Зарубіжна література 11 клас

Календарно-тематичне планування

уроків зарубіжної літератури

11 клас

(1 година на тиждень)

2020 – 2021 н. р.

 

Календарно-тематичне планування складено відповідно до програми:

Програма із зарубіжної літератури (рівень стандарту) для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року.

 

Усього – 34 (35) години (1 година на тиждень):

Текстуальне вивчення творів – 30 годин;

Розвиток мовлення – 4 години (у межах годин на текстуальне вивчення);

Позакласне читання – 2 години

Резервний час – 2 (3) години

  

                                                                                                                                ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 

 

Параметри  перевірки

Кількість за

програмою

Дати проведення

1 с.

 

1 с.

 

Контрольна  роботи у формі:

Контрольного класного твору;

Виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання)

2

1

 

2

1

За календарним планом

 

Уроки розвитку мовлення

2 (у+п)

2 (у+п)

 

Уроки позакласного читання

1

1

 

Перевірка зошитів

4

5

 

(ТЛ) – теорія літератури

(ЛК) – література і культура

(ЕК) – елементи компаративістики

(МЗ) – міжпредметні зв’язки

(УС) – Україна і світ

 

 

 

 

 

Тиждень

№ з/п

Тема уроку

Освітні ресурси

 

ВСТУП

1-4.09

1.

 

 

Література. Мораль. Людяність. Значення літератури та культури для збереження миру й духовності.

 

                               (ТЛ) Діалог культур. Поглиблення поняття про художній переклад. 

                               (ЛК) Специфіка сучасної культури та роль літератури в ній.

                               (УС) Видатні українці – популяризатори здобутків літератур народів світу. 

                               (ЕК) Відмінність понять «національна література» і «світова література».

                               (МЗ) Історія.

 

ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ

 

6-11.09

2.

 

 

Німеччина. Німецьке Просвітництво та його вплив на розвиток Європи.

Йоганн Вольфганг Гете «Фауст» (І частина), останній монолог Фауста (ІІ частина). Віхи життя та значення діяльності Й.В. Гете для світової культури. Історія створення трагедії «Фауст». Особливості композиції. Проблематика. Образ Фауста як утілення динамізму нової європейської цивілізації.

https://www.youtube.com/watch?v=1mYSCmn61s

 

 

13-18.09

3.

Пошук сенсу буття й призначення людини. Опозиція Фауст-Мефістофель. Фауст і Маргарита. Жанрова своєрідність твору.

https://naurok.com.ua/obraz-fausta-yak-utilennya-dinamizmu-novo-evropeysko-civilizaci-poshuki-sensu-buttya-i-priznachennya-lyudini-117934.html

 

 

20-25.09

4.

РМ

№1

(У)

«Сутність протистояння Фауста та Мефістофеля».

Розгорнута характеристика літературного героя (усно).

https://naurok.com.ua/obraz-fausta-yak-utilennya-dinamizmu-novo-evropeysko-civilizaci-poshuki-sensu-buttya-i-priznachennya-lyudini-117934.html

 

                                    (ТЛ) Трагедія. Поглиблення поняття про художній образ.  

                                    (ЛК) Утілення трагедії «Фауст» у різних видах мистецтва (образотворче мистецтво, музика, театр).

                                    (УС) «Фауст» в Україні: переклади й критика. 

                                    (ЕК) Порівняння образів Фауста і Вагнера.

                                          (МЗ) Художня культура. (Мистецтво).

МОДЕРНІЗМ

 

27.09-2.10

5.

Модерністська проза початку ХХ ст. (загальна характеристика). Світоглядні й естетичні засади модернізму, його художнє новаторство. Модерністські явища в художній прозі на початку ХХ ст. Ф. Кафка, Дж. Джойс і М. Пруст як зачинателі модернізму європейській прозі.

Німецькомовна проза

Франц Кафка «Перевтілення».

Життя і творчий шлях Ф. Кафки. Зображення відчуження особистості в новелі «Перевтілення».

https://pidru4niki.com/15970122/literatura/modernistska_proza_pochatku_stolittya

 

4-9.10

6.

 

 

Образ Грегора Замзи: проблемність, метафоричність, символічність. Розкриття у творі світового буття як абсурдного. Особливості композиції, функції фантастики. Характерні риси стилю Кафки, поєднання реалістичних і міфологічних елементів у гротескному світі.

https://www.youtube.com/watch?v=jDvqgAuZZy0

 

11-13.10

7. ПЧ

 

Франц Кафка. Притчі.

 

18-23.10

8.

