Громадянська освіта 10 клас

Автори календарного планування:
Календарне планування з переліком електронних джерел складене колективом кафедри Історії та гуманітарних дисциплін вчителем-методистом Пілявською О.Д., вчителем-методистом Керасіді І.Г, старшим вчителем Матічиною Н.А.

№ уроку

тиждень

тема уроку

освітні ресурси

домашнє завдання

 1

1-4.09

 Що таке ідентичність? Ідентичність. Види ідентичності.

Що означає бути громадянином / громадянкою України? Громадянська ідентичність. Змінний характер ідентичності. Самовизначення. Ідентифікація. Особиста гідність. Совість.

 https://www.youtube.com/watch?v=u7NO-aAnfeo

https://www.youtube.com/watch?v=oVWiLjCAl9M

«Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Гісем О. О., Мартинюк О.О.

Параграф 1-2,

у навчальних групаху навчальних групах

 2

6-11.09

 Як соціалізація допомагає нам знайти своє місце в суспільстві? Поняття соціалізації. Етапи соціалізації. Суб’єкти соціалізації. Соціалізація як ресурс формування громадянської ідентичності.

Як сім’я впливає на успішність соціалізації індивіда? Соціалізація в сім’ї. Партнерські стосунки в сім'ї. Трансформація моделей сім'ї.

 https://www.youtube.com/watch?v=lxFv-m5CIRI

«Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Гісем О. О., Мартинюк О.О.

Параграф 3,

у навчальних групаху навчальних групах

 3

13-18.09

 Молодіжні субкультури. Хто вони? Соціалізація серед однолітків. Молодіжні субкультури.

Ціннісні орієнтири — основа життєвого вибору та успішної самореалізації особистості. Самореалізація і розвиток. Індивідуальність особистості. Життєві цінності й пріоритети. Активна громадянська позиція. Мобільність і адаптивність людини. Креативність.

 https://www.youtube.com/watch?v=j-y9cfDLe2c

у навчальних групах

 4

20-25.09

 Практичне заняття «Як ідентифікувати наше середовище» або Хто я?» (усвідомлення своєї ідентичності).

Узагальнення до розділу І «Особистість та її ідентичність»

 

у навчальних групах

 5

27.09-2.10

 Який зв’язок існує між людською гідністю та правами

людини? Поняття людської гідності. Людська гідність – основа природного права. Рівноправність. Охорона й захист людської гідності.

Звідки беруться права людини та яку вони мають історію? Еволюція прав людини. Природа прав людини. Основоположні права і свободи людини. Покоління прав людини.

 https://www.youtube.com/watch?v=O2lIhB1hSKQ

https://www.youtube.com/watch?v=6d3PSUBmdAw

https://www.youtube.com/watch?v=nCVCa3mzlIk

https://www.youtube.com/watch?v=pGEfa_VMIsQ

«Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Гісем О. О., Мартинюк О.О.

Параграф 1-3,

у навчальних групаху навчальних групах

 6

4-9.10

 Які права як люди ми маємо? Класифікація прав людини. Борці за права людини. Майбутнє прав людини.

Хто відповідає за дотримання та забезпечення прав

людини? Взаємовідносини «людина – держава». Верховенство права. Права і свободи людини та відповідальність держави за їх дотримання, гарантування та захист. Позитивні і негативні зобов’язання держави.

 https://www.youtube.com/watch?v=wGm1sj71OHo

https://www.youtube.com/watch?v=AKWKs9iXt4g

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=e22QxfwLC7E&feature=emb_logo

https://naurok.com.ua/prezentaciya-konvenciya-oon-pro-prava-ditini-prosvitnicka-godina-dlya-zdobuvachiv-osviti-i-kursu-ptu-108207.html

«Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Гісем О. О., Мартинюк О.О.

Параграф 4

у навчальних групаху навчальних групах

 7

11-13.10

 Які права мають діти? Поняття прав дитини. Конвенція ООН про права дитини. Захист прав дитини.

Як зрозуміти, що твої права порушують? Порушення прав людини.

у навчальних групах

8.        

18-23.10

Які механізми захисту прав людини існують? Поняття механізмів захисту прав людини. Міжнародні та європейські стандарти захисту прав людини. Національні механізми захисту прав людини, їх класифікація. Правозахисні організації. Як побудувати ефективний механізм захисту прав дитини в школі.

