Правила внутрішнього розпорядку в гуртожитку

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ
в студентських гуртожитках
Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

1. Загальні положення
1.1. Правила вводяться з метою ефективного використання житлових площ, забезпечення високого рівня культури проживання студентів, інтернів, магістрів, клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів Університету, а також слухачів факультету підвищення кваліфікації викладачів, підготовчого відділення для іноземних громадян (далі – студентів) у гуртожитках Університету.

 • Правила є основним нормативним документом, що регламентує організацію та проведення поселення іногородніх студентів Університету, умови їхнього проживання, внутрішній розпорядок у студентських гуртожитках, права та обов ' язки мешканців гуртожитку, порядок заохочень та стягнень;
 • Внутрішній розпорядок у гуртожитках Університету регламентується даними Правилами, затвердженими Ректором Університету, погодженими зі Студентськими парламентом та профспілковим комітетом.
 • Права і обов'язки співробітників гуртожитків Університету визначаються посадовими інструкціями, затвердженими Ректором Університету.
 • З кожним студентом підписується Угода на проживання та Додаток до неї, у якій передбачається виконання Правил внутрішнього розпорядку для всіх категорій осіб, які навчаються в Університеті, даних правил а також збереження матеріальних цінностей та відшкодування нанесених збитків;
 • Заселення до гуртожитків Університету здійснюється після створення в них необхідних житлово-побутових умов для проживання, одержання дозволу санітарно-епідеміологічної станції, а також реєстрації гуртожитку у порядку, встановленому чинним законодавством України.
 • Особа, яка поселяється до гуртожитку, зобов ' язана особисто пред' явити паспорт паспортистові гуртожитку, а завідувачу гуртожитку (коменданту) ордер на проживання та місце в гуртожитку з документом про попередню оплату за проживання не менш, ніж за місяць вперед. Вона має пройти інструктаж з пожежної безпеки, з експлуатації електропобутових приладів, радіоапаратури і газового обладнання, а також з користування ліфтами (за їх наявності в гуртожитку). Інструктаж здійснюється завідувачем (комендантом) і підтверджується особистим підписом у спеціальному журналі.
 • Іноземні громадяни, які навчаються в Університеті, розміщуються в його гуртожитках на загальних підставах, якщо інше не передбачено контрактом.
 • Проживання в студентських гуртожитках співробітників університету, сторонніх осіб, розміщення підрозділів, а також інших організацій дозволяється як виняток і виключно з дозволу Ректора Університету.
 • Надання місця-ліжка для тимчасового проживання учнів, студентів, абітурієнтів, аспірантів, докторантів та слухачів підготовчих курсів в гуртожитках Університету здійснюється згідно з затвердженим Положенням про поселення.
 • Мешканцям, які проживають в гуртожитку Університету, можуть бути (в разі необхідності) надані місця проживання в іншій кімнаті (блоці) без погіршення житлових умов.
 • Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних іспитах, звільняють місце в гуртожитку впродовж трьох днів після оголошення результатів іспитів; ті, які подають апеляцію - в триденний термін після підтвердження апеляційною комісією правильності оцінки; абітурієнти, які не пройшли за конкурсом - впродовж трьох днів після видачі наказу про зарахування.
 • Після закінчення навчального року, при відрахуванні із навчального закладу, переведенні на заочну форму навчання, добровільній відмові від проживання в гуртожитку, мешканці повинні здати кімнату завідувачу гуртожитку впродовж 10 днів і знятись з паспортної реєстрації. Після здачі кімнати і зняття з паспортної реєстрації в обхідному листі студента завідувач гуртожитку і паспортист роблять відповідні помітки.

