Хімія 10 клас

Автор календарного планування:
Календарне планування з переліком електронних джерел складене старшим вчителем Колесник О.І.

 

Календарно-тематичне планування

Хімія, 10 клас

 (4 год на тиждень, усього 140 год,)

 

Дата

Тема уроку

Практична частина

Домашнє завдання / Корисні посилання

1

11.01

онлайн

Карбонові кислоти.

 

 

2

14.01

Насичені одноосновні карбонові кислоти,  їх склад, хімічна й електронна будова. Карбоксильна група, її  особливості.

 

§ 30,

№ 15, 16, с. 168.

Карбонові кислоти: загальна характеристика і фізичні властивості. - https://www.youtube.com/watch?v=ruVxk_yf4gM

Хімічні властивості карбонових кислот. Реакція естерифікації. (Тиж.2:СР) (МОН) - https://www.youtube.com/watch?v=hdGxMY2vbaI

Властивості насичених одноосновних карбонових кислот. Частина1. - https://www.youtube.com/watch?v=W8hFqIYdDsI

Властивості насичених одноосновних карбонових кислот. Частина2 - https://www.youtube.com/watch?v=DtjC5sOCHww

Вищі карбонові кислоти. Мила - https://www.youtube.com/watch?v=P0ORV1FF1eo

 

Написати рівняння реакцій

3

14.01

Фізичні властивості карбонових кислот, їхня номенклатура.

 

4

14.01

Хімічні властивості карбонових кислот: електролітична  дисоціація, взаємодія з  металами, лугами, солями, спиртами.

 

5

18.01

онлайн

Залежність сили карбонових кислот від складу і будови їхніх молекул. Взаємний вплив карбоксильної і вуглеводневої  груп.

Демонстрації

10. Взаємодія метанової кислоти з амоніачним розчином аргентум(І) оксиду.

§ 31,

№ 21, 28, с.174

Підготувати проект № 1

6

21.01

Багатоманітність карбонових кислот (вищі, ненасичені, двоосновні, ароматичні) Застосування і добування карбонових кислот.

Лабораторні досліди

3. Відношення олеїнової кислоти до бромної води та розчину калій перманганату (віртуально).

 

7

21.01

Практична робота

Практичні роботи

1.Розв’язування експериментальних задач. 

 

8

21.01

Естери. Реакція  естерифікації. Склад,  хімічна будова  естерів. Гідроліз естерів. Застосування естерів.

Демонстрації

11. Добування естеру.

12. Ознайомлення зі зразками естерів.

Навчальні проекти

1.Хімія запаху

§32, 33

№ 8, 9, с. 178, № 15, с.186.

Карбонові кислоти, естерифікація (МОН): https://www.youtube.com/watch?v=hdGxMY2vbaI

Естери (МОН): https://www.youtube.com/watch?v=38-ODkdI_K4

Естери (ЗНО) https://www.youtube.com/watch?v=q-Yb6mTl7sY

9

25.01

онлайн

Практична робота

 

Практичні роботи

2. Синтез етилетаноату. 

 

10

28.01

Жири, їх склад, хімічна будова. Гідроліз (омилення),  гідрування жирів.

 

Демонстрації

13. Омилення жирів.

 Добування мила.

14. Доведення ненасиченого характеру рідких жирів (віртуально).

Жири (ЗНО): https://www.youtube.com/watch?v=3psgmu-ocyE

Жири (МОН): https://www.youtube.com/watch?v=jBmzIcnwosk

Мило (ЗНО): https://www.youtube.com/watch?v=-EXM0_1BdCQ

Ліпіди. Будова та функції. Он-лайн уроки https://www.youtube.com/watch?v=zE4qUw0oeH0

11

28.01

Переестерифікація жирів. Біодизельне пальне.

Лабораторні досліди

 4. Розчинність жирів у воді та органічних розчинниках.

12

28.01

Біологічна роль жирів.

 

 

13

01.02

Вуглеводи. Класифікація вуглеводів.

 

.

14

04.02

Глюкоза, її склад,  фізичні властивості й поширеність  у природі. Будова глюкози  як альдегідоспирту.

Циклічні форми глюкози. Поняття про оптичну ізомерію.

Демонстрації

15. Взаємодія глюкози з амоніачним розчином аргентум(І) оксиду.

