Зарубіжна література 10 клас

Календарно-тематичне планування

із зарубіжної літератури в 10 класі

(рівень стандарту)

I семестр

 

Дата

Тема (основний зміст) уроку

Відеоматеріали

Домашнє завдання

ВСТУП

ОРИГІНАЛЬНА І ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА В СУЧАСНОМУ СВІТІ (1 год.)

1

1-4.09

Значення художньої літератури для людини й людства XXI ст. Формування читача в епоху цифрових технологій. Оригінали й переклади художніх творів, їхня роль у розвитку особистості. Перекладна література як важливий складник вітчизняної культури й чинник формування української нації. (ТЛ) Автор, читач, художній переклад, діалог культур.

(ЛК)Використання Інтернету для розширення кола читання. (УС) Українські бібліотеки. Електронні ресурси українських бібліотек.

“Вступ.Оригінальна і перекладна” - презентація. Зарубіжна література 10 кл.

Урок 1 — https://www.youtube.com/watch?v=NcoypqGUmQ4

Для всіх учнів.

•    Повторити особливості доби античності та біографію Гомера (за бажанням – підготувати слайд-презентацію або відеоряд).

•    Повторити визначення понять «героїчна поема», «міф», «гекзаметр», поділ давньогрецьких міфів на цикли (за тематикою).

•    Прочитати розділи (пісня 1, 5, 9) поеми «Одіссея» та виокремити ключові позиції, скласти сюжетний ланцюжок поеми; звернути увагу на вислови, які стали афоризмами.

ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ (7 год. )

2

6-11.09

Стародавня Греція. Етапи й шедеври античності (огляд).

Гомер (приблизно VIII ст. до н. е.). «Одіссея» (1-2 уривки за вибором учителя).

Міфологічні, пригодницькі й побутові елементи в «Одіссеї».

(ТЛ) Міф, епічна поема.

Експрес-урок “Одіссея Гомера” - проф. О. Ніколенко —

https://www.youtube.com/watch?v=FNxF57ibL5E

“Мандри Одіссея” (реж. Маріо Камеріні, Маріо Бава, Італія, 1955); серіал “Пригоди Одіссея” (реж. Франко Россі, Італія, Франція, Німеччина. 1968); “Одіссея” (реж. А. Кончаловський, США, Німеччина, Великобританія, Італія, 1997)

Для всіх учнів.

•     Повторити історико-культурне підґрунтя доби Відродження, її особливості та найвідоміших представників.

•    Повторити біографію Данте Аліг’єрі, підібрати цікаві факти про його життя та творчість.

•    Прочитати поему Данте Аліґ’єрі «Божественна комедія» (Пекло І, V), виокремити ключові події, звернути увагу на те, яка цифра найчастіше використовується у творі.

3

13-18.09

Уславлення людського розуму, вірності, винахідливості й допитливості. Засудження беззаконня, насильства й несправедливості та самовпевненості й марнославства. Образ Одіссея

 

Завдання для груп.

•    Підготувати презентацію біографії Данте Аліґ’єрі (за бажанням – з використанням слайд-презентації або відеоряду).

•    Підготувати проєкти «Мистецтво Ренесансу».

4

20-25.09

Італія. Доба відродження

Специфіка італійського Відродження, його основні етапи, представники.

Розвиток мовлення (усно). Презентація учнівських проєктів

Зарубіжна література 10 клас - “Італія. Специфіка італійського відродження” — https://www.youtube.com/watch?v=PK4ofMd3YW4

Для всіх учнів.

•    Пригадати, чому Вергілія християнські богослови оголосили пророком.

•    Повторити визначення «епічна поема».

5

27.09-2.10

Данте Аліґ’єрі (1265 – 1321).«Божественна комедія» (Пекло, І, V).

Роль Данте Аліґ’єрі в історії європейської культури. Поема «Божественна комедія» як філософсько-художній синтез середньовічної культури й утілення ідей раннього Відродження.

Особливості композиції поеми.

Данте Аліґ’єрі, «Божественна комедія» - аудіокнига;

UA Leport — “Навіщо читати “Божественну комедію” Данте?” — https://www.youtube.com/watch?v=sJvUz9SFxZ8

Для всіх учнів.

•    Прочитати частину «Пекло» (І, V), створивши ланцюжок подій, накреслити схему «Пекло». Акцентувати увагу на описах хижаків та пекла.

•    Підготувати повідомлення про українських перекладачів творів Данте.

6

4-9.10

Концепція світу й людини. Алегоричний зміст образів та епізодів. Жанрова своєрідність твору.