Практичне заняття. Як захистити свої права у Європейському суді з прав людини

Узагальнення до розділу ІІ «Права і свободи людини»

http://www.myshared.ru/slide/1366709/

«Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Гісем О. О., Мартинюк О.О.

Параграф 5

у навчальних групаху навчальних групах

9.        

1-6.11

Що таке суспільство та як воно виражає себе через культуру? Поняття суспільства. Соціальна структура суспільства. Соціальна згуртованість, солідарність і відповідальність. Соціальні цінності.

У чому суть багатокультурності, і як вона проявляється в українському суспільстві?

Гендерна, етнічна, конфесійна різноманітність. Рівність.

https://vseosvita.ua/library/ponatta-suspilstva-socialna-struktura-suspilstva-socialna-zgurtovanist-solidarnist-i-vidpovidalnist-390185.html

 

«Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Гісем О. О., Мартинюк О.О.

Параграф 1,

у навчальних групаху навчальних групах

10.    

8-13.11

Як розпізнати стереотипи і протистояти дискримінації? Поняття стереотипів і упереджень. Забобони. Шляхи подолання стереотипів. Поняття дискримінації. Основні форми та прояви дискримінації.

Яким чином толерантність та інклюзія торують шлях до суспільства рівних можливостей? Толерантність та інклюзія.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-temi-stereotipi-ta-uperedzhennya-16221.html

 

«Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Гісем О. О., Мартинюк О.О.

Параграф 3,

у навчальних групаху навчальних групах

11.    

15-20.11

Конфлікти у нашому житті, і чому їх необхідно вирішувати Поняття конфлікту та його види. Стадії конфлікту.

Як подолати шлях від конфлікту до порозуміння?

Способи подолання конфліктів. Переговори і медіація. Консенсус і компроміс.

https://www.youtube.com/watch?v=ty9CtMb__cY

 

«Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Гісем О. О., Мартинюк О.О.

Параграф 3,

у навчальних групаху навчальних групах

12.    

22-27.11

Якою є сутність та особливості комунікації у житті людини та громадянина? Роль спілкування в житті людини й суспільства.

Чому невербальна комунікація є важливою в соціокультурному просторі?

 

«Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Гісем О. О., Мартинюк О.О.

Параграф 2,

у навчальних групаху навчальних групах

13.    

29.11-4.12

Практичне заняття «Мистецтво спілкування»

Практичне заняття «Розв'язання конфліктів у нашій школі». Вчимося вирішувати проблему (у класі, школі).

Узагальнення до розділу ІІІ «Людина в соціокультурному просторі»

 

у навчальних групах

14.    

6-11.12

Що таке демократія?

Виникнення і зміст демократії. Цінності демократії. Демократичні інститути. Конституція та її призначення.

Як демократичні процедури забезпечують народовладдя у демократичній державі. Законодавча, виконавча та судова влада в демократичних країнах. Принципи виборчого права. Етапи виборчого процесу. 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-z-kursu-lyudina-i-svit-na-temu-demokratiya-44593.html

 

«Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Гісем О. О., Мартинюк О.О.

Параграф 1,

у навчальних групаху навчальних групах

15.    

13-18.12

Яку роль відіграють політичні партії та громадські організації у розвитку демократії?  Роль політичних партій в розвитку демократії. Правовий статус політичних партій в Україні. Діяльність та вплив політичних партій на демократію. Громадські організації: правовий статус, діяльність та вплив на демократію.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-gromadyanske-suspilstvo-131215.html

 

«Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Гісем О. О., Мартинюк О.О.

Параграф 1,

у навчальних групаху навчальних групах

16.    

20-24.12

Що таке громадянське суспільство і яка роль у ньому належить правовій державі?

Поняття громадянського суспільства. Функції громадянського суспільства. Громадянське суспільство та правова держава

Якими є умови та форми активної громадянської участі у житті суспільства? Роль громадян у становленні й функціонуванні громадянського суспільства. Роль громадянина у демократизації суспільства. Демократичний  громадянин. Культура громадянськості. Активна громадянська позиція.

«Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Гісем О. О., Мартинюк О.О.

Параграф 2,

у навчальних групаху навчальних групах

17.    

 

Яку роль відіграє громада в житті людини, суспільства і держави? Як громада реалізує та захищає свої права і законні інтереси?

