Хімія 9 клас

Автор календарного планування:
Календарне планування з переліком електронних джерел складене вчителем-методистом, к.п.н. Родигіною І.В.

 

Календарно-тематичне планування
Хімія, 9 клас
 (3 год на тиждень, усього  105год,)

 

Дата

Тема уроку

Практична частина

Домашнє завдання / Корисні посилання

1

11.01

12.01

Окисно-відновні реакції.

Демонстрації:

7. Окисно-відновні реакції (взаємодія Fe i CuSOu, розчину калій йодиду з хлорною водою).

§ 14, 15, № 110, 112, с.83, підготувати презентацію

 

1. Окисно-відновні реакції. Ступені окиснення. Хімія 9 клас - https://www.youtube.com/watch?v=WwJgkLuptnQ

2. Хімія 9 клас. Урок 29-30 Окисно-відновні реакції. Електронний баланс - https://www.youtube.com/watch?v=lNFOKPnPuYI

3. Окисно-відновні реакції - https://www.youtube.com/watch?v=dFG284RcqxM

4. ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЗНО ХІМІЯ | ОКИСНО-ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ | ОКИСНИКИ, ВІДНОВНИКИ | МЕТОД ЕЛЕКТРОННОГО БАЛАНСУ - https://www.youtube.com/watch?v=Ud_RAdRdTsU

2

11.01

12.01

Складання рівнянь окисно-відновних  реакцій за методом електронного балансу.

 

3

14.01

онлайн

Роль окисно-відновних процесів

 

Заповнити таблицю

Створити презентації1.

 Значення окисно відновних реакцій - https://www.youtube.com/watch?v=RPGTnS2dLPQ

2. Значення окисно-відновних реакцій у природі і житті людини. - https://www.youtube.com/watch?v=bSSAN4NBNXw

4

18.01, 19.01

Електрохімічні процеси. Закони Фарадея.

 

Розрахункові задачі:

 8. Обчислення маси речовини, якщо крізь розчин пропускається струм певної сили.

 9. Обчислення часу, що необхідний для пропускання крізь розчин струму певної сили, для добування певного об’єму газу за н.у.

10. Обчислення сили струму, якщо на катоді виділяється певна маса речовини.

С.89, № 117, 119, с. 88.

1. 9 клас. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій - https://www.youtube.com/watch?v=Urdhs07MjEU

2. Зразок розвязування окисно-відновних рівнянь - https://www.youtube.com/watch?v=h2B6dZtimtQ

3. ОКИСНО-ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ. Метод електронного балансу. Основа основ - https://www.youtube.com/watch?v=OQKJZRqR6JU

2. Урок № 25 Закони електролізу Закони Фарадея - https://www.youtube.com/watch?v=ta2zGVB6YJ8

1. Основи електрохіміїЇ. Гальванічні елементи - https://www.youtube.com/watch?v=p8LcZbfA_jE

2. ХІМІЯ. 11 КЛАС. УРОК 23. Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму. - https://www.youtube.com/watch?v=GLldm1vXswg

3. ДОСЛІДИ ЦЕ НЕГАЙНО! ГАЛЬВАНІКА - https://www.youtube.com/watch?v=kTRixxbavSg

 

5

18.01, 19.01

Поняття про електродний потенціал.

 

6

22.01

онлайн

Гальванічний елемент, його робота.

 

Опр. конспект

7

25.01, 26.01

 

Електроліз, послідовність електродних процесів, застосування електролізу.

Демонстрації:

 8. Електроліз розчинів купрум (ІІ) хлориду та калій йодиду

Електроліз” - https://www.youtube.com/watch?v=lUkbpis2zX4

2. Основи електрохіміїЇ. Електроліз - https://www.youtube.com/watch?v=K1lnKZRcuZI

1. Вплив природи реагуючих речовин на швидкість реакції - https://www.youtube.com/watch?v=yy7vQarS-F0

2. Окисно відновні реакції - https://www.youtube.com/watch?v=dKWaQ736Xek

8

25.01, 26.01

 

Практична робота:

    8. Окисно-відновні реакції

Практичні роботи:

 8. Окисно-відновні реакції

9

28.01

онлайн

Узагальнення знань з теми

 

Опр. конспект, скласти узагальнюючу схему

10

01.02, 02.02

Узагальнення знань про основні типи хімічних реакцій.

