Геометрія 9 клас

КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН

ЗАНЯТЬ 9-го класу з ГЕОМЕТРІЇ

на 2021-2022 навчальний рік

(70 год., 2 год. на тиждень; резерв – 24 год.)

№ уроку

тиждень

тема уроку

освітні ресурси

домашнє завдання

ПОВТОРЕННЯ – 4 год.

1

I

2.09

Розв’язування прямокутних трикутників. Метричні співвідношення у прямокутному трикутнику

https://www.youtube.com/watch?v=uQ8IGdf53hw

https://www.youtube.com/watch?v=dwdE3hw2LMQ

https://www.youtube.com/watch?v=6aO43r3VxxM

опрацювати конспект, виконати у збірнику №163-170 (залиш.)

2

I

2.09

Розв’язування прямокутних трикутників. Теорема Піфагора

https://www.youtube.com/watch?v=5cfVGpaD8A0

https://www.youtube.com/watch?v=7dlDWvzAFqc

опрацювати конспект, виконати у збірнику №171-187 (залиш.)

3

II

9.09

Розв’язування прямокутних трикутників. Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника

https://www.youtube.com/watch?v=H4Xu7ci_Efw

https://www.youtube.com/watch?v=1TmmZGD1iPc

опрацювати конспект, виконати у збірнику №194-199 (залиш.)

4

II

9.09

Розв’язування вправ

https://www.youtube.com/watch?v=eanzu193gWQ

https://www.youtube.com/watch?v=UwAvLNtGg6E

https://www.youtube.com/watch?v=5uI3IA3DEIc

https://studfile.net/preview/3905272/page:64/

https://subject.com.ua/gdz/mathematics/8klas_3/15.html

опрацювати конспект, виконати у збірнику №200-210 (залиш.)

Тема 1. РОЗВЯЗУВАННЯ ТРИКУТНИКІВ – 16 год.

5

IІІ

16.09

Синус, косинус, тангенс і катангенс кута від 0 до 180. Основна тригонометрична тотожність. Формули зведення

https://www.youtube.com/watch?v=e4gTapyCZyE

https://miyklas.com.ua/p/geometria/9/rozv-iazannia-trikutnikiv-15512/sinus-kosinus-tangens-kuta-15513/re-32eef079-c4e8-465d-905a-b2c94c972119

опрацювати конспект, §1, п.1, виконати №1.3-1.12 (зелені)

6

ІІІ

16.09

Синус, косинус, тангенс і катангенс кута від 0 до 180. Основна тригонометрична тотожність. Формули зведення

https://www.youtube.com/watch?v=5_EtocPson8

https://www.youtube.com/watch?v=vD1IqV0Ni20

опрацювати конспект, §1, п.1, виконати №1.16-1.22 (зелені)

7

ІV

23.09

Теорема косинусів

https://www.youtube.com/watch?v=GizPxTDWuV4

https://www.youtube.com/watch?v=ZYD30eB3zrI

https://www.youtube.com/watch?v=qSc_vh30u5o

https://www.youtube.com/watch?v=GizPxTDWuV4

опрацювати конспект, §1, п.2, виконати №2.2, 2.4, 2.9, 2.15, 2.17

8

ІV

23.09

Наслідки теореми косинусів

https://naurok.com.ua/prezentaciya-naslidki-z-teoremi-kosinusiv-95360.html

опрацювати конспект, §1, п.2, виконати №2.6, 2.7, 2.21, 23, 25 (зелені)

9

V

30.09

Теорема синусів

https://www.youtube.com/watch?v=9zZVGELq-kE

опрацювати конспект, §1, п.3, виконати №3.3-3.13 (зелені)

10

V

30.09

Розв’язування трикутників

https://www.youtube.com/watch?v=NHGIT2lPZPM

https://www.youtube.com/watch?v=cXGQHYRXs4k

https://www.youtube.com/watch?v=hUWqA-i9lo4

опрацювати конспект, §1, п.3, виконати №3.15-3.22 (зелені)

11

7.10

Розв’язування трикутників

https://www.youtube.com/watch?v=13bBtCjv9jA https://www.youtube.com/watch?v=qSc_vh30u5o

https://www.youtube.com/watch?v=jC1xWEaekZ0

опрацювати конспект, §1, п.4, виконати № 4.2-4.11 (зелені)

