіїв, допомога в організації профорієнтаційних профільних екскурсій, проведенні свят та змагань, організації дозвілля, в протидії булінгу);

-     залучення батьків до санітарно-гігієнічного контролю приміщень в умовах адаптованого карантину (їдальні, кабінетів, туалетних кімнат, спортивного майданчика)

Протягом року

Плани заходів

Жеребко Т.О

8.        

Організувати роботу ліцею у програмі асоційованих шкіл ЮНЕСКО (за можливості адаптивного чи загального карантину)

Постійно

Звіт за рік

Жеребко Т.О

 

9.        

Забезпечити виконання Плану заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація»

Постійно

План роботи

Жеребко Т.О

10.     

Забезпечити виконання Плану заходів щодо реалізації Стратегії Національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

Постійно

План роботи

Жеребко Т.О

11.     

Провести вибори органів учнівського самоврядування у класних колективах

Жовтень

План роботи

Куратори

12.     

Провести вибори до учнівського Парламенту ліцею.

Жовтень

План роботи

Жеребко Т.О

13.     

Організувати діяльність учнівського самоврядування – Парламенту ліцею

Жовтень

План роботи

Жеребко Т.О

Парламент

14.     

Організувати навчання учнівського активу

(на засіданнях Парламенту ліцею).

Постійно

План роботи

ЗДВР

Жеребко Т.О

15.     

Залучити учнів до участі в різних виховних заходах. Розподілити серед учнів доручення.

Затвердити планування класних колективів.

Вересень

Плани роботи класних колективів

Куратори

Парламент ліцею

16.     

Координація роботи вчителів, класних керівників (кураторів), психолога, медсестри з профілактики правопорушень, дотримання санітарних вимог щодо профілактичних заходів запобігання захворюваності на covid-19 та інші сезонні респіраторні захворювання.

Постійно

 

Жеребко Т.О.

Куратори,

Викладачі,

Мед.сестра,

Психолог

 

17.     

Налагодити роботу гуртків, секцій, клубів за інтересами, узгодити плани їхньої роботи.

За розкладом

План роботи гуртків

Жеребко Т.О

18.     

Поновити банк даних дітей пільгових категорій, іногородніх, дітей з родин учасників ООС

Вересень

Банк даних

Жеребко Т.О

19.     

Провести тематичні Тижні, Місячники

(ДОДАТОК)

Протягом року

План

Жеребко Т.О

20.     

Проведення психолого-педагогічної діагностики:

-      домінуючих особистісних інтересів, здібностей, цілісних орієнтацій учнів;

-      творчого й професійного потенціалу педпрацівників;

-      діагностика взаємовідносин у системі учитель – учні – батьки.

-      діагностика адаптації учнів до навчання в умовах ліцею.

-      -діагностика взаємовідносин у колективі (протидія булінгу, дискримінації).

Протягом року

 

Психолог Гапонова Г.К.

21.     

Заходи щодо виконання державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, протидії жорстокому поводженню з дітьми, домашньому насильству, торгівлі людьми.

Протягом року

План роботи

Жеребко Т.О

22.     

Протягом року організувати роботу з батьками: батьківські збори, лекторії, батьківські уроки батьків-фахівців медиків та юристів, індивідуальна робота за потреби.

За планом

 

Жеребко Т.О.

куратори

23.     

Аналізувати стан виховної роботи в ліцеї за напрямками на педагогічних радах та нарадах при директорі

 

Протягом року

Аналітичні

довідки

Жеребко Т.О

24.     

Проводити виховні заходи (години спілкування, круглі столи, виховні години, челенджі…) враховуючи визначні та тематичні дати навчального року   (ДОДАТОК)

 

Додаток плану вих.роботи

Жеребко Т.О

25.     

Проводити цільові інструктажі з БЖ у разі організації позакласних та масових заходів: олімпіад, екскурсій, туристичних походів, спортивних змагань тощо.

 

 

Протягом року

Запис до журналу реєстрації інструктажів

Жеребко Т.О.,

куратори


 

ЗАГАЛЬНОЛІЦЕЙНІ ВИХОВНІ ЗАХОДИ

1.              1.

