Географія 9 клас

Автори календарного планування :
Календарне планування з переліком електронних джерел складене колективом кафедри Історії та гуманітарних дисциплін вчителем-методистом Пілявською О.Д., вчителем-методистом Керасіді І.Г, старшим вчителем Матічиною Н.А.

№ уроку

тиждень

тема уроку

освітні ресурси

домашнє завдання

 1

6-11.09

Об’єкт вивчення економічної географії. Взаємодія господарства і природи в географічному середовищі. Економічна географія в системі географічних наук. Значення знань з економічної географії.

 https://www.youtube.com/watch?v=N6AELtA2pBc

Підручник В.М. Бойко Географія 9кл

Параграф 1

у навчальних групах

 2

13-18.09

Тема 1. Національна економіка. Національна економіка.(Національне господарство). Поняття «економічний розвиток» та його показники: валовий внутрішній продукт (ВВП), структура ВВП, індекс людського розвитку (ІЛР).

 https://www.youtube.com/watch?v=YiVU3cPWl7A

https://www.youtube.com/watch?v=U0MA0GN-Org

Підручник В.М. Бойко Географія 9кл

Параграф 2

у навчальних групах

 3

20-25.09

Секторальна модель економіки країни. Практична робота 1. Аналіз секторальної моделі економіки

 https://www.youtube.com/watch?v=Urnq8uBGCmU

Підручник В.М. Бойко Географія 9кл

Параграф 3

у навчальних групах

 4

27.09-2.10

Форми суспільної організації виробництва. Чинники розміщення виробництва. Форми просторової організації національної економіки.

 https://www.youtube.com/watch?v=Urnq8uBGCmU

Підручник В.М. Бойко Географія 9кл

Параграф 4-5

у навчальних групах

 5

4-9.10

Тема 2. Світове господарство. Світове господарство (світова економіка), світовий ринок. Поняття «спеціалізація території», «міжнародний поділ праці». Типи економічних систем.

 https://www.youtube.com/watch?v=-DRY9_o7Z5s

Підручник В.М. Бойко Географія 9кл

Параграф 6-7

у навчальних групах

 6

11-13.10

Типізація країн світу за рівнем економічного розвитку, місце України в ній. Практична робота 2. Позначення на контурній карті країн «Великої двадцятки» (G-20) і визначення їх місця в сучасній типізації країн за рівнем економічного розвитку

 https://www.youtube.com/watch?v=lbDYkNj6q-8

Підручник В.М. Бойко Географія 9кл

Параграф 8-9

у навчальних групах

 7

18-23.10

Сучасні тенденції розвитку світового господарства. Глобалізація та регіональна економічна інтеграція. Транснаціональні корпорації (ТНК) та їх вплив на функціонування міжнародної економіки. Міжнародні економічні організації. Узагальнення

 https://www.youtube.com/watch?v=M0VxmMovYGI

Підручник В.М. Бойко Географія 9кл

Параграф 10

у навчальних групах

8.        

1-6.11

Тема 1. Сільське господарство. Сільське господарство, його значення в сучасному світі. Аграрні суспільства в сучасному світі. Аграрні відносини. Складники сільського господарства. Роль природних чинників (земельних та агрокліматичних ресурсів) у розвитку й розміщенні аграрного виробництва. Землезабезпеченість. Сільське господарство світу. Географія основних зернових і технічних культур та виробництва продукції тваринництва. Зональність світового сільського господарства. Найбільші країни-виробники та країни-експортери сільськогосподарської продукції.

https://www.youtube.com/watch?v=H47jok23yPE

Підручник В.М. Бойко Географія 9кл

Параграф 11-13

у навчальних групах

9.        

8-13.11

Сільське господарство України. Структура сільськогосподарських угідь в Україні. Розміщення в Україні виробництва зернових і технічних культур, картоплярства, овочівництва, баштанництва, виноградарства.

https://www.youtube.com/watch?v=gh53_3dGnq8

Підручник В.М. Бойко Географія 9кл

Параграф 14

у навчальних групах

10.    

