Фізика 10 клас

Автор календарного планування:
Календарне планування з переліком електронних джерел складене вчителем-методистом Рибаковою К.В.

№ уроку

тиждень

тема уроку

освітні ресурси

домашнє завдання

 

11-15.01

Розв’язання задач «Механічна робота та потужність. Закон збереження енергії»

  Уроки ZOOM, презентація до уроку на CLASSROOM

  завдання до самостійної роботи josn.naurok.com

 https://www.youtube.com/watch?v=X-_6Ubd73Uc

Розв’язати задачі,умова в презентації,надіслати на перевірку

 

Самостійна робота «Механічна робота та потужність»

Повторити теорію §15,16.Розв’язати задачі,умова в презентації,надіслати на перевірку

 

Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух.

§17прочитати, виписати означення, з таблиці на стор.108-109 виписати формули закону для різних видів руху.

 

18-22.01

Розв’язання задач « Закон збереження імпульсу».

   Уроки ZOOM, презентація до уроку на CLASSROOM

 https://www.youtube.com/watch?v=ejj6dVpwHNo

 

Впр.17 виконати завдання №1,2

 

Розв’язання задач « Закон збереження імпульсу».

Розв’язати задачі,умова в презентації,надіслати на перевірку

 

Рух рідини та газу. Підіймальна сила крила

§18прочитати,ознайомитися з теорією презентації,скласти конспект

 

25-29.01

Розв’язування задач «Рух рідини та газу».

 Уроки ZOOM, презентація до уроку на CLASSROOM

 завдання до контрольної роботи josn.naurok.com

Впр.18,дати відповіді на питання №2,3 (усно)

 

Розв’язування задач «Рух рідини та газу».

Розв’язати задачі,умова в презентації. Підготуватися до контрольної роботи. Розв’язати тест на стор.118

 

Контрольна робота№4 «Закони збереження»

Повторити теорію §15-18

 

01-05.02

Принцип відносності А.Ейнштейна. Основні положення спеціальної теорії відносності . Релятивістський закон додавання швидкостей.

 презентація до уроку на CLASSROOM

 https://www.youtube.com/watch?v=95ZeOFYFcUk  https://www.youtube.com/watch?v=h7tfIf0ZEsM   

https://www.youtube.com/watch?v=Y7-C8HxT0AM  

https://www.youtube.com/watch?v=OJ693Zq3Kww

 

Подивитися відео, вивчити теорію за конспектом,§24 прочитати

 

Швидкість світла у вакуумі. Наслідки теорії відносності.

Подивитися відео, вивчити теорію за конспектом,§24 прочитати,розв’язати задачі Впр.24 № 2,3

 

Розв’язування задач

Впр.24 виконати завдання№4

 

08-12.02

Розв’язування задач

 

 завдання до самостійної роботи josn.naurok.com

 

Впр. 25 виконати завдання №2-4. Підготуватися до самостійної роботи

 

Узагальнення знань з теми. Самостійна робота.

Повторити теорію за§24,25

 

Захист учнівських проектів

Здати оформлені проекти

 

15-19.02

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та її дослідні обґрунтування. Броунівський рух.

 

 https://www.youtube.com/watch?v=Ii8DoralFvo

https://www.youtube.com/watch?v=R2EUxgaxtJk

Ознайомитися з теорією §26 п.1- 2,§27 виписати означення. Впр.27 виконати завдання 3,4

 

Маса та розміри атомів і молекул. Кількість речовини. Молярна маса. Стала Авогадро.

§ 26 п.3-5виписати означення і формули до них. Впр. 26 виконати завдання №2

 

Розв’язання задач « Маса та розміри молекул»

Впр. 26 виконати завдання №3,4. Підготуватися до самостійної роботи

 

22-26.02

Модель ідеального газу. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу.

 https://www.youtube.com/watch?v=wQJrwfDizPo

 

§28,29 прочитати, виписати означення і формули Впр.28 №1,Впр29 №2 виконати завдання

 

 

Розв’язання задач « Основне рівняння МКТ».

Впр.28 №2,3, Впр.29 № 3 виконати завдання

 

Розв’язання задач « Основне рівняння МКТ».

 Впр.28 №4,5, Впр.29 № 4 виконати завдання  Підготуватися до самостійної роботи

 

01-05.02

Рівняння стану ідеального газу.

    презентація до уроку на CLASSROOM

 

 §30 п. 1-2 виписати означення і формули. Впр.30 № 1 виконати завдання

 

Розв’язання задач «Рівняння стану ідеального газу».

Впр.30 №2 викоанти завдання. Розв’язати задачі,умова на CLASSROOM

 

Ізопроцеси.

