Програма

ПРОГРАМА ПСИХОДІАГНОСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАВЧАЛЬНО-ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ УЧНІВ 9-11 класів

 

9 клас

Мета:вивчення особливостей підліткового віку та особистості в соціумі.

Тема дослідження

Методика

1. Діагностика мотивації досягнень

1. Школа, оцінка, потреби в досягненнях Ю.Орлова

2. Діагностика рівня розумового розвитку

2. ШТРР

3. Діагностика рівня творчих здібностей

3. Тест Е.Торранса

4. Вивчення статусу в класі

4. Соціометричний метод Дж.Морено

5. Вивчення професійних нахилів

5. ОДАНІ - 2

 

10 клас

Мета:вивчення адаптації до старшої ланки, формування особистісної зрілості.

Тема дослідження

Методика

1. Вивчення ціннісних орієнтацій особливості

1. Методика ЦОЄ

2. Вивчення рівня особистісної зрілості

2. Опитувальник особистісної зрілості Ю.Гільбуха

3. Вивчення переважаючих психічних станів

3. Методика «Самооцінка психічних станів» за Уесманом-Ріксом

4. Діагностика взаємин у групі

4а. Методика діагностики міжособистісних стосунків Т.Лірі

4.б. Соціометричний метод Дж.Морено

5. Діагностика рівня комунікативних та організаторських здібностей

5. Методика КОЗ – комунікативні та організаторські здібності

6. Характер стосунків у сім ’ ї

6а. Анкета «Виявлення рівнів взаємодії батьків і дітей».

6б. Метод незакінчених речень.

7. Емоційне ставлення до школи і навчальних предметів

7. Анкета

 

11 клас

Мета:вивчення особливостей вибору життєвого та професійного шляху, індивідуально-типологічних властивостей особистості.

Тема дослідження

Методика

1. Вивчення професійних нахилів

1а. Методика «За і проти» М.Пряжнікова

1.б. Методика ОДАНІ

2. Вивчення взаємодії вчителя та учнів

2. Анкета

3. Діагностика індивідуально-психолоічних властивостей особистості

3. Багатофакторний опитувальник особистості Р.Кеттела

4. Вивчення особливостей уявлень учнів про життєвий шлях

4. Проективна методика «Життєві цілі»