 

§ 13,  № 98, 99, с. 77.

Класифікація хімічних реакцій - https://www.youtube.com/watch?v=PQ1Bx9vJ4Z4

2. Класифікація хімічних реакцій. Реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну - https://www.youtube.com/watch?v=I-WjROQoFvs

3. Визначення типів хімічних реакцій. Ланцюги хімічних перетворень. Урок ХІМІЇ для 8, 9, 11 класу - https://www.youtube.com/watch?v=-sOxuGY5SQo

11

01.02, 02.02

Окисно-відновні реакції..

 

12

05.02

онлайн

Найважливіші окисники і відновники

 

№120, 121,с.88

Окисники і відновники. Хімія 9 клас - https://www.youtube.com/watch?v=ZrtW3qOoQkI

13

08.02, 09.02

 

 

Поняття про енергетику хімічних реакцій. Закон збереження  енергії, його значення для хімічних процесів.

 

§ 16, № 127, 128, с. 94.

Тепловий ефект хімічної реакції .Класифікація реакцій за тепловим ефектом - https://www.youtube.com/watch?v=nXdOKIj99qE

1. Поняття про ентальпію. Тепловий ефект хімічних реакцій - https://www.youtube.com/watch?v=JY6ir2sWGqQ

2.  Демонстрація "Хімічні реакції, що супроводжуються тепловим ефектом" - https://www.youtube.com/watch?v=Wg-lqx9fuHs

3. Хімія 9 клас Урок 23 Ендотермічні та екзотермічні реакції . Термохімічні рівняння - https://www.youtube.com/watch?v=REvpuD2pRvc

14

08.02, 09.02

Перетворення  енергії під час хімічних реакцій. Внутрішня енергія і тепловий ефект, поняття про ентальпію. Екзо- та ендотермічні реакції.

Демонстрації:

 9. Приклади екзо- та ендотермічних реакцій.

10. Проведення  реакцій з різним  тепловим ефектом  (горіння магнію,  утворення купрум(ІІ) оксиду тощо).

15

11.02

онлайн

Термохімічні рівняння. Закон Гесса. Розрахунки за термохімічними рівняннями.

 

Розрахункові задачі:

11. Нескладні термохімічні обчислення, в тім числі пов’язані з використанням закону Гесса.

Розв’язати  задачі

16

15.02, 16.02

 

 Поняття про хімічну кінетику. Швидкість хімічної реакції.  Залежність швидкості  реакції  від концентрації реагуючих речовин. Закон діючих мас.

Демонстрації:

11. Досліди, що демонструють залежність швидкості хімічних реакцій: від природи реагуючих речовин (взаємодія цинку з хлоридною та оцтовою кислотами);

12.…від розмірів поверхні зіткнення (взаємодія однакової маси шматочків і  порошку мармуру з однаковим об’ємом хлоридної кислоти з однаковою масовою часткою НCl);

13. … від концентрації і температури (взаємодія купрум (ІІ) оксиду із сульфатною кислотою різної концентрації і за різних температур).

§ 17, № 133, 135, с. 103.

1. Кінетика хімічних реакцій - https://www.youtube.com/watch?v=6YybLbtYksY

2. Хімія 9 клас Урок 26 Швидкість хімічних реакцій - https://www.youtube.com/watch?v=ZiOhdryogL4

3. Хімія. Швидкість хімічної реакції - https://www.youtube.com/watch?v=2swF79c-i3E

4. Урок хімії в 9 класі "Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників" - https://www.youtube.com/watch?v=S4bvinAFdrc

5. Хімія 9 клас Урок 27 Практична робота № 3 Вплив різних чинників на швидкість хімічної реакції - https://www.youtube.com/watch?v=lKLwNrzLdX4

Вплив природи реагуючих речовин на швидкість реакції - https://www.youtube.com/watch?v=yy7vQarS-F0

Вплив каталізатора на швидкість хімічної реакції - https://www.youtube.com/watch?v=8rB8UxeALsY

 

17

15.02, 16.02

 

Залежність швидкості реакції від температури і природи реагуючих речовин. Поняття про енергетичний бар’єр, активований комплекс, енергію активації.

