Стисла довідка

Український медичний ліцей Національного медичного університету імені О. О. Богомольця  (ліцензія Головного управління освіти і науки м.Києва: серія ЗОД-ІІ, № 111098 від 11.06.1997р., свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: серія А00, № 2014161 від 25.06.1997р.) – заклад загальної середньої освіти для учнів 9-10-11 класів в Шевченківському районі міста Києва.
Викладання здійснюється українською мовою. Профільні предмети - біологія та хімія. Мови, що вивчаються - українська, англійська, латинська.
Створений у 1991 році, як структурний підрозділ Національного медичного університету імені О.О.Богомольця для забезпечення освіти понад державний освітній мінімум, допрофесійної підготовки на медичні спеціальності.
Ліцей пройшов процедури атестації та ліцензування і був визнаний «атестованим із відзнакою» (наказ Головного управління освіти і науки міста Києва від 04.07.2008 р. №218).
Київський медичний інститут імені О.О.Богомольця (нині - Національний медичний університет імені О.О.Богомольця) 18 квітня 1990 року першим у колишньому СРСР та в Україні за ініціативою ректора Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (1984-2003), академіка АМН СРСР, НАН, НАМН і НАПН України - Гончарука Євгена Гнатовича (1930-2004), відкрив експериментальні медичні класи, які в 1991 році стали медичними ліцеями на базах класичної гімназії № 117 імені Лесі Українки (директор - Бойко Л.М.) і природничого ліцею № 157 (директор – Костенко В.І.), 11 червня 1997 року, за рішенням Вченої ради університету, за сприяння Міністерства освіти та науки України, Міністерства охорони здоров'я України, Київської міської державної адміністрації був створений Український медичний ліцей Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
Засновниками закладу є Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (ректор – Кучин Юрій Леонідович) і Київська міська державна адміністрація (голова- Кличко Віталій Володимирович).
Відповідно до рішення Київської міської ради від 09.09.2010 року № 7/4819 «Про питання організації управління районами в місті Києві» від 02.12.2010 року № 284/5096 «Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва» заклад належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходиться у сфері управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (голова - Гаряга Олег Олександрович).
Піклувальну раду ліцею з 1997 до 2014 року очолював видатний громадський і політичний діяч, Герой України, народний депутат України І-VI скликань, голова Верховної Ради України І та ІІІ скликань - Плющ Іван Степанович (1941-2014).
З 2014 року головою Піклувальною ради закладу обрано видатного вченого, лікаря, організатора медичної науки, президента Національної академії медичних наук України, академіка НАМН України, член-кореспондента НАН України, доктора медичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, Лауреата двох Державних премій України - Цимбалюка Віталія Івановича.
Першим головою наукової ради ліцею у 1997-2003 рр. було обрано видатного мікробіолога, вірусолога і педагога, академіка НАН і НАМН України, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора, проректора з навчальної роботи університету (1990-2003) - Широбокова Володимира Павловича.
З 2004 року головою ради закладу обрано видатного вченого гігієніста, організатора та адміністратора вищої медичної освіти, академіка НАМН України, Лауреата Державної премії України, заслуженого діяча науки і техніки України, проректора з науково-педагогічної роботи університету (2003-2014), доктора медичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, завідувача кафедрою гігієни праці і професійних хвороб - Яворовського Олександра Петровича.
У закладі здобувачі освіти навчаються у 9-10-11-х класах. Для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, розроблено єдиний комплекс освітніх компонентів, які містить освітня програма Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця на навчальний рік. У ліцеї також запроваджено системи - забезпечення якості освіти, менеджменту якості (ISO9001-2015), академічної доброчесності, безпечного освітнього середовища, допрофесійної підготовки; цифрова навчальна платформа; здійснюється підготовка для вступу на всі факультети Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
У закладі учні мають можливість відвідувати гуртки з біології, математики, анатомії і фізіології, історії мистецтва, латинської і грецької мов (сертифікат), міжнародного медичного англійського клубу (IMEC), професійної етики та деонтології, медичного масажу, фармакології, фінансової грамотності (сертифікат), хореографії, а також елективні курси: анатомія і фізіологія, початкова медична англійська (сертифікат), практичні тренінги - Української медичної студентської асоціації «Базова підтримка життя (BLS)» (сертифікат).
