ПІКЛУВАЛЬНА РАДА

ЦИМБАЛЮК  Віталій Іванович – голова Піклувальної ради ліцею, президент Національної академії медичних наук України, академік НАМН України, член-кореспондент НАН України, доктор медичних наук, професор заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат двох Державних премій України, завідувач кафедрою нейрохірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

 

 

Положення про піклувальну раду

Голова піклувальноі ради

Персональний склад