Зарубіжна література 9 клас

Автори календарного планування:
Календарне планування з переліком електронних джерел складене колективом кафедри Зарубіжної літератури вчителем-методистом  Жеребко Т.О., вчителем-методистом Дорошкевич Н.В., вчителем-методистом Рєнькас Л.М.

ІІ СЕМЕСТР

№ ур.

 

К-ть год

Дата

Зміст навчального матеріалу

 Домашнє завдання

33

1

11.01 – 15.01

ТЕМА №4. РЕАЛІЗМ. Поняття про реалізм, його характерні ознаки як літературного напряму (зв’язок із дійсністю, аналітизм, типовість образів і ситуацій, розкриття впливу соціального середовища на людину, критичний пафос, дослідження життя суспільства, психологізм та ін.). Взаємодія реалізму з іншими напрямами XIX ст. (романтизмом, натуралізмом).

https://naurok.com.ua/prezentaciya-ponyattya-pro-realizm-ta-istoriya-yogo-formuvannya-harakterni-oznaki-realizmu-101258.html

https://padlet.com/xenarsi215/mld49yty4egk

https://www.youtube.com/watch?v=BaGhIOVOzBM&ab_channel=%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D0%B0%D0%B0

С. 175-176

скл. порівняльну таблицю «Реалізм в іменах

письменників української та зарубіжної

літератури», підг. повідомлення про

Бальзака

34

1

Оноре де Бальзак. Основні віхи творчості та особливості світогляду письменника.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-onore-de-balzak-osnovni-vihi-tvorchosti-ta-osoblivosti-svitoglyadu-pismennika-balzak-i-ukra-na-88482.html

https://www.youtube.com/watch?v=oybd_IlC89o&ab_channel=%D0%96%D0%98%D0%97%D0%9D%D0%AC%D0%97%D0%90%D0%9C%D0%95%D0%A7%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%A5%D0%9B%D0%AE%D0%94%D0%95%D0%99

С.177-181

Прочитати повість «Гобсек».

Скласти хронологічну таблицю повісті «Гобсек»

 

35

1

18.01 – 22.01

«Людська комедія» Бальзака: історія написання, художня структура, тематика і проблематика, образи. Повість «Гобсек» у структурі «Людської комедії».

https://www.youtube.com/watch?v=-sDHhy_dmhI&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0%22%D0%9B%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%96%22

https://www.youtube.com/watch?v=rhBOadvYpI0&ab_channel=%D0%84%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%96%D1%8F%D0%9A%D0%B0%D1%88%D1%83%D0%B1%D0%B0

https://www.youtube.com/watch?v=xY3EpX4u1Ws&ab_channel=AlexeyPalyonii

https://learningapps.org/2748528

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=20

Скласти опорну схему-конспект «Людської

комедії».

Складіть модель французького суспільства

За О. де Бальзаком

36

1

Бальзак. «Гобсек». Сюжетно-композиційні особливості повісті («розповідь у розповіді»).

https://naurok.com.ua/prezentaciya-onore-de-balzak-gobsek-povist-gobsek-u-strukturi-lyudsko-komedi-88473.html

https://dovidka.biz.ua/gobsek-analiz/

https://learningapps.org/display?v=p7bidadkc18

https://learningapps.org/2761537

Визначити елементи сюжету й композиції.

Скласти асоціативний кущ до образу Гобсека.

Виписати афоризми з тексту твору.

37

1

                                  25.01 – 29.01

Бальзак. «Гобсек». Система образів повісті. Лінія Дервиля, Гобсека і сім’ї де Ресто.

https://naurok.com.ua/urok-onore-de-balzak-gobsek-zistavlennya-obraziv-fanni-malvo-i-anastazi-de-resto-rol-dervilya-v-rozgortanni-y-vidtvorenni-podiy-povisti-63557.html

https://padlet.com/natalinos2000/4virv05dvcxx

https://learningapps.org/3935634?fbclid=IwAR3C0oIRU4QuqKQVMys6gbau70GVlFajg_94cW5zT9-jtvT6FtExFGDf0oY

Схематично відобразити систему образів.

