Зарубіжна література 10 клас

Календарно-тематичне планування

із зарубіжної літератури в 10 класі

(рівень стандарту)

II семестр

РОМАН XIX СТ. (6 год.)

(1-2 твори за вибором учителя)

18

11-16.01

 

Роман як жанр літератури, його формування і провідні ознаки. Різновиди роману XIX ст., національна своєрідність.

Росія.

Федір Михайлович Достоєвський (1821 – 1881). Значення Ф. М. Достоєвського для розвитку соціально-філософського і психологічного роману. Наслідування митцем традицій М. В. Гоголя.

(ТЛ) Роман та його різновиди, індивідуальний стиль.

 

Для всіх учнів:

•    Підібрати цитати до образу Раскольнікова.

•    Проаналізувати епізод зустрічі Раскольнікова з Мармеладовим.

•    Зробити нотатки до спостережень за емоційним станом Раскольнікова під час підготовки, скоєння та після злочину.

Індивідуальне завдання:

Підготувати повідомлення «Стаття студента Раскольнікова».

19

18-23.01

 

Сюжет роману «Злочин і кара», зумовлений рухом свідомості головного героя. «Теорія» Раскольнікова, її сутність і проблемність.

 

Робота в групах. Підготувати виступ на тему:
І варіант. «Яким є покарання за злочин?» (За романом Ф.М. Достоєвського «Злочин і кара»).
ІІ варіант. «Символічність назви роману Ф.М. Достоєвського «Злочин і кара».

20

25-30.01

 

Система персонажів. Зіставлення образів персонажів (“двійники” і антиподи Раскольнікова)

 

Підібрати цитати, що розкривають біблійні мотиви в романі Достоєвського «Злочин і кара».

21

1-6.02

Система персонажів. Біблійні мотиви. Особливості індивідуального стилю письменника. Поліфонізм твору.   

“Раскольніков” (реж. Р. Віне, Німеччина, 1923); “Злочин і кара” (реж. П. Шеналь, Франція, 1934); “Злочин і кара” (реж. Дж. Фон Штенберг, США, 1935); “Злочин і кара” (реж. Ж. Лампен, Франція, 1956); “Злочин і кара” (реж. Л. Куліджанов, СРСР, 1969); “Злочин і кара” (реж. Д. Свєтозаров, Росія, 2007)

Повторити вивчене за розділом. Підготуватися до контрольної роботи за розділом «Роман ХІХ століття».

22

8-13.02

Позакласне читання. Стендаль “Червоне і чорне”

 

Підготуватися до контрольної роботи за розділом «Роман ХІХ століття».

23

15-20.02

Контрольний класний твір за романом Ф.М. Достоєвського “Злочин і кара”

 

 

24

22-27.02

Англія. Оскар Вайльд (1854 – 1900). Ідейно-естетичні погляди і творчий шлях митця. «Портрет Доріана Грея». Проблема краси й моралі в романі «Портрет Доріана Грея». Система образів. Еволюція головного героя. Роль фантастики у творі. Символіка. Традиції і новаторство О. Вайльда в жанрі роману.

 

Виписати вислови лорда Генрі, які вплинули на Доріана Грея і ізмінили його духовний світ; прослідкувати життєвий шлях головного героя, художника Безіла, Сибіли Вейн.

25

1-6.03

Розвиток мовлення (усно). Дискусія за романом Оскара Вайльда “Портрет Доріана Грея”: “Краса — явище моральне, аморальне чи “по той бік добра і зла?”

 

Написати твір-роздум «Які ідеї, висловлені на уроці, спонукають мене до осмислення власного життя?»

ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ (4 год.)

(4-5 творів за вибором учителя)

26

15-20.03

Модернізм як літературно-мистецький напрям кінця XIX – початку XX ст. Течії раннього модернізму: символізм, імпресіонізм, неоромантизм.

Франція.

Шарль Бодлер (1821 1867).  «Квіти зла» («Альбатрос», «Відповідності», «Вечорова гармонія»)Ш. Бодлер – пізній романтик і зачинатель модернізму. Збірка «Квіти зла» (загальна характеристика). Образи, символи, особливості поетичної мови у віршах Ш. Бодлера.

(ТЛ) Модернізм, символізм, імпресіонізм, неоромантизм, символ.

(ЛК) Імпресіонізм та символізм  у різних видах мистецтва.

Поезії Ш. Бодлера, читає М. Пікколі — https://www.youtube.com/watch?v=Y8M3L-RHE_o&list=RDY8M3L-RHE_o#t=39 ;

експрес-урок “Вірші Шарля Бодлера” проф. О. Ніколенко — https://www.youtube.com/watch?v=WpCXonWh-Ao ;

“Запрошення до подорожі” (реж. Ж. Дюлаб, Франція, 1927); “Так звані каріатиди” (реж. А. Варда, Франція, 1984); “Портрети господинь” (реж. Р. Лабб, Франція, 2013)

З’ясувати зміст літературознавчих понять: символ, сугестія, синестезія, сугестивна лірика та записати їх у зошит.

Ознайомитися з інформацію про життя і творчість Поля Верлена та записати в зошити цікаві факти.

Виразно читати поезії «Поетичне мистецтво», «Осіння пісня».

 

27

29.03-3.04

Теоретичні засади й художні відкриття поезії французького символізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці.

