Вчителі

 

Фото

ПІБ

предмети

освіта

категорія, звання

електронна пошта

Агапова Марина Борисівна

Математика

вища (спеціаліст)
Житомирський державний педагогічний інститут ім. І.Франка

вчитель вищої категорії, кандидат педагогічних наук, старший вчитель

ahapova.maryna@uml.ua

Ангерчік Євгенія  Дмитрівна

Англійська мова

вища (спеціаліст)
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

вчитель вищої категорії, кандидат філологічних наук, старший вчитель

anherchik.yevhenia@uml.ua

Бабенко Валентина Леонідівна 


 

Географія

вища (спеціаліст) Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

вчитель вищої категорії, вчитель-методист

babenko.valentyna@uml.ua

Борисенко Григорій Васильович

Математика, фізика

вища (спеціаліст)
Донецький національний університет

вчитель вищої категорії, вчитель-методист

borysenko.hryhorii@uml.ua

Василенко Жанетта Іванівна

Хімія

вища (спеціаліст) Київський державний педагогічний інститут ім. О.М.Горького

вчитель вищої категорії, вчитель-методист

vasylenko.zhannetta@uml.ua

Гапонова Галина Костянтинівна

Захист україни

вища (спеціаліст) Херсонський державний університет

психолог-методист

haponova.halyna@uml.ua

Добростан Оксана Василівна

Біологія

вища (спеціаліст)
Ніжинський державний університет

вчитель І категорії, кандидат біологічних наук за спеціальністю «Фізіологія людини і тварин»

 

Дорошкевич Наталія Вікторівна

Зарубіжна література

вища (спеціаліст)
Ровенський державний педагогічний інститут ім.Д.З.Мануільського
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

вчитель вищої категорії, вчитель-методист

doroshkevych.nataliia@uml.ua

Зайцева Галина Миколаївна

Хімія

вища (спеціаліст)
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

вчитель вищої категорії, кандидат хімічних наук, доцент, вчитель-методист

zaitseva.halyna@uml.ua

Захарчун Дмитро Миколайович

Інформатика

вища Бердянський державний педагогічний інститут

вчитель вищої категорії

zakharchun.dmytro@uml.ua

Іванова Світлана Володимирівна

Фізична культура

вища (спеціаліст)

Челябинський державний інститут культури

вчитель вищої категорії, майстер спорту, старший вчитель

ivanova.svitlana@uml.ua

Іваненко Руслана Валеріївна

Українська мова і література

вища (спеціаліст) Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

кандидат педагогічних наук, вчитель методист

ivanenko.ruslana@uml.ua

Керасіді Інаїда Григорівна

Історія України, всесвітня історія, географія, громадянська освіта

вища (спеціаліст)
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

вчитель вищої категорії, вчитель-методист

kerasidi.inaida@uml.ua

Козленко Світлана Анатоліївна

Біологія

вища (спеціаліст) Київський державний педагогічний інститут ім. О.М.Горького

вчитель вищої категорії, вчитель-методист

kozlenko.svitlana@uml.ua

Колеснік Оксана Іванівна

Фізична культура

вища (спеціаліст)
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

вчитель вищої категорії, старший вчитель

kolesnik.oksana@uml.ua

Ліпкан Ольга Василівна

Українська мова і література

вища (спеціаліст)
Ізмаїльський державний педагогічний інститут

вчитель вищої категорії, вчитель-методист

lipkan.olha@uml.ua

Матічина Ніна Андріївна

Історія України, всесвітня історія, географія, правознавство, громадянська освіта

вища (спеціаліст)
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

старший вчитель

matichyna.nina@uml.ua

Мошкова Інна Миколаївна

Англійська мова

вища (спеціаліст)
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

вчитель вищої категорії

imoshkova@gmail.com

Остапенко Марія Петрівна

Латинська мова

вища (магістр)
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

магістр, вчитель І кат

ostapenko.mariia@uml.ua

Переймибіда Лариса Валентинівна

Українська мова та література

вища (спеціаліст)
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

кандидат педагогічних наук, вчитель-методист

pereimybida.larysa@uml.ua

Пилипей Олена Валеріївна

Українська мова та література

вища (спеціаліст)
Криворізький державний педагогічний університет

кандидат філологічних наук, вчитель-методист

pylypei.olena@uml.ua

Пілявська Олена Данилівна

Історія України, всесвітня історія, географія, правознавство, громадянська освіта

вища (спеціаліст)
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

вчитель вищої категорії, вчитель-методист

piliavska.olena@uml.ua

Рєнькас ЛюдмилаnМиколаївна

Зарубіжна література

вища (спеціаліст)
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

вчитель вищої категорії, вчитель-методист

rienkas.luidmyla@uml.ua

Рибакова Катерина Вадимівна

Фізика

вища (спеціаліст),Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

вчитель вищої категорії, вчитель-методист

rybakova.kateryna@uml.ua

Родигіна Ірина Вікторівна

Хімія

вища (спеціаліст) Донецький державний університет

вчитель вищої категорії. кандидат педагогічних наук, вчитель-методист

rodyhina.iryna@uml.ua

Сліпчук Валентина Леонідівна

Хімія

вища (спеціаліст)
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

вчитель вищої категорії, доктор педагогічних наук, вчитель-методист,
професор

slipchyk.valentyna@uml.ua

Строкач Наталія Миколаївна

Англійська мова

вища (спеціаліст)
Київський славістичний  університет

вчитель вищої категорії, старший вчитель

strokach.nataliia@uml.ua

Стронова Тетяна Михайлівна

Біологія

вища (спеціаліст)
Житомирський державний педагогічний інститут ім.І.Франка

вчитель вищої категорії, вчитель-методист

stronova.tetiana@uml.ua

Тарасевич Серафіма Юріївна

Біологія

вища (спеціаліст)

Київський державний педагогічний інститут імені М.Драгоманова

вчитель вищої категорії, вчитель-методист

tarasevych.serafima@uml.ua

Тимрук Юлія Володимирівна

Захист України,
Основи класичного і лікувального масажу

вища (спеціаліст) Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

учитель ІІ категорії

 

Тимощук Ольга Борисівна

Хімія

вища (спеціаліст)
Житомирський державний педагогічний університет ім. І.Франка

вчитель вищої категорії, кандидат хімічних наук, старший вчитель

tymoshchyk.olha@uml.ua

Токменко Інна Ігорівна

Хімія

вища (магістр)
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

вчитель вищої категорії, кандидат хімічних наук, вчитель-методист, доцент

 

Холод Ганна Ярославівна

Українська мова

вища (спеціаліст)
Бердянський державний педагогічний інститут

вчитель вищої категорії, кандидат педагогічних наук, вчитель-методист

 

Цехмістер Ярослав Володимирович

Фізика, математика

Вища (спеціаліст)
Київський Національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат фізико-математичних наук, доктор педагогічних наук, вчитель методист

 

Швачкіна Ганна Станіславівна

медицина (загальний і спеціальний догляд за хворими), валеологія

вища (спеціаліст) Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

 

 

Шевченко Людмила Григорівна

Латинська мова

вища (магістр)
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

вчитель вищої категорії, кандидат філологічних наук, вчитель-методист

 

Шинкаренко Ірина Михайлівна

Біологія

вища (спеціаліст)
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

вчитель вищої категорії, вчитель-методист