12

 

7.10

Розв’язування трикутників

https://www.youtube.com/watch?v=5Pu0Spc5XRI

https://www.youtube.com/watch?v=9Q53jtkhNbk

https://www.youtube.com/watch?v=13bBtCjv9jA

опрацювати конспект, виконати №2.28-2.36, №3.26, 31, 34; (зелені)

13

 

 

VII

21.10

Знаходження площі трикутника за двома сторонами і кутом між ними

https://www.youtube.com/watch?v=ql20EJ0qIGE

опрацювати конспект, §1, п.5, виконати № 5.2, 5.5, 5.16, 5.19

14

VII

21.10

Формула Герона

https://www.youtube.com/watch?v=JmeROX9Cvsc

опрацювати конспект, §1, п.5, виконати № 5.8, 5.10

15

VIIІ

4.11

Розв’язування вправ

https://www.youtube.com/watch?v=4eZXBnTGBh8

https://www.youtube.com/watch?v=IaA1O9PVViQ&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=19

https://www.youtube.com/watch?v=qQY5nKQnDNc&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=14

https://www.youtube.com/watch?v=HNbN07WVn4M&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=15

опрацювати конспект, виконати №5.16-5.34 (зелені)

16

VIII

4.11

Знаходження площі трикутника за радіусом вписаного і описаного кола

https://www.youtube.com/watch?v=OixrKsB98Hs

опрацювати конспект, виконати №5.12, 5.14

17

IX

11.11

Розв’язування вправ

https://www.youtube.com/watch?v=XHb5fwLcwf4&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=20 https://www.youtube.com/watch?v=qbwMgyJ4MDQ&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=21

опрацювати конспект, виконати у збірнику №51-60 (залиш.)

18

IX

11.11

Розв’язування вправ

https://www.youtube.com/watch?v=XHb5fwLcwf4

опрацювати конспект, виконати у збірнику №61-70 (залиш.)

19

X

18.11

Узагальнення і систематизація знань з теми: «Розв’язування трикутників»

https://yukhym.com/uk/geometriya/znaity-ploshchu-trykutnyka-rozv-iazky-zadach.html

https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-z-geometri-dlya-9-klasu-na-temu-rozv-yazuvannya-trikutnikiv-198633.html

опрацювати конспект, с.47-48 (виконати тести)

20

X

18.11

Контрольна робота з теми: «Розв’язування трикутників»

https://vseosvita.ua/library/kontrolna-robota-z-geometrii-9-klas-temarozvazuvanna-trikutnikiv-14221.html

http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/serednya-ta-starsha-shkola/geometrya-9-klas/8103-kontrolna-robota-3/14468-rozvyazyvannya-trikytnikv

https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-rozv-yazuvannya-ta-ploscha-trikutnikiv-189571.html 

 

опрацювати конспект

Тема 2. ПРАВИЛЬНІ МНОГОКУТНИКИ. ДОВЖИНА КОЛА. ПЛОЩА КРУГА – 10 год.

21

25.11

Правильні многокутники та їх властивості

https://www.youtube.com/watch?v=DkzfuabSF3I

опрацювати конспект, §2, п.6, виконати № 6.4-6.11 (зелені)

22

25.11

Формули радіусів вписаних й описаних кіл правильних многокутників

https://www.youtube.com/watch?v=OixrKsB98Hs&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=26&t=16s

https://www.youtube.com/watch?v=Uo8C87lMYX8&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=27

опрацювати конспект, §2, п.6, виконати № 6.13-6.29 (зелені)

23

ХІІ

2.12

Формули радіусів вписаних й описаних кіл правильних многокутників

https://www.youtube.com/watch?v=S8XIubJEOxI&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=28

https://www.youtube.com/watch?v=kBBx8Bgh_bo&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=29

https://www.youtube.com/watch?v=AygfnB4x-B0&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=30

опрацювати конспект, виконати у збірнику №78-86

24

ХІІ

2.12

Побудова правильних многокутників

https://www.slideshare.net/Valyu66/9-55251530

опрацювати конспект, §2, п.6, виконати №6.2, 6.31, 6.33, 6.35, 6.37, 6.40 (зелені)

