УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ГОЛОВА ПАРЛАМЕНТУ: Соловйов Дмитро (11-В клас)
ЗАСТУПНИКИ: Бова Тетяна (10-В клас), Сорока Павло (9- А клас)
СЕКРЕТАР: Цурпанова Марина (11-Б клас)

ГОЛОВИ КОМІСІЙ:
Навчальна: Ліпкан Софія (9-А клас)
Наукова: Махортов Давід (10-Г клас)
Інформаційна: Загурська Ніка (9-Б клас)
Екологічна: Кудрявцева Софія (9-В клас)
Етична: Єршова Катерина (10-А клас)
Профорієнтації та медичної школи: Слоссер Катрін (11-А клас)
Спортивна: Прідчин Владислав (11-В клас)
Здорового способу життя: Омельченко Сергій (11-В клас)
Культури та дозвілля: Кричевський Даніїл  (11-А клас)

СТАРОСТИ КЛАСІВ:

9-А               Стефанюк Олекса
9-Б               Липнянська Вікторія
9-В               Павленко Ярослав
10-А             Потилко Дмитро
10-Б              Нагорнюк Дар’я
10-В              Бова Тетяна
10-Г              Лоскутова Дар’я
10-Д             Кіріакіді Костянтин
11-А              Шумячер Натан
11-Б              Цурпанова Марина
11-В              Омельченко Сергій
11-Г              Сергєєва Софія
11-Д              Крайник Олег

Положення
про учнівське самоврядування
Українського медичного ліцею Національного медичного університету
імені О.О. Богомольця

І. Загальні положення

 1. Самоврядування Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О.Богомольця (далі Самоврядування) – це реальна здатність учнівської громади самостійно вирішувати всі питання учнівського життя в межах компетентності, визначеної цим Положенням.
 2. У своїй діяльності органи учнівського самоврядування ліцею керуються законодавством, рішеннями Міністерства освіти і науки України, управління освіти і науки облдержадміністрації, Статутом ліцею та цим Положенням, не дублюють профспілкову організацію, користуються допомогою і підтримкою адміністрації та профспілкового комітету, зокрема, у вирішенні питань забезпечення приміщеннями, обладнанням, документацією та ін.
 3. Самоврядування функціонує з метою забезпечення виконання учнями своїх обов'язків та захисту їхніх прав і спріє гармонійному розвиткові особистості учня, формуванню в нього навичок майбутнього організатора, керівника.
 4. Принципи самоврядування:
  - свідоме ставлення до громадської діяльності;
  - постійний пошук нових форм функціонування органів самоврядування, форм діяльності самоврядування;
  - взаємоповага, взаємопідтримка, доброзичливий самоконтроль;
  - чіткий, збалансований розподіл обов'язків;
  - доцільність та ефективність роботи;
  - постійний зв'язок представників органів самоврядування з учнівською громадськістю;
  - активна співпраця органів самоврядування з адміністрацією, педагогічним колективом, батьками.
  5.Завдання учнівського самоврядування:
  - демократизація освітнього процесу;
  - забезпечення й захист прав та інтересів учнів;
  - забезпечення виконання учнями своїх обов'язків;
  - сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності;
  - організація співробітництва із учнями та студентами інших навчальних закладів та молодіжних організацій;
  - організація більш змістовного, більш багатого та різноманітного життя ліцею;
  - виховання в учнів почуття відповідальності за покладенні на них обов'язки;
  - виховування почуття єдності із спільнотою ліцею;
  - формування якостей особистості, лідера, сприяння більш повному самовираженню і самореалізації учнів.
  6.Структура самоврядування.
  Самоврядування складається з учнівського Парламенту (надалі - Парламенту), голів комісій, старостату, виборчої комісії.
  7.Формування учнівського самоврядування.
  Учнівська спільнота ліцею здійснює формування Парламенту та представників комісій під час учнівської конференції.