 

Для всіх учнів.

•      Повторити життєві віхи В. Шекспіра, створити його «Реєстр творчого спадку».

•      Прочитати трагедію «Гамлет» за методом «Маркер», підкресливши уривки трагедії, які втілюють ідеї гуманізму епохи Відродження.

•      Підготувати повідомлення«Джерелатрагедії В.Шекспіра «Гамлет»».

7

11-13.10

Англія.

Ренесанс в Англії. Здобутки й представники.

Вільям Шекспір (1564 1616). Здобутки драматургії В. Шекспіра. «Гамлет». Філософські та моральні проблеми в трагедії «Гамлет». Провідні мотиви твору.

Відео “Флоренция. Звезда возрождения” — https://www.youtube.com/watch?v=pFLVEJrZSJI; “William Shakespeare. Biography in English” — https://www.youtube.com/watch?v=oPBkK7yWCp8

В. Шекспір «Гамлет» (один із монологів Гамлета за вибором учителя вивчити напам’ять)

Підібрати цитатний матеріал до характеристики персонажів трагедії. Записати ключові цитати-характеристики у зошит.

 

8

18-23.10

Художній простір (данське королівство як символ). Гамлет – вічний образ світової літератури. Багатогранність шекспірівських характерів. Відкритість твору в часі, його рецепція та інтерпретації в наступні епохи.

(ТЛ) Вічний образ, трагедія

(ЛК) Утілення трагедії В. Шекспіра у творах мистецтва.

(УС) Уплив літератури античності й Відродження на українську літературу. Гомерівські, дантівські й  шекспірівські мотиви у творчості українських поетів.

Експрес-урок “Гамлет” для дистанційного навчання 10 кл.

Урок проф. Ольги Ніколенко — https://www.youtube.com/watch?v=3JC_Llxyw-Q;

“Гамлет” (реж. Л. Олів’є, Великобританія, 1948); “Гамлет” (реж. Г. Козінцев, СРСР, 1964); “Гамлет” (реж. Т. Річардсон, Великобританія, 1969); “Гамлет” (реж. Р. Беннет, Великобританія, США, студія ВВС, 1980); “Гамлет” (реж. Ф. Дзеффіреллі. Великобританія, 1990); “Розенкранц та Гільденстерн мертві” (фільм Т. Стоппарда за власною п’єсою-адаптацією, Великобританія, США, 1990); “Гамлет” (реж. Г. Доран, США, Великобританія, Японія, 2009); “Гамлет” (реж. Р. Лок, Великобртанія, 2015)

Вивчити напам’ять монолог Гамлета «Чи бути, чи не бути...».

Завдання для творчих груп.
Група 1. Підібрати та підготувати виразне читання віршів про Гамлета.
Група 2. Підготувати повідомлення «Образ Гамлета в творчості європейських митців в наступні епохи» (в німецькій, англійській, французькій, російській та українській літературах).

9

1-6.11

Контрольна робота (тести)

 

Повторити значення термінів «романтизм», «реалізм», «конфлікт літературного твору».

ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ XIX СТ. (6 год.)

10

8-13.11

Специфіка переходу від романтизму до реалізму. Німеччина.

Романтизм у Німеччині.

Е. Т. А. Гофман як представник гротескної течії романтизму. Віхи мистецького шляху.

Сюжет та композиція “Крихітки Цахес”

(ТЛ) Гротеск, фантастика, соціальна сатира.

“Романтизм” - відеоурок В.Мухіна — https://www.youtube.com/watch?v=Lv-N_UfIPYA;

“Романтизм. Презентація доби” —  https://www.youtube.com/watch?v=HXLKEvuNk24

•    Опрацювавши матеріал підручника (або інші джерела інформації), скласти тези з теми: «Гротескна течія романтизму».

•    Повторити засоби комічного і підібрати приклади використання їх у казці Е.Т.А. Гофмана.

•    Підготувати усне повідомлення «Символи казки «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер» та їхній зміст».

11

15-20.11

Ернст Теодор Амадей Гофман (1776 – 1822). «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер».

Протиставлення філістерів та ентузіастів як провідний конфлікт творчості Е. Т. А. Гофмана

Особливості сюжету й композиції повісті. Гротескні образи. Викривальний зміст твору. Символіка.

