Наказ про організацію прийому учнів на навчання в 2022 році

Схвалено
Спільне засідання
Педагогічної ради
Протокол від 13.05.2022р. №15
та
Ради ліцею
Протокол від 13.05.2022р. №5 

УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЛІЦЕЙ
НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ
Н А К А З

м. Київ

13.05.2022 № 113

Про організацію прийому
учнів (учениць) на навчання
в 2022 році

Відповідно до частини третьої статті 57 Закону України «Про освіту», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 р. №2102-IX, Указу Президента України від 14 березня 2022 року №133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 15.03.2022 р. № 2119-IX, Указу Президента України від 18.04.2022 р. №259/2022, затвердженого Законом України від 21.04.2022р. №2212-IX, Законів України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану» від 15.03.2022р. №2126-ІХ, «Про освіту» (ст.23,26), «Про повну загальну середню освіту», «Про захист персональних даних», наказів Міністерства освіти і науки України від 28.03.2022р. №274 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні», Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.04.2022р. № 47 «Про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти міста Києва у 2022 році», постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020р. №1236 (зі змінами) «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корнавірусом SARS-Co-V-2», Порядку про зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018р. № 367 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2018р. № 564/32016), Порядку зарахування, відрахування, переведення учнів до Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (протокол педагогічної ради від 02.02.2021р. №6), наказів по Ліцею від 09.02.2021р. №35 та від 25.02.2022 р. № 74, на підставі рішення спільного засідання педагогічної ради та Ради Ліцею (протоколи від 13.05.2022р. №15 і від 13.05.2022р. №5 відповідно), з метою організації прийому учнів на навчання в 2022 році та збереження життя і здоров’я учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні. 

НАКАЗУЮ:

 1. Розпочати прийом учнів на навчання до 8-11-х класів Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 2022 році шляхом конкурсу.
 2. Провести реєстрацію заяв (скан/фотокопії) на участь у конкурсних випробуваннях до 8-11-х класів з 16 по 31 травня 2022 року на електронну скриньку Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця: uml.nmu@gmail.com.
 3. Конкурсні випробування провести з 01 червня 2022 року в формі співбесіди з біології з використанням цифрових технологій та онлайн-тестування.
 4. Затвердити: 
  - Положення про проведення співбесіди з біології для вступників до Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О.Богомольця у 2022 році (Додаток 1);
  - графіки проведення співбесіди з біології для вступників (Додаток 2);
  - склад конкурсної та предметної комісій для проведення співбесіди для учнів/учениць, які вступають у 2022 році (Додаток 3);
 5.  Голові предметної комісії Строновій Т.М. подати на затвердження директору Ліцею до 21.05.2022 р. завдання з біології для проведення співбесіди та критерії оцінювання.
 6.  Здобувачів/здобувачок освіти, які мають Диплом переможця XVІІ Всеукраїнської ліцейної олімпіади з базових дисциплін для вступників до Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця поточного року, зарахувати до закладу поза конкурсом.
 7. Відповідальною за здійснення прийому учнів до Ліцею в 2022 році призначити заступницю голови конкурсної комісії, к.п.н. Іваненко Р.В.
 8. Провести прийом оригіналів документів для здобувачів/здобувачок освіти на базі 8-х класів з 7 по 14 червня 2022 року, на базі 9,10-х класів з 15 по 25 червня 2022 року з урахуванням дотримання вимог безпеки життя та здоров’я, індивідувального захисту та санітарних вимог.
 9. Організувати зарахування учнів (учениць) до Ліцею: до 15 червня 2022 року (включно) до 8-9-х класів; до 26 червня 2022 року (включно) до 10-11-х класів; після 15 червня (8-9-і класи), 26 червня (10-11-і класи) до 23 серпня 2022 року, після 23 серпня упродовж навчального року на вільні місця у порядку надходження заяв.
 10. Здійснювати зарахування до Ліцею на підставі заяви одного з батьків (опікуна, іншого законного представника, родича дитини або повнолітньою особою) та документів, визначених п 2.4 Порядку зарахування, відрахування, переведення учнів до Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (схваленого педагогічною радою (протокол від 02.02.2021р. №6), затвердженого наказом по закладу від 09.02.2021р. №35), наочно, факсом, електронною поштою, іншими засобами зв’язку чи у будь-який інший спосіб (за вибором заявника).
 11. Відсутність станом на дату зарахування, визначену цим наказом, медичної довідки не є підставою для відмови у зарахуванні. Оригінали документів подаються не пізніше 23 серпня 2022 року.
 12. Зараховувати учнів/учениць, які мають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (або один із батьків має вищезазначену довідку), та які не мають свідоцтва про народження, без подання цього документа. Невідкладно інформувати щодо відсутності свідоцтва про народження органи опіки і піклування за місцем проживання дитини чи місцем знаходження закладу.
 13.  Відповідальній секретарці конкурсної комісії, методистці Репало О.О. забезпечити: технічну організацію проведення прийому учнів/учениць до Ліцею у 2022 році з використанням цифрових технологій.
 14. Завідуючому господарством Малютіну К.П. створити безпечні умови при прийомі документів, забезпечити дотримання санітарних вимог та вимог індивідувального захисту під час проведення прийому учнів (учениць) до Ліцею в 2022 році.
 15. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

  Директор
  Ярослав Цехмістер

 