ІІ. Права та обов'язки членів самоврядування

 1. Права членів самоврядування;
  - відстоювати та захищати свою честь та гідність, права та свободи:
  - представляти свій ліцей в громадських організаціях;
  - свобода думки та слова;
  - реалізація власних ініціатив, спрямованих на покращення ліцейської демократії та розвитку учнівського самоврядування.
  2.Обов'язки членів самоврядування:
  - вести активну роботу в житті ліцею;
  - бути прикладом для всіх інших;
  - дорожити своїм авторитетом, довірою товаришів або старших;
  - з повагою, добротою і щирістю ставитися до всіх працівників ліцею.
  3.Права учнів:
  - брати участь у вирішенні найважливіших питань ліцейського життя;
  - вносити свої пропозиції;
  - звертатися до членів самоврядування з проблемами, ідеями;
  - розвивати свої розумові та поповнювати запас знань;
  - бути обраним президентом або членом парламенту;
  - право голосу у виборчому процесі президента.
  4.Обов'язки учнів:
  - виховувати в собі доброту, чесність, справедливість;
  - розвивати здібності;
  - бути гідним;
  - виконувати рішення й вимоги учнівського самоврядування;
  - дотримуватися даного положення.
  До прав та обов'язків учнів також належать усі права, свободи та обов'язки, передбачені Конституцією України, законами України, Міжнародними документами, ратифікованими Україною.

 ІІІ. Органи учнівського самоврядування

 1. Конференція:
  - вищий орган учнівського самоврядування ліцею;
  - розглядає й затверджує основні напрями діяльності учнівського колективу на майбутній період;
  - ухвалює рішення стосовно питань, пов'язаних із участю учнів в управлінні ліцеєм;
  - обговорює й приймає плани спільної роботи органів учнівського самоврядування з педагогами, батьками;
  - формує органи самоврядування учнівського колективу ліцею;
  - виробляє й формує пропозиції учнівського колективу ліцею;
  - висловлює ставлення учнів до нормативних документів, планів та програм їх здійснення;
  - розглядає й затверджує положення, правила, пам'ятки, інструкції, що регулюють внутрішню діяльність учнів у своєму колективі, насамперед роботу відповідальних та уповноважених колективом осіб;
  - заслуховує звіти та інформацію, оцінює результати діяльності органів учнівського самоврядування;
  - рішення про скликання конференції приймає парламент ліцею.
 1. Учнівський парламент:
  - Парламент ліцею є повноважним представником учнівської громади, що приймає обов'язкові для всіх учнів ліцею рішення;
  - Чергові вибори до парламенту здійснюються в останній тиждень жовтня щорічно;
  - Порядок роботи – засідання 1 раз на місяць.
  Також здійснюються позачергові засідання для вирішення поточних питань.
 1. Повноваження учнівського парламенту:
  - ухвалення рішень у межах своєї компетентності;
  - винесення пропозицій до адміністрації ліцею;
  - участь у складанні річного плану роботи ліцею;
  - координація роботи навчальних груп.
 1. Групові збори:
  Групові збори є вищим органом учнівського самоврядування первинної організації, на яких:
  - обговорюють будь-які питання життєдіяльності колективу і приймають по них необхідні рішення;
  - розглядають і затверджують плани позакласних заходів, слухають звіти та інформацію про роботу відповідальних осіб та органів самоврядування свого колективу;
  - висловлюють свої пропозиції щодо покращення навчально-виховного процесу в ліцеї й у групі;
  - обирають Раду групи строком на один рік, заслуховують звіти про її роботу, дають їм оцінку;
  - заслуховують інформацію про виконання рішень попередніх зборів і приймають по них відповідне рішення;
  - обирають делегатів на загальношкільну конференцію;
  - у рамках своєї компетенції вирішують питання про заохочення та покарання учнів.
 1. Рада групи
  Рада групи є органом самоврядування учнів у групі. Яка:
  - забезпечує дисципліну й порядок у своєму колективі, організовує самообслуговування, харчування та чергування учнів;
  - організовує допомогу в навчанні невстигаючим учням;
  - готує й проводить групові учнівські збори та інші позакласні заходи;
  - слухає звіти та інформацію відповідальних осіб і приймає по них рішення;
  - організовує оформлення стіннівки, тощо
  - вирішує конфлікти й суперечки між учнями та інше;
  - звітує про свою роботу перед зборами первинної організації та перед Парламентом ліцею;
  - староста обирається групою терміном на один навчальний рік.
 1. Голова парламенту ліцею
  - Голова парламенту ліцею є головою учнівського колективу і виступає від його імені.
  - Голова парламенту ліцею обирається учнями на основі рівного та прямого виборчого права при таємному голосуванні.
  - Голова парламенту ліцею може бути учень, якому виповнилось 14 років, який має високі результати в навчанні та є активним учасником позашкільного життя в ліцеї.
  - Голова парламенту ліцею:
  Виносить питання на розгляд парламенту;
  Скликає чергові засідання учнівського парламенту
  Координує діяльність парламентських комісій
  Має право "вето" щодо рішень парламенту.
  Повноваження Голови парламенту припиняються в разі: відставки, імпічменту, закінчення навчання в ліцеї.
 1. Учнівська виборча комісія
  - Учнівська виборча система – окремий орган самоврядування, який забезпечує проведення виборів голови учнівського самоврядування ліцею.
  - Комісія представляється учнями ліцею.