Ернст Гофман “Крихітка Цахес” - аудіокнига;

Експрес-урок “Гофман  і “Крихітка Цахес” - Ольга Нікол — https://www.youtube.com/watch?v=f3d-1j6lVz0;

“Помилка старого чарівника” (реж. Ц. Бляйвайс, Німеччина, 1983); “Гофманіана” (мультфільм, реж. С. Сколов, СРСР, Союзмультфільм, 2006);

Ольга Перетятько, Гаело Аркес, Offencach — https://www.youtube.com/watch?v=s9PZQMZhR4g

“Barcarolle”, from “The tales of Hoffmann” — https://www.youtube.com/watch?v=R-MbbebSQjQ

•    Впорядкувати словник складних чи незрозумілих слів у перекладі твору С. Сакидоном, перевірити їхнє значення за словником, провести опитування рідних та близьких, чи знають вони значення цих слів і чи використовують у своїй мові.

•    Обрати вірш Ф.І. Тютчева чи А.А. Фета для виразного читання. Пояснити свій вибір.

12

22-27.11

Росія.

Школа «чистого мистецтва» в російській поезії. Лірика Ф. І. Тютчева (1803 – 1873) й А. А. Фета (1820 – 1892) (огляд). Художня довершеність творів. (ТЛ) Психологізм

Прослухати аудіозаписи романсів на слова А. А. Фета та Ф. І. Тютчева

Твори різних відів мистецтва: які належать навіть віддаленим у часі епохам, можуть вступати у своєрідний діалог один із одним. Поясніть асоціативний діалог між віршем Ф. Тютчева “Silentium!” і картиною М. Реріха “Благословенна душа”.

13

29.11-4.12

Позакласне читання. Лірика Ф.І. Тютчева й А.А. Фета. Утілення образів літературних творів у різних видах мистецтва. Романси на вірші поетів.

Для охочих: переглянути фільм “Кохання і правда Федора Тютчева” (2003, реж. Н.С. Бондарчук)

Підготувати декламування напам’ять обрані учнями вірші А. Фета та Ф. Тютчева у перекладі чи мовою оригіналу

14

6-11.12

Розвиток мовлення. Аналітичне дослідження віршів Тютчева, Фета (письмово)

 

Використовуючи різні джерела інформації (статтю підручника, інтернет-джерела тощо), опрацювати біографію В.Вітмена, підготувати літературний диктант для однокласників.
Індивідуальні завдання:

•    Підготувати повідомлення про розвиток американської літератури.

•    Підготувати презентацію про життя та творчість В. Вітмена.

15

13-18.12

США. Розвиток романтизму в США, видатні представники. Волт Вітмен (1819 – 1892). Місце В. Вітмена в літературному процесі США. Особливості світобачення митця. «Листя трави» (1-2 уривки за вибором учителя). Зв’язок збірки «Листя трави» з історією та життям Америки. Тематика, проблематика, композиція збірки «Листя трави». Образ ліричного героя. Символи. Традиції й  художнє новаторство В. Вітмена. (ТЛ)Верлібр.

(УС) Майстерність українських перекладачів ліричних творів. Уплив В. Вітмена на українську поезію.

“Товариство мертвих поетів” (реж. П. Вір, США, 1989)

•      Вивчити напам’ять уривок із збірки В. Вітмна (за вибором учня).

•      Підготувати коротке повідомлення «В. Вітмен і Україна».

•      Повторити вивчене за розділом. Підготуватися до контрольної роботи з розділу «Роман ХІХ століття».

16

20-24.12

Контролька робота (контрольний класний твір) з теми “Поезія й проза пізнього романтизму та переходу до реалізму XIX ст.”

 

 

II семестр

РОМАН XIX СТ. (6 год.)

(1-2 твори за вибором учителя)

18

 

Роман як жанр літератури, його формування і провідні ознаки. Різновиди роману XIX ст., національна своєрідність.

Росія.

Федір Михайлович Достоєвський (1821 – 1881). Значення Ф. М. Достоєвського для розвитку соціально-філософського і психологічного роману. Наслідування митцем традицій М. В. Гоголя.

(ТЛ) Роман та його різновиди, індивідуальний стиль.

 

Для всіх учнів:

•    Підібрати цитати до образу Раскольнікова.

•    Проаналізувати епізод зустрічі Раскольнікова з Мармеладовим.

•    Зробити нотатки до спостережень за емоційним станом Раскольнікова під час підготовки, скоєння та після злочину.

Індивідуальне завдання:

Підготувати повідомлення «Стаття студента Раскольнікова».

19

 

Сюжет роману «Злочин і кара», зумовлений рухом свідомості головного героя. «Теорія» Раскольнікова, її сутність і проблемність.

