Положення про відеонагляд

Положення
про систему відеоспостереження в
Українському медичному ліцеї
Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

І. Загальні положення

 1. Положення про систему відеоспостереження в ліцеї визначає порядок проведення відеоспостереження, мету системи відеоспостереження, способи його здійснення, доступ до записів, їх збереження, а також відповідальність за використання відповідної апаратури, її функціонування й технічне обслуговування.
 2. Застосування системи відеоспостереження здійснюється з урахуванням вимог Конституції України, законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію» та «Про захист персональних даних».
 3. Норми цього Положення поширюються на учнів, педагогічних працівників, технічний персонал, відвідувачів ліцею.
 4. Положення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті ліцею.

ІІ. Мета системи відеоспостереження. Об'єкти контролю

 1. Відеоспостереження в ліцеї проводиться відкрито.
 2. Відеоконтроль здійснюється з метою:

            1) підвищення ефективності забезпечення режиму безпеки, збереження життя і здоров’я учасників освітнього  процесу;
            2) об'єктивної фіксації подій;
            3) збереження  майна  ліцею;  
            4) контролю в умовах, коли іншими шляхами забезпечити його неможливо.
     3. Об'єктами системи відеоспостереження є приміщення (коридори, їдальня, спортивний зал) та територія ліцею.

ІІІ. Режим системи відеоспостереження

 1. Учасники освітнього процесу та відвідувачі ліцею, що потрапляють до зони видимості камер спостереження, інформуються про ведення відеоконтролю шляхом розміщення спеціальних інформаційних повідомлень.
 2. Відповідальним за організацію роботи системи відеоспостереження є директор ліцею.
 3. Запис відеоспостереження проводиться на цифровий відеореєстратор. За допомогою програмного забезпечення, встановленого на комп’ютері, здійснюється вивід зображення на монітор та запис відеосигналу з камер на жорсткий диск.

Максимальний термін часу, протягом якого зберігається запис на носіях, визначається технічними можливостями відеозаписуючого пристрою.

 1. У разі фіксації нестандартної ситуації відеозапис може зберігатись до спеціальної вказівки щодо його знищення.
 2. Перегляд записаних відеоданих здійснюється в режимі обмеженого доступу (з використанням паролю доступу) та без присутності сторонніх осіб.
 3. Передача відеозаписів з камер відеоспостереження третій стороні допускається лише у випадках, визначених чинним законодавством.
 4. Особи, які мають доступ до даних системи відеоспостереження несуть персональну відповідальність за несанкціоноване розповсюдження відеоматеріалів.
 5. Особи, винні у порушенні режиму доступу до відеозаписів та конфіденційності відеозаписів, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

IV. Захист персональних даних при використанні системи відеоспостереження
Обробка та зберігання даних, отриманих в результаті роботи системи відеоспостереження, здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України «Про захист персональних даних».