Поняття громади. Роль громади в житті людини, суспільства, держави.  Реалізація та захист громадою своїх прав і законних інтересів. Вплив громадян на вирішення проблем громади.

«Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Гісем О. О., Мартинюк О.О.

Параграф 3,4

у навчальних групах

18.    

 

Як живе і врядується шкільна громада та як влаштоване і працює учнівське самоврядування?

Шкільна громада. Взаємодія учнів, учителів, батьків, шкільної адміністрації в організації шкільного життя. Врядування та управління школою. Шкільне самоврядування (учнівське, вчительське, батьківське). Принципи та цінності учнівського самоврядування. Моделі учнівського самоврядування. Школа і місцева громада.

Як і для чого створюються і діють дитячі й молодіжні громадські об'єднання?

Свобода асоціацій. Дитячі й молодіжні об'єднання й рухи. Створення молодіжної громадської організації. Молодіжні соціальні проекти. Учнівське самоврядування он-лайн

 

«Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Гісем О. О., Мартинюк О.О.

Параграф 5,6

у навчальних групах

19.    

 

Практичне заняття. Створюємо шкільні правила разом» (написання та внесення змін до шкільного статуту)

Практичне заняття. «Участь шкільної молоді у прийнятті рішень в місцевій громаді».

Узагальнення до розділу ІV «Демократичне суспільство та його цінності»

 

«Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Гісем О. О., Мартинюк О.О.

Ст 94

у навчальних групах

20.    

 

Що таке мас-медіа? Як медіа впливають на людину і суспільство? Поняття мас-медіа(медіа). Роль інформації та медіа в сучасному світі. Мас-медіа, комунікація, аудиторія, медіатекст.. Різновиди медіа (книга, преса, фото, радіо, кіно, телебачення, Інтернет, мобільний зв’язок) та їхній розвиток. Реклама. Вплив мас-медіа на формування громадської думки та власної позиції людини.

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-kejs-uroku-svit-informacii-ta-mas-media-rol-informacii-ta-mas-media-v-sucasnomu-sviti-187383.html

 

«Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Гісем О. О., Мартинюк О.О.

Параграф 1

у навчальних групах

21.    

 

Медіа і демократія. Свобода слова. Обмеження свободи слова. Свобода мас-медіа – критерій демократичності суспільства.

Права і відповідальність медіа: де баланс? Як функціонує медіаринок (медіаринок і медіавласність)

Баланс між свободою вираження поглядів та відповідальністю. Що таке цензура. Замовні матеріали («джинса») та  їхні ознаки. Суспільні медіа і їхня місія. Шкільні медіа. 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-media-ta-demokratiya-balans-mizh-svobodoyu-virazhennya-poglyadiv-ta-vidpovidalnistyu-166526.html

 

«Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Гісем О. О., Мартинюк О.О.

Параграф 2

у навчальних групах

22.    

 

Як медіа маніпулюють аудиторіями та провокують конфлікти? Маніпуляції в медіапросторі. Як розпізнати фейкову інформацію, пропаганду. Роль медіа у провокуванні конфліктів та поширенні стереотипів. Що таке «мова ворожнечі», і як її розпізнати.

«Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Гісем О. О., Мартинюк О.О.

Параграф 3

у навчальних групах

23.    

 

Для чого існують стандарти подання інформації? Достовірність інформації в мас-медіа. Джерела інформації. Факт та судження. Авторство медіа тексту Стандарти подання інформації

Чому необхідно бути медіаграмотним?

Критичний аналіз медіатекстів.

«Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Гісем О. О., Мартинюк О.О.

Параграф 4

у навчальних групах

24.    

 

Твоя цифрова ідентичність. Як убезпечити себе у віртуальному світі?

Приватність  та конфіденційність у віртуальному світі. Цифрова ідентичність. Соціальні мережі. Права людини в Інтернеті. Безпека та етика поведінки у мережі. Кіберзлочинність. Особливості захисту прав дітей та молоді в Інтернеті.

Практичне заняття. «Створюємо шкільні медіа»

Узагальнення до розділу V «Світ інформації та мас-медіа»

https://naurok.com.ua/internet-osoblivosti-bezpeki-molodi-v-interneti-87171.html

 

«Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Гісем О. О., Мартинюк О.О.

Параграф  5

у навчальних групах

25.    