Виписати цитати для характеристики Гобсека.

38

1

Бальзак. «Гобсек». Багатогранність образу Гобсека як соціального типу доби, філософа і людини, засоби його створення (портрет, психологічна деталь, монолог, вчинки, філософське ставлення до життя та ін.).

https://svitppt.com.ua/zarubizhna-literatura/onore-de-balzak-gobsekharakteristika-obrazu-gobseka.html

https://naurok.com.ua/prezentaciya-gobsek-100382.html

https://www.youtube.com/watch?v=DETC_xRNBe8&ab_channel=TvorchGruppa

https://naurok.com.ua/test/onore-de-balzak-gobsek-29734.html

Заповнити таблицю.

Підготувати повідомлення (презентацію) про

М. Гоголя

39

1

01.02 – 05.02

Микола Васильович Гоголь. Петербурзький етап життя і творчості письменника.

https://www.youtube.com/watch?v=Hgz_aLfmcZA&ab_channel=ShortHistory

https://www.youtube.com/watch?v=GOSeRxUzJ4E&ab_channel=%D0%AE-Fly

https://learningapps.org/3762588

https://www.youtube.com/watch?v=52hGY_JQAlI&ab_channel=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9

С. 204-208.

Переглянути фрагмент кінотрилогії «Дороги

Гоголя».

Скласти план-тези за біографією Гоголя.

Прочитати п’єсу «Ревізор».

40

1

М.Гоголь. «Ревізор». Творча історія. Специфіка художнього конфлікту й жанру п’єси.

https://vseosvita.ua/library/mvgogol-revizor-tvorca-istoria-pesi-utilenna-obraziv-i-suzetiv-mgogola-u-mistectvi-ilustraciah-kino-teatri-89682.html

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-m-v-gogol-revizor-zasobi-komichnogo-v-pe-si-osoblivosti-kompozici-urok-zarubizhno-literaturi-9-klas-91824.html

https://www.youtube.com/watch?v=ZmoKNSzlB8Q&ab_channel=DrozdANDBobrana

https://dovidka.biz.ua/revizor-analiz-tvoru/

Виписати цитати для характеристики

Хлєстакова.

Коментар і аналіз змісту комедії.

41

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.02 – 12.02

М.Гоголь. «Ревізор». Образи чиновників у комедії. Образ Хлєстакова, його динаміка. Засоби комічного у творі.

https://www.schoollife.org.ua/271-2018/

https://dovidka.biz.ua/revizor-golovni-geroyi/

https://www.youtube.com/watch?v=rn3Sp0iSan4&ab_channel=27-%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

Дібрати цитатний матеріал.

Скласти композиційний план.

Заповними таблицю.

42

1

М.Гоголь. «Шинель». Цикл петербурзьких повістей. Побутовий, психологічний і філософський плани повісті «Шинель», особливості сюжету й композиції.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-shinel-po-gogolivski-10897.html

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=402

https://dovidka.biz.ua/shinel-analiz/

https://www.youtube.com/watch?v=f5iai6HNATk&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%A1%D0%BA%D0%B2

С. 215-227.

Виписати цитати для характеристики образу

Башмачкіна.

Виконати інтерактивну вправу.

43

1

15.02 – 19.02

М.Гоголь. «Шинель». Образ Башмачкіна та засоби його створення. Тема «маленької людини» у повісті.

https://naurok.com.ua/urok-obraz-bashmachkina-ta-zasobi-yogo-stvorennya-145257.html

https://vseosvita.ua/library/9-klas-mvgogol-sinel-prezentacia-do-uroku-212559.html

https://naurok.com.ua/prezentaciya-obraz-bashmachkina-ta-zasobi-yogo-stvorennya-145260.html

https://www.youtube.com/watch?v=Sk0JmKjzYtQ&ab_channel=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0

ТЛ

Презентувати ілюстрації до твору.

