Латинська мова 9 клас

Автори календарного планування:
Календарне планування з переліком електронних джерел складене колективом кафедри Латинської мови к.ф.н. Шевченко Л.Г., вчитель І категорії Остапенко М.П.

№ уроку

тиждень

тема уроку

освітні ресурси

домашнє завдання

 

1-4.09

 Вступ. Історія латинської мови. Загальна історія латинської мови. Роль латинської та давньогрецької мови в античному світі та сьогоденні. Латинська фонетика. Латинський алфавіт.

 https://drive.google.com/drive/folders/1YRC_P8aczSKHfwg_DgDtqEiJB8nVLVaN?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1DUDwjW4H0yPPVQoS0tU-3GBoTHwZu_kE?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/170f_AjDPMMaVlpeIG6RB4qjDY_7Rq5nC/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1JHfJY10M3mLRwsoy20Z3P0JP08NQnjkg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1SYC6xSpl04ZBDfG2xKd_6z2X6HF9Yq2D/view?usp=sharing

 

 

 

 Періоди розвитку латинської мови (lektsii.org) (до першого уроку)

 

Підручник Porta antiqua

у навчальних групах

 

7-11.09

Латинська фонетика. Звуки та літери. Коректне написання латинських літер. Написання великої літери. Голосні.

у навчальних групах

 

14-18.09

Латинська фонетика. Дифтонги та диграфи. Приголосні. Латинські буквосполучення. Сполучення з “h” в словах грецького походження.

у навчальних групах

 

21-25.09

Наголос. Довгота та короткість складів. Довгота за природою. Короткість за природою.

у навчальних групах

 

28.09-2.10

Nomen substantivum: граматичні категорії

у навчальних групах

 

05.10-09.10

І відміна іменників. Лексичний мінімум до теми

1 відміна

 
 

12.10-16.10

Тематична контрольна робота

   
 

19.10-30.10

Verbum: Граматичні категорії. Словниковий запис дієслова. Дієвідміни. Основа інфекта

 

у навчальних групах

 

02.11-06.11

Imperativus praesentis. Заперечення у наказовому способі

 

у навчальних групах

 

09.11-12.11

Praesens indicativi activi et passivi (1-2 дієвідміни). Лексичний мінімум

Дієслова 1-2

у навчальних групах

 

16.11-20.11

Praesens indicativi activi et passivi (3-4 дієвідміни). Лексичний мінімум

Дієслова 3-4

у навчальних групах

 

23.11-27.11

Синтаксис простого речення. Переклад адаптованого тексту

 

у навчальних групах

 

30.11-04.12

II відміна іменників. Чоловічий і середній рід. Лексичний мінімум

 

у навчальних групах

 

07.12-11.12

Семестрова контрольна робота

 

у навчальних групах

 

14.12-18.12

Підсумковий урок

 

у навчальних групах

 

15.01

Іменники 1-2 відміни (Повторення). Винятки іменників 2 відміни

Корисні посилання на весь семестр:

Lingvo Live. Online dictionary from ABBYY. Translate from English, Russian, German, French, Spanish, Italian, Ukrainian. – Сертифікований словник латинської мови онлайн

Антична література: Рим (ae-lib.org.ua) – римська література

Вивчити слова ala-gemma

Вправи у зошиті

 

22.01

Adjectivum. Прикметники 1-2 відміни. Переклад речень

 

Вивчити слова glandula-tela

Вправи у зошиті

 

29.01

Praesens indicativi activi et passivi (повторення). Praepositio.

 

Вивчити слова

tuba-vesica urinaria

Вправи у зошиті

 

05.02

Imperfectum indicativi activi et passivi

 

Вивчити слова angulus-cranium

Вправи у зошиті

 

12.02

Futurum I indicativi activi et passivi

 

Вивчити слова diameter-nervus

Вправи у зошиті

 

19.02

Група 3б. Читання і аналіз текстів

 

Вивчити слова oculus-vestibulum

Вправи у зошиті

 

26.02

Дієслово Esse у часах системи інфекта. Читання і аналіз текстів

 

Повторити всі вивчені іменники 1-2 відмін

Підготуватись до к.р.

 

05.03

Тематична контрольна робота

 

Повторити

 

12.03

Declinatio tertia: загальний огляд та лексичний мінімум

 

Вивчити слова abdomen-junctio

Вправи у зошиті

 

26.03

Голосна група іменників 3 відміни

 

Вивчити слова margo-vomer

Впр. 4,5,6 ст. 89-90 (Porta antiqua)

 

02.04

Приголосна група іменників 3 відміни

 

Повторювати лексичний мінімум (іменники 1-3 відмін)

Впр. 17 ст. 93 (Porta antiqua)

 

09.04

Мішана група іменників 3 відміни

 

Повторювати лексичний мінімум (іменники 1-3 відмін)

Впр. 13-14, ст. 92 (Porta antiqua)

 

16.04

Винятки іменників 3 відміни

 

Повторювати лексичний мінімум (іменники 1-3 відмін)

Впр. 3 ст. 89 (Porta antiqua)

 

23.04

Прикметники 3 відміни

 

Вивчити слова acer-lateralis

 

30.04

Читання і аналіз текстів.

Praepositio

Familia Romana (pdf)

Вивчити слова medialis-vertebralis

Підготуватись до контрольної роботи

 

07.05

Тематична контрольна робота

 

Повторити

 

14.05

Числівник

 

Впр. 5, ст. 181 (Porta antiqua)

Ст. 164-170 у підручнику

 

21.05

Читання і аналіз текстів

Familia Romana (pdf)

Повторювати лексичний мінімум (іменники та прикметники)

 

28.05

Підсумковий урок

 

Повторити