Свято – День знань

01.09.21

Сценарій

відеоролик

Жеребко Т.О

2.               

Спортивно-масові заходи, присвячені Дню працівника фізичної культури і спорту»

«Олімпійські уроки». Проведення «Олімпійського тижня»

вересень

Заходи

Онлайн-уроки

Викладачі фізичної культури

3.              3.

Тематичні заходи, лекції, екскурсії для учнів ліцею з метою вшанування пам'яті героїв підпільно-партизанського руху часів Другої світової війни в  рамках відзначення 80-ї річниці партизанського руху в Україні.

16-28.09.21

Лекції, екскурсії, зустрічі з ветеранами

Жеребко Т.О,

викладачі історії,

куратори

4.          

Провести заходи до роковин трагедії Бабиного Яру,

покладання квітів до пам’ятника розстріляним  фашистами у Бабиному Яру.

вересень

заходи

Жеребко Т.О,

куратори

5.          

День працівників освіти

До 03.10.21

Онлайн-Свято

Парламент ліцею

6.          

Відзначення 77-ї річниці визволення м. Києва та 76-ї річниці звільнення України від нацистських загарбників:

-      покладання квітів:

 - до пам'ятника загиблим лікарям і студентам Київського медичного інституту.

-до пам’ятника невідомому солдату.

-створення відеороликів «Вічна пам’ять героям»

Жовтень-листопад

Заходи

Жеребко Т.О,

викладачі історії,

куратори

7.          

Створення в бібліотеці архіву відео, аудіо матеріалів для учнів, вчителів, батьків.

постійно

 

бібліотекар, вчителі

8.          

Заходи до Дня ветерана та Міжнародного дня людей похилого віку. Відвідування (за можливості адаптивного карантину) ветеранів Другої світової війни, зустрічі з видатними людьми, класні години з запрошенням дідусів та бабусь «Сивина на скронях-мудрість у очах». Оформлення відеоматеріалів.

01.10.21

Заходи

Жеребко Т.О

Куратори

9.          

Участь в заходах до Міжнародного Дня лікаря

03.10.21

Заходи

Жеребко Т.О

10.      

Заходи до Дня захисника України

11-16.10.21

Заходи

Жеребко Т.О

11.      

Провести Місячник патріотичного виховання в ліцеї.

27.09-07.11.21

Заходи

Жеребко Т.О

12.      

Провести благодійний ярмарок «Допоможемо разом». Отримані кошти від якого будуть передані захисникам ООС (за можливості при адаптивному карантині)

04-13.10.21

ярмарок

Парламент

13.      

Участь у заходах до Дня української писемності та мови – дня вшанування пам'яті Преподобного Нестора-Літописця.

Літературний конкурс читців «О слово рідне!»

«День Вишиванки»

08.11-13.11.21

Конкурс-09.11

Заходи

Викладачі укр. мови та літератури

14.      

Участь у заходах до річниці з Дня народження видатного лікаря-хірурга, педагога, анатома, ініціатора створення медичного факультету Універстету Св. Володимира М.І. Пирогова (13.11.1810-23.11.1881)

12-14.11.21

Заходи

Іваненко Р.В., Жеребко Т.О

15.      

Провести місячник Толерантності

Заходи до Міжнародного Дня толерантності (16.11)

(15.11-15.12.21)

Заходи

Іваненко Р.В., Жеребко Т.О

16.      

До Міжнародного дня відмови від паління взяти участь в заходах університетського та міського рівня.(третій четвер листопада)

18.11.21

Заходи

Жеребко Т.О

17.      

Заходи, присвячені Дню Гідності та Свободи

20.11.21

Заходи

Жеребко Т.О

18.      

Заходи до Дня пам'яті жертв Голодомору та політичних репресій. Участь у загальнодержавній акції "Запали свічку". Покладання квітів до пам’ятного знаку на Михайлівській площі.

22-28.11.21

Заходи

Жеребко Т.О

куратори,

Парламент ліцею

19.      

Заходи до Міжнародного дня проти насильства в межах місячника Толерантності.

