Положення

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО УЧНІВСЬКУ ОЛІМПІАДУ З БАЗОВИХ ДИСЦИПЛІН
ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО
УКРАЇНСЬКОГО МЕДИЧНОГО ЛІЦЕЮ
НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
імені О.О.Богомольця

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 • Учнівська олімпіада з базових дисциплін для вступників до Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця проводиться щороку серед учнів 8-9-х класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів України з таких базових дисциплін: українська мова та література, біологія.
 • Основними завданнями учнівської олімпіади з базових дисциплін є:
 • стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді;
 • виявлення обдарованих учнів та надання їм допомоги у виборі професії, залучення їх до навчання в Українському медичному ліцеї Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;
 • формування творчого покоління молодих науковців;
 • підвищення інтересу до поглибленого вивчення профільних дисциплін;
 • пропаганда досягнень науки, техніки та новітніх технологій, популяризація серед молоді ;
 • формування команд для участі у Всеукраїнських, міжнародних олімпіадах, конкурсах та турнірах.
  • Засновником і керівником олімпіади з базових дисциплін для вступників до ліцею є Український медичний ліцей Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, який здійснює контроль за дотриманням вимог даного Положення при проведенні олімпіади.
  • Для організації та проведення олімпіади створюється організаційний комітет, а для перевірки виконання завдань – журі.
  • Для складання завдань олімпіади оргкомітет створює журі, до якого входять фахівці відповідної галузі (української мови та літератури, біології) у складі не більше семи осіб. Члени комісій несуть персональну відповідальність за науковий рівень змісту завдань та їх секретність до моменту отримання. Надання підготовлених завдань будь-якій особі, яка не є членом комісії, категорично забороняється.
  • Для консультації щодо розв’язання спірних питань у роботі журі (правильність перевірки та об’єктивність оцінювання робіт і визначення переможців олімпіади) створюється апеляційна комісія.
  • Олімпіада з базових дисциплін для вступників до Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця є очною формою змагань.
  • Учасники олімпіади отримують завдання і дають на них відповідь державною або іншою (національних меншин) мовою.

 

ІІ. ПРОВЕДЕННЯ  ОЛІМПІАДИ

 

2.1. Олімпіада з базових дисциплін української мови та літератури, біології проводиться одночасно в один етап у березні-квітні поточного року.

2.2. Персональний склад оргкомітету, журі та апеляційної комісії, а також рішення оргкомітету затверджується наказом директора ліцею.

2.3. Завдання для учасників олімпіади готує журі, склад якої затверджується наказом директора ліцею.

2.4. Звіт про проведення олімпіади оргкомітет надає до Конкурсної комісії ліцею до 30 квітня поточного року.

 

ІІІ. УЧАСНИКИ ОЛІМПІАДИ

 

3.1. Учасниками олімпіади можуть бути учні 8–9-х класів закладів загальної середньої освіти. При цьому будь-які обмеження права участі осіб забороняються.

3.2. Категорично забороняється втручання батьків учасників та інших сторонніх осіб у перебіг змагань, участь у перевірці робіт та розгляді апеляцій.

3.3. Учасники олімпіади до початку змагань мають бути ознайомлені з порядком і умовами їх проведення, характером і обсягом виконуваних робіт, формами морального заохочення тощо.

3.4. Учасники олімпіади повинні суворо дотримуватись вимог їх проведення, норм і правил поведінки та техніки безпеки, виконувати рішення оргкомітету та журі, виявляти бережливість у використанні обладнання тощо. У разі порушення цих вимог спільним рішенням оргкомітету та журі вони можуть бути усунені від змагань та дискваліфіковані.

3.5. Учасники олімпіади мають право ознайомитись із відповідями завдань, запропонованими журі, та з попередніми результатами (до підбиття остаточних підсумків) оцінки робіт учасників. У разі виникнення спірних питань учасники мають право після завершення змагань подати у журі апеляції з приводу правильності та об’єктивності оцінки виконаних ними завдань і одержати відповідь в усній формі. Питання про допуск до розгляду суті апеляції членами журі вирішується спільно представником оргкомітету, відповідальним за дотримання вимог чинного Положення та апеляційною комісією.