15-20.11

 Розвиток кормової бази тваринництва. Структура та розміщення тваринництва. Зональна спеціалізація сільського господарства України. Гірські та приміські сільськогосподарські райони. Сільське господарство у своєму регіоні. Практична робота 3. Визначення основних зернових і технічних культур, що їх вирощують у помірному й тропічному кліматичних поясах, та обґрунтування встановлених відмінностей.

https://www.youtube.com/watch?v=4fMiEdwl-lc

Підручник В.М. Бойко Географія 9кл

Параграф 15

у навчальних групах

11.    

22-27.11

Тема 2. Лісове господарство. Основні лісові пояси світу. Лісозабезпеченість. Лісове господарство в Україні.

https://www.youtube.com/watch?v=60V70ViHlxc

Підручник В.М. Бойко Географія 9кл

Параграф 16

у навчальних групах

12.    

29.11-4.12

Тема 3. Добувна промисловість.  Класифікація мінеральних ресурсів за використанням. Показники ресурсозабезпеченості країн мінеральними ресурсами. Видобування вугілля, нафти і природного газу. Основні закономірності розміщення родовищ вугілля, нафти, природного газу. Найбільші в світі басейни й країни за видобутком кам’яного вугілля, нафти й природного газу. Основні й перспективні райони видобування кам’яного вугілля, нафти, природного газу в Україні. Шляхи покриття дефіциту палива в Україні. Видобування металічних руд. Основні закономірності розміщення родовищ металічних руд. Узагальнення.

https://www.youtube.com/watch?v=4Nyv0zCnN7c

Підручник В.М. Бойко Географія 9кл

Параграф 17-20

у навчальних групах

13.    

6-11.12

Тема 1. Виробництво та постачання електроенергії. Значення електроенергетики. Типи електростанцій, основні чинники їх розміщення. Паливноенергетичний баланс. Електроенергетика України. Найбільші ТЕС, АЕС, ГЕС, ЛЕП. Використання відновлюваних джерел енергії. Підприємства електроенергетики свого регіону.

https://naurok.com.ua/urok-geografi-9-klas-elektroenergetika-92113.html

Підручник В.М. Бойко Географія 9кл

Параграф 21

у навчальних групах

14.    

13-18.12

Електроенергетика світу. Найбільші країни-виробники та країни-споживачі електроенергії в світі. Відмінності в структурі виробництва електроенергії на електростанціях різних типів у країнах світу. Практична робота (на вибір учителя) 5.1. Позначення на контурній карті України найбільших електростанцій та пояснення чинників їх розміщення.)  5.2. Побудова та аналіз діаграм виробництва електроенергії на електростанціях різних типів в Україні, країнах Європи та світу.

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-elektroenergetika-svitu-101186.html

Підручник В.М. Бойко Географія 9кл

Параграф 22

у навчальних групах

15.    

20-24.12

Тема 2. Металургійне виробництво.  Значення металургійного виробництва в господарстві. Сучасні технології виробництва чавуну й сталі. Комбінування в чорній металургії. Сучасні чинники розміщення підприємств чорної металургії. Кольорова металургія. Особливості технології виробництва та чинники розміщення підприємств з виплавки міді, алюмінію, титану.

https://www.youtube.com/watch?v=uYG2djhKg54

Підручник В.М. Бойко Географія 9кл

Параграф 23-24

у навчальних групах

16.    

 

Виробництво чавуну, сталі, прокату в Україні: домінуючі технології, сукупність чинників розміщення підприємств, основні центри, місце України на світовому ринку чорних металів. Основні центри виробництва кольорових металів в Україні. Практична робота 6. Позначення на контурній карті сировинної бази та основних центрів виробництва чорних металів в Україні.

https://www.youtube.com/watch?v=WCJSdp6lhZo

Підручник В.М. Бойко Географія 9кл

Параграф 25

у навчальних групах

17.    

 

Тема 3. Хімічне виробництво. Виробництво деревини, паперу. Значення та особливості технологій хімічного виробництва. Чинники розміщення основних виробництв хімічних речовин і хімічної продукції, фармацевтичної продукції, гумових і пластмасових виробів.

https://www.youtube.com/watch?v=vltPzNPy4g4

Підручник В.М. Бойко Географія 9кл

Параграф 26

у навчальних групах

18.    

 

Хімічне виробництво в Україні. Основні центри виробництва хімічної продукції та чинники їх формування. Найбільші країни-виробники мінеральних добрив, полімерів, ліків.

