Стипендіати Ромоданова 2016

  • Герус Олександра Вячеславівна
  • Курікеру Даніела Вячеславівна
  • Куц Гліб Павлович
  • Ревякіна Анастасія Миколаївна
  • Тедеєва Ольга Нугзарівна
  • Вагіс Юрій Григорович
  • Харченко Павло Олегович