«16 днів проти насильства»

(щорічно з 22.11-07.12)

22.11-07.12.21

Заходи

Жеребко Т.О

куратори,

Парламент

20.      

Провести Місячник здорового способу життя

08.11-10.12.21

Заходи

Жеребко Т.О

Викл.фіз-ри

21.      

Провести Тиждень зарубіжної літератури та іноземної мови.

15-19.11.21

Заходи

Жеребко Т.О

Викл.зар.літ

22.      

Відзначення Всеукраїнського Дня боротьби зі СНІДом. (лекції, виховні години, зустрічі з волонтерами, робота агітбригади, відеопроекти)

22.11-04.12.21

Заходи

Жеребко Т.О,

куратори,

Парламент ліцею

23.      

Заходи до Міжнародного Дня інвалідів

03.12.21

Заходи

Жеребко Т.О,

куратори,

Парламент ліцею

24.      

День Збройних Сил України

06.12.21

Заходи

Жеребко Т.О,

куратори,

Парламент

25.     26

До Міжнародного дня прав людини (10.12) в рамках місячника Толерантності організувати проведення правового лекторію для учнів ліцею за участю фахівців з юриспруденції. Тиждень правових знань.

06-11.12.21

Заходи

Викладачі історії

БК

26.      

Участь у Всеукраїнському фестивалі мистецтв студентів-медиків і працівників лікувальних установ України "Ліра Гіппократа".

Грудень

(за умови проведення)

фестиваль

Іванова С.В.

27.      

Заходи щодо вшанування пам'яті видатного кардіолога, академіка НАНУ М.М. Амосова (6.12.1913-12.12.2002). Лекції, документальні фільми, інформація про життя та працю видатного хірурга.

10-13.12.21

заходи

Жеребко Т.О.

28.      

Провести благодійну акцію до Дня Св.Миколая «Зроби подарунок хворій дитині»

13-22.12.21

 

Парламент

29.      

Різдвяні, новорічні свята. Новорічна дискотека.(за можливості)

Грудень-січень

Свято

заходи

Жеребко Т.О,

куратори,

30.      

Вшанування пам’яті загиблих під Крутами

16.01.2022

заходи

Викладачі історії

31.      

Участь у заходах до Дня Соборності України. Тематичні лекції. Покладання квітів до пам’ятника Грушевського.

22.01.2022

заходи

Викладачі історії

32.      

До Всесвітнього Дня боротьби з онкологічними захворюваннями організувати проведення тематичних заходів на кафедрі онкології для учнів ліцею .(за можливістю)

01-11.02.2022

заходи

Жеребко Т.О

33.      

Провести Декаду профілактики правопорушень

10-20.01.2022

заходи

Жеребко Т.О

34.      

День Святого Валентина

14.02.2022

Заходи

Жеребко Т.О,

Парламент ліцею

35.      

Провести Місячник рідної мови

14.02-14.03.2022

заходи

Жеребко Т.О,

Викладачі укр.мови

36.      

Міжнародний День рідної мови

21.02.2022

Заходи

Жеребко Т.О,

викладачі української мови та літератури

37.      

Заходи, присвячені вшануванню подвигу учасників Революції гідності. Відзначення Дня Героїв Небесної сотні

17-24.02.2022

Заходи

Жеребко Т.О,

Парламент ліцею

38.      

Проведення заходів щодо вшанування пам’яті О.О.Богомольця (26.02.1911-01.05.1991), академіка, доктора медичних наук, заслуженого діяча науки УРСР, відомого патофізіолога.

22-25.02.2022

заходи

Іваненко Р.В.,

Жеребко Т.О

39.      

Свято 8 Березня

07.03.2022

Заходи

Жеребко Т.О,

Парламент ліцею

40.      

До Міжнародного дня боротьби за ліквідацію расової дискримінації провести тематичні бесіди щодо профілактики ксенофобських та расистських проявів, толерантного та доброзичливого ставлення до всіх національностей.

17-19.03.2022

Заходи

Жеребко Т.О.,

Парламент ліцею

41.      

Святкування Шевченківських днів в межах Місячника рідної мови.

Березень

План Місячника рідної мови

Жеребко Т.О,

викладачі української мови та літератури

42.      

