Фізика 11 клас

Автор календарного планування:
Календарне планування з переліком електронних джерел складене вчителем-методистом Рибаковою К.В.

Календарне планування 11 клас ( 2 години на тиждень, всього 70 годин)

 

Тема

 

 

 

Електродинаміка

Домашнє завдання

1

1

Електромагнітна взаємодія. Електричне поле.

Напруженість електричного поля. Принцип суперпозиції.

Електрична взаємодія точкових зарядів. Закон Кулона.

https://www.youtube.com/watch?v=

Z0yvoMwHwB0&list=PLZTKX7vTHesc

9fLbH1j7ydUcIhTeAaLwF&index=22

https://www.youtube.com/watch?v=WXUSgMaIcI4

Переписати конспект учня (сlassroom )

2

2

 

Робота під час переміщення заряду в однорідному

електричному полі. Потенціал електричного поля.

Різниця потенціалів. Зв’язок напруженості

електричного поля з різницею потенціалів.

https://www.youtube.com/watch?v=MfP7NeWAwUo&list=PLZTKX7vTHesc9fLbH1j7ydUcIhTeAaLwF&index=25

https://www.youtube.com/watch?v=jkkIUsoiDEY

Переписати конспект учня (сlassroom )

3

3

 Розв’язання задач «Напруженість електричного поля. Потенціал»

https://www.youtube.com/watch?v=

VFattUpAtR0&list=PLZTKX7vTHesc9fLbH1j7ydUcIhTeAaLwF&index=23 (рз)

Виконати завдання № 2, 5,7,10

4

4

 

Розв’язання задач «Напруженість електричного поля. Потенціал»

https://www.youtube.com/watch?v=1VYNB8l8rwY&list=PLZTKX7vTHesc9fLbH1j7ydUcIhTeAaLwF&index=24

https://www.youtube.com/watch?v=aLHF34H0tXc&list=PLZTKX7vTHesc9fLbH1j7ydUcIhTeAaLwF&index=26

Виконати завдання №11,12,15,17

 

5

5

Електроємність. Використання конденсаторів у техніці. Енергія електричного поля.

https://www.youtube.com/watch?v=9fOP-gKAEjQ&list=PLZTKX7vTHesc9fLbH1j7ydUcIhTeAaLwF&index=29

Переписати конспект учня (сlassroom )

6

6

 

Експериментальна робота №1 «Вимірювання енергії зарядженого конденсатора»

Classroom (протокол роботи)

Виконати роботу, оформити звіт.

сlassroom

7

7

Розв’язання задач «Електроємність. Енергія електричного поля»

https://www.youtube.com/watch?v=wZHNGeFFl_c&list=PLZTKX7vTHesc9fLbH1j7ydUcIhTeAaLwF&index=30

Виконати завдання №3,5,7,11,12

8

8

Постійний електричний струм. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Розрахунок електричних кіл з послідовним і паралельним з'єднанням провідників.

https://www.youtube.com/watch?v=F0oYB3KSieU

https://www.youtube.com/watch?v=mMBBf4u6Kgk (з’єднання)

 

§1,2 прочитати

§2 переписати табл.. зі стор.9,10

§4 прочитати

Заповнити конспект

9

9

 

Робота та потужність електричного струму. Безпека під час роботи з електричними пристроями.

 https://www.youtube.com/watch?v=QYkfFriVgJk

§3 прочитати, записати розв’язок задачі стор.16

10

10

Розв’язання задач «Закон Ома для повного кола»

https://www.youtube.com/watch?v=gCvlWT9I-us

Виконати завдання

Впр.1 №2;

Впр.2№ 4,6;

Впр.3№3;

Впр.4№1,2

11

11

Експериментальна робота №2

«Визначення ЕРС та внутрішнього опору джерела струму»

Classroom (протокол роботи)

Виконати роботу, оформити звіт.