Виробництво деревини й паперу: значення, особливості технологій та чинники розміщення підприємств. Виробництво деревини й паперу в Україні. Найбільші в світі країни-виробники деревини та паперу. Узагальнення

https://naurok.com.ua/prezentaciya-himichne-virobnictvo-v-ukra-ni-76284.html

Підручник В.М. Бойко Географія 9кл

Параграф 27

у навчальних групах

19.    

 

Тема 4. Виробництво машин та устаткування.  Роль машинобудування в сучасному світі. Різноманітність підприємств та чинники їх розміщення. Спеціалізація та кооперування у машинобудуванні.

https://www.youtube.com/watch?v=QA0BHa4N4CQ

Підручник В.М. Бойко Географія 9кл

Параграф 28-29

у навчальних групах

20.    

 

Машинобудування в Україні. Найбільші центри виробництва транспортних засобів, промислового обладнання, сільськогосподарської техніки, побутової електротехнічної та електронної продукції. Підприємства машинобудування свого регіону. Практична робота 7. Позначення на контурній карті України центрів виробництва транспортних засобів та пояснення чинників їх розміщення.

Машинобудування світу. Взаємозв’язок між рівнем економічного розвитку регіону, країни і рівнем розвитку машинобудування. Найбільші країни-виробники літаків, легкових автомобілів, морських суден, верстатів, комп’ютерів, робототехніки.

https://www.youtube.com/watch?v=mV1d21cwL7c

Підручник В.М. Бойко Географія 9кл

Параграф 30

у навчальних групах

21.    

 

Тема 5. Виробництво тканин, одягу, взуття.  Особливості виробничого процесу та чинники розміщення підприємств, що виробляють тканини різних видів, одяг, шкіряно-взуттєву продукцію. Чинники та центри розміщення текстильного, швейного, шкіряного, взуттєвого виробництва в Україні. Найбільші на світовому ринку країни-виробники та країни-експортери тканин, одягу та взуття.

Народні промисли в Україні. Дослідження.  Малі і середні міста України – центри швейного виробництва.

https://www.youtube.com/watch?v=B4v2XOKkU24

Підручник В.М. Бойко Географія 9кл

Параграф 31

у навчальних групах

22.    

 

Тема 6. Виробництво харчових продуктів, напоїв. Чинники розміщення підприємств, що виробляють харчові продукти. Харчова промисловість в Україні. Особливості технологій та чинники розміщення підприємств буряко-цукрового, олійного, маслосироробного, плодоовочеконсервного, рибного, хлібопекарного, макаронного, борошномельного, круп’яного, кондитерського, пивоварного, виноробного виробництв, розливу безалкогольних напоїв, мінеральних вод. Виробництво харчових продуктів у своєму регіоні.

https://www.youtube.com/watch?v=9CO2m4bLQYU

Підручник В.М. Бойко Географія 9кл

Параграф 32

у навчальних групах

23.    

 

Виробництво продуктів харчування в світі: сучасні тенденції, вплив глобалізації та національних традицій, взаємозв’язок з агробізнесом. Традиційні виробництва харчових продуктів окремих країн світу. Дослідження 1. Українські та імпортні продукти в споживчому кошику вашої родини. 2. Традиційні продукти харчування в Україні та країнах-сусідах. Узагальнення

https://www.youtube.com/watch?v=Y74m4r08pMs

Підручник В.М. Бойко Географія 9кл

Параграф 33

у навчальних групах

24.    

 

Тема 7. Транспорт . Транспорт, його роль у національній економіці та формуванні світового господарства. Види транспорту, їхні переваги й недоліки. Транспорт світу. Країни, що вирізняються високим рівнем розвитку мережі залізниць й автомобільних шляхів. Найбільші морські порти, їхній вплив на розміщення промисловості. Найбільші судноплавні річки світу. Найбільші аеропорти світу. Міжнародні транспортні коридори.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-transport-yogo-rol-u-nacionalniy-ekonomici-i-formuvanni-svitovogo-gospodarstva-vidi-transportu-hni-perevagi-y-nedoliki-85301.html

Підручник В.М. Бойко Географія 9кл

Параграф 34-35

у навчальних групах

25.    