Поль Верлен (1844 1896). «Поетичне мистецтво», «Осіння пісня».

Естетичні погляди поета у вірші «Поетичне мистецтво». Зображення пейзажів природи і душі в «Осінній пісні». Сугестивність, музичність, живописність лірики.

Творчий шлях П. Верлена — https://www.youtube.com/watch?v=G1RDcImFuCk ;

пісні на слова П. Верлена, виконує Л. Ферре — https://www.youtube.com/watch?v=_iq43Vs8CEw&list=RD_iq43Vs8CEw#t=46

Вивчити напамять одну із поезій П. Верлена (за вибором учня). 2. Ознайомитися з інформацію про життя і творчість Артюра Рембо. 3. Виразно читати поезії «Моя циганерія», «Голосівки». 4. Поміркувати над змістом поезій.

28

5-10.04

Артюр Рембо (1854-1891). «Голосівки», «Моя циганерія». Художнє новаторство А. Рембо. Поєднання рис імпресіонізму й символізму в сонеті «Голосівки». Образ ліричного героя у вірші «Моя циганерія».

“Розчарування в творчості” (розмова Артюра Рембо та Поля Верлена) — https://www.youtube.com/watch?v=6580ckZAqXw ;

“Богема” А. Рембо, анімаційний фільм студії “DESSIN ANIME ORIGINAL” — https://www.youtube.com/watch?v=3l_jn4e0P1I

Опрацювати біографію М. Метерлінка, скласти короткі тези і записати у зошит.

Повторити визначення поняття «драма».

29

12-17.04

Розвиток мовлення (письмово). Письмове аналітичне дослідження поезій Шарля Бодлера, Поля Верлена, Артюра Рембо (за вибором учня)

 

 

ДРАМАТУРГІЯ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ. (3 год.)

30

26-30.04

Зміни в драматургії на межі XIXXX ст.

(ТЛ) «Нова драма», дія (зовнішня і внутрішня), символ, підтекст, драма-феєрія.

 

Підготувати доповідь про видатніих представників «нової драми» в Україні.

31

5-15.05

Бельгія.

Моріс Метерлінк (1862 – 1942).  «Синій птах».

М. Метерлінк як теоретик і практик «нової драми». Концепція символістського театру.

Експрес-урок: Моріс Метерлінк проф. О. Ніколенко — https://www.youtube.com/watch?v=HTUbnRr4PlE

Прочитати п’єсу «Синій птах», визначити ключові моменти.
Виписати цитати – афоризми з тексту п’єси.

Індивідуальні завдання:

•    Намалювати карту мандрів героїв, ілюстрації чи афішу вистави.

•    Переглянути художній фільм «Синій птах» (режисер Дж. К’юкор, 1976 рік, США– СРСР) та написати рецензію на нього.

32

17-22.05

Ідея одухотворення життя й відновлення втрачених зв’язків у драмі-феєрії «Синій птах». Особливості розвитку сюжету. Роль фантастики. Символіка образів. Трактування фіналу (ЛК) Екранізації й театральні вистави за драматичними  творами кінця XIX-XX ст.

“Синій птах” (реж. М. Турнер, США, 1918); “Синій птах” (реж. У. Ленг, США, 1940); «Синій птах» (режисер Дж. К’юкор, 1976 рік, США– СРСР); мультфільм “Синій птах”, (реж. В. Ліванов, СРСР, 1970); “Синій птах” (серіал-аніме, реж. Хіросі Сасагава, Японія, 1980).

Підібрати 3 афоризми про щастя.

Пояснити символіку кольорів: синій птах, рожеві мрії, пурпурові вітрила.

Контрольна робота (тести) з тем “Перехід до модернізму. Взаємодія символізму та імпресіонізму в ліриці”, “Драматургія кінця XIX-Початку ХХ ст.”

Посилання на тести — https://naurok.com.ua/test/kontrolna-robota-z-tem-perehid-do-modernizmu-vzaemodiya-simvolizmu-ta-impresionizmu-v-lirici-dramaturgiya-kincya-hih---pochatku-hh-st-370698.html

 

СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА В ЮНАЦЬКОМУ ЧИТАННІ (2 год.)

(1-2 твори за вибором учителя та учнів)

33

24-29.05

Бразилія.

Паоло Коельйо (нар. 1947). «Алхімік». Значення творчості П. Коельйо для сучасності. Пошуки сенсу буття в романі «Алхімік». Поняття «своя доля», «призначення», «мрія душі», «смисл існування».

 

Прочитати роман «Алхімік» та дібрати заголовки до розділів. Де Алхімік порадив Сантьяго шукати скарби?

Система образів (пастух Сантьяго, Фатіма, Мельхиседек, Алхімік). Мотиви й образи світової культури у творі. Ознаки роману-притчі.  

(ТЛ) Класична і масова література. Художність.

(ЛК) Бібліотечні та інтернет-ресурси, використання їх для збагачення кола читання, розвитку навичок творчої роботи з книжкою. Взаємодія різних видів мистецтва (кіно і література та ін.), комп’ютерних технологій і літератури.

 

Написати твір-роздум «Над чим змусив мене замислитися роман «Алхімік» П. Коельйо?»

ПІДСУМКИ (1 год.)

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.