Географія 10 клас

Автори календарного планування:
Календарне планування з переліком електронних джерел складене колективом кафедри Історії та гуманітарних дисциплін вчителем-методистом Пілявською О.Д., вчителем-методистом Керасіді І.Г, старшим вчителем Матічиною Н.А.

№ уроку

тиждень

тема уроку

освітні ресурси

домашнє завдання

 1

1-4.09

Що вивчає курс «Географія: регіони і країни». Регіони світу (за класифікацією ООН). Глобалізація як провідна тенденція розвитку сучасного світу

 https://ppt-online.org/797795

 

 

«Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Пестушко, В. Ю.; Уварова, Г. Ш.; Довгань, А. І.

Параграф1

у навчальних групах

 2

6-11.09

 Джерела знань про регіони та країни світу. Сучасна політична карта світу та окремих регіонів. Головні об’єкти політичної карти.

«Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Пестушко, В. Ю.; Уварова, Г. Ш.; Довгань, А. І.

Параграф2

у навчальних групах

 3

13-18.09

Особливості економіко-географічного положення Європи. Склад регіону. Сучасна політична карта Європи.

 https://www.youtube.com/watch?v=Ed7ISe_q2Zo\

«Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Пестушко, В. Ю.; Уварова, Г. Ш.; Довгань, А. І.

Параграф3-4

у навчальних групах

 4

20-25.09

Природні умови і ресурси  регіону.

 https://naurok.com.ua/prezentaciya-prirodni-resursi-ta-prirodni-umovi-regionu-vropa-58983.html

«Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Пестушко, В. Ю.; Уварова, Г. Ш.; Довгань, А. І.

Параграф5 у навчальних групах

 5

27.09-2.10

Вплив клімату та природних ресурсів на особливості розвитку господарства в країнах Європи.

 https://vseosvita.ua/library/osoblivosti-gospodarstva-krain-evropi-59686.html

«Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Пестушко, В. Ю.; Уварова, Г. Ш.; Довгань, А. І.

Параграф5

у навчальних групах

 6

4-9.10

 Населення Європи: демографічні процеси, природний та механічний рух. Демографічна політика.

 https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-naselennya-vropi-122851.html

«Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Пестушко, В. Ю.; Уварова, Г. Ш.; Довгань, А. І.

Параграф6

у навчальних групах

7.        

11-13.10

Особливості економіки країн Європи. Первинний сектор економіки.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-v-10-klasi-po-temi-osoblivosti-gospodarstva-kra-n-vropi-pervinniy-sektor-ekonomiki-59017.html

 

«Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Пестушко, В. Ю.; Уварова, Г. Ш.; Довгань, А. І.

Параграф 7у навчальних групах

8.        

18-23.10

Вторинний сектор економіки

Третинний сектор економіки. Сфера послуг

https://naurok.com.ua/ezentaciya-vtorinniy-sektor-ekonomiki-200159.html

https://naurok.com.ua/prezentaciya-tretinniy-sektor-ekonomiki-169938.html

 

«Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Пестушко, В. Ю.; Уварова, Г. Ш.; Довгань, А. І.

Параграф 8у навчальних групах

9.        

1-6.11

Практична робота № 1

Порівняльна характеристика структури промислового виробництва двох країн Єв-ропи (на вибір учнів).

 

у навчальних групах

10.    

8-13.11

Німеччина. Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці (МГПП).

Особливості аграрного сектору. Характер-ні риси просторової організації господарства. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України з Німеччиною.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-nimechchina-10-klas-98785.html

 

«Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Пестушко, В. Ю.; Уварова, Г. Ш.; Довгань, А. І.

Параграф9-10

у навчальних групах

11.    

15-20.11

Франція. Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці. Сис-тема розселення. Франкофонія.

Особливості аграрного сектору. Характер-ні риси просторової організації господарс-тва. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнаро-дні зв’язки України з Францією

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-francia-misce-kraini-u-sviti-ta-regioni-75791.html

 

«Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Пестушко, В. Ю.; Уварова, Г. Ш.; Довгань, А. І.

Параграф11-12 у навчальних групах

12.    

22-27.11

Велика Британія. Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці. Система розселення. Співдружність націй.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-velika-britaniya-124030.html

 

«Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Пестушко, В. Ю.; Уварова, Г. Ш.; Довгань, А. І.

Параграф13-14

у навчальних групах

13.    

29.11-4.12

Італія. Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці. Система ро-зселення

https://naurok.com.ua/bondzyuh-n-b-prezentaciya-z-geografi-10-klas-na-temu-italiya-7848.html

 

«Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Пестушко, В. Ю.; Уварова, Г. Ш.; Довгань, А. І.

Параграф15-16

у навчальних групах

14.    

6-11.12

Узагальнення.

 

у навчальних групах

15.    

13-18.12

Польща. Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці. Система розселення.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-polscha-10-klas-98786.html

 

«Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Пестушко, В. Ю.; Уварова, Г. Ш.; Довгань, А. І.

Параграф17у навчальних групах

16.    

20-24.12

Білорусь. Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці

https://naurok.com.ua/prezentaciya-bilorus-10-klas-98789.html

 

у навчальних групах

17.    

 

Росія. Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці. Наці-ональний склад населення. Українська діа-спора в Росії. Система розселення.

Характерні риси просторової організації господарства. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України з Росією.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-zagalna-harakteristika-gospodarstva-rosi-78450.html

 

«Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Пестушко, В. Ю.; Уварова, Г. Ш.; Довгань, А. І.

Параграф18

у навчальних групах

18.    

 

Узагальнення.

 

 

19.    

 

Особливості економіко-географічного положення Азії. Склад регіону..