25

ХІІІ

9.12

Розв’язування вправ

https://www.youtube.com/watch?v=uiQ7q6jgSGg

https://www.youtube.com/watch?v=m8ZhqjibEm0

https://www.youtube.com/watch?v=vIbl7qDdsVQ

https://www.youtube.com/watch?v=WgIKOUG_NAk&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=25

опрацювати конспект, виконати у збірнику №87-90

26

ХІІІ

9.12

Довжина кола й дуги кола

https://www.youtube.com/watch?v=74rF5Q1Mm_o

https://www.youtube.com/watch?v=v7NA0hNAnak

опрацювати конспект, §2, п.7, виконати №7.2, 7.7, 7.9, 7.16, 7.22, 7.25

27

ХІV

16.12

Площа круга та його частин

https://www.youtube.com/watch?v=03CJTLW9M4g

https://www.youtube.com/watch?v=vogfM-qImgU

опрацювати конспект, §2, п.7, виконати №7.4, 6, 13, 19, 30, 33

28

ХІV

16.12

Розв’язування вправ

https://www.youtube.com/watch?v=Rexv3HGI7x8

https://www.youtube.com/watch?v=5s8NL6R_tjs&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=31

https://www.youtube.com/watch?v=jSCh7OUWkzo&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=32

https://www.youtube.com/watch?v=Q-GfmY-Kvns&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=33

опрацювати конспект, виконати №7.36, 39, 41, 44, 48, 51

29

ХV

23.12

Розв’язування вправ

https://www.youtube.com/watch?v=WpCK3WWVV8s&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=34

https://www.youtube.com/watch?v=dqEz9KrA0Yc&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=35

https://tsn.ua/video/video-novini/geometriya-pravilni-mnogokutniki-ploscha-kruga-ta-dovzhina-kola-7-tizhden-cht.html

опрацювати конспект, виконати у збірнику №99-105, 123-125.

30

ХV

23.12

Контрольна робота з теми: «Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга»

https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-pravilni-mnogokutniki-189569.html

опрацювати конспект, с.74-75 (розв’язати тести)

Тема 3. КООРДИНАТИ НА ПЛОЩИНІ – 10 год.

31

ХVІІ

13.01

Прямокутна система координат на площині. Відстань між двома точками із заданими координатами

https://www.youtube.com/watch?v=8KoJ7Cx7MkA&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=36

https://www.youtube.com/watch?v=i1ZlwaGzzv8&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=57

 

опрацювати конспект, §3, п.8, розв’язати №8.2, 8.5, 8.12

32

ХVІІ

13.01

Координати середини відрізка

https://www.youtube.com/watch?v=JAj107cG5kw&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=43

опрацювати конспект, §2, п.8, виконати №8.8, 10, 14, 17, 20, 23, 25

33

ХVІІІ

20.01

Розв’язування вправ

https://www.youtube.com/watch?v=q_pQ0wticIA&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=37

https://www.youtube.com/watch?v=4RBTCE2FUbY&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=38

https://www.youtube.com/watch?v=z_54fVWyr0k&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=39

https://www.youtube.com/watch?v=HHiu3Vp79tU&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=40

https://www.youtube.com/watch?v=RxNwO_Sq37A&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=41

https://www.youtube.com/watch?v=XOkQCkHCg1U&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=42

опрацювати конспект, виконати у збірнику №131-140 (залиш.)

34

ХVІІІ

20.01

Розв’язування вправ

https://www.youtube.com/watch?v=RUg9kAqYsOw&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=44

https://www.youtube.com/watch?v=W_r2Sucamt0&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=45

https://www.youtube.com/watch?v=nzif_e29fm8&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=46

опрацювати конспект, виконати у збірнику №141-148 (залиш.)

35

ХІХ

27.01

Поняття про рівняння фігури. Рівняння кола

https://www.youtube.com/watch?v=zM1HkDK_-KE&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=47

опрацювати конспект, §3, п.9, розв’язати №9.3-9.15 (зелені)

36

ХІХ

27.01

Рівняння прямої

https://www.youtube.com/watch?v=Bx84xwL9FDQ

https://www.youtube.com/watch?v=_g4qayFEoQM

опрацювати конспект, §3, п.10, 11, розв’язати №10.3-10.12 (зелені), 11.6, 11.8

37

ХХ

3.02

Розв’язування вправ

https://www.youtube.com/watch?v=mCy0uiq5EmU

https://www.youtube.com/watch?v=GPmyuJLc9Lw&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=49

https://www.youtube.com/watch?v=YPstse5dRWA&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=50

https://www.youtube.com/watch?v=QqkMAVdlAng&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=92