Провести Фестиваль української народної пісні «Пісня – душа народу»

Березень-травень

План Місячника рідної мови, Всесвітній день вишиванки

19.05.22

Жеребко Т.О,

викладачі,

Парламент

43.      

Провести Тиждень медичних знань та профільної підготовки.

14-20.03.2022

План тижня

Жеребко Т.О,

Куратори, викладачі медицини

44.      

Участь у Всеукраїнській навчально-просвітницькій акції до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом "Зупинимо туберкульоз разом".

березень

акція

Іваненко Р.В., Жеребко Т.О

45.      

День гумору

01.04.2022

 

заходи

Жеребко Т.О,

Парламент ліцею

46.      

Провести місячник природничих наук, охорони довкілля та STEM освіти. В рамках місячника провести Декаду екології.

07.03-30.04.2021

04-15.04.2022

План місячника

Викладачі предметів природ. циклу

47.      

Провести заходи до Всесвітнього Дня здоров’я (в межах місячника природничих наук)

(7.04.2022)

01-09.04.2022

Заходи місячника прир.наук

Жеребко Т.О

48.      

Провести конкурс читців власних творів «Дихає весна» («обдарована дитина»)

11-16.04.2022

конкурс

Викладачі літератури

49.      

Провести заходи до Дня довкілля (в межах місячника природничих наук)

17.04.2022

04-16.04.2022

Заходи

місячника прир.наук

Жеребко Т.О

50.      

Відзначення 36-ї річниці Чорнобильської трагедії

26.04.2022

21-29.04.2022

заходи

Жеребко Т.О.,

куратори

51.      

Участь у заходах до річниці з Дня народження Архієпископа Луки (В.Ф. Войно-Ясенецького) – випускника медичного факультету Університету Св. Володимира, відомого хірурга і церковного діяча (27.04.1877-11.06. 1961).

Протягом місяця

заходи

Жеребко Т.О

52.      

День пам’яті та примирення.

Заходи, присвячені 77 річниці перемоги над нацизмом у Європі.

05-14.05.2022

заходи

Жеребко Т.О.,

Куратори

53.      

День матері (ІІ неділя травня)

08.05.2022

заходи

Жеребко Т.О,

куратори

54.      

До Дня Європи проведення круглих столів, тематичних лекцій та семінарів: Євросоюз в сучасному світі.(ІІІ субота травня)

21.05.2022

Круглі столи, лекції, семінари

Жеребко Т.О,

Куратори

55.      

Заходи та покладання квітів до пам'ятника видатному вченому патофізіологу, Президенту Академії наук УРСР, академіку О.О. Богомольцю з нагоди річниці з дня народження (24.05.1881 – 19.07.1946).

24.05.2022

22-25.05.2022

заходи

Жеребко Т.О

56.      

Провести тиждень безпеки дорожнього руху

10-16.05.2022

заходи

Жеребко Т.О

57.      

Свято Останнього дзвоника

27.05.2022

сценарій

ЗДВР

Жеребко Т.О

куратори

58.      

Урочисті збори з нагоди вручення документів про освіту випускникам 9 та 11 класів

червень

Урочисті збори

Жеребко Т.О.,

куратори

 

 

 

 

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

НАЦІОНАЛЬНО - ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Робота над довготривалим проєктом «Україна в моєму серці»

 

1.

Виконання Плану заходів щодо реалізації Стратегії національно–патріотичного виховання дітей та молоді

Протягом року

План

Жеребко Т.О

 

 

2.

Забезпечення виконання методичних рекомендацій щодо використання державної, ліцейної символіки в ліцеї: цикл бесід, конкурсів, свят з питань вивчення символіки; поновлення куточків національної та ліцейної символіки

Протягом року

Бесіди,

Конкурси, свята

Жеребко Т.О

Куратори,

 

3.

Створити Раду з військово-патріотичного виховання в ліцеї та забезпечити її роботу.

Серпень -вересень

Наказ.

Протоколи

Директор ліцею

 

4.

Провести заходи, присвячені трагедії в Бабиному Яру.

20-30.09.21

заходи

Жеребко Т.О

 

5.