 

§ 34, 35,

№  11, с. 192

Вуглеводи (МОН): https://www.youtube.com/watch?v=gBgYxpAdofs

Вуглеводи (Одеський НВК 13) https://www.youtube.com/watch?v=uLdxX0BCFAE

15

04.02

Хімічні властивості глюкози: повне і часткове окиснення, відновлення, взаємодія з гідроксидами металічних елементів, бродіння (спиртове і молочнокисле), етерифікація та  естерифікація.

Лабораторні досліди

5. Окиснення глюкози купрум(ІІ) гідроксидом

Глюкоза (ЗНО): https://www.youtube.com/watch?v=pWEBdSijIWw

Глюкоза (МОН): https://www.youtube.com/watch?v=Jn7mCjV3uk4

Хімія. Вуглеводи: глюкоза. https://www.youtube.com/watch?v=JQqNSIfob0s

Урок 59. Глюкоза. Молекулярна формула, фізичні та хімічні властивості, поширення в природі https://www.youtube.com/watch?v=4TraGMtW7Jk

Оптичні ізомери https://www.youtube.com/watch?v=qhHh4OwpnUw

16

04.02

Хімічні властивості глюкози:

 

17

08.02

онлайн

Застосування глюкози, її біологічне значення. Короткі відомості про фруктозу, рибозу та дезоксирибозу

 

18

11.02

Сахароза, її склад, будова.

 

§ 36,

Підготувати проекти № 2, 4, 5, 6.

19

11.02

Фізичні  властивості. Поширеність  у природі. 

 

Сахароза (ЗНО):

https://www.youtube.com/watch?v=lbTe3rdtV60

 

20

11.02

Хімічні властивості: гідроліз, утворення сахаратів

Демонстрації

16. Гідроліз сахарози. 

17. Взаємодія сахарози з гідроксидами металічних елементів.

 

21

15.02

онлайн

Добування цукру з цукрових буряків (загальна схема).

 

Як виробляють цукор (24 канал) https://www.youtube.com/watch?v=k4IMifXi_54

22

18.02

Крохмаль, його склад. Будова крохмалю. Фізичні властивості.  Хімічні властивості: гідроліз (кислотний, ферментативний),  реакція з йодом. Біологічне значення крохмалю.

Демонстрації

18. Гідроліз крохмалю (целюлози).

 

Крохмаль (ЗНО):

https://www.youtube.com/watch?v=u4eBK-FwG50

10 клас. Хімія. Полісахариди. Крохмаль. Целюлоза (Тиж.5:ПТ) https://www.youtube.com/watch?v=pxglly7JLSo

 

23

18.02

Целюлоза, її склад. Будова целюлози. Фізичні властивості. Хімічні властивості: окиснення, гідроліз, естерифікація, термічний розклад.

Навчальні проекти

4. Вуглеводи у харчових продуктах: виявлення і біологічне значення.

5. Збалансоване   харчування.

6. Натуральні рослинного походження волокна: їхні властивості, дія на організм людини, застосування.

§37,  38, Підготувати презентацію «Штучні волокна. Ацетатне волокно»

Целюлоза (ЗНО):

https://www.youtube.com/watch?v=iP3xF5eBjcw

9 клас.Хімія.Крохмаль і целюлоза – природні полімери.Якісні реакції на глюкозу і крохмаль.(Тиж.4:СР) https://www.youtube.com/watch?v=LahYHVwyD50

 

24

18.02

Практична робота

 

Практичні роботи

3. Розв’язування експериментальних задач.

 

25

22.02

онлайн

Застосування целюлози та її похідних. Поняття про штучні волокна на прикладі ацетатного волокна

Навчальні проекти

2.Створення колекцій (з описом-рефератом до них):

   а) жири природні та синтетичні,

   б) мило та мийні засоби,

   в) вуглеводи.

Оксигеновмісні сполуки. Штучні волокна. Хімія 11 клас https://www.youtube.com/watch?v=5_ptploEF34

 

26

25.02

Розв’язування задач

Розрахункові задачі

1. Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об’єму за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок.

Розв’язати  задачу № 21, с. 186.

27

25.02

Розв’язування задач

 

 

28

25.02

Контрольна робота №3

 

 

29

01.03

онлайн

Аналіз контрольної роботи

 

 

30

04.03

Класифікація нітрогеновмісних органічних сполук.

