Прозорість та інформаційна відкритість

СТАТУТ ЛІЦЕЮ

Ліцензія на проведення освітньої діяльності

Свідоцтво про державну реєстрацію

СВІДОЦТВО ПРО АТЕСТАЦІЮ

ДОВІДКА ЄРДПУ

СВІДОЦТВО ПРО ЗНАК

СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

КАДРОВИЙ СКЛАД

ОСВІТНІ ПРОГРАМА, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ В ЛІЦЕІ

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

Перелік освітніх компонентів

МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ

ЛІЦЕЙ НА ОСВІТНІЙ КАРТІ КИЄВА

Актуальні вакансії

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ

РІЧНИЙ ЗВІТ

КОШТОРИС

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ

ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ, ВІДРАХУВАННЯ І ПЕРЕВЕДЕННЯ УЧНІВ ДО ЛІЦЕЮ

УМОВИ ДОСТУПНОСТІ ЛІЦЕЮ ДЛЯ НАВЧАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Перелік додаткових освітніх послуг та порядок надання

Положення про академічну доброчесність

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ В ЛІЦЕІ

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ В ЛІЦЕЇ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Безпека освітнього середовища

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДЕОНАГЛЯД

ПРОТИЕПІДЕМІЧНІ ЗАХОДИ В ПЕРІОД КАРАНТИНУ

СЛУЖБИ ПІДТРИМКИ У ВИПАДКУ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

Запобігання та протидія булінгу (цькуванню)

ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ

ПРОТИДІЯ ДИСКРИМІНАЦІІ

ПРОТИДІЯ НАСИЛЬСТВУ

Вибір та замовлення підручників для учнів 9-11 класів

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ НА 2021 РІК

Положення про офіційний сайт ліцею

ПРОФСПІЛКА

МЕДИЧНА СЛУЖБА

ОХОРОНА ЛІЦЕЮ

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ В УНІВЕРСИТЕТІ

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ В ГУРТОЖИТКАХ УНІВЕРСИТЕТУ

ПОШТА ДОВІРИ