КАДРОВИЙ СКЛАД

Український медичний ліцей Національного медичного університету імені О.О. Богомольця створював високопрофесійний науково-педагогічний колектив, який об’єднував сім кафедр Національного медичного університету імені О.О. Богомольця: медичної і біологічної фізики (завідувач кафедри – член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, професор О.В. Чалий), біології (завідувач кафедри – академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, професор О.В. Романенко), біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії (завідувач кафедри – заслужений діяч науки і техніки України, професор І.В. Ніженковська), медичної та загальної хімії (академік вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України, професор В.О. Калібабчук), латинської мови (доцент О.Г.  Кисельова ), пропедевтики внутрішньої медицини №1 (член-кореспондент НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, професор В.З. Нетяженко), української мови та літератури (професор, заслужений працівник освіти України Н.М. Гаєвська) та медичної гімназії № 33 міста Києва (кандидат педагогічних наук, вчитель-методист Л.В.Переймибіда).

У закладі (станом на 1 вересня 2020 р.): 52 - педагогічних працівників; 12-робітників, фахівців і спеціалістів.

Серед педагогічних працівників: 3 – Заслужений працівник освіти України; 4 – Заслужений діяч науки і техніки; 1 - Заслужений лікар України; 2 – Заслужений вчитель України; 5 - академік НАН, НАМН і НАПН України; 3 -  член-кореспондент  НАН, НАМН і НАПН України ; 7 – професор; 8 – доктор наук; 11 – кандидат наук; 7 - доцент; 3 - старший науковий співробітник; 38 – «Вища кваліфікаційна категорія»; 24 – «Учитель-методист»; 10 – «Старший учитель»; 1 – практичний психолог-методист; 4 – майстер спорту; 11 – «Відмінник освіти України».

 Команда викладачів Українського медичного ліцею Національного університету імені О.О. Богомольця - сертифіковані професіонали, які не тільки успішно викладали в найкращих гімназіях, ліцеях, спеціалізованих школах і університетах країни, а й розробляли і створили підручники з грифами МОН України і МОЗ України, авторські курси, методичні посібники, завдання для Олімпіад і ЗНО, є членами міжнародних профільних асоціацій.