Латинська мова 10 клас

Автори календарного планування:
Календарне планування з переліком електронних джерел складене колективом кафедри Латинської мови к.ф.н. Шевченко Л.Г., вчитель І категорії Остапенко М.П.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

З ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ УЧНІВ 10-го КЛАСУ УКРАЇНСЬКОГО МЕДИЧНОГО ЛІЦЕЮ НМУ

І СЕМЕСТР 2021/2022 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Остапенко М.П.

№ уроку

тиждень

тема уроку

освітні ресурси

домашнє завдання

 

03.09

Повторення. Правила читання. Nomen Substantivum. Declinatio prima

Лексичний мінімум

  Корисні посилання на весь семестр:

Lingvo Live. Online dictionary from ABBYY. Translate from English, Russian, German, French, Spanish, Italian, Ukrainian. – Сертифікований словник латинської мови онлайн

Антична література: Рим (ae-lib.org.ua) – римська література

 

https://drive.google.com/drive/folders/1YRC_P8aczSKHfwg_DgDtqEiJB8nVLVaN?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1DUDwjW4H0yPPVQoS0tU-3GBoTHwZu_kE?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/170f_AjDPMMaVlpeIG6RB4qjDY_7Rq5nC/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1JHfJY10M3mLRwsoy20Z3P0JP08NQnjkg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1SYC6xSpl04ZBDfG2xKd_6z2X6HF9Yq2D/view?usp=sharing

 

 

вивчити конспект

вивчити слова

 

10.09

Повторення. Declinatio secunda.

Лексичний мінімум

вивчити конспект

вивчити слова

 

17.09

Повторення. Adjectivum. Прикметники 1-2 відміни. Узгодження прикметника з іменником.

Declinatio tertia. Визначення основи іменників 3 відміни.

Лексичний мінімум

визначити основу іменників 3 відміни, вивчити слова

 

24.09

Повторення. Classis vocalis, consonans et mixta. Утворення та відмінювання біноміальних термінів

 

у навчальних групах

 

01.10

Прикметники 3 відміни.

Система латинського дієприкметника. Participium Praesentis activi.

у навчальних групах

 

08.10

Іменники 4 та 5 відмін.

Переклад адаптованого тексту

 

у навчальних групах

 

15.10

Часи системи перфекта латинської мови. Основа перфекта. Актив часів системи перфекта. Perfectum indicativi activi. Plusquamperfectum indicativi activi. Futurum II indicativi activi

 

у навчальних групах

 

22.10

Sententiae.

Тематична контрольна робота

 

у навчальних групах

 

05.11

Пасив часів системи перфекта. Дієслово sum, fui, esse. Participium Perfecti Passivi.

Perfectum, Plusquamperfectum, Futurum II indicativi passivi.

Participium Futuri Activi

 

у навчальних групах

 

12.11

Pronomina personalia, reflexivum, possesiva, demonstrativa, correlativa, negativa, indefinita, interrogativa

 

у навчальних групах

 

19.11

Numeralia cardinalia, ordinalia

 

у навчальних групах

 

26.11

Modus conjunctivus. Значення кон'юнктива у незалежних реченнях.

Praesens conjunctivi activi et passivi

 

у навчальних групах

 

03.12

Perfectum et Plusquamperfectum conjunctivi activi. Дієслово sum, fui, esse у кон’юнктиві

 

у навчальних групах

 

10.12

Perfectum et Plusquamperfectum conjunctivi passivi. Історико-культурні особливості латинських крилатих виразів

 

у навчальних групах

 

17.12

Гімн студентів Gaudeamus. Тематична контрольна робота

Gaudeamus

у навчальних групах

 

24.12

Підсумковий урок

   

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

З ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ УЧНІВ 10-го КЛАСУ УКРАЇНСЬКОГО МЕДИЧНОГО ЛІЦЕЮ НМУ

І СЕМЕСТР 2021/2022 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Шевченко Л.Г.

ТИЖ

ДЕНЬ

ТЕМА

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1

1–8.ІХ

Вступна бесіда.

Латинський алфавіт. Голосні. Приголосні. Дифтонги. Диграфи.

Адреса для консультацій з викладачем із навчальних питань: ludshevchenko@medievist.org.ua

Підручник: тема 1, впр. 1-2 (письм.), 3 (усно).

2.

8– 15.ІХ

Наголос. Довгота і короткість складів. Словникова форма іменника, прикметника.