Лабораторні досліди:

    8. Дослідження впливу різних факторів на швидкість хімічних реакцій.

18

18.02

онлайн

Залежність швидкості реакції від наявності каталізатора і від площі  поверхні зіткнення реагуючих речовин. Поняття про ланцюгові реакції

Розрахункові задачі:

 12. Обчислення швидкості хімічних реакцій.

Підготувати презентацію «Каталізатори та інгібітори.»

19

22.02, 23.02

Каталіз. Каталізатори та інгібітори. Теорія проміжних сполук. Загальні відомості про гомогенний і гетерогенний каталіз.

  Демонстрації:

 14. Взаємодія алюмінієвого (цинкового) пилу з йодом під дією води.

Опр. конспект, № 136, 137, с. 103.

 

1. Необоротні та оборотні реакції.Хімічна рівновага - https://www.youtube.com/watch?v=kEbZv8Mb-Ho

2. ХІМІЯ. 11 КЛАС. УРОК 17. Необоротні і оборотні хімічні процеси. Хімічна рівновага. - https://www.youtube.com/watch?v=1f5R6X6TUp4

3. Хімія Хімічна рівновага - https://www.youtube.com/watch?v=GRGyAi93MCg

20

22.02, 23.02

Хімічна рівновага. Оборотні та необоротні реакції. Константа хімічної рівноваги

Демонстрації:

15. Вивчення оборотності хімічних реакцій (FeCl3 I KSCN).

21

25.02

онлайн

 Порушення рівноваги внаслідок зміни концентрації будь-якої з речовин, що беруть участь в реакції, тиску і температури

 

 

Заповнити таблицю

Зміщення хімічної рівноваги при зовнішніх впливах (зміна концентрації, тиску, температури) - https://www.youtube.com/watch?v=ggU6qe3Dq-I

1. Хімічна рівновага та її зміщення. Принцип Ле-Шателье. - https://www.youtube.com/watch?v=vMBZVSe-Zjo

 

22

01.03, 02.03

 

Принцип Ле Шательє

Лабораторні досліди:

9. Оборотні та необоротні реакції.

Опр. конспект,

скласти узагальнюючу схему

Хімічна рівновага. Принцип Ле Шательє. - https://www.youtube.com/watch?v=QC-Z89xWoEY

23

01.03, 02.03

Контрольна робота

 

24

04.03

онлайн

Аналіз контрольної роботи

 

 

25

09.03

 

Спільні й відмінні ознаки органічних і неорганічних сполук.

 

§ 18, № 141, 144, с. 111.

1. Поняття про органічні сполуки - https://www.youtube.com/watch?v=QJ8ibh5ykqE

2. Хімія 9 клас Урок 1 Повторення Основні класи неорганічних сполук - https://www.youtube.com/watch?v=cYCsaNKr4tc

3. Класифікація й властивості органічних сполук - https://www.youtube.com/watch?v=28tBn3B2XNQ

26

09.03

 

Особливості будови атома Карбону в основному і збудженому станах. Утворення ковалентних зв’язків між атомами Карбону.

 

27

11.03

онлайн

Структурні формули органічних речовин

 

№ 142, с. 111

28

15.03, 16.03

 

Метан. Молекулярна, електронна і структурна формули метану, поширення у природі.

Демонстрації:

 16. Моделі молекул вуглеводнів.

§ 19,  № 149, 150, с. 116.

1. Хімія 9 клас Урок 34 Вуглеводні. Метан як представник насичених вуглеводнів - https://www.youtube.com/watch?v=a3Padz5Y-Po

2. Хімія 9 клас Метан. Гібридизація атомних орбіталей. - https://www.youtube.com/watch?v=-mB4BvZnX0U

3. хімія 9 кл Метан - https://www.youtube.com/watch?v=r9QtmyIym_o

29

15.03, 16.03

 

Гомологи метану. Молекулярні та структурні формули, назви. Моделі молекул. Значення моделювання в хімії.