 

§ 39, 40, № 11, с.211, підготувати проект № 1.

Нітрогеновмісні

https://www.youtube.com/watch?v=srNcbXPGx6A

Нітрогеновмісні. Аміни:

https://www.youtube.com/watch?v=Coxka1bRRO8

Нітрогеновмісні. Аміни. 11 клас (https://www.youtube.com/watch?v=co6Ae1Kn6io

Аміни https://www.youtube.com/watch?v=6Jg3JpYs7T4

Насичені аміни. Хім. властивості метанаміну

https://www.youtube.com/watch?v=2SaiBI2c278

31

04.03

Нітросполуки, їх склад. Найважливіші представники нітросполук, їх застосування.

 

32

04.03

Аміни, їх склад, хімічна, електронна будова, класифікація, номенклатура Аміни як органічні основи. Взаємодія амінів з водою і кислотами.

Демонстрації

1. Досліди з метанаміном (або з іншим летким аміном): горіння, лужні властивості розчину, утворення солей

33

11.03

Ароматичні аміни. Анілін, його склад, електронна будова молекули, фізичні властивості.

 

§ 41, 42,

№ 8, 10, с. 218.

10 клас. Хімія. Ароматичні аміни. Хімічні властивості аніліну. Одержання аніліну (Тиж.7:ПТ) https://www.youtube.com/watch?v=iyhDC8DL63A

Хімія. 10 кл. "Анілін, будова, властивості, добування та застосування" https://www.youtube.com/watch?v=l-nC9H6JG0c

Анілін https://www.youtube.com/watch?v=ZlMl5zDw3i0

Нітрогеновмісні сполуки. Анілін. Хімія 11 клас https://www.youtube.com/watch?v=zu6gRYBA40Y

34

11.03

Хімічні властивості аніліну:  взаємодія з мінеральними кислотами, бромною водою, реакція

сульфування, окиснення.

 

Демонстрації

2.Взаємодія аніліну з кислотами.
3. Взаємодія аніліну з бромною водою.

5. Окиснення аніліну.  Добування барвника анілінового чорного

35

11.03

Взаємний вплив атомів у молекулі аніліну.

Демонстрації

4. Колекція природних і синтетичних барвників.

36

15.03

онлайн

Добування амінів. Реакція М.Зініна. Значення аніліну в органічному синтезі. Поняття про анілінові барвники.

Навчальні проекти

1.Історія синтезу анілінових барвників.

Анілін. Добування і застосування. https://www.youtube.com/watch?v=tFvrCzUi1vw

Лабораторна робота 8 "Методи добування та властивості амінів та α-амінокислот" https://www.youtube.com/watch?v=q2UblXVzipo

37

18.03

Амінокислоти. Склад,  будова молекул.

7.

§ 43,  №  11, с. 223

Підготувати презентацію «Біологічне значення α-амінокислот»

Амінокислоти (МОН):

https://www.youtube.com/watch?v=6gWc0fnyEoA

Амінокислоти: https://www.youtube.com/watch?v=GOzEaZxWdzQ

Амінокислоти https://www.youtube.com/watch?v=grXvBzZqGig

Нітрогеновмісні сполуки. Амінокислоти. Хімія 11 клас - https://www.youtube.com/watch?v=z4NH8uYzyXY

Хімічні властивості аміноетанової кислоти.  Пептиди https://www.youtube.com/watch?v=6gWc0fnyEoA

38

18.03

Ізомерія амінокислот, номенклатура.

 

39

18.03

Особливості хімічних властивостей  амінокислот, зумовлені поєднанням аміно- і карбоксильної груп. Біполярний  йон. Пептиди. Пептидний зв’язок. Пептидна група

Демонстрації

6. Доведення наявності характеристичних груп у молекулах амінокислот.

40

29.03

онлайн

Добування α-амінокислот Біологічне значення α-амінокислот

 

Повт. § 43,

№  12, с. 223

41

01.04

Білки. Білки як високомолекулярні сполуки. Рівні структурної організації  білків. 

Демонстрації

Каталітичні властивості білків.

 

§ 44, № 13, 14, с. 229,

Підготувати проекти № 2, 3.