Допрофесійна підготовка здійснюється на базі кращих клінічних та медико-профілактичних закладів охорони здоров’я міста Києва. Випускникам Ліцею присвоюється кваліфікація “Молодша медична сестра по догляду за хворими” і видаються свідоцтва встановленого зразка.
За роки існування навчання у закладі завершило понад 3700 учнів, серед яких понад 80 іноземних громадян. Майже кожний десятий випускник Національного медичного університету імені О. О. Богомольця - випускник ліцею. Серед них: понад 50 випускників закладу занесені до книги пошани університету, понад 360 захистили магістерські, кандидатські та докторські дисертації в Україні, 45 захистили магістерські та докторські дисертації (PhD, MD) у провідних країнах світу. Допрофесійна підготовка здійснюється на базі клінічних та медико-профілактичних закладів охорони здоров'я міста Києва. Ліцей традиційно займає високі позиції за підсумками зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з профільних предметів біологія і хімія.
Серед випускників закладу (2008-2020 рр.) 16 учнів отримали по 200 балів з української мови і літератури, біології, хімії, фізики, двоє серед них - двічі по 200 балів з різних предметів.
У 2000 році ліцей першим серед середніх навчальних закладів України був відзначений срібною медаллю міжнародної педагогічної академії за досягнення в галузі освіти, культури та науки.
Навчальний заклад нагороджено Почесною грамотою Верховної ради України, Кабінету міністрів України, Міністерства охорони здоров'я України, Почесним дипломом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Київської міської державної адміністрації, понад тридцятьма золотими медалями міжнародних освітніх конкурсів, виставок і конференцій, відповідно до Національного рейтингу України його визнано «Флагманом науки і освіти» (2008 р.), присвоєно почесне звання «Лідер сучасної освіти» (2009 р.).
У закладі навчались і продовжують навчання переможці міжнародних, всеукраїнських олімпіад і конкурсів, талановиті спортсмени, чемпіони України, Європи.
Ліцей є колективним членом Малої академії наук України (з 1997р.) Учнівське наукове товариство імені А. П. Ромоданова в 2001 р. першим в Україні серед закладів середньої освіти було нагороджено відзнакою «Золота Сова» Президії Малої академії наук України, яку вручив на Загальних зборах академії Президент НАН України Б.Є. Патон. З 2000 по 2014 р.р. заклад утримував перше місце за результатами наукових конкурсів-захистів Малої академії наук України. Ліцей неодноразово був абсолютним переможцем Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН серед 9-11-х класів міста Києва. Випускники закладу кожного року стають переможцями ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України та IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад.
Забезпечено академічну взаємодію спільноти ліцею з Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця, Київським Національним університетом імені Тараса Шевченка, Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Національним університетом біоресурсів і природокористування України, установами НАН, НАМН та НАПН України, з освітніми, культурними, соціальними і закладами міста Києва.
Український медичний ліцей входить до складу фундації асоційованих шкіл ЮНЕСКО (з 2000р.).
Ліцей має міжнародні освітні і наукові контакти, закріплені двосторонніми угодами з іноземними навчальними закладами освіти Європи та США, Канади.
Спільнотою ліцею розроблено і затверджено конференцією трудового колективу: 2018 рік - нову Стратегію розвитку закладу, яка розрахована на період 2018-2023 років і має основні такі напрями: освіта, управління, дослідження та інновації, міжнародність, фінанси; 2019 рік - Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, в якому визначено: загальну структуру системи забезпечення якості освіти, процедури вивчення і оцінювання, ключові компетентності випускників.

Юридична адреса закладу: бульвар Тараса Шевченка, 13, м. Київ, 01601;
фактична адреса вул. Володимирська, 79-Б, м. Київ, 01601;
телефони: (044)2897976,2872738;е-mail: uml_nmu@ukr.net;
офіційний сайт: www.uml.uа.