Провести місячник Патріотичного виховання

27.09-07.11.21

План місячника

Жеребко Т.О.

 

6.

Провести заходи до Дня визволення м. Києва від фашистських загарбників

01-6.11.21

заходи

Жеребко Т.О.

 

7.

Відзначити День української мови та писемності.

9.11.20

08-13.11.21

заходи

Жеребко Т.О., вик.укр.мови

 

8.

Провести заходи до Дня Гідності та Свободи.

15-22.11.21

заходи

Жеребко Т.О.

 

9.

Вшанувати загиблих під час голодомору в Україні

22-28.11.21

заходи

Жеребко Т.О., вик.іст.

 

10.

Провести єдиний урок до Дня Соборності України «Єдина і неподільна Україна»

21.01.2022

заходи

Жеребко Т.О,

 

11.

Вшанувати загиблих героїв Небесної Сотні.

17-24.02.2022

заходи

Жеребко Т.О.

 

12.

Провести місячник рідної мови

14.02-14.03.2022

План місячника

Викладачі укр.мови

 

13.

Провести Шевченківські дні (в межах місячника рідної мови)

07-13.03.2022

План місячника

Викладачі укр.мови

 

14.

Вшанувати загиблих на ЧАЕС

21-29.04.2022

заходи

Жеребко Т.О,

 

15.

Провести заходи до Дня пам’яті та примирення

05-14.05.2022

заходи

Жеребко Т.О,

 

16.

Провести заходи до Дня Матері(ІІ неділя травня)

08.05.2022

Провести заходи

Жеребко Т.О,

 

17.

Провести заходи до Дня Європи (ІІІ субота травня)

21.05.2022

Провести заходи

Жеребко Т.О,

 

18.

Вивчення та дослідження історії рідного краю: екскурсії та подорожі; зустрічі з відомими людьми.

 

Протягом року

Екскурсії

Жеребко Т.О,

куратори

 

19.

Заходи присвячені Євроінтеграції.

Протягом року

План заходів

Жеребко Т.О,

Куратори

 

 

Створення освітнього середовища, вільного від булінгу та інших будь-яких форм насильства та дискримінації

 

1.

Організація інформаційно-просвітницької та профілактичної роботи щодо виконання антибулінгової політики ліцею.

Протягом року

План заходів

Жеребко Т.О.

 

2.

Забезпечити вивчення та роз’яснення учням:

-     Основних положень Конституції України;

-     Декларації про суверенітет України;

-     Конвенції про права дитини.

-     Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» та Порядок реагування на випадки булінгу.

-     Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»

-     Закону України «Про протидію торгівлі людьми»

За планом

 

Викладачі-предметн.,

куратори

 

3.

Організація виховної роботи щодо гендерної політики в Україні

Протягом року

Заходи

Жеребко Т.О., куратори

 

4.

Організація роботи з профілактики правопорушень серед учнів ліцею.

Декада профілактики правопорушень.

Протягом року

10.01-20.01.22

Заходи

Жеребко Т.О., куратори

 

5.

Провести «16 днів проти насильства» в межах місячника Толерантності

22.11-07.12.21

Заходи

Жеребко Т.О,

 

6.

Провести моніторинг щодо реалізації Антибулінгової стратегії ліцею

листопад

Наказ + довідка

Жеребко Т.О.

 

7.

Тиждень громадянської освіти в межах місячника Толерантності

06-13.12.21

План тижня

Жеребко Т.О.

Викладачі права

 

8.

Провести батьківські уроки з правової тематики. (лектори – батьки фахівці з юриспруденції)

Грудень

Заходи

Жеребко Т.О

 

9.

 

Декада профілактики правопорушень, бездоглядності

10-20.01.2022

Заходи

Куратори

 

10

Профілактика поширення ксенофобських та расистських проявів серед дітей

Протягом року

Заходи

Куратори

 

11

Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів

11.04.22

04-11.04.22

Заходи

Жеребко Т.О.

Викладачі історії,

куратори

 

12

Провести бесіди та заходи спрямовані на убезпечення учнів у мережі Інтернет. Протидія кібербулінгу.