Додаток 1
Затверджено
наказом від 13.05.2022 р. № 113

Положення
про проведення співбесіди з біології для вступників
до Українського медичного ліцею
Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
у 2022 році

І. Загальні положення

 1. До вступних випробувань у формі співбесіди допускаються особи згідно Порядку зарахування, відрахування, переведення учнів до Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця поточного року.
 2. Співбесіда проводиться з біології згідно з розкладом, який затверджується головою конкурсної комісії.
 3. Програма співбесіди відповідає програмам загальноосвітніх навчальних закладів.
 4. Для проведення співбесіди голова предметної комісії складає завдання співбесіди, які затверджуються головою конкурсної комісії.
 5. На підготовку вступнику при проведенні співбесіди відводиться до 30 хвилин, відповідь триває до 15 хвилин.
 6. Під час проведення співбесіди забезпечується академічна, спокійна і доброзичлива атмосфера, вступникам надається можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань та умінь.
 7. Вступник під час підготовки до відповіді може надавати відповідь як у письмовій так і в усній формі. Забороняється використання підручників, посібників, довідкової літератури, підказування.
 8. Вступне випробування у формі співбесіди з кожним вступником проводять не менше двох членів комісії по проведенню співбесіди, яких призначає голова предметної комісії згідно з розкладом.
 9. Під час співбесіди члени комісії відмічають правильність відповідей в аркуші співбесіди, який по закінченню співбесіди підписується членами предметної комісії.
 10. Бланки листів співбесіди зберігаються у відповідального секретаря конкурсної комісії, який видає ïx голові предметної комісії безпосередньо перед початком співбесіди в необхідній кількості. Видача реєструється у спеціальному журналі.
 11. Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день ïï проведення.
 12. Рівень знань вступника при проходженні співбесіди оцінюється як «достатній»/ «недостатній». Вступники, які мають «достатній» рівень знань, вважаються такими, що пройшли співбесіду.
 13. Особи, рівень знань яких оцінений як «недостатній», можуть брати участь у конкурсі на вільні місця.
 14. Перескладання співбесіди не допускається. Вступники, знання яких було оцінено нижче, ніж визначено Порядком зарахування відрахування, переведення учнів до Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця до участі в конкурсі не допускаються.
 15. Апеляція щодо конкурсної оцінки (кількості балів), отриманої на співбесіді повинна подаватись особисто вступником не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки.
 16. Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений та доведений до відома вступників не пізніше ніж за 7 днів до початку співбесіди.
 17. Рішення предметної комісії щодо проведення співбесіди оформляються протоколом.

 

Співбесіда з біології
Пояснювальна записка
У картці завдань для вступників міститься три питання.
Критерії оцінювання знань вступників:

Достатнім рівнем вважати, якщо вступник:

 • має достатній рівень знань;
 • вільно відтворює навчальний матеріал у стандартних ситуаціях;
 • логічно висвітлює поняття предмету з точки зору біологічного взаємозв’язку;
 • здатен дати порівняльну характеристику явищ, формує i аргументує власну думку;
 • може застосувати біологічні знання при оцінці явищ живої природи.

Недостатнім рівнем вважати, якщо вступник:

 • має фрагментарні та неповні знання;
 • не може характеризувати загальні ознаки біологічних явищ;
 • допускає грубі помилки у визначенні понять та використанні термінології.

Додаток 2
До наказу
від 13.05.2022р.
№113

ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІДИ З БІОЛОГІЇ
з використанням цифрових технологій  Zoom, Skype, онлайн-тестування на платформі uml.ua

 

 

до 8-го класу

Біологія

01-03.06.2022 р.

 

 

12.00-13.30

Zoom,
Skype
uml.ua

 

до 9-го класу

Біологія

01-03.06.2022 р.

 

12.00-13.30

Zoom,
Skype
uml.ua

 

до 10-го класу

Біологія

01-03.06.2022 р.

 

13.00-14.30

Zoom,
Skype
uml.ua

до 11-го класу

(на вільні місця)

Біологія

01-03.06.2022 р.

 

14.00-15.30

Zoom,
Skype
uml.ua

 

Додаток 3
До наказу
від 13.05.2022р. №113

Склад конкурсної комісії
для проведення вступних випробувань для учнів/учениць, які вступають
до Українського медичного ліцею Національного медичного університету
імені О.О. Богомольця в 2022 році

            Голова комісії – професор Цехмістер Я.В., директор Ліцею;
            Заступниця голови – к.п.н. Іваненко Р.В., заступниця директора ліцею з навчально-виховної роботи;
            Відповідальна секретарка конкурсної комісії – Репало О.О., методистка ліцею;
            Члени комісії: Гапонова Г.К., практична психологиня-методистка ліцею; Дорошкевич Н.В., методистка ліцею; Жеребко Т.О., заступниця директора ліцею з виховної роботи; Захарчун Д.М., учитель інформатики ліцею; Матічина Н.А. учителька історії; к.п.н. Переймибіда Л.В., директорка базової медичної гімназії № 33 м. Києва; Стронова Т.М., учителька біології.

Склад предметної комісії:

Голова предметної комісії – Стронова Тетяна Михайлівна, учителька біології Ліцею (вища категорія, вчителька-методист);
Члени комісії: Козленко Світлана Антонівна, учителька біології Ліцею (вища категорія, вчителька-методист); Шинкаренко Ірина Михайлівна, учителька біології Ліцею (вища категорія, вчителька-методист)