Місія, візія та цінності

МІСІЯ – забезпечення високої якості освіти, поглибленого вивчення профільних дисциплін, реалізація системної допрофесійної підготовки; формування у здобувачів освіти мотивації до здобуття медичних спеціальностей і подальшої роботи в системі охорони здоров'я; створення умов для гармонійного розвитку конкурентоспроможної особистості, розкриття її інтелектуального і творчого потенціалу у відкритій спільноті.

МЕТА – лідерські позиції серед закладів загальної середньої освіти України створення всебічних умов для гармонійного розвитку людини як особистості та найвищої цінності суспільства, приведення стандартів функціонування Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця до міжнародних вимог, ефективне використання його матеріально-технічного і педагогічного потенціалу.

ВІЗІЯ (бачення) – створення відкритого інноваційного освітнього середовища із високою професійною і корпоративною етикою; формування надійної системи забезпечення якості освіти із постійним моніторингом за зовнішніми і внутрішніми критеріями діяльності, використання досвіду кращих українських і міжнародних шкіл, найсучасніші наукові підходи до навчання; висока якість освіти, індивідуалізація та інтерактивність навчання, використання онлайн-інструментів, віртуального середовища.Створення умов для розвитку наукових шкіл, підтримка пріоритетних досліджень, у тому числі за участю здобувачів освіти. Розвиток самоврядування, інновацій у навчально-виховній, науково-методичній діяльності, допрофесійній підготовці, профорієнтаційній роботі, програм міжнародного співробітництва й академічної мобільності, принципів людиноцентрованого освітнього процесу. Соціальна та екологічна відповідальність, науковий апробований підхід при відборі здобувачів освіти і вчителів, у тому числі – закордонних; підтримка лідерських якостей, творчих здібностей і талантів усіх членів спільноти Ліцею.

У центрі нашої освітньої діяльності знаходиться особистість, обираючи заклад для навчання – вступники, учні та їхні батьки, або роботи – вчителі, працівники, партнери повинні знати і розділяти ЦІННОСТІ Ліцею:

ОСОБИСТІСТЬ – ми цінуємо фундаментальне право кожної людини на гідність, щастя, розкриття власних здібностей, індивідуальність, гармонійний розвиток, самореалізацію і саморозвиток;

СВОБОДА – ми поважаємо свободу волі громадянина, особистості в суспільстві та державі, регульовану законами; розвиваємо академічну свободу, власні ідеї і дії при усвідомленні відповідальності за результат; визнаємо толерантність невід’ємною рисою сучасної людини, яка, дотримуючись своїх принципів, приймає право іншого бути іншим;

НАЦІОНАЛЬНА СВІДОМІСТЬ – ми є свідомими патріотами України, пропагуємо українське і спілкуємось українською, формуємо ідентичність, водночас повагу до інших культур, традицій і мов;

АКТИВНА ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ – ми щиро любимо те, що робимо, Ліцей, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, місто Київ, Україну – бажаємо і готові змінювати світ на краще;

ОСВІТА ДЛЯ ЖИТТЯ – ми створюємо належні умови для формування життєвих і початкових професійних вмінь, навичок, мотивацій до саморозвитку, самовдосконалення, успішного просування обраною освітньою траєкторією здобувачів освіти, зокрема, щодо медичної освіти;

ЛІДЕРСТВО – ми заохочуємо персональне лідерство, прагнення брати відповідальність, почуття обов'язку;

ЯКІСТЬ – ми встановлюємо і дотримуємося найвищих стандартів за всіма напрямками діяльності;

ДОВІРА – ми чесні і порядні по відношенню до себе, колег, учнів та їхніх батьків, роботи, громади міста Києва; діємо однією командою – щиро, впевнено, надійно, об’єктивно і прозоро із дотриманням закону; репутація Ліцею і Національного медичного університету імені О.О. Богомольця для нас вище індивідуальної вигоди;

ЕМПАТІЯ – ми завжди відкриті для діалогу і плідної співпраці, виказуємо повагу до людей, нових ідей, змін; підтримуємо інших, створюємо сприятливі умови для позитивного емоційного стану кожного члена спільноти Ліцею, визнаємо їхній внесок у результати діяльності; підтримуємо відкритий доступ до знань та інформації, публічно оголошуємо результати діяльності, дослідних робіт; використовуємо ввічливу мову спілкування, зокрема, щодо інтернет-видань, блогів, постів і коментарів тощо; не запроваджуємо обмежень у вигляді єдиного стандарту, разом із тим, зухвалий зовнішній вигляд як здобувачів освіти, так і учителів і співробітників є неприйнятним; дотримуємось принципів здорового способу життя;

ПРОТИДІЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ – ми визнаємо рівну гідність усіх учасників освітнього процесу і свідомо відмовляємось від усіх форм особистих чи соціальних забобонів; не допускаємо будь-яких форм прямої або непрямої дискримінації за ознакою статі, віком, особистим статусом, територіальним походженням, особистими переконаннями або орієнтацією та іншими дискримінаційними факторами, що визначаються чинним законодавством; категорично уникаємо цькування, фаворитизму, переслідування, сексуальних домагань, зловживання владою чи службовим становищем;

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ – ми раціонально і за призначенням використовуємо ресурси закладу, медичної гімназії № 33 міста Києва, Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, робочий час співробітників, обладнання, послуги та фінансування для виконання місії та завдань; захищаємо права власної інтелектуальної власності; визнаємо принципи сталого розвитку; турбуємось про навколишнє середовище;

КРЕАТИВНІСТЬ – ми створюємо, знаходимо й впроваджуємо інноваційні ідеї та рішення, постійно працюємо над удосконаленням напрямків діяльності закладу.