 

Робота в групах. Підготувати виступ на тему:
І варіант. «Яким є покарання за злочин?» (За романом Ф.М. Достоєвського «Злочин і кара»).
ІІ варіант. «Символічність назви роману Ф.М. Достоєвського «Злочин і кара».

20

 

Система персонажів. Зіставлення образів персонажів (“двійники” і антиподи Раскольнікова)

 

Підібрати цитати, що розкривають біблійні мотиви в романі Достоєвського «Злочин і кара».

21

 

Система персонажів. Біблійні мотиви. Особливості індивідуального стилю письменника. Поліфонізм твору.   

“Раскольніков” (реж. Р. Віне, Німеччина, 1923); “Злочин і кара” (реж. П. Шеналь, Франція, 1934); “Злочин і кара” (реж. Дж. Фон Штенберг, США, 1935); “Злочин і кара” (реж. Ж. Лампен, Франція, 1956); “Злочин і кара” (реж. Л. Куліджанов, СРСР, 1969); “Злочин і кара” (реж. Д. Свєтозаров, Росія, 2007)

Повторити вивчене за розділом. Підготуватися до контрольної роботи за розділом «Роман ХІХ століття».

22

 

Позакласне читання. Стендаль “Червоне і чорне”

 

Підготуватися до контрольної роботи за розділом «Роман ХІХ століття».

23

 

Контрольний класний твір за романом Ф.М. Достоєвського “Злочин і кара”

 

 

24

 

Англія. Оскар Вайльд (1854 – 1900). Ідейно-естетичні погляди і творчий шлях митця. «Портрет Доріана Грея». Проблема краси й моралі в романі «Портрет Доріана Грея». Система образів. Еволюція головного героя. Роль фантастики у творі. Символіка. Традиції і новаторство О. Вайльда в жанрі роману.

 

Виписати вислови лорда Генрі, які вплинули на Доріана Грея і ізмінили його духовний світ; прослідкувати життєвий шлях головного героя, художника Безіла, Сибіли Вейн.

25

 

Розвиток мовлення (усно). Дискусія за романом Оскара Вайльда “Портрет Доріана Грея”: “Краса — явище моральне, аморальне чи “по той бік добра і зла?”

 

Написати твір-роздум «Які ідеї, висловлені на уроці, спонукають мене до осмислення власного життя?»

ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ (4 год.)

(4-5 творів за вибором учителя)

26

 

Модернізм як літературно-мистецький напрям кінця XIX – початку XX ст. Течії раннього модернізму: символізм, імпресіонізм, неоромантизм.

Франція.

Шарль Бодлер (1821 1867).  «Квіти зла» («Альбатрос», «Відповідності», «Вечорова гармонія»)Ш. Бодлер – пізній романтик і зачинатель модернізму. Збірка «Квіти зла» (загальна характеристика). Образи, символи, особливості поетичної мови у віршах Ш. Бодлера.

(ТЛ) Модернізм, символізм, імпресіонізм, неоромантизм, символ.

(ЛК) Імпресіонізм та символізм  у різних видах мистецтва.

Поезії Ш. Бодлера, читає М. Пікколі — https://www.youtube.com/watch?v=Y8M3L-RHE_o&list=RDY8M3L-RHE_o#t=39 ;

експрес-урок “Вірші Шарля Бодлера” проф. О. Ніколенко — https://www.youtube.com/watch?v=WpCXonWh-Ao ;

“Запрошення до подорожі” (реж. Ж. Дюлаб, Франція, 1927); “Так звані каріатиди” (реж. А. Варда, Франція, 1984); “Портрети господинь” (реж. Р. Лабб, Франція, 2013)

З’ясувати зміст літературознавчих понять: символ, сугестія, синестезія, сугестивна лірика та записати їх у зошит.

Ознайомитися з інформацію про життя і творчість Поля Верлена та записати в зошити цікаві факти.

Виразно читати поезії «Поетичне мистецтво», «Осіння пісня».

 

27

 

Теоретичні засади й художні відкриття поезії французького символізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці.

Поль Верлен (1844 1896). «Поетичне мистецтво», «Осіння пісня».

Естетичні погляди поета у вірші «Поетичне мистецтво». Зображення пейзажів природи і душі в «Осінній пісні». Сугестивність, музичність, живописність лірики.

Творчий шлях П. Верлена — https://www.youtube.com/watch?v=G1RDcImFuCk ;

пісні на слова П. Верлена, виконує Л. Ферре — https://www.youtube.com/watch?v=_iq43Vs8CEw&list=RD_iq43Vs8CEw#t=46

Вивчити напамять одну із поезій П. Верлена (за вибором учня). 2. Ознайомитися з інформацію про життя і творчість Артюра Рембо. 3. Виразно читати поезії «Моя циганерія», «Голосівки». 4. Поміркувати над змістом поезій.

