Кодекс честі

ВСТУП

Медицина – це особлива сфера людської діяльності, це галузь науки, яка вимагає від людини не лише бездоганних знань і професійної обізнаності, а й високих моральних цінностей. Вимоги, які ставляться справжньому лікарю в наші дні, виникли не раптово, а поступово формувалися протягом тисячоліть, бо, як відомо, медицина належить до найдавніших наук у світі. Ще з часів Гіппократа медицину вважали найскладнішим мистецтвом, бо пізнати хворобу можна було лише завдяки внутрішньому чуттю та глибоким знанням. Минули століття, наука змінилася, наповнилися досвідом багатьох поколінь. Можливості точної діагностики за допомогою найсучаснішого обладнання значно полегшили працю лікаря, зробили її набагато технічнішою, але лікарська справа залишилася мистецтвом, причому не стільки тонких хірургічних операцій, скільки спілкуванням з хворим, вмінням дати людині надію на одужання, пробудити віру в себе та любов до життя.

Виховати лікаря, гідного вічного служіння добру та милосердю, притаманному цьому фаху, здатного цілком відповідати високим професійним орієнтирам – складне і відповідальне завдання. Саме тому до навчально-виховного процесу та його суб'єктів у спеціалізованому середньому загальноосвітньому навчальному закладі – медичному ліцеї –особливі вимоги.

Ліцеїст, як досвідчений старшокласник і людина на порозі повноліття, має право на самовизначення, а також особливий статус серед школярів, що в свою чергу ставить до його суспільної поведінки певні вимоги.

"Кодекс Честі учня Українського медичного ліцею" характеризує моральні, етичні та деонтологічні норми і принципи, пов'язані з відносинами та взаємодіями "ліцеїст – навчальний заклад", "ліцеїст – лікувальний заклад", "ліцеїст – пацієнт (хворий)", "ліцеїст – викладач", "ліцеїст – учнівська громада".

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1
Ліцеїст у своїй діяльності активно підтримує ідею демократичної організації суспільного життя суверенної України, в центрі якого повинна знаходитися Людина.

Стаття 2
Ліцеїст повинен з належною повагою і шаною ставитись до своїх викладачів, наставників, старших колег, які допомагають йому зробити перші кроки до майбутньої професії лікаря.

Стаття 3
Ліцеїст повинен шанобливо, толерантно і доброзичливо ставитись до своїх колег по класу та групі. У присутності будь-кого ліцеїст не повинен давати негативних оцінок вчинкам своїх колег або дискредитувати їх, якщо факти не є остаточно доведеними.

Стаття 4
Ліцеїст повинен бути прикладом високої моралі й культури та виховувати ці якості в інших.

Стаття 5
Ліцеїст повинен завжди пам'ятати, що людські чесноти – ввічливість, чесність, милосердя, самовідданість і самопожертва, співчутливість, тактовність, простота і скромність – не лише моральна окраса людини, але й необхідні професійні риси лікаря.

Стаття 6
Ліцеїст повинен поважати права людини та дбати про свою фахову гідність, яка починає формуватися власне в стінах навчального закладу.

Стаття 7
Ліцеїст у лікувальному закладі – не лише вихованець, але й молодший колега і помічник лікаря. Саме тому на нього повністю поширюються ті ж професійні закони, правила та положення, що і на старшого колегу.

Стаття 8
Кожен лікарський чи інший вчинок, який підриває авторитет навчального закладу чи самого ліцеїста, порушує гідність майбутнього лікарського фаху.

Стаття 9
"Лікувати хворого, а не хворобу" (М.Я. Мудров) – це традиційна вимога медицини, якої повинен дотримуватись кожний лікар. Здатність відчувати людський біль, не бути байдужим до нього та вміння зарадити йому – це основна мета кожного, хто присвячує своє життя медицини.

Стаття 10
Ліцеїст як майбутній лікар не може звикати до людських страждань: кожен біль пацієнта відбивається у його душі, кожна трагедія залишає свій слід у серці.

Стаття 11
Життя лікаря легко могло б стати суцільним випробуванням і самокатуванням, якби воно не осяювалось неосяжною радістю зцілення пацієнта. Девіз одного з засновників Київської терапевтичної школи, академіка Ф.Г. Яновського "ближче до хворої людини" повинен бути повсякденною суттю роботи в лікувальних закладах ліцеїстів як майбутніх лікарів.

Стаття 12
Перебування ліцеїста в палаті або інших місцях клініки не повинно спричиняти шуму, галасу, розмови з оточуючими мають бути витримані в спокійному, врівноваженому тоні.

Стаття 13
Ліцеїст має постійно дбати про свій зовнішній вигляд. Необхідно завжди пам'ятати відомі чехівські слова: "У людини повинно бути все прекрасним: і обличчя, і одяг, і душа, і помисли".

 Стаття 14
Ліцеїст повинен усвідомлювати винятково важливий вплив на пацієнта власного слова. Осягнути науку перетворення слова в надійного помічника та друга в боротьбі з недугою – його обов'язок.

Стаття 15
Беручи до уваги концепцію Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) про здоров'я як стан повного фізичного, духовного та матеріального гаразду, можна цілком обrpунтовано вважати, що гуманістичний ідеал здоров'я - головна запорука людського щастя. Саме тому, кожний ліцеїст зобов'язаний активно проводити просвітницьку роботу, спрямовану на утвердження здорового способу життя, популяризацію фізичної культури і спорту.

Стаття 16
Своєю поведінкою ліцеїст не може пропагувати звичок, шкідливих для здоров'я людини (вживання наркотичних речовин, алкоголю, паління).

Стаття 17
В Українському медичному ліцеї, як і в лікувальних установах, де навчаються і працюють ліцеїсти, категорично забороняється проведення будь-яких святкувань, заходів із вживанням алкоголю.

Стаття 18
Ліцеїст завжди повинен стояти на захисті тварин, птахів, рослин, навколишнього середовища.

Стаття 19
Учні старших класів медичного ліцею повинні своєю поведінкою бути гідним прикладом для учнів молодших класів.

Стаття 20
За необхідності ліцеїсти повинні надавати безкорисливо поради то допомогу один одному.

Стаття 21
Учень Українського медичного ліцею як майбутній лікар за жодних обставин не має права брати участі в акціях позбавлення життя людини, асистувати при тортурах чи інших діях, що принижують людську гідність. З огляду на це ліцеїст не може застосовувати свої знання та вміння для сприяння в будь-якому жорстокому поводженні.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 22
У випадках, не передбачених Кодексом Честі ліцеїста, слід керуватись засадами, які сформульовані в Статутах Національного медичного університету й Українського медичного ліцею, етичному Кодексі лікаря України, рішеннях Ради Українського медичного ліцею, учнівського Парламенту, а також тими добрими традиціями, що склалися в Національному медичному університеті й ліцейському товаристві.

Стаття 23
Зміни та доповнення до даного Кодексу набирають чинності після прийняття їх Конференцією трудового колективу ліцею та учнівського колективу, затвердження Радою Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та учнівським Парламентом.

Стаття 24
Адміністрація Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О.   Богомольця може приймати рішення у зв'язку з порушенням даного Кодексу.