1. Навчальна література за програмою курсу:

а) основний підручник – Латинська мова (для мед. ліцеїв, 2-ге видання), Л. Шевченко-Савчинська, К. Балашов:

http://avtura.com.ua/book/1138/  

 

б) Л. Шевченко-Савчинська, К. Балашов. Тести з латинської мови та медичної термінології:

http://avtura.com.ua/book/1410/

 

1.     2. Словники:

а) латинсько-російський електронний сл.

Й. Дворецького: http://linguaeterna.com/vocabula/alph.php

 

б) паперовий латинсько-український словник М. та О. Трофимуків: http://www.medievist.org.ua/2013/05/blog-post_10.html

 

в) латинсько-англійський словник медичних термінів: http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/

 

г) В. Литвинов. Латинсько-український словник у 4-ох томах. Антична, середньовічна й ренесансна лексика:

https://lvivmedievalclub.wordpress.com/2019/03/15/%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD/

 

1.     3. Сайт «Медієвіст» про латинську мову в Україні: http://www.medievist.org.ua/

Підр.: тема 2, впр. 6–10.  Тест № 2.1 (за збірником тестів)

3.

15–22.ІХ

Контрольна робота з фонетики.

Іменник. Граматичні категорії. І відміна. Родові винятки. Дієслово esse.

Вивчити граматичний матеріал. Підр. 1) тема 3, впр. 2-4; 2) тема 4, впр. 1; 3.

Тест № 3.3

4.

22– 29.ІХ

Дієслово: граматичні категорії, словникова форма, визначення основи. Загальна характеристика часів системи інфекта. Modus Imperativus. Praesens Ind. Act.

Підр. 1) тема 12, впр. 2; 2) тема 13, впр. 1.

Тест № 4.1

5.

29–6.Х

ІІ відміна іменників (чоловічий рід). Praesens Ind. Pass. Пасивна конструкція речення. Сполучники. Особові займенники, їх відмінювання.

Підр. 1) тема 5, впр. 1;

Тест 5.2

6.

6–13.Х

ІІ відміна іменників (середній рід). Загальні відомості про прийменник.

Підр. 1) тема 5, впр. 3; 2) тема 13, впр. 2.

Тест 5.3

7.

13–20.Х

Прикметники 1-ої групи (І–ІІ відм.). Узгоджене та неузгоджене означення. Присвійні займенники, займенникові прикметники, їх відмінювання. Imperfectum Ind. Act./Pass.

Підр. 1) тема 9, впр. 1; 2) тема 27, впр. 2; тема 14.

Тест 9.1

8.

20–27.Х

Контрольна робота №2 (І–ІІ відм., 1 гр. прикм. Modus Imperat., Praes., Imperf. Ind. Act./Pass., прийм., займ.).

Медична термінологія, тема 36 (назви кольорів і смаків). Сентенції.

9.

3–10.ХІ

ІІІ відміна. Поділ на типи відмінювання. Приголосний тип.        

Підр.: тема 6, впр. 1

10.

10–17.ХІ

Голосний і змішаний типи. Винятки.

Підр.: тема 6, впр. 2-3. Тест 10.1

11.

17–24.ХІ

Особливості відмінювання іменників ІІІ відміни.

Підр.: тема 7, впр. 1; 3

12.

24–1.ХІІ

Прикметники 2-ої групи. Винятки на -ior, -ius. 

Лексичний мінімум. Сентенції. Тест № 10.3

13

1–8.ХІІ

Futurum Ind. Act./Pass. Синтаксис відмінків. Зворот Nom./Acc. duplex.

Підр.: 1) тема 15, впр. 1, 2) тема 28, впр. 1.

Тест № 15.3

14

8–15.ХІІ

Узагальнення граматичного матеріалу, вивченого у І семестрі. Читання та аналіз лат. текстів.

Повторення основних тем за підручником і конспектом.

Тест № 15.3.

15

15–22.ХІІ

Залікова контрольна робота № 3. (ІІІ відм., 2 група прикм., Futurum Ind. Act./Pass.)

Медична термінологія, тема 36 (назви органів відчуттів і відчуттів). Сентенції.

16

22–28.ХІІ

Підсумкове заняття. Аналіз результатів контр. роботи №3.

Проаналізувати і перекласти 4–5 латинських приказки (на вибір).

 

Основний підручник:

  1. Л. Шевченко-Савчинська, К. Балашов, Латинська мова. Підручник для медичних ліцеїв. Київ — Медієвіст, 2020. — 242 с.

Збірник тестів:

  1. Л. Шевченко-Савчинська, К. Балашов, Тести з латинської мови та медичної термінології. Київ — Медієвіст, 2015. — 234 с.