Бібліотеки

Інформаційний центр Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, відповідно до угоди про створення закладу, співпрацює з науковою бібліотекою Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та бібліотекою медичної гімназії №33 м. Києва, у забезпеченні  літературою та інформацією навчально-виховного, науково-методичного процесу, додаткової освіти, допрофесійної підготовки, позакласних заходів.
Головна мета центру є: удосконалення та забезпечення навчально-виховного процесу і надання інформаційно-методичної допомоги учням і вчителям в оволодінні основами інформаційної культури , а також наближення рівня навчання до європейських і світових стандартів шляхом якісного бібліотечно-інформаційного забезпечення засобами новітніх технологій.
Центр для здобувачів освіти, обладнаний комп'ютерами, які мають вихід до мережі Інтернет; функціональні зони його робота спрямована на допомогу в організації навчального процесу і самоосвіту користувачів. При цьому значна увага приділяється інформаційній підтримці додаткової освіти, допрофесійної підготовки.
Фонди центру складає література історичного, теоретичного і практичного характеру з педагогіки, освіти, психології, дефектології і суміжних наук, відеотека навчальних і науково-популярних відеофільми, енциклопедії, навчальні матеріали до шкільних курсів.
Центр забезпечує поширення за допомогою всіх інформаційних засобів змісту загальнолюдських цінностей, культурно-історичної, духовної та наукової спадщини, ідеї національного державотворення, виховує інформаційну культуру користувачів, прищеплення їм навичок роботи з інформаційними ресурсами.
Центр співпрацює з підрозділами НМУ імені О.О. Богомольця, громадськими організаціями, співпрацює та взаємодіє з іншими бібліотеками.
Послуги, які центр надає користувачам: допомога при відборі матеріалів за темами, надання інформації про наявність в бібліотеці конкретного видання, бібліографічних пошукових систем бібліотеки, довідкових апаратів і їх можливостях; консультативна допомога у підборі джерел інформації про літературу, статті, тексти; надання в самостійне користування довідково-бібліографічного апарату бібліотеки, доступів до мережі Інтернет для науково-пошукових і дослідницьких робіт учнів і викладачів; перегляд відеофільмів (індивідуально або у групах); фактографічні і бібліографічні довідки; поточне інформування про нові надходження до фондів; користування читальним залом.

Додатково:
На цій сторінці розміщені посилання на найкращі електронні бібліотеки центру, де Ви можете читати або безкоштовно скачувати різні літературні джерела в електронному варіанті. Для розпізнавання тексту електронних книг необхідні спеціальні програми, які встановлюємо на комп’ютер.
<МЕТА> бібліотека lib.meta.ua
Google книги books.google.com.ua
Вікіпідручник uk.wikibooks.org/wiki
Вікіджерела uk.wikisource.org/wiki
Бібліотека “BIBLOS” biblos.org.ua
Народна бібліотека biglib.com.ua
Електронна бібліотека biblioteka.org.ua
Електронна бібліотека ukrkniga.org.ua
Бібліотека української літератури ukrlib.com.ua
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського www.nbuv.gov.ua
Електронна бібліотека “Чтиво” chtyvo.org.ua
Український центр ukrcenter.com
Електронна бібліотека “Книжка”knigka.org.ua
Електронна бібліотека mirknig.com
Електронна бібліотека “Books Gid” booksgid.com
Електронна бібліотека класичної літератури sites.google.com/site/openbookclassic
Бібліотека книг для смартфонів javalibre.com.ua
Підручники