Структура та органи управління

 

Основним колегіальним органом управління закладу освіти є педагогічна рада.
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕДАГОГІЧНУ РАДУ ЛІЦЕЮ
Засновниками в закладі створено - піклувальну і науково - координаційну ради.
Сформовано: спільнотою батьків учнів - батьківську раду, здобувачами освіти - учнівський парламент і наукове товариство імені академіка А.П.Ромоданова.
Вищим колегіальним органом громадського самоврядування ліцею є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти.
Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління ліцеєм і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та інші види діяльності.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