28

 

Артюр Рембо (1854-1891). «Голосівки», «Моя циганерія». Художнє новаторство А. Рембо. Поєднання рис імпресіонізму й символізму в сонеті «Голосівки». Образ ліричного героя у вірші «Моя циганерія».

“Розчарування в творчості” (розмова Артюра Рембо та Поля Верлена) — https://www.youtube.com/watch?v=6580ckZAqXw ;

“Богема” А. Рембо, анімаційний фільм студії “DESSIN ANIME ORIGINAL” — https://www.youtube.com/watch?v=3l_jn4e0P1I

Опрацювати біографію М. Метерлінка, скласти короткі тези і записати у зошит.

Повторити визначення поняття «драма».

29

 

Розвиток мовлення (письмово). Письмове аналітичне дослідження поезій Шарля Бодлера, Поля Верлена, Артюра Рембо (за вибором учня)

 

 

ДРАМАТУРГІЯ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ. (3 год.)

30

 

Зміни в драматургії на межі XIXXX ст.

(ТЛ) «Нова драма», дія (зовнішня і внутрішня), символ, підтекст, драма-феєрія.

 

Підготувати доповідь про видатніих представників «нової драми» в Україні.

31

 

Бельгія.

Моріс Метерлінк (1862 – 1942).  «Синій птах».

М. Метерлінк як теоретик і практик «нової драми». Концепція символістського театру.

Експрес-урок: Моріс Метерлінк проф. О. Ніколенко — https://www.youtube.com/watch?v=HTUbnRr4PlE

Прочитати п’єсу «Синій птах», визначити ключові моменти.
Виписати цитати – афоризми з тексту п’єси.

Індивідуальні завдання:

•    Намалювати карту мандрів героїв, ілюстрації чи афішу вистави.

•    Переглянути художній фільм «Синій птах» (режисер Дж. К’юкор, 1976 рік, США– СРСР) та написати рецензію на нього.

32

 

Ідея одухотворення життя й відновлення втрачених зв’язків у драмі-феєрії «Синій птах». Особливості розвитку сюжету. Роль фантастики. Символіка образів. Трактування фіналу (ЛК) Екранізації й театральні вистави за драматичними  творами кінця XIX-XX ст.

“Синій птах” (реж. М. Турнер, США, 1918); “Синій птах” (реж. У. Ленг, США, 1940); «Синій птах» (режисер Дж. К’юкор, 1976 рік, США– СРСР); мультфільм “Синій птах”, (реж. В. Ліванов, СРСР, 1970); “Синій птах” (серіал-аніме, реж. Хіросі Сасагава, Японія, 1980).

Підібрати 3 афоризми про щастя.

Пояснити символіку кольорів: синій птах, рожеві мрії, пурпурові вітрила.

33

 

Контрольна робота (тести) з тем “Перехід до модернізму. Взаємодія символізму та імпресіонізму в ліриці”, “Драматургія кінця XIX-Початку ХХ ст.”

Посилання на тести — https://naurok.com.ua/test/kontrolna-robota-z-tem-perehid-do-modernizmu-vzaemodiya-simvolizmu-ta-impresionizmu-v-lirici-dramaturgiya-kincya-hih---pochatku-hh-st-370698.html

 

СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА В ЮНАЦЬКОМУ ЧИТАННІ (2 год.)

(1-2 твори за вибором учителя та учнів)

34

 

Бразилія.

Паоло Коельйо (нар. 1947). «Алхімік». Значення творчості П. Коельйо для сучасності. Пошуки сенсу буття в романі «Алхімік». Поняття «своя доля», «призначення», «мрія душі», «смисл існування».

 

Прочитати роман «Алхімік» та дібрати заголовки до розділів. Де Алхімік порадив Сантьяго шукати скарби?

35

 

Система образів (пастух Сантьяго, Фатіма, Мельхиседек, Алхімік). Мотиви й образи світової культури у творі. Ознаки роману-притчі.  

(ТЛ) Класична і масова література. Художність.

(ЛК) Бібліотечні та інтернет-ресурси, використання їх для збагачення кола читання, розвитку навичок творчої роботи з книжкою. Взаємодія різних видів мистецтва (кіно і література та ін.), комп’ютерних технологій і літератури.

 

Написати твір-роздум «Над чим змусив мене замислитися роман «Алхімік» П. Коельйо?»

36

 

ПІДСУМКИ (1 год.)

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.