 

Транспорт України. Залізничний транспорт – основний вид транспорту України. Найважливіші автомагістралі України. Водні шляхи, найбільші морські та річкові порти України. Повітряний транспорт. Транспортні вузли. Міжнародні транспортні коридори на території України. Дослідження. Міські види транспорту свого обласного центру.

https://www.youtube.com/watch?v=owJF0YIOC3Q

Підручник В.М. Бойко Географія 9кл

Параграф 36

у навчальних групах

26.    

 

Тема 8. Торгівля. Торгівля як вид послуг. Форми торгівлі. Показники зовнішньої торгівлі. Торгівля в Україні. Обсяги та структура експорту й імпорту товарів та послуг. Чинники концентрації роздрібної торгівлі в населених пунктах, регіонах. Світовий ринок товарів і послуг. Основні напрями зовнішньоторговельних зв’язків. Світова організація торгівлі. Регіональні зони вільної торгівлі (NAFTA, ASEAN та ін.).

https://www.youtube.com/watch?v=m5NNhTI0FZM

https://vseosvita.ua/library/torgivla-ak-vid-poslug-formi-torgivli-pokazniki-zovnisnoi-torgivli-torgivla-v-ukraini-obsagi-ta-struktura-eksportu-j-importu-tovariv-ta-poslug-cinniki-9522.html

Підручник В.М. Бойко Географія 9кл

Параграф 37-38

у навчальних групах

27.    

 

Тема 9. Туризм. Туризм як складник національної економіки, його види. Чинники розвитку туризму в регіоні, країні. Туристична інфраструктура. Туризм в Україні. Особливості природних рекреаційних ресурсів. Об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні. Туристичні райони в Україні. Міжнародний туризм. Основні туристичні регіони світу. Країни світу з найбільшою кількістю об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО

https://www.youtube.com/watch?v=FMABcRTmAIo

Підручник В.М. Бойко Географія 9кл

Параграф 39-40

у навчальних групах

28.    

 

Тема 10. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров’я. Роль науки й освіти в суспільстві. Особливості наукової й освітньої діяльності як видів економічної діяльності. Форми просторової організації наукових досліджень та освіти: технополіси, технопарки. Найвідоміші наукові центри у світі та Україні. Охорона здоров’я. Найвідоміші центри охорони здоров’я в Україні та світі.

https://www.youtube.com/watch?v=XII1oF_QjjI

Підручник В.М. Бойко Географія 9кл

Параграф 41

у навчальних групах

29.    

 

Тема 11. Фінансові послуги. Комп’ютерне програмування. Фінансові послуги. Світові центри банківсько-фінансової діяльності. Вплив глобалізації на розміщення фінансових установ. Країни-офшори. Особливості розміщення фінансових установ в Україні. Аутсорсинг, його переваги й недоліки. Аутсорсинг інформаційних технологій (ІТ-аутсорсинг). Узагальнення

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-z-uroku-geografia-dla-9-klasu-na-temu-finansovi-poslugi-komputerne-programuvanna-ta-povazana-z-nimi-dialnist-autsorsing-260367.html

Підручник В.М. Бойко Географія 9кл

Параграф 42-43

у навчальних групах

30.    

 

Тема 12.Поняття про глобальні проблеми людства, причини їх виникнення. Проблема війни і миру. Проблема тероризму. Екологічна проблема. Сировинна й енергетична проблеми.  Демографічна й продовольча проблеми.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-globalni-problemi-lyudstva-29493.html

Підручник В.М. Бойко Географія 9кл

Параграф 44

у навчальних групах

31.    

 

Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються. Взаємозв’язок глобальних проблем. Роль світової громадськості та міжнародних організацій у їх розв’язуванні. Сталий розвиток – стратегія людства на ХХІ століття. Дослідження. Прояв глобальних проблем у своєму регіоні.

https://vumonline.ua/course/sustainability-new-philosophy-of-thinking/

https://don.kyivcity.gov.ua/files/2018/3/30/1.pdf

Підручник В.М. Бойко Географія 9кл

Параграф 45

у навчальних групах

32.    

 

Сталий розвиток – стратегія людства на ХХІ століття. Дослідження. Прояв глобальних проблем у своєму регіоні

 

Підручник В.М. Бойко Географія 9кл

Параграф 46-47 у навчальних групах

33.    

 

Узагальнення

 

у навчальних групах

34.    

 

резерв