Протягом року

Заходи

Викладачі інформатики

 

ОБДАРОВАНА ДИТИНА

 

1.

Поновити інформаційний банк даних обдарованих дітей.

Вересень

Банк даних

Жеребко Т.О,

 

2.

Організувати роботу факультативів, гуртків, секцій

За розкладом

Календарні плани

Жеребко Т.О,,

викладачі

 

3.

Організація роботи Наукового товариства ліцеїстів імені А.П. Ромоданова (МАН)

Вересень

 

Жеребко Т.О

 

4.

Провести конкурс читців української поезії до Дня української мови та писемності.

09.11.21

 

Викладачі філологи

 

5.

Організувати зацікавлених учнів до участі в роботі асоційованих шкіл ЮНЕСКО

Протягом року

Звіт ЮНЕСКО

Жеребко Т.О

 

6.

Організувати участь ліцеїстів в учнівських дослідницьких конференціях медичного, біологічного та екологічного спрямування.

Протягом року

 

Конференція

Жеребко Т.О.

викладачі-предметники

 

7.

Налагодити зв’язки з міжнародними організаціями, школами-партнерами, діяльність яких спрямована на пошуки навчання обдарованих дітей.

Протягом року

 

Жеребко Т.О.

 

8.

Видати збірку учнівських поезій «Поетичні перлини».

Квітень-травень

збірка

Викладачі укр. та заруб.літ.

 

9.

Провести конкурс читців власної поезії «Дихає весна»

квітень

конкурс

Викладачі укр.та зарубіжної літератури

 

Ціннісне ставлення до людей

СПРЯМУВАННЯ НА МЕДИЧНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Робота над проєктом «З людьми і для людей»

 

1.       1.

Організувати виховну роботу за напрямком професійної орієнтації учнів на медичні спеціальності (екскурсії до клінік, медичних центрів, зустрічі з лікарями, робота курсів домедичної допомоги)

Постійно

План роботи

Педагогічний колектив

2.       2.

Організацію профорієнтаційної роботи, спрямованої  на розвиток самопізнання учнів, формування у них адекватної самооцінки.

Постійно

 

Педагогічний колектив

 

3.       3.

Продовжити роботу факультативів «Основи ділової етики та деонтології», «Лікувальна справа», «Профорієнтація учнів на медичні спеціальності», «Основи масажу»

За розкладом

Факультатив

Викладачі ліцею.

4.       4.

Провести тиждень медичних знань та профільної підготовки.

14-20.03.2022

Заходи

Викладачі предметів спеціального циклу.

 

5.       7.

Здійснити планові навчальні екскурсії до Національного музею медицини.

За графіком

Навчальні екскурсії

Куратори

6.       8.

Продовжити співпрацю із соціальними інститутами та установами:

-Центр дитячої кардіології та кардіохірургії (ОХМАДИТ)

-   Київська міська онкологічна лікарня.

-   Дитячий кардіологічний Центр.

-   Київський міський центр соціальних служб для молоді.

-   Український науково-методичний центр практичної психології та соціальної роботи.

-   Міський центр здоров’я.

-   Медичні клініки.

-   Вищі медичні навчальні заклади.

За графіком

Навчальні заняття, навчальні екскурсії

Куратори,

Жеребко Т.О

7.       9.

Здійснити навчальну екскурсію в садибу

М.І. Пирогова (м. Вінниця) За можливістю.

Вересень або травень

Екскурсія

Адміністрація куратори

8.       11.

Відвідати музей-аптеку, музей мікроскопів

Протягом року

Екскурсія

Адміністрація куратори

9.       12

Організувати екскурсії до медичних клінік

Протягом року

Екскурсії

Адміністрація куратори

10.    13.

Організувати навчальну практику із загального догляду за хворими.

Червень

Практика

Каф. пропед внутр. хвор.

11.    14.

Продовжити цикл занять курсів з домедичної та екстреної медичної допомоги у рамках Всеукраїнського проекту UMSA «Медичний волонтер».

За окремим графіком

курси

Адміністрація куратори

12.    15.

Надати системний характер участі ліцеїстів у проведенні щорічних деонтологічних, біоетичних та валеологічних конференцій (лекцій) НМУ імені О.О. Богомольця

постійно

Конференції, лекції

Адміністрація куратори

13.    16.