Положення про учнівську виборчу комісію

Порядок роботи
1.Складання списків виборців.
2.Підготовка виборчої дільниці:
- столи для виборчої комісії;
- скринька для голосування;
- підготовка бюлетенів.
3.Початок голосування:
- чітко за часом (9.00);
- продемонструвати представникам кандидатів на посаду голови парламенту ліцею порожню скриньку, потім її опечатати;
- кожному виборцю надається бюлетень.
4.Після закінчення:
- сортування бюлетенів: дійсні, недійсні, зіпсовані (недійсними визнаються бюлетені, в яких відмічено 2 і більше кандидатів, зіпсовані – розмальовані, розкреслені)
5.Дійсні бюлетені підраховуються.
6.Підраховуються голоси "за" і "проти" кожного кандидата.
7.Після підбиття підсумків голосування заповнюється протокол.
8.Голова комісії оголошує результати підсумків виборів.

Положення про вибори Голови парламенту ліцею
та членів учнівського самоврядування

І. Загальні засади
1.Вибори голови парламенту ліцею проводяться за принципом виборчого права при таємному голосуванні.
2.Вибори голови парламенту ліцею є рівними: кожен учень має право голосу.
3.Голосування є таємним.
4.Голова парламенту ліцею обирається строком на 1 рік.
5.Голова парламенту ліцею стає той кандидат, який набрав більшість голосів.
6.Кандидати, які посіли друге і третє місце під час виборів, стають заступниками голови парламенту ліцею або обираються серед членів парламенту.
7.Голова парламенту ліцею починає виконувати обов'язки наступного дня після оголошення результатів виборів.

ІІ. Організація та проведення виборів
Створення виборчої комісії:

 • складання списків виборців.
 • установлення форми виборчого бюлетеня.
 • проведення реєстрації кандидатів на голову парламенту ліцею
 • установлення результатів виборів та їх оголошення.

ІІІ. Передвиборча програма (мотиваційний лист)
1.Кандидати на Голову парламенту ліцею мають право вести передвиборчу агітацію:

 • випуск листівки з власним фото (гаслом);
 • розміщення інформації на офіційному сайті ліцею
  • написання мотиваційного листа;
  • інші агітаційні заходи;
 1. 2. Під час передвиборчої програми кандидат має право на:
  - відвідування будь-якої групи, у якій проводить агітаційні заходи;
  - проведення агітаційних заходів в позаурочний час і під час перерв.
  За три дні в актовій залі ліцею відбуваються дебати серед кандидатів на посаду Голови парламенту ліцею, де вони оголошують свою передвиборчу програму (мотиваційний лист), а також мають змогу задати питання своїм опонентам. До дебатів запрошуються актив груп.
  3. Оголошення про результати виборів Голови парламенту ліцею відбувається на офіційному сайті ліцею.
  4. Голова парламенту ліцею та його заступникам вручається посвідчення.