e-Twinning

eTwinning – це навчальна програма Європейської Комісії, започаткована в 2005 р. з метою розвитку співпраці європейських шкіл. Вчителі та учні, зареєстровані в мережі eTwinning, отримують можливість реалізації спільних проектів з іншими європейськими школами.  Ключовою складовою навчання є використання інформаційно-комунікаційних технологій. Проект eTwinning розширює сферу освітніх можливостей для учнів та вчителів, підвищує мотивацію до навчання та ступінь відкритості до Європи.
eTwinning Plus – це робочий простір програми eTwinning в рамках Східного партнерства Європейського Союзу.
Онлайн-мережу eTwinning Plus було створено з метою залучення до проєкту сусідських країн ЄС в рамках European Neighbourhood Policy (Європейської політики сусідства). Ключовою ціллю ЄПС є поглиблення відносин між членами ЄС та країнами-сусідами.
Зараз до eTwinning Plus входять: Україна, Грузія, Республіка Молдова, Вірменія, Азербайджан, Туніс, Ліван та Йорданія.
На сьогодні eTwinning та eTwinning Plus це:
44 країни-учасниці
208 000 зареєстрованих навчальних закладів
817 236 вчителів-ьок учасників-ць
107 353 проєктів
Реалізація програми eTwinning та підтримка навчальних закладів здійснюється Європейською Комісією та країнами-учасницями. На рівні ЄС за проєкт відповідає Central Support Service (Центральна служба підтримки). Локальну підтримку проекту надають National Support Services (Національні служби підтримки) – в країнах, що є членами чи кандидатами на вступ до ЄС, або членами Європейської асоціації вільної торгівлі; та Partner Support Agencies (Партнерські агентства підтримки) – в країнах, залучених до Європейської політики сусідства. 
Партнерське агентство підтримки програми було обране Міністерством освіти України. PSA (Партнерське агентство) в Україні сприяє реалізації програми: популяризує ідею eTwinning, надає навчальну та технічну підтримку школам-учасницям, організовує спеціальні тренінги для вчителів.
Що дає Україні участь у eTwinning Plus?
У березні 2002 р. в Барселоні рішенням Ради ЄС було скликано Європейську Комісію, що взяла на себе обов'язок розробити освітню програму зі сприяння нетворкінгу між середніми школами Європи. В червні Комісія передала на розгляд Раді ЄС пропозицію щодо створення інтернет-платформи для покращення звязків між європейськими школами.
Тоді ж, в червні 2002 р., Рада ЄС підписала резолюцію про навчання протягом життя. В ній було зазначено, що:
«Освіта та професійна підготовка є обовязковими засобами для стимулювання соціальної інтеграції, активної громадянської позиції, особистої та професійної самореалізації, здатності до адаптації та працездатності. Безперервна освіта сприяє також вільному пересуванню громадян ЄС та досягненню інших цілей країн ЄС – бути процвітаючими, конкурентноспроможними, стабільними та демократичними».
У 2005 р. проєкт eTwinning розпочав свою діяльність та згодом був включений до програми онлайн-навчання Європейського союзу як напрямок роботи в початкових і середніх школах. Основною метою проекту став розвиток нетворкінгу між школами Європи через широку онлайн-мережу, яка дозволяє будувати освітнє партнерство, стимулювати вивчення іноземних мов, знайомитися з культурою та традиціями інших країн, розвивати інтелектуальний діалог.
У листопаді 2006 р. eTwinning офіційно стає частиною Lifelong Learning Programme 2007-2013 (програми ЄС «Навчання протягом життя»).
У 2011 р., на базі ініціативи Східноєвропейського партнерства та принципу «сприяння зв’язків між людьми», ЄС прийняв рішення залучити до eTwinning партнерські країни Східної Європи. І в 2013 р. до проекту офіційно приєдналися Україна, Грузія, Республіка Молдова, Вірменія, Азербайджан і Туніс.
У 2018 р. до программи eTwinning Plus приєдналися Йорданія та Ліван.
З метою сприяння євроінтеграції ЄС створив освітню програму «Навчання протягом життя» (LLP). Вона складається з кількох освітніх секторів: шкільне навчання, професійна підготовка кадрів, вища та безперервна освіта для дорослих.  Головна мета LLP – сприяти розвитку Спільноти, що опирається на передові знання, має стійкий економічний розвиток, збільшує кількість та якість робочих місць, згуртовує суспільство та забезпечує надійний захист довкілля для майбутніх поколінь.
Програма «Навчання протягом життя» покликана стимулювати взаємообмін, співпрацю та мобільність між системами навчання, професійної підготовки. До сфер її діяльності входить субпрограма для школярів «Comenius», названа на честь видатного чеського діяча освіти. І eTwinning є одним із проєктів цієї субпрограми.
Ключові цілі «Comenius»:
Розвивати у молодих людей та працівників сфери освіти бажання цікавитись й знати розмаїття європейських культур і мов, розуміти їхню цінність.
Допомагати молодим людям опанувати базові життєві навички й компетенції, важливі для особистісного розвитку та майбутнього працевлаштування; сприяти розвитку позиції активного європейського громадянина.
eTwinning – це потужний стимул для вивчення іноземних мов і покращення рівня використання ІТ-технологій. В рамках програми учні також тренують навички командоутворення та отримують досвід створення спільних проєктів. Окрім цього, вони дізнаються про культуру інших країн Європи та заводять нових друзів.
У свою чергу українські вчителі мають нагоду завести контакти з вчителями інших країн Європи. eTwinning Plus стає для них майданчиком для спілкування та обміну досвідом, корисною інформацією й методиками навчання.
А ще програма eTwinning – це чудова можливість реалізувати креативний підхід у навчанні і нагадати вчителям та учням, що навчатися й навчати – не лише потрібно, але й цікаво.
Детальніше:
http://www.etwinning.com.ua/pro-etwinning-plus/sho-take-etwinning-plus/