Умови доступності ліцею для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами Стаття 19 Закону України «Про освіту»
Освіта осіб з особливими освітніми потребами
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування створюють умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.
ЮНЕСКО визначає інклюзивне навчання як «процес звернення і відповіді на різноманітні потреби учнів через забезпечення їхньої участі в навчанні, культурних заходах і житті громади, та зменшення виключення в освіті та навчальному процесі». 
Тобто це такий спосіб отримання освіти, коли учні або студенти з особливими освітніми потребами навчаються в загальному освітньому середовищі за місцем свого проживання, – і це є альтернативою інтернатній системі, за якою вони утримуються та навчаються окремо від інших дітей, або домашньому та індивідуальному навчанню.
Але питання інклюзії варто розглядати не тільки в аспекті створення доступного освітнього середовища для дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивна освіта в широкому сенсі передбачає створення рівних можливостей для всіх категорій дітей в Україні: для дітей із ромських сімей, для дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб, для дітей інших національних меншин, які мешкають у нашій країні. 
Жоден з них не має відчувати себе іншим – і це головне завдання інклюзії.

Стаття 19 Закону України Про освіту
Освіта осіб з особливими освітніми потребами
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування створюють умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.
Відповідно  у приміщеннях ліцеї створено належні умови для перебування здобувачів освіти:
• є медичний працівник;
• медичний кабінет обладнано відповідно вимог;
• необхідні місця руху обладнані поручнями;
• організовано чергування вчителів;
• виконано поточний ремонт туалетів;
• виконано поточний ремонт класних кімнат.

Усі основні приміщення закладу мають природне освітлення, враховано використання кольорів, розташування меблів і обладнання відповідно до санітарних вимог. У закладі дотримується тепловий режим та працює харчоблок.
Забезпечується регулярність вологого прибирання, використання всіх видів провітрювання. Шкільна та пришкільна території підтримуються в належному стані.
Станом на 05.09.2019 року в ліцеї не  навчаються учні на індивідуальній формі здобуття загальної середньої освіти.
Докладніше про інклюзивну освіту