Фізика 9 клас

Автор календарного планування:
Календарне планування з переліком електронних джерел складене вчителем-методистом Рибаковою К.В.

Календарне планування уроків з фізики у 9 класі

(105 годин,з них 4 години-резервні,3години на тиждень).

 

 

Тема

 

 

 

Світлові явища

 

1

1

 

Світлові явища. Джерела та приймачі світла. Швидкість поширення світла.

https://www.youtube.com/watch?v=AVMDAoVtW7g

§9 прочитати

Впр.9 № дати відповіді на питання №1-5

2

2

Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення.

https://www.youtube.com/watch?v=ZnE1AJ8VYc8

§10 прочитати

Вправа 10 виконати завдання № 1,2

3

3

Розв’язання задач « Закон прямолінійного поширення світла.»

https://www.youtube.com/watch?v=ZnE1AJ8VYc8

 

Повторити § 9,10

Вправа 10 виконати завдання № 4,9

4

4

Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало.

https://www.youtube.com/watch?v=6FubmWlsiMw

 § 11,прочитати;

Розібрати алгоритм розв’язання задачі з п.5 §11. Умову і розв’язок записати в зошит.

Впр.11 виконати завдання №1,2

 

5

5

Розв’язання задач « Закон відбивання світла. Плоске дзеркало»

https://www.youtube.com/watch?v=6FubmWlsiMw

Впр.11 виконати завдання № 3-5

 

6

6

д

Лабораторна робота №1 «Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала»

https://www.youtube.com/watch?v=nirntU6Eh3U

Виконати роботу, оформити звіт роботи

7

7

Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла.

https://www.youtube.com/watch?v=__tv44t1hI0

§12 прочитати; Розібрати алгоритм розв’язання задачі з п.5 §12. Умову і розв’язок записати в зошит.

Впр.12 виконати завдання №1

8

8

Розв’язування задач « Закон заломлення світла»

Class-room (презентація до уроку)

Впр.12 виконати завдання № 3,5,7

9

9

 

Лабораторна робота №2 «Дослідження заломлення світла та визначення показника заломлення скла відносно повітря»

https://www.youtube.com/watch?v=qR1s3mhwEHM

Виконати роботу, оформити звіт роботи

10

10

Дисперсія світла. Розкладання білого світла на кольори. Утворення кольорів.

Class-room: www.fizikanova.com.ua

Переглянути презентацію до уроку;§13 прочитати; впр.13 відповісти на питання №1-4 (усно)

11

11

Лінзи. Оптична сила й фокусна відстань лінзи. Формула тонкої лінзи. Отримання зображень за допомогою лінзи.

https://www.youtube.com/watch?v=MYuusYc6NHg

https://www.youtube.com/watch?v=exoe3uz4rMQ

Прочитати § 14,15

Перемалювати таблицю слайд 8

12

12

 

Лабораторна робота №3 «Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи»

https://www.youtube.com/watch?v=TNZqxGwP8T4

Виконати роботу, оформити звіт роботи

13

13

Розв’язання задач « Оптична сила й фокусна відстань лінзи. Формула тонкої лінзи»

https://www.youtube.com/watch?v=-JeBQA034aI  (НЧ)

Повторити § 14,15

Вправа 14 виконати завдання № 1,2

14

14

Розв’язання задач « Оптична сила й фокусна відстань лінзи. Формула тонкої лінзи»

https://www.youtube.com/watch?v=FYZ2e6GNwII

Повторити § 14,15

Вправа 15 виконати завдання № 6,7

15

15

 

Найпростіші оптичні прилади. https://www.youtube.com/watch?v=lSieSEn3w9E

Скласти конспект за теорією презентації

16

16

Око як оптичний прилад. Зір і бачення. Вади зору та їх корекція.

 https://www.youtube.com/watch?v=a729NSe1N78

https://www.youtube.com/watch?v=934AQxBBIPA (див)

§16 прочитати, перемалювати рис.16.1 з поясненням; накреслити табл. З п.4

17

17

Розв’язування задач «Світлові явища»

Class-room

Впр.16 виконати завдання №1,3-5

18

18

 

Контрольна робота №1 «Світлові явища»

Зробити карту знань

19

19

Захист проектів з теми «Світлові явища»

Оформити проекти

 

 

тематична

 

 

 

Магнітне поле

 

20

1

Постійні магніти,взаємодія магнітів. Магнітне поле Землі.

https://www.youtube.com/watch?v=GtTM0c2anWE

§1п.1прочитати; перемалювати табл. зі стор.6;

§2 п.4,5 прочитати; перемалювати рис.2.8

21

2

Дослід Ерстеда. Магнітне поле. Індукція магнітного поля. Магнітне поле провідника зі струмом. Правило свердлика.

https://www.youtube.com/watch?v=ThWkJNHnsQU

https://www.youtube.com/watch?v=UGX28qHeAbc&t=592s

§1,2 прочитати

§3 прочитати, виписати правило правої руки.