сlassroom

12

12

Електричний струм у різних середовищах (металах, рідинах, газах,вакуумі) та його використання. 

https://www.youtube.com/watch?v=4Eg5Ssx-ugA

https://www.youtube.com/watch?v=wsC5BU07BaQ&t=16s

https://www.youtube.com/watch?v=_PmAhbPxkl0&list=PLZTKX7vTHesc9fLbH1j7ydUcIhTeAaLwF&index=27

https://www.youtube.com/watch?v=

np7XIqBPjLw&list=PLZTKX7vTHesc9fLbH1j7ydUcIhTeAaLwF&index=28  (рз)

https://www.youtube.com/watch?v=jlRxieufAOo&t=311s (електроліти)

§5-8 прочитати.

Записати конспект учня

сlassroom

підготуватися до письмового опитування.

13

13

Електропровідність напівпровідників та її види. Власна і домішкова провідності напівпровідників.

https://www.youtube.com/watch?v=cdq-jxDr6h4

§9 прочитати (стор.43-46);записати табл..стор.45

14

14

Експериментальна робота №3 «Визначення електрохімічного еквіваленту речовини»

https://www.youtube.com/watch?v=4M6Lnq1SpyA

 

Виконати роботу, оформити звіт.

сlassroom

15

15

Контрольна робота №1 «Електродинаміка»

Повт.теорію зі стор.54

16

16

Іс­торія розвитку астрономії. Галузі астрономії. Зв’язок астрономії з іншими науками. Значення астрономії для формування світогляду людини.

Classroom

стор.4-8 підготувати відповіді на контрольні питання

17

17

Небесні світила й небесна сфера. Небесні координати. Видимий рух Сонця. Закони Кеплера

Classroom

§1 стор.9-10, п.2,4,5 (записати закони Кеплера)

 

 

тематична

 

 

 

Електромагнетизм

 

18

1

Електрична і магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом. Магнітне поле струму. Лінії магнітного поля прямого і колового струмів. Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції.

 

§10прочитати, стор.59 виписати характеристики соленоїда і штабового магніту.

19

2

Принцип дії електричних двигунів.

 

Переписати конспект учня (сlassroom )

20

3

Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера.  Дія магнітного поля на рухомі заряджені частинки. Сила Лоренца.

§11,12прочитати,стор.68 переписати табл.

21

4

 

Магнітні властивості речовини. Застосування магнітних матеріалів.

https://www.youtube.com/watch?v=UQdmBfuw5sA

Переписати конспект учня (сlassroom )

§15 скласти конспект

22

5

Розв’язання задач «Індукція магнітного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца»

 

Виконати завдання

Впр.11№3,5

Впр.12№4,5

23

6

Електромагнітна індукція. Магнітний потік. Закон електромагнітної індукції.

https://www.youtube.com/watch?v=GrBYG8NIUoU&t=189s

§13прочитати, п.7 записати розв’язок задачі

24

7

д

Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля.

https://www.youtube.com/watch?v=Cx6zvfpjY44&t=1s

§14 прочитати, записати пояснення з табл.. на стор.80

25

8

Розв’язання задач «Закон електромагнітної індукції. Самоіндукція. Енергія магнітного поля.»

https://www.youtube.com/watch?v=W1Go3qs0dZk

Виконати завдання

Впр.13 №1,2

Впр.14 №2,5

26

9

Експериментальна робота №4 «Дослідження явища електромагнітної індукції»

https://www.youtube.com/watch?v=JR5nTa-vhBQ

Виконати роботу, оформити звіт.

сlassroom

27

10

Використання явища електромагнітної індукції в сучасній техніці і технологіях.

 

Оформити доповіді

28

11

Сузір’я.

Classroom

Переписати конспект учня (сlassroom )

29

12

Астрономія та визначення ча­су. Типи календарів.

Classroom

Переписати конспект учня (сlassroom )

стор.17 п.3 прочитати

30

13

Контрольна робота №2 «Електромагнетизм»

повт. теорію §10-14

 

 

тематична

 

 

 

Коливання та хвилі

 

31

1

Методи астрономічних спостережень. Сучасні наземні й космічні телескопи. Астрономічні обсерваторії.

Переписати конспект учня (сlassroom );

тема 2 прочитати

32

2

 Земля і Місяць. Планети земної групи. Планети-гіганти. Малі тіла Сонячної системи.

 

Переписати конспект учня (сlassroom );

стор. 43-47 прочитати