§30 п6-7 перемалювати графіки ізопроцесів, розібрати розв’язки задач

 

 08-12.02

Розв’язання задач                       « Ізопроцеси»

 

Впр.30 №4 викоанти завдання. Розв’язати задачі,умова на CLASSROOM

 

Розв’язання задач

  « Ізопроцеси»

Впр.30 №5 викоанти завдання. Розв’язати задачі,умова на CLASSROOM

 

Узагальнення теми                     « Властивості газів»

Розв’язати задачі,умова на CLASSROOM. Підготуватися до контрольної роботи

 

15-19.02 

Контрольна робота №4           « Властивості газів»

завдання до контрольної роботи josn.naurok.com

https://www.youtube.com/watch?v=pzP9A0GcsUg

Повторити теорію §26 -30

 

Захист учнівських проектів

Здати оформлені проекти

 

Пароутворення й конденсація. Насичена й ненасичена пара. Кипіння.

 Переглянути відео до §31,виписати означення

Впр.31 дати відповіді на питання №3,4

 

29-02.04 

Вологість повітря. Точка роси.

https://www.youtube.com/watch?v=ndpO2jMZyHo

https://www.youtube.com/watch?v=D94jUP7aVe4

Переглянути відео до §32,виписати означення Впр.32 виконати завдання №4

 

Експериментальна робота№6 « Вимірювання відносної вологості повітря».

Виконати експериментальну роботу,завдання і відео на CLASSROOM

 

Розв’язання задач « Вологість повітря»

Розв’язати задачі,умова на CLASSROOM. Підготуватися до самостійної роботи

 

05-09.04 

Властивості рідин. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища.

https://www.youtube.com/watch?v=E-MIh5Mhi6E

https://www.youtube.com/watch?v=EyQ6dZ7Ffz4

Переглянути відео до §33,виписати означення Впр.33 виконати завдання №2

 

Розв’язання задач « Капілярні явища»

Впр.33 виконати завдання №4,5

 

Експериментальна робота№7 «Визначення поверхневого натягу рідини».

Виконати експериментальну роботу,завдання і відео на CLASSROOM

 

12-16.04 

Будова і властивості твердих тіл. Кристалічні й аморфні тіла. Анізотропія кристалів.

 https://www.youtube.com/watch?v=t4gppyNJBAA

Переглянути відео до §34,виписати означення Впр.34 виконати завдання №2

 

Механічні властивості твердих тіл

§35,перемалювати таблицю стор.207

 

Розв’язання задач «Механічні властивості твердих тіл»

Впр.35 виконати завдання №2 №3,4

 

19-23.04 

Експериментальна робота№8 «Визначення модуля пружності (модуля Юнга) речовини».

https://www.youtube.com/watch?v=Z0kG-8W4wiI

завдання до контрольної роботи josn.naurok.com

Виконати експериментальну роботу,завдання і відео на CLASSROOM

 

Розв’язання задач «Механічні властивості твердих тіл»

Розв’язати задачі,умова на CLASSROOM

 

Контрольна робота №5 «Властивості газів, рідин, твердих тіл»

Повторити теорію § 31 -35

 

26-30.04 

Внутрішня енергія тіл. Два способи зміни внутрішньої енергії тіла. Теплоємність.

    презентація  до уроку на CLASSROOM

§36 прочитати, розібрати приклади розв’язків задач

 

Розв’язання задач «Внутрішня енергія тіл»

Впр. 36 виконати завдання № 1,2

 

Робота термодинамічного процесу. Перший закон термодинаміки.

§37 прочитати, перемалювати графіки рию 37.6 стор.222

 

03-07.05

Розв’язання задач « Робота термодинамічного процесу»

    презентація до уроку на CLASSROOM

Впр. 37 виконати завдання №2,3,4

 

Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес.

§38 прочитати,виписати означення. Впр.38 №2 виконати завдання

 

Розв’язання задач «Перший закон термодинаміки»

Впр.38 виконати завдання №3,4

 

10-14.05

Теплові машини. Необоротність теплових процесів. Холодильна машина.

https://www.youtube.com/watch?v=Mbj8NsXPpE

https://www.youtube.com/watch?v=YbVyXBgWggA

https://www.youtube.com/watch?v=3-rcJP_WLuk

 Переглянути відео до §39,стор. 232 виписати зміст тактів двигуна

 Впр.39 виконати завдання №2

 

Розв’язання задач «Теплові машини»

Впр.39 виконати завдання №3,4

 

Узагальнення теми «Основи термодинаміки».

Підготуватися до контрольної робота. Виконати тест стор.236

 

17-21.05

Контрольна робота №6 « Основи термодинаміки».

завдання до контрольної роботи josn.naurok.com

Повторити теорію §36-39

 

Практикум по розв’язуванню задач

Розв’язати задачі,умова на CLASSROOM

 

Практикум по розв’язуванню задач

Розв’язати задачі,умова на CLASSROOM

 

24-28.05

Практикум по розв’язуванню задач

 

  Розв’язати задачі,умова на CLASSROOM

 

Практикум по розв’язуванню задач

Розв’язати задачі,умова на CLASSROOM

 

Практикум по розв’язуванню задач

Розв’язати задачі,умова на CLASSROOM