Михайло Опанасович Булгаков. «Майстер і Маргарита». Життєвий і творчий шлях М. Булгакова. М. Булгаков і Україна. Конфлікт митця із владою в умовах тоталітарної радянської системи. Роман «Майстер і Маргарита» як «роман-лабіринт» зі складною філософського проблематикою. Культурні та літературні джерела твору.

https://www.youtube.com/watch?v=vTgBQvpTmyY&list=PLaw0Yv2GH8P9Th1pv3zJA2vWybtr-o_H1

 

1-6.11

9.

Особливості композиції («роман у романі») та оповідної структури. Морально-філософський зміст «єршалаїмських» розділів твору.

https://naurok.com.ua/urok-prezentaciya-scho-hotiv-skazati-bulgakov-filosofske-osmislennya-storinok-romanu-mihayla-bulgakova-mayster-i-margarita-70979.html

 

 

8-13.11

10.

РМ

№2

(У)

Трагізм долі митця (майстра). Проблеми кохання й творчості.

Написання есе дискусійного характеру, асоціативного етюду.

https://naurok.com.ua/urok-prezentaciya-scho-hotiv-skazati-bulgakov-filosofske-osmislennya-storinok-romanu-mihayla-bulgakova-mayster-i-margarita-70979.html

 

 

15-20.11

11.

 

Засоби комічного (сатира, сарказм, пародія та ін.) й трагічного (гротеск, трансформація простору й часу та ін.).

https://vseosvita.ua/library/moralno-filosofskij-zmist-ersalaimskih-rozdiliv-tvoru-tragizm-doli-mitca-majstra-problemi-kohanna-j-tvorcosti-zasobi-komicnogo-satira-sarkazm-parodia--210237.html

 

22-27.11

12.

 

Контрольна робота №1 за розділами «Вступ», «Золоті сторінки далеких епох», «Модернізм» (тести, розгорнуті відповіді на запитання)

 

 

     (ТЛ) Модернізм, «роман у романі», гротеск, сатира.

     (ЛК) Утілення сюжетів творів Ф. Кафки й М. О. Булгакова у  кінематографі, анімації, живописі, графіці, музиці та інших видах мистецтва. Музей Ф. Кафки та пам’ятники йому в Празі. Музеї і пам’ятники М. О. Булгакову та його персонажам у різних країнах.

     (УС) М. Булгаков і Київ.

     (ЕК) Традиції М. В. Гоголя у творчості Ф. Кафки. Традиції Й. В. Ґете, Г. С. Сковороди, Е. Т. А. Гофмана, М. В. Гоголя, Ф. Достоєвського в романі М. О. Булгакова         

     (МЗ) Історія, художня культура.

ШЕДЕВРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЛІРИКИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТ.

 

29.11-4.12

13.

 

Розмаїття течій модернізму й авангардизму в європейській ліриці ХХ ст. Своєрідність поглядів і поетики Р.М. Рільке. Філософський характер і художня довершеність лірики поета. «Загаси мій зір…».

https://naurok.com.ua/rozma-ttya-techiy-modernizmu-y-avangardizmu-v-evropeyskiy-lirici-hh-stolittya-113379.html

 

 

6-11.12

14.

 

Франція. Гійом Аполлінер «Зарізана голубка й водограй», «Міст Мірабо».

Гійом Аполлінер – поет-авангардист. Зв’язок поезії митця з естетикою кубізму, своєрідність «сюрреалізму» письменника, його художні новації в царині лірики. Збірки «Алкоголі. Вірші 1898-1913 рр.», «Каліграми. Вірші Миру і Війни". Специфіка віршованої форми каліграм («Зарізана голубка й водограй"). Тема кохання й часу у вірші «Міст Мірабо". Верлібр у творчості Гійома Апполінера.

https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-iyom-apolliner-poet-avangardist-147077.html

 

13-18.12

15.

Іспанія. Федеріко Гарсія Лорка «Про царівну Місяцівну», «Гітара". Віхи творчого шляху й художні здобутки Ф.Гарсії Лорки. Жанрове розмаїття його лірики. Яскраві образи й символи у віршах поета. Своєрідність художнього світу Ф. Гарсія Лорки.

https://naurok.com.ua/urok-zhittya-i-tvorchist-ispanskogo-poeta-federiko-arsiya-lorki-poeziya-sintez-u-tvorah-mifologi-i-folkloru-z-poetikoyu-modernizmu-142759.html

 

20-24.12

16.

Контрольна робота №2 «Шедеври європейської лі рики І половини ХХ століття».

 

 

           (ТЛ)- Авангардизм, вірш, ліричний герой.

           (ЛК)- Національне та загальнолюдське у віршах митців.

          (УС)- Видатні поети Європи і України І половини ХХ століття.

          (ЕК)- Образи й мотиви світової культури (Біблії, мистецтва, філософії, фольклору у творах поетів.

         (МЗ)- Історія, художня культура (мистецтво).