Виконати інтерактивну вправу.

44

1

М.Гоголь. «Шинель». Образ столиці як ворожого для людини простору. Трактування фіналу та елементів фантастики в повісті.

https://vseosvita.ua/library/m-v-gogol-sinel-obraz-stolici-ak-cuzogo-j-vorozogo-dla-ludini-prostoru-traktuvanna-finalu-znacenna-elementiv-fantastiki-v-realisticnomu-tvori-tema-mal-233672.html

https://naurok.com.ua/prezentaciya-obraz-stolici-yak-chuzhogo-y-vorozhogo-dlya-lyudini-prostoru-u-povisti-m-v-gogolya-shinel-101260.html

Переглянути художній фільм, скласти усний

відгук.

Скласти порівняльну таблицю.

45

1

22.02 – 26.02

РМ №3 (п). Твір-роздум «Як має жити людина?» (за творами О. де Бальзака, М.В.Гоголя).

https://www.youtube.com/watch?v=YYXAlAHW9TU&vl=ru&ab_channel=LFV

Повторення матеріалу підручник(підготовка до

КР).

Написати есе «М. Гоголь в укр. та заруб. літе-

ратурі»

46

 

1

Контрольна робота №4 за темою «Реалізм» (комбіновані різнорівневі завдання).

Написати есе «М. Гоголь в укр. та заруб. літе-

ратурі»

(ТЛ) Поглиблення понять про образ (типовий), повість (соціально-психологічна, соціально-побутова, філософська), оповідання, комедію, художню деталь (психологічна). Психологізм, інтер’єр.  

(ЛК) Утілення образів і сюжетів творів О. де Бальзака, М.В. Гоголя у мистецтві (ілюстраціях, кіно, театрі  тощо).

(УС) О. де Бальзак і Україна. Значення М. В. Гоголя для розвитку української та зарубіжних літератур.

(ЕК) Зіставлення специфіки розкриття теми грошей та їхнього впливу на людину у творчості О. де Бальзака й М. В. Гоголя.

(МЗ) Художня культура, іноземна мова, географія, історія.

47

1

                                  01.03 – 05.03

ТЕМА №5. НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДРАМАТУРГІЇ КІНЦЯ XIX–ПОЧАТКУ XX СТ. «Стара» і «нова драма». Зміни в драматургії кінця XIX – початку XX ст. Генрік Ібсен. «Ляльковий дім». Роль Г. Ібсена в розвитку світової драматургії, його новаторство.

https://www.youtube.com/watch?v=0V0VRG-M-H0&ab_channel=NastyaRest

https://www.youtube.com/watch?v=Xbw6qW9LWCA&ab_channel=%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA

https://www.youtube.com/watch?v=opd4yFFmgi4&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=85 

https://padlet.com/sunnyalen16/fclxvj612s1g

 

48

1

Генрік Ібсен. «Ляльковий дім» як соціально-психологічна драма. Особливості драматичного конфлікту та розвиток сценічної дії (зовнішньої і внутрішньої).

https://naurok.com.ua/lyalkoviy-dim-yak-socialno-psihologichna-drama-osoblivosti-dramatichnogo-konfliktu-ta-rozvitok-scenichno-di-zovnishno-i-vnutrishno-21837.html

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-lalkovij-dim-socialno-psihologicna-drama-suzet-osoblivosti-dramaticnogo-konfliktu-ta-rozvitku-scenicnoi-dii-v-pesi-23015.html

https://dovidka.biz.ua/lyalkoviy-dim-analiz/

https://learningapps.org/5257329

https://naurok.com.ua/literaturniy-diktant-genrik-ibsen-lyalkoviy-dim-74983.html

 

49

1

09.03 – 12.03

Генрік Ібсен. «Ляльковий дім». Композиція п’єси. Образна система.

