Порядок поділу класів на групи

Додаток 2 до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128

ПОРЯДОК ПОДІЛУ КЛАСІВ НА ГРУПИ ПРИ ВИВЧЕННІ ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

При вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах для посилення індивідуальної роботи з учнями запроваджується поділ класів на групи.

Предмети, при вивченні яких класи підлягають поділу на групи

При кількості учнів у класі

1. При проведенні уроків з трудового навчання (крім загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, санаторних та спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів)

5–9-й класи

міська місцевість

сільська місцевість

10–12-й класи

більше 27

більше 25

більше 27

2. При вивченні державної (незалежно від мови навчання) та інших мов (включаючи іноземну мову), які не є мовами навчання, а вивчаються як предмет

більше 27

3. При вивченні мов національних меншин (наприклад, російської та кримсько-татарської, молдавської та угорської, російської та болгарської тощо)

дві групи з кількістю не менше 8 учнів у кожній

4. При вивченні різних іноземних мов

дві групи з кількістю не менше 8 учнів у кожній

5. При проведенні семінарських, лабораторних і практичних занять за лекційною формою навчання з профільних дисциплін у спеціалізованих школах (школах-інтернатах), гімназіях, ліцеях, колегіумах [1]

більше 27

6. При проведенні уроків з основ здоров'я та фізичної культури у 10–12-му класах (окремо для хлопців і дівчат)

більше 27, але не менше 8 учнів у групі

7. При проведенні практичних занять з інформатики з використанням комп'ютерів

клас ділиться на 2 групи, але не менше 8 учнів у групі

8. При поглибленому вивченні іноземної мови з 1-го класу

1–12-й класи

клас ділиться на групи з 8–10 чол. у кожній (не більше 3 груп)

9. При поглибленому вивченні іноземної мови з 7-го класу

7–12-й класи

більше 27

10. При проведенні уроків з трудового навчання у 5–12-му класах у спеціальних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах), у спеціальних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах) для розумово відсталих дітей — у 4–10(11)-му класах)

більше 7

11. При вивченні державної мови та інших мов, що вивчаються як предмет (включаючи іноземну мову), при проведенні уроків з трудового навчання і основ здоров'я та фізичної культури у загальноосвітніх санаторних школах (школах-інтернатах)

у загальноосвітніх школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

1–9-й класи

10–12-й класи

20

 

 

25

20

 

(Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти № 572 (z0844-02 ) від 09.10.2002)

Начальник департаменту економіки та соціального розвитку               П.М.Куліков

 

[1] Поділ здійснюється за рішенням педагогічної ради закладу за умови, що граничнодопустиме навчальне навантаження на учня не перевищуватиме загальну кількість годин, передбачених навчальним планом для даного класу з урахуванням поділу.

Заняття з лікувальної фізкультури в загальноосвітніх санаторних школах (школах-інтернатах) проводяться за групами з кількістю учнів не менше 7 чоловік.

Заняття з лікувальної фізкультури в спеціальних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах) проводяться за групами та індивідуально. Наповнюваність груп 4–6 чоловік згідно з медичними показаннями учнів.

Наповнюваність груп та поділ їх на підгрупи при організації трудової підготовки учнів у міжшкільному навчально-виробничому комбінаті встановлюється в межах коштів, передбачених комбінату загальноосвітніми навчальними закладами на таку підготовку учнів.

Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів розповсюджується і на вечірні (змінні) школи.