опрацювати конспект, розв’язати №9.17-9.25 (зелені)

38

ХХ

3.02

Розв’язування вправ

https://www.youtube.com/watch?v=AXRaNqbJ938&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=51

https://www.youtube.com/watch?v=TBGCuGylqug&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=52

https://www.youtube.com/watch?v=DDxc9WZaVoc&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=53

https://www.youtube.com/watch?v=mCy0uiq5EmU&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=54

https://www.youtube.com/watch?v=zLe5CEikBKE&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=55

опрацювати конспект, розв’язати №10.15-10.26 (зелені), 11.10, 13, 15

39

ХХІ

10.02

Узагальнення і систематизація знань з теми: «Координати на площині»

https://www.youtube.com/watch?v=3GPH53XuF0A&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=56

опрацювати конспект, с.102-103 (розв’язати тести)

40

ХХІ

10.02

Контрольна робота з теми: «Координати на площині»

https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-seredina-vidrizka-vidstan-mizh-tochkami-rivnyannya-kola-189572.html

опрацювати конспект

Тема 4. ВЕКТОРИ НА ПЛОЩИНІ – 12 год.

41

ХХІІ

17.02

Вектор. Модуль і напрям вектора. Рівність векторів. Колінеарні вектори

https://www.youtube.com/watch?v=XtLEw8wZOAw&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=58

https://www.youtube.com/watch?v=TOklNSS9WCc&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=59

https://www.youtube.com/watch?v=HYhR1GkcSLU&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=60

https://www.youtube.com/watch?v=4Tc78d7AsGA&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=61

опрацювати конспект, §4, п.12, виконати №12.3-12.9, 12.11-12.22 (зелені)

42

ХХІІ

17.02

Координати вектора

https://www.youtube.com/watch?v=Rqvzr3r6oRk&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=64

https://www.youtube.com/watch?v=nO4sR9_zLTY&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=65

https://www.youtube.com/watch?v=SsNnpnN-7xU&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=66

опрацювати конспект, §4, п.13, розв’язати №13.3, 13.8, 10, 12, 14

43

ХХІІІ

24.02

Дії над векторами

https://www.youtube.com/watch?v=gNCH6UOIYyg&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=68

https://www.youtube.com/watch?v=dQ2U9DVurDo&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=69

опрацювати конспект, §4, п.14, виконати №14.2-14.12 (зелені)

44

ХХІІІ

24.02

Дії над векторами

https://www.youtube.com/watch?v=mxOhNEicfSU&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=71

https://www.youtube.com/watch?v=0Hhbli4GtR4&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=72

https://www.youtube.com/watch?v=4yVds9oXPL8&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=76

https://www.youtube.com/watch?v=zc9_fS9J2Ek&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=77

опрацювати конспект, §4, п.14, розв’язати №14.18-14.31 (зелені)

45

ХХІV

3.03

Розв’язування вправ

https://www.youtube.com/watch?v=VcWPF4KCd6Q&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=62

https://www.youtube.com/watch?v=2gEe7lmwC1U&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=63

https://www.youtube.com/watch?v=VYxT7aMbkV4&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=67

https://www.youtube.com/watch?v=Ef_C3KPUV7Y&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=73

https://www.youtube.com/watch?v=kD-BEsYMDy8&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=78

https://www.youtube.com/watch?v=KWmrcV_CiUY&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=79

https://www.youtube.com/watch?v=YBYLE33lso0&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=80

https://www.youtube.com/watch?v=o9dN31IVVVw&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=81

опрацювати конспект, виконати №12.26, 29, 33; 13.17, 19, 21; 14.38, 40

46

ХХІV

3.03

Множення вектора на число. Колінеарні вектори

https://www.youtube.com/watch?v=ds1Ag8QdwC4&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=70

опрацювати конспект, §4, п.15, виконати №15.2, 4, 7, 11, 15, 17, 20, 23

47

ХХV

10.03

Скалярний добуток векторів

https://www.youtube.com/watch?v=KEvdmbAuXgQ&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=82

