Освітня модель

При розробці освітньої моделі функціонування Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, ми спиралися на вітчизняний та міжнародний досвід організації допрофесійної підготовки учнівської молоді, а також на специфіку власної еволюційної траєкторії розвитку закладу.

За тридцять років розвитку ліцею, не змінюючи своїх стратегічних векторів роботи, в умовах перебудови всіх напрямів освітянського простору, постійно удосконалювалося управління освітнім процесом та його якістю, спрямованим на ефективну допрофесійну підготовку учнів на всіх його рівнях, поглиблювалися інтеграційні взаємодії між ліцеєм, базовою школою та Національним медичним університетом імені О.О.Богомольця, забезпечувався високий рівень викладання базових і профільних дисциплін, технології відбору учнів.

  Процес розробки та перебудови освітнього не може відбуватись ізольовано від прогностичних оцінок стратегій становлення закладу. Саме тому наукове обґрунтування нової стратегії розвитку закладу на період 2018-2021рр., внутрішньої системи забезпечення якості освіти, концепції допрофесійної підготовки обдарованої учнівської молоді у медичному ліцеї розглядаються, як пріоритетні завдання.

Виходячи з мети допрофесійної підготовки учнів на медичні спе­ціальності в освітній моделі підготовки учнів у медичному ліцеї  виділяються освітня, організаційна, дидактична, професійна складові.

За таких умов концептуальна освітня модель відображає: психолого-педагогічні і методичні засади функціонування ліцею, його місце в системі “загальний середній заклад - вищий навчальний заклад”; основні тенденції розвитку змісту освіти в ліцеї; характер взаємодії між суб’єктами всіх видів діяльності; спрямування на допрофесійну підготовку; особливості управління, матеріально-технічного і фінансового забезпечення ліцею.