Правила внутрішнього розпорядку в ліцеї

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ ДЛЯ УЧНІВ
УКРАЇНСЬКОГО МЕДИЧНОГО ЛІЦЕЮ НМУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ


1. Систематично і глибоко оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками обсягом, не меншим, ніж це визначеного Державним стандартом загальної середньої освіти, щоб стати всебічно розвиненою, освіченою, культурною людиною, бути готовим до відданого служіння Україні й Людині .
2. З належною повагою і пошаною ставитися до своїх викладачів, наставників, старших колег, які допомагають зробити перші кроки до майбутньої професії лікаря та провізора.
3. Сумлінно вивчати усі предмети і готувати себе до навчання у вищих медичних та фармацевтичних закладах.
4. Активно працювати на заняттях, самостійно виконувати навчальні завдання.
5. Бути дисциплінованими, не допускати негідних вчинків та утримувати від цього інших.
6. Дотримуватися правових, моральних норм та Кодексу честі ліцеїста.
7. У ліцеї є обов’язковою форма: на базі медичної гімназії №33 – чорний діловий костюм, на кафедрах університету – білий халат.
8. Брати участь у громадському самоврядуванні Ліцею.
9. Брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації освітнього процесу Ліцею.
10. Брати участь у добровільних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами університету, ліцею, медичної гімназії №33.
11. Брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо, які проводяться в університеті, ліцеї, медичній гімназії №33 так і за їх межами.
12. Брати участь у різних видах суспільно корисної праці.
13. Ліцеїсти, які мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень навчальних досягнень (1,2,3 бали) хоча б з одного (профільного) предмета, а також систематично або грубо порушували дисципліну (перелік порушень визначається правилами внутрішнього розпорядку університету та ліцею), за рішенням педагогічної ради та відповідного наказу директора Ліцею відраховуються із закладу.
14. Забороняється виходити за межі навчального закладу під час навчально-виховного процесу.
15. Дотримуватися правил пожежної безпеки та техніки безпеки.
16. Активно пропагувати здоровий спосіб життя (в університеті та ліцеї категорично забороняється вживання наркотичних речовин, алкоголю, тютюнопаління, а також азартні ігри).
17. Дбайливо ставитися до майна, яким користуються під час навчально-виховного процесу.
18. Дотримуватися правил особистої гігієни.
19. На уроках учні повинні мати необхідні підручники, зошити, навчальне приладдя, виконувати вимоги вчителя.
20. У разі відсутності учня в Ліцеї через хворобу – подавати медичну довідку в день виходу на навчання.
21. Якщо учневі необхідно бути відсутнім у Ліцеї за сімейними обставинами, слід подавати заздалегідь (не пізніше ніж за 2 дні) заяву на ім’я директора. У разі неподання зазначеної заяви, необхідно подати пояснювальну записку у день виходу учня на навчання.
22. Учень, який став очевидцем (учасником) нещасного випадку, конфліктної чи надзвичайної ситуації, повинен негайно сповістити про це вчителя, куратора класу, адміністрацію ліцею.
23. Забороняється приносити вибухові або вогненебезпечні предмети і речовини, спиртні напої, наркотичні речовини, холодну, газову, пневматичну та вогнепальну зброю.
24. Дані правила внутрішнього розпорядку є обов’язковими для виконання всіма учнями ліцею.