2. Умови проживання

 • У кожному житловому блоці чи на поверсі гуртожитку із числа його мешканців обирається староста. Опис майна і речей загального користування в кімнаті, підписаний особисто кожним мешканцем кімнати, зберігається у завідувача гуртожитку. Майно для особистого користування, а також речі загального користування видаються мешканцям під їх особисту відповідальність.
 • Мешканцям гуртожитку видаються перепустки на право входу у гуртожиток.
 • Вхід в гуртожитки дозволяється мешканцям даного гуртожитку за перепустками до 24-00 вільно, а з 24-00 до 06-00 – із записом у спеціальний журнал причин запізнення;
 • Перебування гостей дозволяється тільки з 08.00 до 23.00 год.
 • при вході до гуртожитку відвідувачі пред'являють та залишають документ, що посвідчує особу і реєструються в книзі відвідувачів. Продовження терміну перебування батьків студента в гуртожитку можливе лише з письмового дозволу завідувача гуртожитку;
 • черговий студент повідомляє мешканця гуртожитку про прибулих гостей. Мешканець гуртожитку після реєстрації гостей в журналі відвідувань, супроводжує їх у свою кімнату;
 • відповідальність за своєчасне залишення відвідувачем гуртожитку і дотримання ним правил внутрішнього розпорядку несуть мешканці, які запросили вказаних осіб.
 • З 22.00 і до 7.00 год. у гуртожитку повинна дотримуватись тиша.
 • Усі мешканці залучаються до чергування в гуртожитку та до господарських робіт з самообслуговування згідно з графіком, розробленим органами студентського самоврядування. Щоденно виконуються роботи щодо підтримання порядку і чистоти в своїх житлових і робочих кімнатах.

2.7. Приміщення для приготування їжі працюють цілодобово.

3. Права і обов'язки мешканців гуртожитку
Мешканці гуртожитку мають право:

 • користуватися приміщеннями, обладнанням і майном гуртожитку;
 • обирати студентську раду у складі старост блоків, поверхів та гуртожитку і бути обраними до її складу;
 • брати участь через органи студентського самоврядування у вирішенні питань, пов'язаних з покращенням житлово-побутових умов, організацією виховної роботи і дозвілля, обладнання і оформлення житлових кімнат та інших приміщень гуртожитку, роботи обслуговуючого персоналу тощо;
 • вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів, постільної білизни, а також усунення недоліків у побутовому забезпеченні;
 • звертатися зі скаргами до керівництва Університету щодо якості роботи обслуговуючого персоналу чи житлово-побутових умов, якщо вони не відповідають вимогам даного документу.

Мешканці гуртожитку зобов'язані:

 • користуватися ліжко-місцем, майном, підсобними приміщеннями, місцями загального користування виключно за прямим призначенням і на рівних правах з іншими мешканцями.
 • знати і суворо дотримуватись Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках;
 • своєчасно сплачувати за проживання у відповідності до Угоди на проживання в гуртожитку Університету;
 • пройти інструктаж і суворо дотримуватись правил техніки безпеки, пожежної безпеки при користуванні електричними і газовими приладами, не встановлювати в гуртожитку додаткові електроприлади (особисті електропобутові прилади і радіоапаратура мешканців підлягають реєстрації у завідувача гуртожитку, а додатково спожита цими приладами електроенергія відшкодовується Університету згідно з актом);
 • здати завідувачу гуртожитку ордер на проживання в гуртожитку;
 • здійснювати вхід до гуртожитку виключно за пред ' явленням перепустки;
 • своєчасно проходити медичний огляд у студентській поліклініці;
 • дотримуватися чистоти і порядку в житлових кімнатах, місцях загального користування і брати участь в усіх видах робіт, пов'язаних із самообслуговуванням, щоденно прибирати житлові кімнати і блоки;
 • дбайливо ставитись до університетської власності - приміщень, обладнання, майна гуртожитку, економно витрачати електроенергію, газ і воду;
 • постійно виконувати вимоги інструкції з безпечного користування газовими плитами, забезпечувати їх утримування в чистоті;
 • на випадок виникнення пожежі, знати місця розміщення та вміти користуватися первинними засобами пожежегасіння, знати шляхи евакуації;
 • особисті речі, що не потребують щоденного використання, здавати до камери схову; за речі, які не здані на зберігання в період тривалої відсутності студента, адміністрація відповідальності не несе;
 • залишаючи кімнату, вимикати світло, електроприлади, зачиняти вікна;
 • своєчасно давати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів;
 • надавати дублікати ключів коменданту гуртожитку, а у разі їх відсутності чи заміни замка здати відповідний дублікат у 5-ти денний термін;
 • відшкодувати заподіяні матеріальні збитки у відповідності з Угодою на проживання;
 • у разі запрошення відвідувача до гуртожитку, особисто зустріти його біля входу, залишити свою перепустку черговому гуртожитку, забезпечити надання черговому документа, що засвідчує особу відвідувача, провести його до виходу з гуртожитку не пізніше 23.00 години;
 • про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново ставити до відома завідувача гуртожитку, працівників охорони і студентську раду;
 • залишаючи гуртожиток на тривалий час (більше одного тижня), а також у разі виїзду на канікули або практику, письмово попереджувати завідувача гуртожитку, а одержане майно і ключі від кімнати здати завідувачу гуртожитку, особисті речі - до камери схову;
 • у разі тимчасового виїзду (до тижня) із гуртожитку, повідомити про це старосту блоку (сповістивши адресу переїзду);
 • після закінчення навчання або в інших випадках розірвання угоди на проживання, здати майно, інвентар з урахуванням нормального зношення, що знаходилось у користуванні і кімнату у придатному для проживання стані та виселитися з гуртожитку не пізніше 7 днів від дати виходу відповідного наказу чи розпорядження;
 • при проведенні поточного або аварійного ремонту, переобладнанні житлових площ у гуртожитку звільнити приміщення і переселитися в інше, надане Університетом;
 • виконувати розпорядження завідувача гуртожитку та вимоги працівників охорони.