Організувати лекторій з професійної орієнтації старшокласників на медичні спеціальності

Протягом року

лекції

Адміністрація

14.    17.

Організувати роботу психологічного центру за напрямком професійної орієнтації

Протягом року

Лекції, тест, тренінги,

Гапонова Г.К.

15.    18.

Продовжити співпрацю з лікарями кафедри акушерства та гінекології післядипломної освіти НМУ ім. О.О.Богомольця та Київського міського пологового будинку № 5 над медичним проектом «Програма профілактики гінекологічних захворювань серед дівчат пубертатного віку»

Протягом року

Лекції

Швачкіна Г.С.

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

Робота над проектом «Всесвітня спадщина в руках молоді» (Пізнаємо світ разом)

 

1.

Організувати роботу факультативів, гуртків художньо-естетичного спрямування.

За розкладом

План роботи

Іваненко Р.В.

Жеребко Т.О,

керівники гуртків

 

2.

Організувати лекції, бесіди конкурси на естетичну тематику

Протягом року

Класні години

Куратори,

Парламент

 

3.

Організовувати підготовку та проведення відеопроєктів та онлайн-фестивалів (до свят та визначних дат)

За планом

відеоролики

Жеребко Т.О,

Парламент ліцею

 

4.

Удосконалити творчу діяльність учнів:

-          створення поетичних альманахів;

-          робота форуму на ВЕБ-сайті ліцею.

-          Facebook

-          відеопроєкти

За планом

 

щомісяця

постійно

альбоми шкільні стіннівки,

Інтернет-сторінка

 

 

 

Прес-центр

 

5.

Вести моніторинг ліцейного життя

Постійно

Facebook,

презентації

Парламент ліцею

 

6.

Організувати екскурсії до музеїв, театрів

За окремим планом

екскурсії

Жеребко Т.О, куратори

 

7.

Організувати екскурсії містами України

За планом

екскурсії

Жеребко Т.О, куратори

 

 

8.

Організувати екскурсійні поїздки за кордон

За можливості

екскурсії

Жеребко Т.О, куратори

 

9.

Взяти участь у районних та міських конкурсах.

 

За планом

Конкурси

Жеребко Т.О,

куратори

 

10.

Провести Фестиваль української народної пісні «Пісня - душа народу»

Березень-травень

фестиваль

Жеребко Т.О

 

11.

Провести тиждень зарубіжної літератури та іноземної мови.

16-20.11.20

Заходи

Викладачі заруб.літ. та англ. мови

 

12.

Провести конкурси «МІС» та «МІСТЕР ЛІЦЕЮ»

ІІ семестр

заходи

ЗДВР

Жеребко Т.О

 

Ціннісне ставлення до власного здоровя

ВДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВУЮЧОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА.

ВИКОНАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ З ОЗДОРОВЧОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ НА ПЕРІОД ДО 2025 РОКУ «РУХОВА АКТИВНІСТЬ – ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ – ЗДОРОВА НАЦІЯ»

 

1.

Місячник «Увага! Діти на дорозі!»

Серпень - вересень

Наказ, звіт

Жеребко Т.О

 

2.

Провести «Олімпійський тиждень»

06-10.09.21

Змагання, конкурси

Викладачі фізкультури

 

3.

Провести Тижні безпеки дорожнього руху

Жовтень-листопад,

Травень

План тижня

Відповід.за ОП, ЗДВР

 

4.

Провести місячник здорового способу життя.

08.11-10.12.21

План місячника

Жеребко Т.О.

 

5.

Провести класні години, бесіди, лекторії за темами профілактики шкідливих звичок та пропаганди здорового способу життя: «Життя людини – найвища цінність», «Проти шкідливих звичок».

Протягом року

 

Конкурси, виставки

Жеребко Т.О.,

Куратори

Гапонова Г.К.

 

6.

Організувати Тижні безпеки життєдіяльності (профілактика куріння, алкоголізму, наркоманії, СНІДу)

Вересень,

Грудень

Заходи,

План тижня

Жеребко Т.О, соціальний педагог

 

7.