 Лабораторні досліди:

 10. Виготовлення моделей молекул вуглеводнів.

§ 20, № 157, 158, с. 121.

1. 17 Гомологічний ряд метану - https://www.youtube.com/watch?v=0EvCZSsCyOA

2. 9 клас. Гомологи метану. Частина 1.

 - https://www.youtube.com/watch?v=4YugYX_5Qr8

3. 9 клас. Гомологи метану. Частина 2. - https://www.youtube.com/watch?v=jqA1bbkkOi0

4. 9 клас. Гомологи метану. Частина 3. - https://www.youtube.com/watch?v=8uHFA_Bp11E

30

18.03

онлайн

Фізичні властивості гомологів метану.

 

№  160,с.121

31

29.03

30.03

 

 

Етилен і ацетилен. Молекулярні, електронні та структурні формули, фiзичні властивості.

 

§ 21, №  167, 168, с.126.

1. 19 Фізичні та хімічні властивості етилену та ацетилену - https://www.youtube.com/watch?v=S1j2H06vZtQ

2. Презентація Фізичні властивості етилену й ацетилену - https://www.youtube.com/watch?v=ruRJnJVmOA8

 

1. Хімічні властивості ненасичених вуглеводнів - https://www.youtube.com/watch?v=Ja8_IiyEGwQ

2. Хімічні властивості насичених вуглеводнів - https://www.youtube.com/watch?v=kWCfVVYex_A

3. Лабораторна робота 3 "Добування та хімічні властивості ацетиленових вуглеводнів" - https://www.youtube.com/watch?v=90cNHGsPNQI

 

32

29.03

30.03

 

 

Хімічні властивості вуглеводнів: відношення до розчинів кислот, лугів, калій перманганату; реакції повного окиснення, замiщення, приєднання водню і галогенів.

Демонстрації:

17. Горіння парафіну, визначення його якісного складу за продуктами згоряння.

18. Добування й горіння етилену. 

19 Добування й горіння ацетилену. 

20. Відношення насичених вуглеводнів до розчинів кислот, лугів, калій перманганату.

21. Відношення ненасичених вуглеводнів до розчину калій перманганату, бромної води.

33

01.04

онлайн

Хімічні властивості вуглеводнів

 

§ 22, табл..

34

05.04, 06.04

 

Відношення об’ємів газів у хімічних реакціях. Застосування  вуглеводнів.

 

Розрахункові задачі:

13. Обчислення об’ємних відношень газів за хімічними рівняннями.

§ 25 № 191, 194, с. 146.

1. 9 клас. Обчислення об’ємних відношень газів за хімічними рівняннями - https://www.youtube.com/watch?v=X1A1gdITJbg

2. 9 клас. Розв'язання задач за темами "Вуглеводні. Спирти" - https://www.youtube.com/watch?v=EJXuKHqyLK8

1. 9 клас. Поняття про полімери на прикладі поліетилену - https://www.youtube.com/watch?v=fe3uSV7mpB4

2. Хімія 9 клас Урок 41 Поняття про полімери на прикладі поліетилену

https://www.youtube.com/watch?v=2brFZWdCty4

3. Хімія (9 клас). Горіння вуглеводнів. Поняття про полімери. https://www.youtube.com/watch?v=zBVUHxMhQEI

4. 21_ Поняття про полімери ВІДЕО - https://www.youtube.com/watch?v=nYrUIJMSkzo

5. 9 клас хімія Поняття про полімери -

https://www.youtube.com/watch?v=QAKwqdkh5E8

35

05.04, 06.04

 

Поняття про полімери на прикладі поліетилену

Демонстрації:

22. Виявлення властивостей поліетилену: відношення до нагрівання, розчинів кислот, лугів, калій перманганату.

36

08.04

онлайн

Застосування  поліетилену.

Лабораторні досліди:

  11. Ознайомлення зі зразками виробів із поліетилену.