Мешканцям гуртожитку забороняється:

 • вчиняти будь-які дії, що створюють небезпеку життю та здоров ' ю людей або можуть призвести до псування майна, інвентарю та обладнання гуртожитку;
 • зберігати, використовувати додаткове електричне обладнання і пристрої електроспоживання, які не передбачені проектно-розрахунковими нормами без дозволу завідувача гуртожитку;
 • самовільно переселятися із однієї кімнати в іншу;
 • перероблювати та переносити інвентар і меблі із однієї кімнати до іншої;
 • прати білизну, чистити одяг і взуття в житлових кімнатах;
 • самовільно здійснювати в кімнатах ремонти, переробки і виправлення електропроводки, заміняти дверний замок без дозволу завідувача гуртожитку;
 • створювати шум, а також вмикати радіо, телевізійну апаратуру на гучність, яка ускладнює працю і відпочинок мешканців інших блоків;
 • вживати та реалізовувати спиртні напої, наркотичні, токсичні, вибухонебезпечні речовини, знаходитися в гуртожитку у стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння;
 • проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу завідувача гуртожитку;
 • залишати сторонніх осіб після 2 3 .00 без письмового дозволу завідувача гуртожитку;
 • утримувати домашніх тварин;
 • зберігати харчові продукти на підвіконниках за межами житлових кімнат та проводити за вікнами сушіння одягу й білизни після прання;
 • вмикати радіотелевізійну, комп’ютерну та аудіоапаратуру на гучність, що перевищує чутність кімнати;
 • порушувати тишу з 22.00 до 07.00 години;
 • вчиняти інші дії, які суперечать чинному законодавству України.

Грубими порушеннями Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку вважається:

 • вживання спиртних напоїв та наркотичних речовин;
 • перебування в гуртожитку в нетверезому стані;
 • паління у житлових і робочих кімнатах;
 • залишення сторонніх осіб після 2 3 .00 і на ночівлю;
 • ігнорування вимог працівників служби охорони, інших працівників гуртожитку та представників органів Студентського парламенту;
 • самовільне перероблення електроустаткування та вмикання електронагрівальних приладів у житлових кімнатах;
 • заподіювання матеріальної шкоди устаткуванню, меблям, інвентарю та приміщенням гуртожитку;
 • здійснювання хуліганських дій, що можуть спричинити фізичні травми та матеріальні збитки мешканцям та працівникам гуртожитку.

3.5. У разі грубих порушень Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках, неодноразових порушень дисципліни і вимог працівників гуртожитку (при наявності письмових заяв і скарг цих працівників на даного студента), порушеннях громадського порядку, студенти підлягають виселенню із гуртожитку та забороні їх повторного поселення впродовж поточного чи наступних навчальних років, або відрахування з Університету.

4. Заохочення і стягнення
4.1. За активну участь у культурно-масових заходах і роботі з покращення умов і побутового обслуговування мешканці гуртожитку заохочуються:

 • оголошенням подяки;
 • нагородженням подарунком або грошовою премією.

4.2. За порушення Правил внутрішнього розпорядку і дисципліни в гуртожитку на мешканців накладається стягнення:

 • зауваження;
 • виселення з гуртожитку;
 • відмова у наданні місця-ліжка для проживання на наступний рік;
 • відрахування із навчального закладу.

4.3. Заохочення і стягнення мешканцям гуртожитків, студентам і аспірантам у встановленому порядку виносяться Ректором Університету, за поданням завідувача гуртожитку, погодженим із головою комісії по поселенню, відповідним деканатом та органами студентського самоврядування.