 

Для чого необхідна економіка?  Економіка як сфера життя людей. Економічні потреби та  блага. Процеси, що забезпечують задоволення потреб: виробництво, розподіл, обмін і споживання.  Учасники (субʼєкти ) економічних відносин.

Як забезпечити сталий розвиток? Обмеженість ресурсів. Необхідність  раціонального та ефективного  використання ресурсів. Вплив діяльності людини на довкілля. Сталий розвиток як спосіб збереження довкілля.

https://ru.osvita.ua/vnz/reports/econom_theory/21636/

 

«Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Гісем О. О., Мартинюк О.О.

Параграф 1,2

у навчальних групах

26.    

 

Як працює ринкова економіка? Як ринковий попит та ринкова пропозиція визначають ціни товарів? Принципи ринкової економіки. Кругообіг в ринковій економіці. Попит і  пропозиція, ринкова ціна, конкуренція.

Яку роль в ринковій економіці відіграє держава? Навіщо ми сплачуємо податки? Функції держави в ринковій економіці. Державний бюджет, податки, напрямки видатків.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-rinkova-ekonomika-ekonomika-11-klas-106664.html

 

«Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Гісем О. О., Мартинюк О.О.

Параграф 3

у навчальних групах

27.    

 

Домашнє господарство як власник і споживач. Домогосподарство на ринку грошей. Домашнє господарство як власник і споживач. Поняття про раціональне споживання. Права споживачів. Бюджет домогосподарств: види доходів, напрямки витрат, заощадження.

В чому полягає суть підприємництва? Підприємницька діяльність. Мета і соціальна відповідальність підприємця. Правовий захист бізнесу

 

«Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Гісем О. О., Мартинюк О.О.

Параграф 4,5

у навчальних групах

28.    

 

Що продається на ринку праці? Учасники ринку праці: роботодавці і наймані працівники. Поняття професії, спеціальності,  кваліфікації працівника. Заробітна плата як дохід найманого працівника.

Як корупція краде можливості?  Поняття лобізму. Сутність корупції та корупціогенних ризиків. Причини та наслідки корупції в економіці та політиці.  Шляхи подолання корупції.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-rinok-praci-111683.html

 

«Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Гісем О. О., Мартинюк О.О.

Параграф 6,7

у навчальних групах

29.    

 

Практичне заняття. «Створюємо бізнес-план власного підприємства»

Практичне заняття. «Аналіз попиту на ринку праці і складання резюме»

Узагальнення до розділу VІ «Взаємодія громадян і держави у досягненні суспільного добробуту»

 

«Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Гісем О. О., Мартинюк

Ст 156

у навчальних групах

30.    

 

Яким є вплив глобалізаційних процесів на економіку, культуру, довкілля, людину? Поняття інтеграції та глобалізації.  Вплив глобалізаційних процесів на економіку, культуру, довкілля, людину.

Як і чому відбувається процес європейської інтеграції? Витоки та процес європейської інтеграції.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-procesi-globalizaci-u-suchasnomu-sviti-za-i-proti-84378.html

 

«Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Гісем О. О., Мартинюк О.О.

Параграф 1

у навчальних групах

31.    

 

Що загрожує стабільному і безпечному існуванню сучасного світу? Міграційні процеси. Види та форми сучасної міграції. Виклики сучасного світу

Якими є сучасні міжнародні відносини? Поняття міжнародних відносин. Особливості міжнародного права. Система безпеки. Міжнародне гуманітарне право. Урядові і неурядові міжнародні організації.

«Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Гісем О. О., Мартинюк О.О.

Параграф 2

у навчальних групах

32.    

 

Як здійснюється співробітництво в Європі та світі?

Європейське і світове співробітництво.

Яким є становище України в Європі та світі? Які можливості дає співпраця з міжнародними організаціями. Участь України в ООН, ОБСЄ, Раді Європи, СОТ тощо.

«Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Гісем О. О., Мартинюк О.О.

Параграф 2

у навчальних групах

33.    

 

Як реалізується європейський вектор розвитку України? Європейський вибір України. Угода про асоціацію Україна – ЄС.

Практичне заняття «Молодіжні ініціативи та волонтерство в різних країнах світу».

«Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Гісем О. О., Мартинюк О.О.

Параграф 3

у навчальних групах

34.    

 

 

Узагальнення до розділу VІІ « Україна, Європа, світ»

 

 

35.    

Підсумкове узагальнення