Фізика 9 клас

Автор календарного планування:
Календарне планування з переліком електронних джерел складене вчителем-методистом Рибаковою К.В.

№ уроку

тиждень

тема уроку

освітні ресурси

домашнє завдання

 

11-15.01

Розв’язання задач «Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили»

  Уроки ZOOM,

 

презентації до уроку з домашнім завданням CLASSROOM

 https://www.youtube.com/watch?v=aG-1QShHyvM

 

 

Розв’язати задачі,умова в презентації,§ 22 повторити,Впр.22 виконати завдання №1,2

 

Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання, їх фізична природа і властивості. Період піврозпаду. Закон радіоактивного розпаду.

Переглянути презентацію, скласти конспект за завданнями в презентації, використовуючи  матеріал §23

 

Розв’язування задач « Закон радіоактивного розпаду»

Розв’язати задачі,умова в презентації,§ 24 прочитати,Впр.24 виконати завдання №2,3

 

18-22.01

Розв’язування задач « Закон радіоактивного розпаду»

   Уроки ZOOM,

презентація до уроку з домашнім завданням  на CLASSROOM

 

 https://www.youtube.com/watch?v=M8BQW6OPV-g

§ 24повторити,Впр.24 виконати завдання №2,3

 

Іонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон.

Подивитися відео до теми уроку

§25 заповнити шаблон конспекту

 

Дозиметри. Біологічна дія радіоактивного випромінювання.

§25 повторити

Підготуватися до самостійної роботи.

 

25-29.01

Поділ важких ядер. Ланцюгова ядерна реакція поділу.

 Уроки ZOOM

презентація до уроку з домашнім завданням на CLASSROOM

 https://www.youtube.com/watch?v=pSX9xmMeXFI

 

Переглянути презентацію до уроку, за презентацією дописати конспект.§26 п.1 прочитати

 

Розв’язування задач

Впр.26 виконати завдання №1, розв’язати рівняння (умова на CLASSROOM)

 

Ядерний реактор. Атомні електростанції. Атомна енергетика України.

§26 п. 2-3 ознайомитися з теорією, подивитися відео. Дати відповіді на питання (завдання на CLASSROOM). Підготуватися до самостійної роботи

 

01-05.02

Екологічні проблеми атомної енергетики.

 презентація до уроку на CLASSROOM

 завдання  контрольної роботи josn.naurok.com

 

Підготувати проекти «Хронологія атомної ери»

 

Енергія Сонця й зір.

Підготуватися до контрольної роботи. Виконати завдання тесту стор. 180

 

Контрольна робота №4 «Фізика атома та атомного ядра»

Повторити теорію §22-27

 

08-12.02

Рівноприскорений рух. Прискорення. Швидкість рівноприскореного руху.

 

 

 

презентація до уроку на CLASSROOM

https://www.youtube.com/watch?v=uF3B3e8XoDM

§28 прочитати, виписати означення,вивчити формули руху

 

Розв’язування задач « Рівноприскорений рух. Прискорення. Швидкість рівноприскореного руху».

Впр.28 виконати завдання № 2-5

 

Переміщення під час рівноприскореного руху. Рівняння руху.

Подивитися відео до уроку.§29 виписати означення,виписати формули. Підготуватися до самостійної роботи.

 

15-19.02

Розв’язування задач                  « Переміщення під час рівноприскореного руху. Рівняння руху »

 презентація до уроку з домашнім завданням на CLASSROOM

 

https://www.youtube.com/watch?v=lrLPM1-b76A

Впр.29 виконати завдання № 1-3

 

Розв’язування задач « Переміщення під час рівноприскореного руху. Рівняння руху »

Розв’язати задачі, умова завдань на CLASSROOM. Підготуватися до самостійної роботи

 

Графіки прямолінійного рівноприскореного

Подивитися відео до уроку. §28,29 перемалювати гафіки прискорення,швидкості, переміщення,координати з поясненням

 

22-26.02

Розв’язування задач « Графіки прямолінійного рівноприскореного»

 

 

 завдання до контрольної роботи josn.naurok.com

Впр.28 виконати завдання №7,8

 

Розв’язування задач « Графіки прямолінійного рівноприскореного»

Впр.29 виконати завдання № 4,5. Підготуватися до контрольної роботи

 

Контрольна робота №5 «Рівноприскорений рух »

Повторити  теорію §28,29

 

01-05.03

Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона.

   презентація до уроку на CLASSROOM

 

 

Заповнити шаблон конспекту §30. Впр.30 виконати завдання №4

 

Другий закон Ньютона.

§31 прочитати. Впр.31 виконати завдання №1,2

 

Розв’язування задач « Другий закон Ньютона»

Впр.31 виконати завдання №3,4

 

 08-12.03

Третій закон Ньютона

    презентація до уроку на CLASSROOM

https://www.youtube.com/watch?v=zuziKHj3ydY

Заповнити шаблон конспекту §32.Впр.32 виконати завдання № 3,4

 

Закон Всесвітнього тяжіння. Гравітаційна стала.