 

ІV. НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ ОЛІМПІАДИ

 

4.1. Переможцями олімпіади з базових дисциплін для вступників до Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця вважаються учні, нагороджені дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів.

4.2. Учасники олімпіади отримують свідоцтво затвердженого зразка.

4.3. Прізвища та імена переможців і учасників змагань записуються в дипломах і свідоцтвах у називному відмінку.

4.4. Переможці олімпіади визначаються оргкомітетом на підставі рішення журі.

4.5. Переможці олімпіади, а також учасники, які надали правильні відповіді на завдання сукупно з усіх предметів більше ніж на 65%, можуть бути зараховані до Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця відповідно у 9 – 10 клас наступного навчального року поза конкурсом на підставі диплома переможця встановленого зразка після проходження співбесіди. Для цього при здачі документів для участі у конкурсному відборі необхідно додати до основних документів Диплом переможця учнівської олімпіади з базових дисциплін для вступників до Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця поточного року.

 

V. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ОЛІМПІАДИ

 

5.1. До складу оргкомітету можуть входити керівники Національного медичного університету, Українського медичного ліцею, представники професорсько-викладацького складу, громадських організацій, товариств, благодійних фондів тощо за згодою.

5.2. Очолює оргкомітет голова, який має заступників і секретаря. Голова оргкомітету здійснює розподіл доручень між його членами та керує роботою з організації проведення олімпіади.

5.3. Склад оргкомітету затверджується наказом керівника ліцею за погодженням з Радою ліцею.

5.4. Оргкомітет:

5.4.1. Проводить організаційну роботу з підготовки і проведення олімпіади.

5.4.2. Визначає і забезпечує порядок проведення олімпіади.

5.4.3. Готує документацію для проведення олімпіади.

5.4.4. Формує склад учасників олімпіади.

5.4.5. За поданням журі та його заступників, суворо дотримуючись чинного Положення, приймає рішення щодо визначення переможців змагань та нагородження переможців і учасників, готує документацію про результати олімпіади.

5.4.6. Складає звіт про проведення олімпіади. Рішення за підсумками проведення олімпіади підписується головою оргкомітету, журі та його заступниками і завіряється печаткою. У рішенні обов’язково вказуються: прізвище, ім’я по батькові (в називному відмінку) переможців олімпіади, назва закладу освіти; короткий аналіз і висновки щодо результатів та рівня проведення олімпіади.

5.4.7. При порушенні учасниками олімпіади даного Положення їх позбавляють права участі в ній.

 

VІ. ЖУРІ ОЛІМПІАДИ

 

6.1. Журі олімпіади формується з фахівців відповідного профілю з професорсько-викладацького складу ліцею, університету, наукових працівників вищих закладів освіти, викладачів, методистів тощо (за згодою).

6.2. Голова журі:

6.2.1. Бере участь у формуванні складу журі.

6.2.2. Несе відповідальність за об’єктивність перевірки та оцінювання робіт учасників олімпіади.

6.2.3. Очолює комісію зі складання завдань для олімпіади.

6.3. Журі олімпіади:

6.3.1. Перевіряє та оцінює рівень якості робіт учасників.

6.3.2. Аналізує рівень підготовки учасників олімпіади, готує оргкомітету пропозиції про нагородження переможців та складає відповідний звіт.

 

VІІ. АПЕЛЯЦІЙНА КОМІСІЯ

 

7.1. Апеляційна комісія формується з фахівців відповідного профілю з ліцею, професорсько-викладацького складу університету, наукових працівників вищих закладів освіти, викладачів, методистів тощо (за згодою).

7.2. Голова апеляційної комісії:

7.2.1. Бере участь у формуванні складу комісії.

7.2.2. Несе відповідальність за розгляд апеляції учасників олімпіади стосовно оцінювання робіт та змісту завдань.

7.3. Члени апеляційної комісії:

7.3.1. Розглядають апеляції з базових дисциплін (біологія, українська мова та література).

7.3.2. Аналізують правильність оцінювання робіт учасників та складають відповідний звіт.