Білки як високомолекулярні сполуки. https://www.youtube.com/watch?v=DZb9W2koQiI

10 клас. Хімія. Структура білків та їхня роль в організмі https://www.youtube.com/watch?v=FKQFcGggiSA

Денатурація білків. Біологічна роль амінокислот і білків https://www.youtube.com/watch?v=xXxNtultKwc

Органічні сполуки. Білки https://www.youtube.com/watch?v=h0k_93EKiMk

БУДОВА ТА БІОЛОГІЧНА РОЛЬ БІЛКІВ https://www.youtube.com/watch?v=sKz7XTap_9w

42

01.04

Властивості білків: гідроліз, денатурація, кольорові реакції.

Лабораторні досліди

1. Розчинення й денатурація білків.

2.  Кольорові реакції білків.

43

01.04

Успіхи у вивченні та синтезі білків. 

 

44

05.04

онлайн

Поняття  про біотехнологію.

 

 

45

08.04

Нуклеїнові кислоти.

 

§ 45,  4, 11, 12, с. 235,

Скласти узагальнюючу схему.

Органічні сполуки. Нуклеїнові кислоти https://www.youtube.com/watch?v=D73X5qwXunE

Від ДНК до білків [yourgenome] https://www.youtube.com/watch?v=9zUAWNqaT6g

Генетичний код. Біосинтез білка https://www.youtube.com/watch?v=onSFTPT3J48

46

08.04

 

Склад нуклеїнових кислот..

 

47

08.04

Будова подвійної спіралі ДНК Роль нуклеїнових кислот у життєдіяльності організмів.

Навчальні проекти

2. Як розшифрували структуру ДНК.

3. Дія йонізуючого випромінювання на органічні сполуки.

48

12.04

онлайн

Узагальнення знань з теми

 

Узагальнення знань нітрогеновмісні сполуки - https://www.youtube.com/watch?v=oxO3ddVAWT0

49

15.04

Особливості високомолекулярних сполук, їхня відмінність від низькомолекулярних сполук. 

 

Демонстрації

1.Зразки пластмас, синтетичних волокон, каучуків, клеїв, герметиків, лакофарбових матеріалів. 

§ 46, 47,

скласти схему, підготувати презентації «Полімерні матеріали в нашому житті».

Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі (ЗНО)

https://www.youtube.com/watch?v=8s8jJqlT50U

Високомолекулярні сполуки, характеристика полімерів, https://www.youtube.com/watch?v=N4-Jx-pEHgg

Високомолекулярні речовини. Полімери. Пластмаси. https://www.youtube.com/watch?v=yV36gFUUSHk

Високомолекулярні речовини. https://www.youtube.com/watch?v=LPQO0r9zZd0

Пластмаси.https://www.youtube.com/watch?v=9kGsksWjxJw

Високомолекулярні сполуки. https://www.youtube.com/watch?v=5CA5ngS4wHk

Високомолекулярні сполуки. Закріплення знань. https://www.youtube.com/watch?v=0XdHwJY3mQI

50

15.04

Класифікація полімерів. Хімічна будова полімерів. Лінійна, просторова та розгалужена будова полімерів.

 

51

15.04

Залежність властивостей полімерів від їхньої будови.. 

Лабораторні досліди

1.Дослідження властивостей термопластичних  полімерів.

52

19.04

онлайн

Термопластичні й термореактивні полімери

 

 

53

22.04

Методи синтезу високомолекулярних речовин: полімеризація, поліконденсація.

 

§ 48,

№ 6, с. 248.

Підготувати проект № 1.

54

22.04

Поліетилен, поліпропілен, полівінілхлорид, полістирен, поліакрилова кислота та її похідні, фенолоформальдегідні смоли.

 

55

22.04

Синтетичні волокна. Поліестерні та поліамідні волокна, їх склад, властивості, застосування.

 

Лабораторні досліди

3. Відношення синтетичних волокон до розчинів кислот і лугів.

56

26.04

онлайн

Синтетичні каучуки, їхні властивості та застосування. Гума.

 

Лабораторні досліди

2. Порівняння властивостей каучуку і гуми.

§ 49 № 7, 10, с. 250,

Підготувати проекти № 1-

Каучуки, гума. https://www.youtube.com/watch?v=59OywMPydhU

 

57

29.04

 

Поняття про композиційні полімерні матеріали. Поняття про клеї, герметики, лакофарбові матеріали.