§33 прочитати,передивитися презентацію до уроку, скласти конспект

 

Розв’язування задач « Закон Всесвітнього тяжіння. Гравітаційна стала»

Впр.33 виконати завдання №1,4,8

 

15-19.03 

Прискорення вільного падіння. Рух тіла під дією сили тяжіння.

 https://www.youtube.com/watch?v=hCyqQR3iI5Y

§34 прочитати, розібрати і записати приклади розв’язання задач

 

Розв’язування задач « Рух тіла під дією кількох сил»(вертикальний напрямок)

 Впр.34 виконати завдання

 № 3,4

 

Розв’язування задач « Рух тіла під дією кількох сил»(вертикальний напрямок)

 Впр.34 виконати завдання

 №6,7

 

29-02.04 

Розв’язування задач « Рух тіла під дією кількох сил» (горизонтальний напрямок)

 https://www.youtube.com/watch?v=r80KKxsBjms

§35 перемалювати таблицю стор.221, Впр.35  виконати завдання №2,3

Розв’язати задачі, умова задач на CLASSROOM. Підготуватися до самостійної роботи

Розв’язати задачі, умова задач на CLASSROOM.

 

Розв’язування задач « Рух тіла під дією кількох сил» (горизонтальний напрямок)

 

Розв’язування задач « Рух тіла під дією кількох сил»(вздовж похилої площини)

 

05-09.04 

Розв’язування задач « Рух тіла під дією кількох сил»(вздовж похилої площини)

https://www.youtube.com/watch?v=vU0Zkin23b8

 

Розв’язати задачі, умова задач на CLASSROOM. Підготуватися до самостійної роботи

 

Розв’язування задач « Рух тіла під дією кількох сил»

Розв’язати задачі, умова задач на CLASSROOM.

 

Розв’язування задач « Рух тіла під дією кількох сил»

Розв’язати задачі, умова задач на CLASSROOM.

 

12-16.04 

Узагальнення теми «Закони Ньютона»

 завдання до контрольної роботи josn.naurok.com

Розв’язати задачі, умова задач на CLASSROOM. Підготуватися до контрольної роботи

 

Контрольна робота №6 « Закони Ньютона»

Повторити закони Ньютона,формули сил.

 

Взаємодія тіл. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу.

§36 прочитати,вивчити теорію за конспектом

 

19-23.04 

Розв’язування задач « Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу»

http://youtube.com/watch?v=iqSoj5-tGAM

Впр.36 виконати завдання №1,2

 

Розв’язування задач « Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу»

Впр.36 виконати завдання №4,5

 

Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики.

 Заповнити шаблон конспекту
 §37

 

26-30.04 

Застосування законів збереження енергії і імпульсу в механічних явищах

презентація до уроку з домашнім завданням на CLASSROOM

https://www.youtube.com/watch?v=G8_-LxLgM9s

Переглянути презентацію. Виконати лабораторну роботу№7,завдання на CLASSROOM

 

Лабораторна робота №7 «Вивчення закону збереження механічної енергії»

§38 прочитати,повторити теорію за конспектом.

 

Розв’язування задач « Застосування законів збереження енергії і імпульсу в механічних явищах»

Впр.38 виконати завдання №1,2

 

03-07.05

Розв’язування задач « Застосування законів збереження енергії і імпульсу в механічних явищах»

    презентація до уроку з домашнім завданням на CLASSROOM

Впр.38 виконати завдання № 3. Підготуватися до самостійної роботи

 

Фундаментальні взаємодії в природі. Межі застосування фізичних законів і теорій. Фундаментальний характер законів збереження в природі. Прояви законів збереження в теплових,електромагнітних, ядерних явищах.

Переглянути презентацію, прочитати § 39, дати відповіді на питання (завдання на CLASSROOM)

 

Розв’язування задач « Прояви законів збереження в теплових, електромагнітних, ядерних явищах»

  Впр.39 виконати завдання
  № 2-4

 

10-14.05

Еволюція фізичної картини світу. Вплив фізики на суспільний розвиток та науково – технічний прогрес.

завдання до контрольної роботи josn.naurok.com

Підготувати проект «закони збереження у Всесвіті» §40 прочитати, переглянути презентацію до уроку

 

Узагальнення теми « Закони збереження»

Підготуватися до контрольної роботи. Виконати тестові завдання стор.258

 

Контрольна робота №7           « Закони збереження»

Повторити теорію §36-40

 

17-21.05

Захист навчальних проектів

https://www.youtube.com/watch?v=r3xyDtnkdHM

Здати оформлені проекти

 

Фізика і проблеми безпеки життєдіяльності людини

Подивитися відео,записати відповіді на питання до відео. Підготувати проекти або доповіді по темі  «Фізичні основи бережливого природокористування та збереження енергії»

 

Фізичні основи бережливого природокористування та збереження енергії

Підготувати проекти або доповіді по темі «Альтернативні джерела енергії»

 

24-28.05

Альтернативні джерела енергії

 

Здати оформлені проекти

 

Захист навчальних проектів

 

Захист навчальних проектів