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-analiticna-kompozicia-pesi-genrika-ibsena-lalkovij-dim-obraz-nori-23017.html

https://dovidka.biz.ua/lyalkoviy-dim-harakteristika-geroyiv/

 

50

1

Генрік Ібсен. «Ляльковий дім». Підтекст, символіка. Відкритість фіналу п’єси.

https://www.youtube.com/watch?v=zXo5ig3ihqI&ab_channel=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85

 

51

1

15.03 – 19.03

Бернард Шоу. «Пігмаліон». Особливості світогляду Б. Шоу.

https://www.youtube.com/watch?v=y8pczjGwtPw&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0%22%D0%9B%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%96%22

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-bernard-sou-pigmalion-osoblivosti-svitogladu-b-sou-134122.html

https://www.youtube.com/watch?v=JMu_-k8ECFU&ab_channel=KayrGuggu

https://padlet.com/sunnyalen16/fclxvj612s1g

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=320

 

52

1

Бернард Шоу. «Пігмаліон». Специфіка втілення античного міфу в п’єсі.

https://dovidka.biz.ua/pigmalion-analiz-tvoru/

 

53

1

              29.03 – 02.04

Бернард Шоу. «Пігмаліон». Динаміка образу Елайзи Дулітл – головної героїні п’єси.

https://naurok.com.ua/bernard-shou-pigmalion-dinamika-obrazu-elayzi-dulitl-178736.html

https://dovidka.biz.ua/pigmalion-golovni-geroyi/

https://learningapps.org/display?v=pzqinu2h218

 

54

1

Бернард Шоу. «Пігмаліон». Ідеї  «одухотворення» людини й життя засобами мистецтва, збереження національної культури, розвитку мови.

https://documentcloud.adobe.com/gsuiteintegration/index.html?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221hOQUVwaDahvX5PE7xAUGItNGr0kw1nsC%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22105019101016053026491%22%2C%22resourceKeys%22%3A%7B%7D%7D

 

 

55

 

1

12.04 -16.04

Контрольна робота №5 за темою «Нові тенденції у драматургії кінця XIX–початку XX ст.»

Контрольний твір-есе.

 

                     (ТЛ) «Нова драма», ібсенізм.

                    (ЛК) Утілення драматичних творів Г. Ібсена і Б. Шоу в театрі, кіно.

                    (УС) Українські перекладачі творів зарубіжної літератури кінця XIX–початку XX ст.

                    (ЕК) Порівняння особливостей «старої» та «нової драми», образів персонажів.

                    (МЗ) Художня культура, іноземна мова.

56

1

12.04 -16.04

ТЕМА №6. ЛІТЕРАТУРА XXXXI СТ. ЖИТТЯ, ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА.

Шолом-Алейхем. «Тев’є-молочар». Тема історичного зламу, який пройшов крізь долю людини і народу на межі XIX–XX ст.

https://www.youtube.com/watch?v=VajeO8JWeCI&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9

https://www.youtube.com/watch?v=E24eTk7MKBU&ab_channel=%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%9B%D0%86

https://www.youtube.com/watch?v=LszU8Bi7vgo&ab_channel=%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=1279

https://dovidka.biz.ua/tev-ye-molochnik-analiz-tvoru/

 

57

1

19.04 – 23.04

Шолом-Алейхем. «Тев’є-молочар». Образна система повісті. Образ Тев’є.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-sholom-aleyhem-tev-e-molochar-175763.html

https://dovidka.biz.ua/tev-ye-molochnik-harakteristika-geroyiv/

https://vseosvita.ua/library/didakticnij-material-na-temu-solom-alejhem-teve-molocar-9klas-152162.html

 

58

1

Шолом-Алейхем. «Тев’є-молочар». Філософські проблеми повісті. Народний гумор.