Поняття про маркування пластмас

 

Навчальні проекти

1.Рециклінг як цивілізований спосіб утилізації твердих побутових відходів.

 

58

29.04

 

Практична робота

 

Практичні роботи

1. Розпізнавання деяких пластмас і волокон.

59

29.04

 

Контрольна робота

 

60

06.05

 

Роль органічної хімії в розв’язуванні проблем сталого розвитку суспільства.

Поняття про хімічні засоби захисту рослин, їх використання у  сільському господарстві на основі вимог щодо охорони природи. Пестициди, інсектициди, гербіциди, фунгіциди, регулятори росту рослин, кормові добавки. Поняття про фосфорорганічні сполуки.

 

Демонстрації

1.Зразки пестицидів.

2.Зразки лікарських препаратів.

 Навчальні проекти

1. Рослини як індикатори стану навколишнього середовища.

2. Малі молекули (СО2, СО, азот, NO) у живих організмах.

3. Роль хімії у підвищенні родючості ґрунтів.

§ 50, 51,

Підготувати проекти № 5, 6.

 

 

Поняття про синтетичні лікарські препарати на прикладі аспірину https://www.youtube.com/watch?v=TiLQwVMzW0A

 

61

06.05

 

 

Поняття про синтетичні лікарські  засоби (на прикладі ацетилсаліцилової кислоти). 

Навчальні проекти

4. Ліки природні й синтетичні. Синтез, механізм дії.

62

06.05

 

Практична робота

Практичні роботи

1. Функціональний аналіз органічних речовин.

2. Властивості ацетилсаліцилової кислоти.

63

13.05

Харчові добавки. Речовини, що поліпшують зовнішній вигляд, смак, фізичні й хімічні властивості тощо харчових продуктів. Е-числа. Калорійність їжі.

Навчальні проекти

6.Хімія смаку.

 

Підготувати презентацію «Харчові добавки»,

Скласти  схему «Генетичні зв’язки між органічними та органічними й неорганічними речовинами»

Чи всі харчові добавки шкідливі - біохімік Гліб Репіч https://www.youtube.com/watch?v=0iAtnsh0-Nw

64

13.05

Забруднення навколишнього середовища. Стійкі органічні  забруднювачі. Діоксини.

 

 Антропічне забруднення ґрунтів (Тиж.2:СР) https://www.youtube.com/watch?v=VUnu9NWCTw0

 

65

13.05

Забруднення навколишнього  середовища продуктами  згоряння.

Смог. Забруднення води та ґрунтів.

 

66

17.05

онлайн

Токсикоманія та запобігання їй. 

Навчальні проекти

5. Наркоманія і алкоголізм: хімічний аспект проблеми.

 

67

20.05

Багатоманітність органічних речовин, причини багатоманітності.

 

Написати рівняння реакцій

Багатоманітність і взаємозв’язок органічних речовин (ЗНО):

https://www.youtube.com/watch?v=YLkmD8r3V0Y

Генетичні зв’язки між класами органічних речовин

https://www.youtube.com/watch?v=aIBWdpI-OfA

Значення природних і синтетичних органічних сполук. https://www.youtube.com/watch?v=RT8TdS9L-5A

68

20.05

Генетичні зв’язки між органічними та органічними й неорганічними речовинами.

 

69

20.05

Природні і синтетичні органічні речовини.

 

70

24.05

онлайн

Рівні структурної організації органічних речовин (молекулярний, полімерний, супрамолекулярний) та їхня  ієрархія.

 

 

71

27.05

 

Генетичні зв’язки між органічними  речовинами.

 

Практичні роботи

3. Розв’язування експериментальних задач: генетичні зв’язки між органічними речовинами, дослідження їхніх властивостей.

Скласти узагальнюючу схему

Генетичні зв’язки між класами органічних речовин. https://www.youtube.com/watch?v=aIBWdpI-OfA

Хімія (9-10 класи). Зв'язки між класами органічних речовин. https://www.youtube.com/watch?v=pzc3JrtVPIE

72

27.05

 

Генетичні зв’язки між органічними та органічними й неорганічними речовинами.

 

73

27.05

 

Розв’язування задач.