§ 23, підготувати презентацію

Xiмічний склад поліетилену.Застосування поліетилену. - https://www.youtube.com/watch?v=ZRo6iTXKsGQ

 

37

12.04, 13.04

Метанол, етанол, гліцерин, їхні молекулярні, електронні та  структурні формули, фізичні властивості. Функціональна гідроксильна група.

 

§ 26, 27,  № 201, 203, с. 156, підготувати презентації

. 22 Метанол, етанол, гліцерин молекулярні та структурні формули ВІДЕО - https://www.youtube.com/watch?v=sJiy9oR4mdc

2. 9 клас. Поняття про спирти. Метанол та етанол. - https://www.youtube.com/watch?v=J-iSnbFWtP8

3. 9 клас. Поняття про спирти. Метанол та етанол. - https://www.youtube.com/watch?v=J-iSnbFWtP8

1. Хімічні властивості спиртів - https://www.youtube.com/watch?v=08Epavr3Wh4

2. Хімічні властивості спиртів: повне і часткове окиснення, дегідрація. Хімія 11 клас - https://www.youtube.com/watch?v=RT46brLtfhQ

3. 9 клас. Хімія. Спирти. Хімічні властивості спиртів (Тиж.1:СР) - https://www.youtube.com/watch?v=0QBe_S6ZwW4

38

12.04, 13.04

Хімічні властивості: повне окиснення,  взаємодія з натрієм.

Демонстрації:

23. Взаємодія етанолу з натрієм.

24. Взаємодія гліцерину з натрієм.

39

15.04

онлайн

Застосування метанолу, етанолу, глiцерину. Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм  людини.

Лабораторні досліди:

12. Досліди з гліцерином: розчинність у воді, взаємодія з купрум(ІІ) гідроксидом.

Заповнити таблицю. Створити презентацію

1. Відеоурок з хімії у 9 класі https://www.youtube.com/watch?v=BNFnjA7XZ8M

2. 9 клас. Хімія. Отруйність спиртів. Згубна дія алкоголю на організм людини (Тиж.1:ПТ) - https://www.youtube.com/watch?v=fV8GqtgwAgI

3. 9 клас. Поняття про спирти. Метанол та етанол. - https://www.youtube.com/watch?v=J-iSnbFWtP8

40

19.04, 20.04

Оцтова кислота, її молекулярна та структурна формули, фізичні  властивості. Функціональна карбоксильна група. Хімічні властивості: електролiтична дисоціація, взаємодія з  індикаторами, металами, лугами, солями, спиртами

Лабораторні досліди:

 13. Дія оцтової кислоти на індикатори.

14. Взаємодія оцтової кислоти з металами, лугами, солями.

§ 28, 29, № 209, 210, с. 161.

1. 9 клас. Карбонові кислоти. Оцтова (етанова) кислота. - https://www.youtube.com/watch?v=xypBv19pV9M

2. #1 Одеська ЗОШ 28. Урок з хімії з теми Етанова кислота. 9 клас - https://www.youtube.com/watch?v=gTYRy1loAcQ

1. 9 клас. Хімія. Демонстраційна практична робота "Властивості етанової кислоти" (Тиж.2:СР) - https://www.youtube.com/watch?v=GxnhQXbQLKA

2. Хімія 9 клас. Практична робота №3

(Властивості оцтової (етанової) кислоти) - https://www.youtube.com/watch?v=SYCbOid3pAk

3. Хімія 9 клас Практична робота. Властивості оцтової кислоти - https://www.youtube.com/watch?v=PVDHMnLej4M

41

19.04, 20.04

 Практична робота:

9. Властивості оцтової кислоти

 Практичні роботи:

9. Властивості оцтової кислоти

42

22.04 онлайн

Застосування оцтової кислоти. Поняття про вищі (насичені й ненасичені) карбонові  кислоти

 

С. 162-164, Виконати тест

9 клас. Хімія. Вищі карбонові кислоти - https://www.youtube.com/watch?v=vcUZx5hOgpU

43

26.04, 27.04

Розв’язування задач

 

