Якісний склад

ЯКІСНИЙ СКЛАД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
УКРАЇНСЬКОГО МЕДИЧНОГО ЛІЦЕЮ
НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

Категорія педагогіч-них праців-ників

Всього праців-ників

 

Кваліфікаційні категорії

 

Звання

 

Наукове звання

 

 

Вища катего-рія


катего-рія


катего-рія

спеці-аліст

Стар-ший вчи-тель

Учи-тель-мето-дист

Вихов-атель-мето-дист

„Заслу-жений вчи-тель”

„Заслу-жений праців-ник”

Директор

1

1

 

 

 

 

1

 

 

1

Д.П.Н

1

Заступники директора

2

2

 

 

 

 

2

 

 

 1

К.П.Н

 

Вчителі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Українська мова та література

5

5

 

 

 

1 

3

 

 

1

3

Зарубіжна література

3

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Іноземна мова

4

4

 

 

 

 3

 

 

 

 

1 

Математика

4

3

 1

 

 

 

2

 

 

 

1

Інформатика

1

1

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

Історія

3

3

 

 

 

 1

2

 

 

 

 

Географія

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Фізика

9

7

 

1 

1

 

7

 

 

 

7

Біологія

11

11

 

 

 

1

9

 

 

 

1

Хімія

9

7

 

1

1

1

5

 

 

 

7

Фізична культура, ДПЮ, хореографія,

5

3

 

 

2

2

 

 

 

 

 

Медицина

3

1

 

1 

1

 

1

 

 

 

1

Латинська мова

4

1

 

 

3

 

1

 

 

 

1

Всього:

65

53

1

3

8

10

37

 

 

3

25