Впр.1 знати відповіді на питання № 1-3

22

3

 

Магнітні властивості речовини та їх застосування. Гіпотеза Ампера.

https://www.youtube.com/watch?v=3Rc6xIgLklo

§4,5 прочитати, перемалювати таблицю на стор.27. Впр.3 виконати завдання №1-3

23

4

Розв’язування задач «Магнітне поле провідника зі струмом. Сила Ампера.»

https://www.youtube.com/watch?v=Ka6dT9x0DEg

Впр.4 виконати завдання № 1,2,4

24

5

Розв’язування задач «Індукція магнітного поля. Сила Ампера.»

https://www.youtube.com/watch?v=kPaabNqklOI

Впр.4 виконати завдання № 3,6.

Впр.5 знати відповіді на питання № 1-3

25

6

 

Електромагніти та їх застосування. Магнітна левітація.

Лабораторна робота №4 «Складання та випробування електромагніту»

https://svitppt.com.ua/fizika

https://www.youtube.com/watch?v=9w5k02IUG7k

Виконати роботу, оформити звіт роботи

26

7

 

Електродвигуни,гучномовці. Електровимірювальні прилади.

https://www.youtube.com/watch?v=2R3AXHqcASk&t=5s

§7 скласти конспект. Впр.7 виконати завдання № 1,2,5

27

8

Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея. Індукційний електричний струм.

https://www.youtube.com/watch?v=cI1aY3iJlF8

§8 п.1-3 прочитати; п.5 записати алгоритм розв’язання задач.

Впр.8 виконати завдання №2

28

9

 

Лабораторна робота №5 «Спостереження явища електромагнітної індукції»

https://www.youtube.com/watch?v=JR5nTa-vhBQ

Виконати роботу, оформити звіт роботи

29

10

 

Генератори індукційного струму. Промислові джерела електричної енергії.

https://www.youtube.com/watch?v=2IIjbQOUfpA

§8 п.4 скласти конспект. Впр.8 виконати завдання № 1,3

30

11

Узагальнення та систематизація знань з теми «Магнітні явища»   Class-room

Виконати тестові завдання стор.50

31

12

Контрольна робота №2 «Магнітні явища»

Зробити карту знань

32

13

Захист проектів з теми «Магнітні явища»

Оформити проекти

 

 

тематична

 

 

 

Механічні хвилі

 

33

1

Виникнення і поширення механічних хвиль. Фізичні величини,які характеризують хвилі.

https://www.youtube.com/watch?v=qXjS9nGReAU

§17прочитати,виписати означення, перемалювати таблицю на стор.114, п.7 записати алгоритм розв’язання задач

34

2

Розв’язування задач «Механічні хвилі»

https://www.youtube.com/watch?v=WUjuUMYnhkc

Впр.17 виконати завдання № 1,2,7

35

3

Звукові хвилі. Швидкість поширення звуку,довжина і частота звукової хвилі.

https://www.youtube.com/watch?v=0qJ12CYTDVc

§18 п.1,2 прочитати , виписати означення.

Впр.18 виконати завдання № 1,2

36

4

Гучність звуку та висота тону. Інфра- та ультразвуки

https://www.youtube.com/watch?v=0qJ12CYTDVc

§18 п.3-5прочитати, виписати означення. Впр.18 виконати завдання № 4,5

37

5

Лабораторна робота №6 «Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку»

https://www.youtube.com/watch?v=1TymMXlkWUY&t=6s

Виконати роботу, оформити звіт роботи

38

6

Розв’язування задач «Звукові хвилі»

https://www.youtube.com/watch?v=fkd3A0h173A

Впр.18 виконати завдання № 3,6,7

39

7

Електромагнітне поле і електромагнітні хвилі.Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі.

https://www.youtube.com/watch?v=k3vZSSUGdk0

§19 прочитати, виписати означення.

Впр.19 виконати завдання №2

40

8

Шкала електромагнітних хвиль.

https://www.youtube.com/watch?v=SKyErNGAuLY

§20 прочитати, перемалювати рис.20.1

§21 прочитати,виписати означення і формули

Впр.20 виконати завдання № 2

41

9

Розв’язування задач «Електромагнітні хвилі»

Class-room

https://www.youtube.com/watch?v=d8bFH1L9xr8

Впр. 19 виконати завдання № 1,5

Впр.20 виконати завдання № 2,4

42

10

Контрольна робота №3 «Механічні та електромагнітні хвилі»

Зробити карту знань

43

11

Семінар. «Вплив шуму на людський організм»

Оформити проекти

44

12

Захист проектів «Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку та комунікацій»

Оформити проекти

 

 

тематична

 

 

 

Фізика атома та атомного ядра

 

45

1

Сучасна модель атома. Досліди Резерфорда.

https://www.youtube.com/watch?v=bXZzzab0Lqw

§22 п.1,2 прочитати , виписати означення.

Впр.22 виконати завдання № 1,2

46

2

Протонно – нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили. Ізотопи та їх використання.

https://www.youtube.com/watch?v=pUdpQBngT3U

§22 п. 3 виписати означення, перемалювати рис.22.5

47

3

Розв’язування задач « Протонно – нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили»

Class-room

Впр.22 виконати завдання № 3,5

48

4

Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання,їх фізична природа і властивості. Період піврозпаду. Закон радіоактивного розпаду.

https://www.youtube.com/watch?v=u2TWf2oeq5Q

https://www.youtube.com/watch?v=trlGgwfSPxo

https://www.youtube.com/watch?v=zLcY4kG2Hb0

§ 23 виписати означення, записати таблицю стор.155