Бібліотечно-інформаційний центр

Бібліотечно-інформаційний центр Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (БІЦ), відповідно до угоди про створення закладу, співпрацює з науковою бібліотекою Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та бібліотекою медичної гімназії №33 м. Києва, у забезпеченні  літературою та інформацією навчально-виховного, науково-методичного процесу, додаткової освіти, допрофесійної підготовки, позакласних заходів.

Головна мета БІЦ Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця є: удосконалення та забезпечення навчально-виховного процесу і надання інформаційно-методичної допомоги учням і вчителям в оволодінні основами інформаційної культури , а також наближення рівня навчання до європейських і світових стандартів шляхом якісного бібліотечно-інформаційного забезпечення засобами новітніх технологій.

БІЦ для здобувачів освіти, обладнаний комп'ютерами, які мають вихід до мережі Інтернет; функціональні зони.

Робота БІЦ спрямована на допомогу в організації навчального процесу і самоосвіту користувачів.

При цьому значна увага приділяється інформаційній підтримці додаткової освіти, допрофесійної підготвки.

Фонд БІЦ складає література історичного, теоретичного і практичного характеру з педагогіки, освіти, психології, дефектології і суміжних наук, відеотека навчальних і науково-популярних відеофільми, енциклопедії, навчальні матеріали до шкільних курсів.

БІЦ забезпечує популярізацію за допомогою всіх бібліотечно-інформаційних засобів змісту загальнолюдських цінностей, культурно-історичної, духовної та наукової спадщини, ідеї національного державотворення, виховує інформаційну культуру користувачів, прищеплення їм навичок роботи з інформаційними ресурсами.

БІЦ співпрацює з підрозділами НМУ імені О.О.Богомольця, громадськими організаціями, співпрацює та взаємодіє з іншими бібліотеками.


Послуги, які БІЦ надає користувачам

  • допомога при відборі матеріалів за темами, надання інформації про наявність в бібліотеці конкретного видання, бібліографічних пошукових систем бібліотеки, довідкових апаратів і їх можливостях;
  • надання консультативної допомоги у підборі джерел інформації про літературу, статті, тексти.
  • надання в самостійне користування довідково-бібліографічного апарату бібліотеки;
  • надання доступу до мережі Інтернет для науково-пошукових і дослідницьких робіт учнів і викладачів;
  • перегляд відеофільмів (індивідуально або у групах);
  • фактографічні і бібліографічні довідки;
  • поточне інформування про нові надходження до фондів;
  • користування читальним залом.