Розв’язати задачі

44

26.04, 27.04

Контрольна робота

 

 

45

29.04 онлайн

Аналіз контрольної роботи

 

 

46

 06.05

онлайн

Жири. Склад жирів, їх утворення

 

§ 30,

1. 9 клас. Хімія. Жири. Склад жирів, фізичні властивості. Природні й гідрогенізовані жири - https://www.youtube.com/watch?v=C_wf8iL4Itg

2. 28 _Жири. Урок Хімія 9 клас ВІДЕО - https://www.youtube.com/watch?v=empkXpJb_2Q

47

11.05

Гідроліз та гідрування жирів. Жири у природі. Біологічна роль жирів

 

48

11.05

Вуглеводи: глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза. Молекулярні формули, поширення в природі. Полiмерна  будова крохмалю й целюлози. Реакції їх гідролізу.

Лабораторні досліди:

15. Взаємодія глюкози з купрум(ІІ) гідроксидом.  Лабораторні досліди:

16. Відношення крохмалю до води (розчинність, утворення клейстеру).

17. Взаємодія крохмалю з йодом.

§ 31, № 231, 232, с. 180

§ 32, . 9 клас. Хімія. Вуглеводи. Глюкоза та сахароза, крохмаль, целюлоза. (Тиж.3:ПТ) - https://www.youtube.com/watch?v=7BLUdt1qD-o

2. 9 клас. Вуглеводи: глюкоза та сахароза. - https://www.youtube.com/watch?v=muhHCpxj5NY

3. 9 клас. Вуглеводи: крохмаль та целюлоза.- https://www.youtube.com/watch?v=AiE7i0fZV7w

4. 9 клас.Хімія.Крохмаль і целюлоза – природні полімери.Якісні реакції на глюкозу і крохмаль. - https://www.youtube.com/watch?v=LahYHVwyD50

№ 235, 236, с. 185

49

13.05

онлайн

Застосування вуглеводів, їхня біологічна роль. Загальна схема виробництва  цукру.

 

Створити презентацію

«Загальна схема виробництва  цукру»

50

17.05, 18.05

Амінооцтова кислота, її молекулярна та структурна формули, фізичні властивості. Функціональні амiно- та карбоксильна групи. Амфотерні властивості, утворення пептидів.

Демонстрації:

 25. Зразки амінокислот.

26. Розчинення й осадження білків.

27. Денатурація білків.

§ 33, підготувати презентації

1. 33_ Амінооцтова кислота ВІДЕО - https://www.youtube.com/watch?v=kCS7MdIPNe8

2. ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЗНО ХІМІЯ | БІЛКИ, ПЕПТИДИ | АМІНОКИСЛОТИ - https://www.youtube.com/watch?v=zCbhJOu0rgY

1. Хiмiя. Бiлки: склад та будова. https://www.youtube.com/watch?v=vPwARHaxyM0

2. Білки. Будова та функції. Он-лайн уроки - https://www.youtube.com/watch?v=PG1twLkq5P8

1. 9 класс, 12 мая - Урок онлайн Химия: Белки. Денатурация белков - https://www.youtube.com/watch?v=1PTCqexobBA

2. Білки та амінокислоти 9 клас хімія

 - https://www.youtube.com/watch?v=ZzQRlKKUZKU

51

17.05, 18.05

Білки: склад і будова. Гідроліз, денатурація, кольорові реакції  білків. Біологічна роль амінокислот і білків.

Лабораторні досліди:

18. Кольорові реакції білків.

52

20.05

онлайн

Нуклеїнові кислоти: склад і будова (у загальному вигляді). Біологічна роль нуклеїнових кислот.

 

Підготувати презентації

Органічні сполуки. Нуклеїнові кислоти - https://www.youtube.com/watch?v=D73X5qwXunE

53

24.05, 25.05

Практична робота:

10. Розв’язування експериментальних задач

Практичні роботи:

10. Розв’язування експериментальних задач

§ 36,

54

24.05, 25.05

Природні й синтетичні органічні сполуки.

 

С. 191-192, розв’язати задачі.

55

27.05

Значення продуктів органічної хімії