https://vseosvita.ua/library/solom-alejhem-teve-molocar-filosofski-problemi-narodnij-gumor-sucasni-interpretacii-tvoru-v-teatri-kino-ta-insih-vidah-mistectva-4940.html

https://vseosvita.ua/library/solom-alejhem-teve-molocar-filosofski-problemi-narodnij-gumor-sucasni-interpretacii-tvoru-v-teatri-kino-ta-insih-vidah-mistectva-4946.html

https://fs01.vseosvita.ua/0100g2j4-02ea.pdf

 

59

1

26.04 – 30.04

Шолом-Алейхем. «Тев’є-молочар». Сучасні інтерпретації повісті в театрі, кіно та інших видах мистецтва.

https://vseosvita.ua/library/sucasni-interpretacii-tvoru-solom-alejhema-teve-molocar-v-teatri-ta-kino-4942.html

https://www.youtube.com/watch?v=BaR3VQrqAHw&ab_channel=%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%94%D0%98%D0%9E%D0%A4%D0%9E%D0%9D%D0%94%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8

 

60

1

ПЧ №3. Гарпер Лі (1926–2016). «Убити пересмішника».

Проблема входження молоді в дорослий світ, зіткнення із жорстокістю. Моральні ідеали у творі.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-1-za-tvorom-garper-li-ubiti-peresmishnika-9109.html

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3562

https://www.youtube.com/watch?v=CebB06r0IHI&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD

 

61

1

 04.05 – 07.05

ПЧ №4. Ерік Вольф Сігел (19372010). «Історія одного кохання». Розповідь про зворушливе і трагічне кохання студента, сина мільйонера, до дочки бідного італійського емігранта. Проблеми життя і смерті, любові й відданості у творі.

https://vseosvita.ua/library/erik-volf-sigel-1937-2010-istoria-odnogo-kohanna-problemi-zitta-i-smerti-lubovi-j-viddanosti-u-tvori-4952.html

https://www.youtube.com/watch?v=Yk_1W-j8x7Q&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=4053

https://dovidka.biz.ua/istoriya-odnogo-kohannya-analiz/

https://www.youtube.com/watch?v=F8HkJjkKJRY&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0%22%D0%9B%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%96%22

https://padlet.com/kaya3093/f2sumhsnbv4x

 

62

1

Класична і масова література. Рецензія. Поглиблення поняття про «художність».

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0

http://esu.com.ua/search_articles.php?id=65985

 

63

1

11.05 – 14.05

РМ №4 (у). Бібліотечні та інтернет-ресурси, їхнє використання для збагачення кола читання, розвитку навичок творчої роботи з книгою.  Презентація літератури для читання на літо.

https://sites.google.com/site/internetresursinaurokah/vidi-internet-resursiv

 

64

1

Контрольна робота №6 за темою «Література XX–XXI ст. Життя, історія, культура» (комбіновані різнорівневі завдання).  

 

(ТЛ) Класична і масова література. Рецензія. Поглиблення поняття про «художність».

(ЛК) Бібліотечні та інтернет-ресурси, їхнє використання для збагачення кола читання, розвитку навичок творчої роботи з книгою. Взаємодія різних видів мистецтва (кіно і література та ін.), комп’ютерних технологій і літератури. Сучасні літературно-художні видання, інтернет-портали  творів зарубіжної літератури. Міжнародні літературні премії.

(УС) Українські перекладачі творів зарубіжної класики і сучасної літератури. Шолом-Алейхем і Україна.

(ЕК) Переосмислення сюжетів, образів, мотивів зарубіжної літератури і культури у творах мистецтва.

(МЗ) Історія, художня культура.

65

1

17.05 – 21.05

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

https://naurok.com.ua/didaktichniy-material-dlya-pidsumkovih-urokiv-zarubizhno-literaturi-u-9-klasi-literaturniy-kaleydoskop-181307.html

https://learningapps.org/3063392

 

66

1

Підсумковий урок.

Резерв – 2 год.

 

(МЗ) Українська література.