Провести серію диктантів, переказів про правила безпеки життя дітей з метою збереження їхнього здоров’я

За планом

Диктанти, перекази

Викладачі укр.мови та літератури

 

8.

Взяти участь у системі можливих Всеукраїнських акцій: «Антинаркотик», «АнтиСНІД», «Тверезість», «Життя без куріння», «Врятуємо планету разом», «Молодь обирає здоровий спосіб життя» тощо.

Протягом року

 

акції

 

 

 

Жеребко Т.О

Куратори

 

9.

Підготувати та повести силами учнів захід «Знати – значить бути захищеним! Розуміти – значить бути здоровим!»

Грудень

День боротьби зі СНІДом

Жеребко Т.О

Парламент

 

 

10.

Провести ряд лекцій лікарями «Профілактика шкідливих звичок»

Протягом року

Лекції

Психолог,

Батьки-лікарі

 

11.

Провести лекції «Дошлюбні стосунки. За та проти», «Статевий розвиток у підлітковому віці», «Вплив куріння на організм жінки», «Народження дитини у дитини» , «Проституція як торгівля людьми» та інші.

Протягом року

Лекції

Жеребко Т.О,

Батьки лікарі.

 

 

12.

Підготувати виступ агітбригади парламенту до

Всесвітнього Дня здоров’я. «Вплив навколишнього середовища на здоров’я людини», «Сортування сміття – погляд у майбутнє Землі. Досвід країн світу», «Проблеми екології України»…

квітень

Виступ перед учнями

9-10 класів

Жеребко Т.О.

Парламент

 

 

 

 

13.

Провести класні години, відкриті виховні заходи до 36 річниці трагедії на Чорнобильській АЕС. «Наслідки радіоактивного забруднення і його вплив на наступні покоління», здорове харчування, здоровий спосіб життя (за планом виховних годин)

квітень

Заходи

Жеребко Т.О.

 

14.

Перегляд фільмів про шкідливий вплив тютюнових виробів, алкоголю, наркотиків та інших психотропних речовин на організм людини.

Протягом року

Документильні фільми

Жеребко Т.О

 

15.

Провести заходи до Всесвтнього дня здоров’я.

7.04.2022

Заходи

Жеребко Т.О

 

16.

Провести День довкілля, взяти участь у акціях Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України до Дня матері

травень

Заходи

Жеребко Т.О

 

17.

Поновлювати наочність в кабінетах, приміщенні ліцею мотивуючої до здорового способу життя

Протягом року

 

Жеребко Т.О.

куратори

 

18.

Організувати роботу спортивної студії з хореографії.

Протягом року

 

Іванова С.В.

вч.фізкультури

 

 

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ ТА ЕКОЛОГІЇ

 

1.

Організація роботи ліцею у програмі асоційованих шкіл ЮНЕСКО за екологічними та природоохоронними напрямками. Участь у онлайн конференціях (офлайн за можливості)

Протягом року

 

Жеребко Т.О.

Вчителі біології

 

2.

Участь у міських екологічних акціях (посадки дерев та кущів)

Протягом року

 

Жеребко Т.О.

Парламент

куратори

 

3.

Участь у заходах Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України.

Протягом року

 

Жеребко Т.О.

Парламент,

куратори

 

4.

Провести місячник природничих наук, охорони довкілля та STEMосвіти.

07.03-30.04.2022

План місячника

Жеребко Т.О.

Вчителі природн. циклу дисциплін

 

5.

Провести заходи присвячені вшануванню пам’яті аварії на Чорнобильській АЕС.

21-29.04

заходи

Жеребко Т.О.

Парламент,

куратори

 

6.

Провести декаду екології в межах місячника природничих наук.

04-15.04

заходи

Жеребко Т.О.

Вчителі біології

 

7

Провести заходи до Всеукраїнського Дня довкілля

16.04

заходи

Жеребко Т.О.

 

8.

Провести заходи до Всесвітнього Дня Землі

22.04

заходи

Жеребко Т.О.

 

9.

Провести біолого-екологічний Брейн-ринг для 9-х кл

квітень

сценарій

Стронова Т.М.