Природні умови і ресурси регіону. Населення Азії. Урбанізаційні процеси. Світові міста, міські агломерації

https://www.youtube.com/watch?v=-qH2Heiwunw

 

«Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Пестушко, В. Ю.; Уварова, Г. Ш.; Довгань, А. І.

Параграф19-20

у навчальних групах

20.    

 

Особливості економіки країн Азії. Первинний сектор економіки. Добувна промисловість. Сільське господарство. Лісове господарство.

Вторинний сектор економіки. Основні промислові осередки і регіони. Третинний сектор економіки. Найважливіші міжнародні транспортні коридори та вузли.

«Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Пестушко, В. Ю.; Уварова, Г. Ш.; Довгань, А. І.

Параграф21-22

у навчальних групах

21.    

 

Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Азії та особливості їх участі у міжнародному поділі праці. Зв’язки України з країнами Азії.

«Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Пестушко, В. Ю.; Уварова, Г. Ш.; Довгань, А. І.

Параграф 23

у навчальних групах

22.    

 

Японія. Місце країни у світі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці.

Характерні риси просторової організації господарства: Тихоокеанський промисловий район, мережа технопарків і технополісів. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України з Японією.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-geografi-v-10-klasi-za-temoyu-yaponiya-33942.html

 

«Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Пестушко, В. Ю.; Уварова, Г. Ш.; Довгань, А. І.

Параграф 24-25

у навчальних групах

23.    

 

Китай. Місце країни у світі та Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці. Система розселення.

Характерні риси просторової організації господарства. Спеціальні економічні зони. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України з Китаєм.

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-kitaj-10-klas-171847.html

 

«Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Пестушко, В. Ю.; Уварова, Г. Ш.; Довгань, А. І.

Параграф 26-27

у навчальних групах

24.    

 

Індія. Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці. Сис-тема розселення.

Характерні риси просторової організації господарства. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України з Індією.

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-india-10-klas-171850.html

 

«Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Пестушко, В. Ю.; Уварова, Г. Ш.; Довгань, А. І.

Параграф 28-29

у навчальних групах

25.    

 

Узагальнення

 

 

26.    

 

Австралія.Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці. Система розселення. Українська діаспора в Австралії.

Виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. Географія вторинно-го та третинного секторів господарства.

Особливості географічного положення регіону. Держави та залежні території, що входять до складу Мікронезії, Меланезії та Полінезії.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-avstraliya-10-klas-98775.html

 

«Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Пестушко, В. Ю.; Уварова, Г. Ш.; Довгань, А. І.

Параграф 30-32

у навчальних групах

27.    

 

Особливості географічного положення Америки. Склад регіону. Сучасна політична карта Америки.

Природні умови і ресурси регіону. Населення Америки. Урбанізаційні процеси.  Система розселення. Працересурсний потенціал.

Первинний і вторинний сектор економіки.

Третинний сектор економіки.

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-amerika-10-klas-231505.html

 

«Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Пестушко, В. Ю.; Уварова, Г. Ш.; Довгань, А. І.

Параграф 33-36

у навчальних групах

28.    

 

США. Місце країни у світі та регіоні. Характеристика секторів економіки. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України зі США.

«Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Пестушко, В. Ю.; Уварова, Г. Ш.; Довгань, А. І.

Параграф 37-38

у навчальних групах

29.    

 

Канада. Місце країни у світі та регіоні. Характеристика секторів економіки. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України зі Канадою.

«Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Пестушко, В. Ю.; Уварова, Г. Ш.; Довгань, А. І.

Параграф 39

у навчальних групах

30.    

 

Бразилія. Місце країни у світі та регіоні. Характеристика секторів економіки. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки Бразилії та України.

Узагальнення

«Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Пестушко, В. Ю.; Уварова, Г. Ш.; Довгань, А. І.

Параграф 40

у навчальних групах

31.    

 

Особливості географічного положення Африки. Склад регіону. Сучасна політична карта Африки. Форми державного правління і територіального устрою країн, типи країн за рівнем економічного розвитку

Характеристика секторів економіки. Найважливіші міжнародні транспортні ма-гістралі, вузли. Туристичні райони.

Нерівномірність економічного розвитку  субрегіонів Африки. Особливості їх участі в міжнародному поділі праці. Зв’язки Ук-раїни з країнами Африки

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-zagalna-harakteristika-afriki-105159.html

 

«Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Пестушко, В. Ю.; Уварова, Г. Ш.; Довгань, А. І.

Параграф 41-43

у навчальних групах

32.    

 

Єгипет. Фізико – географічна та економічна характеристика країни.

ПАР. Фізико – географічна та економічна характеристика країни.

 

«Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Пестушко, В. Ю.; Уварова, Г. Ш.; Довгань, А. І.

Параграф 44-45

у навчальних групах

33.    

 

Геополітична структура сучасного світу. Місце України на сучасній геополітичній карті світу. Основні вектори сучасної української геополітики.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-geopolitichna-struktura-suchasnogo-svitu-zovnishni-ekonomichni-zvyazki-ukra-ni-177272.html

https://www.youtube.com/watch?v=AkNxn9i4jxg

 

«Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Пестушко, В. Ю.; Уварова, Г. Ш.; Довгань, А. І.

Параграф 46

у навчальних групах

34.    

 

Просторові аспекти міжнародних економічних зв’язків України з регіонами та країнами світу: географія зовнішньої торгі-влі товарами, транспортних і туристичних послуг, прямих іноземних інвестицій, науково-технічного співробітництва

«Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Пестушко, В. Ю.; Уварова, Г. Ш.; Довгань, А. І.

Параграф47

у навчальних групах

35.    

Узагальнення