опрацювати конспект, §4, п.16, виконати №16.2-16.11 (зелені)

48

ХХV

10.03

Розв’язування вправ

https://www.youtube.com/watch?v=HuCRIKk-GiM&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=83

опрацювати конспект, виконати №15.25-15.35 (зелені), 15.40

49

ХХVІ

17.03

Розв’язування вправ

https://www.youtube.com/watch?v=KYwKQVzQOXw&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=84

опрацювати конспект, виконати №16.17-16.31 (зелені)

50

ХХVІ

17.03

Розв’язування вправ

https://www.youtube.com/watch?v=rmuRk9VDsrs&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=85

опрацювати конспект, виконати №16.33-16.39 (зелені)

51

ХХVІІ

24.03

Узагальнення і систематизація знань з теми: «Вектори на площині»

https://www.youtube.com/watch?v=jCH5RCyGNGg&list=PLfRwJIu1ef74g7mRsKms-cm9JYqxXL-Xq

опрацювати конспект, с.151-152 (розв’язати тести)

52

ХХVІІ

24.03

Контрольна робота з теми: «Вектори на площині»

https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-vektori-na-ploschini-189565.html

опрацювати конспект

Тема 4. ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕМІЩЕННЯ – 7 год.

53

ХХVІІІ

7.04

Поняття про перетворення фігур. Переміщення і його властивості. Рівні фігури

https://www.youtube.com/watch?v=pARDH5aLQ08

https://www.youtube.com/watch?v=zzpjgSg6NbA

 

опрацювати конспект, §5, п.17, виконати №17.2, 9, 11

54

ХХVІІІ

7.04

Симетрія відносно точки. Симетрія відносно прямої. Поворот

https://www.youtube.com/watch?v=LMpaApU-ftA

https://www.youtube.com/watch?v=2jvouPV_Luc

https://www.youtube.com/watch?v=Cn2Ncf0UY4s

https://www.youtube.com/watch?v=q4QP3mtNDWo

https://www.youtube.com/watch?v=Rkiz8TTqa0Q&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=88

https://www.youtube.com/watch?v=SM-pZAOazas&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=90

опрацювати конспект, §5, п.18, 19, виконати №18.2, 5, 7, 14, 20; 19.2, 3, 5, 9, 17

55

ХХІХ

14.04

Паралельне перенесення.

 

 https://www.youtube.com/watch?v=rmuRk9VDsrs&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=85

опрацювати конспект, §5, п.17, виконати №17.4, 7, 15, 17, 21, 28

56

ХХІХ

14.04

Гомотетія. Подібність фігур

https://www.youtube.com/watch?v=WA4auD6io04

https://www.youtube.com/watch?v=Je2yYEQYl3g

https://www.youtube.com/watch?v=Bsw9mi1v4dM

опрацювати конспект, §5, п.20, виконати №20.2-20.16 (зелені)

57

ХХХ

21.04

Розв’язування вправ

https://www.youtube.com/watch?v=GLPgLKlYmvY&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=89

https://www.youtube.com/watch?v=GSMJkiqo1Ak&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=91

https://www.youtube.com/watch?v=1p7WjQAkBFY&list=PLkZMZm2LBREPEbyX3IcmWzVFLL8VR8tNj&index=87

опрацювати конспект, виконати №17.30; 18.23, 27, 29; 19.21, 23, 27

58

ХХХІ

21.04

Розв’язування вправ

https://matematikatests.in.ua/paralelne-perenesennya-test-22-geometriya-9-klas/

https://matematikatests.in.ua/symetriya-vidnosno-pryamoyi-test-20-geometriya-9-klas/

опрацювати конспект, виконати №20.21-20.41 (зелені)

59

ХХХІ

28.04

Контрольна робота з теми: «Геометричні переміщення»

https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-geometrichni-peretvorennya-189567.html

опрацювати конспект, с.204-206 (розв’язати тести)

60-67          Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв’язування задач. Підготовка до ДПА – 8 год.

https://naurok.com.ua/9-geometriya-pidsumkova-kontrolna-robota-za-ii-semestr-193749.html

https://naurok.com.ua/pidsumkova-kontrolna-robota-z-geometri-186933.html

 https://naurok.com.ua/richna-kontrolna-robota-z-geometri-dlya-uchniv-9-klasu-198854.html