Географія 10 клас

Автори календарного планування:
Календарне планування з переліком електронних джерел складене колективом кафедри Історії та гуманітарних дисциплін вчителем-методистом Пілявською О.Д., вчителем-методистом Керасіді І.Г, старшим вчителем Матічиною Н.А.

№ уроку

тиждень

тема уроку

освітні ресурси

домашнє завдання

 

1-4.09

Що вивчає курс «Географія: регіони і країни». Регіони світу (за класифікацією ООН). Глобалізація як провідна тенденція розвитку сучасного світу

 https://ppt-online.org/797795

 

 

у навчальних групах

 

7-11.09

 Джерела знань про регіони та країни світу. Сучасна політична карта світу та окремих регіонів. Головні об’єкти політичної карти.

у навчальних групах

 

14-18.09

Особливості економіко-географічного положення Європи. Склад регіону. Сучасна політична карта Європи.

 https://www.youtube.com/watch?v=Ed7ISe_q2Zo\

у навчальних групах

 

21-25.09

Природні умови і ресурси  регіону.

 https://naurok.com.ua/prezentaciya-prirodni-resursi-ta-prirodni-umovi-regionu-vropa-58983.html

у навчальних групах

 

28.09-2.10

Особливості економіки країн Європи. Первинний сектор економіки.

 https://vseosvita.ua/library/osoblivosti-gospodarstva-krain-evropi-59686.html

у навчальних групах

 

5-9.10

 Населення Європи: демографічні процеси, природний та механічний рух. Демографічна політика.

 https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-naselennya-vropi-122851.html

у навчальних групах

7.        

12-16.10

Особливості економіки країн Європи. Первинний сектор економіки.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-v-10-klasi-po-temi-osoblivosti-gospodarstva-kra-n-vropi-pervinniy-sektor-ekonomiki-59017.html

 

у навчальних групах

8.        

19-31.10

Вторинний сектор економіки

Третинний сектор економіки. Сфера послуг

https://naurok.com.ua/ezentaciya-vtorinniy-sektor-ekonomiki-200159.html

https://naurok.com.ua/prezentaciya-tretinniy-sektor-ekonomiki-169938.html

 

у навчальних групах

9.        

2-8.11

Практична робота № 1

Порівняльна характеристика структури промислового виробництва двох країн Єв-ропи (на вибір учнів).

 

у навчальних групах

10.    

9-15.11

Німеччина. Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці (МГПП).

Особливості аграрного сектору. Характер-ні риси просторової організації господарства. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України з Німеччиною.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-nimechchina-10-klas-98785.html

 

у навчальних групах

11.    

16-22.11

Франція. Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці. Сис-тема розселення. Франкофонія.

Особливості аграрного сектору. Характер-ні риси просторової організації господарс-тва. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнаро-дні зв’язки України з Францією

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-francia-misce-kraini-u-sviti-ta-regioni-75791.html

 

у навчальних групах

12.    

23-29.11

Велика Британія. Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці. Система розселення. Співдружність націй.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-velika-britaniya-124030.html

 

у навчальних групах

13.    

30.11-6.12

Італія. Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці. Система ро-зселення

https://naurok.com.ua/bondzyuh-n-b-prezentaciya-z-geografi-10-klas-na-temu-italiya-7848.html

 

у навчальних групах

14.    

7-13.12

Узагальнення.

 

у навчальних групах

15.    

14-20.12

Польща. Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці. Система розселення.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-polscha-10-klas-98786.html

 

у навчальних групах

16.    

21-27.12

Білорусь. Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці

https://naurok.com.ua/prezentaciya-bilorus-10-klas-98789.html

 

у навчальних групах

17.    

11-16.01

Росія. Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці. Наці-ональний склад населення. Українська діа-спора в Росії. Система розселення.

Характерні риси просторової організації господарства. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України з Росією.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-zagalna-harakteristika-gospodarstva-rosi-78450.html

 

«Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Пестушко, В. Ю.; Уварова, Г. Ш.; Довгань, А. І.

Параграф18

у навчальних групах

18.    

18-23.01

Узагальнення.

 

 

19.    

25-30.01

Особливості економіко-географічного положення Азії. Склад регіону..

Природні умови і ресурси регіону. Населення Азії. Урбанізаційні процеси. Світові міста, міські агломерації

https://www.youtube.com/watch?v=-qH2Heiwunw

 

«Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Пестушко, В. Ю.; Уварова, Г. Ш.; Довгань, А. І.

Параграф19-20

у навчальних групах

20.    

1-6.02

Особливості економіки країн Азії. Первинний сектор економіки. Добувна промисловість. Сільське господарство. Лісове господарство.

Вторинний сектор економіки. Основні промислові осередки і регіони. Третинний сектор економіки. Найважливіші міжнародні транспортні коридори та вузли.

«Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Пестушко, В. Ю.; Уварова, Г. Ш.; Довгань, А. І.

Параграф21-22

у навчальних групах

21.    

8-13.02

Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Азії та особливості їх участі у міжнародному поділі праці. Зв’язки України з країнами Азії.

«Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Пестушко, В. Ю.; Уварова, Г. Ш.; Довгань, А. І.

Параграф 23

у навчальних групах

22.    

15-20.02

Японія. Місце країни у світі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці.

Характерні риси просторової організації господарства: Тихоокеанський промисловий район, мережа технопарків і технополісів. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України з Японією.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-geografi-v-10-klasi-za-temoyu-yaponiya-33942.html

 

«Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Пестушко, В. Ю.; Уварова, Г. Ш.; Довгань, А. І.

Параграф 24-25

у навчальних групах

23.    

22-27.02

Китай. Місце країни у світі та Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці. Система розселення.

Характерні риси просторової організації господарства. Спеціальні економічні зони. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України з Китаєм.

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-kitaj-10-klas-171847.html

 

«Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Пестушко, В. Ю.; Уварова, Г. Ш.; Довгань, А. І.

Параграф 26-27

у навчальних групах

24.    

1-6.03

Індія. Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у міжнародному поділі праці. Сис-тема розселення.

Характерні риси просторової організації господарства. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України з Індією.

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-india-10-klas-171850.html

 

«Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Пестушко, В. Ю.; Уварова, Г. Ш.; Довгань, А. І.

Параграф 28-29

у навчальних групах

25.    

9-13.03

Узагальнення

 

 

26.    

15-20.03

Австралія.Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці. Система розселення. Українська діаспора в Австралії.

Виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. Географія вторинно-го та третинного секторів господарства.

Особливості географічного положення регіону. Держави та залежні території, що входять до складу Мікронезії, Меланезії та Полінезії.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-avstraliya-10-klas-98775.html

 

«Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Пестушко, В. Ю.; Уварова, Г. Ш.; Довгань, А. І.

Параграф 30-32

у навчальних групах

27.    

29.03-3.04

Особливості географічного положення Америки. Склад регіону. Сучасна політична карта Америки.

Природні умови і ресурси регіону. Населення Америки. Урбанізаційні процеси.  Система розселення. Працересурсний потенціал.

Первинний і вторинний сектор економіки.

Третинний сектор економіки.

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-amerika-10-klas-231505.html

 

«Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Пестушко, В. Ю.; Уварова, Г. Ш.; Довгань, А. І.

Параграф 33-36

у навчальних групах

28.    

5-10.04

США. Місце країни у світі та регіоні. Характеристика секторів економіки. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України зі США.

«Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Пестушко, В. Ю.; Уварова, Г. Ш.; Довгань, А. І.

Параграф 37-38

у навчальних групах

29.    

12-17.04

Канада. Місце країни у світі та регіоні. Характеристика секторів економіки. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України зі Канадою.

«Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Пестушко, В. Ю.; Уварова, Г. Ш.; Довгань, А. І.

Параграф 39

у навчальних групах

30.    

19-24.04

Бразилія. Місце країни у світі та регіоні. Характеристика секторів економіки. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки Бразилії та України.

Узагальнення

«Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Пестушко, В. Ю.; Уварова, Г. Ш.; Довгань, А. І.

Параграф 40

у навчальних групах

31.    

26-30.04

Особливості географічного положення Африки. Склад регіону. Сучасна політична карта Африки. Форми державного правління і територіального устрою країн, типи країн за рівнем економічного розвитку

Характеристика секторів економіки. Найважливіші міжнародні транспортні ма-гістралі, вузли. Туристичні райони.

Нерівномірність економічного розвитку  субрегіонів Африки. Особливості їх участі в міжнародному поділі праці. Зв’язки Ук-раїни з країнами Африки

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-zagalna-harakteristika-afriki-105159.html

 

«Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Пестушко, В. Ю.; Уварова, Г. Ш.; Довгань, А. І.

Параграф 41-43

у навчальних групах

32.    

5-15.05

Єгипет. Фізико – географічна та економічна характеристика країни.

ПАР. Фізико – географічна та економічна характеристика країни.

 

«Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Пестушко, В. Ю.; Уварова, Г. Ш.; Довгань, А. І.

Параграф 44-45

у навчальних групах

33.    

17-22.05

Геополітична структура сучасного світу. Місце України на сучасній геополітичній карті світу. Основні вектори сучасної української геополітики.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-geopolitichna-struktura-suchasnogo-svitu-zovnishni-ekonomichni-zvyazki-ukra-ni-177272.html

https://www.youtube.com/watch?v=AkNxn9i4jxg

 

«Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Пестушко, В. Ю.; Уварова, Г. Ш.; Довгань, А. І.

Параграф 46

у навчальних групах

34.    

24-29.05

Просторові аспекти міжнародних економічних зв’язків України з регіонами та країнами світу: географія зовнішньої торгі-влі товарами, транспортних і туристичних послуг, прямих іноземних інвестицій, науково-технічного співробітництва

«Географія (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Пестушко, В. Ю.; Уварова, Г. Ш.; Довгань, А. І.

Параграф47

у навчальних групах

35.    

Узагальнення