Фізика 10 клас

Автор календарного планування:
Календарне планування з переліком електронних джерел складене вчителем-методистом Рибаковою К.В.

Календарне планування з фізики 10 клас

(2год на тиждень, всього 70 год.)

 

 

 

Механіка.  

 

 

 

Вступ. Кінематика

Домашнє завдання

1

1

Світоглядний потенціал природничих наук. Початкові відомості про фундаментальні фізичні теорії як основу сучасної фізичної науки.

Classroom

§1,2(п1-3) прочитати

Скласти конспект презентації

2

2

Механічний рух та його види. Основна задача механіки. Матеріальна точка. Система відліку. Траєкторія руху. Шлях і переміщення. Рівномірний прямолінійний рух. Графіки залежності кінематичних величин від часу.

https://www.youtube.com/watch?v=-IHCX0MrCnw&list=PLZTKX7vTHesc9fLbH1j7ydUcIhTeAaLwF

https://www.youtube.com/watch?v=fzpuOaPbeA4&list=PLZTKX7vTHesc9fLbH1j7ydUcIhTeAaLwF&index=2

 

https://www.youtube.com/watch?v=C11I4HaUzpU

§3,4 прочитати, записати підсумки зі стор.25.

Впр. 4 виконати завдання №1-3

3

3

Розв’язання задач «Рівномірний прямолінійний рух»

https://www.youtube.com/watch?v=wNjWIFV9hmM

Впр.4 № 4,5 розв’язати.

Завдання № 

 

 сlassroom

4

4

Нерівномірний рух. Середня і миттєва швидкості. Закон додавання швидкостей.

https://www.youtube.com/watch?v=

fzpuOaPbeA4&list=PLZTKX7vTHesc9fLbH1j7ydUcIhTeAaLwF&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=

bypmqXyyNpI&list=PLZTKX7vTHesc9fLbH1j7ydUcIhTeAaLwF&index=4

§5 записати підсумки зі стор.31.

Записати алгоритм розв’язку задачі стор.30

 

5

5

Розв’язання задач «Середня  швидкості. Закон додавання швидкостей»

https://www.youtube.com/watch?v=

c9N6MzGGR68&list=PLZTKX7vTHesc9fLbH1j7ydUcIhTeAaLwF&index=3

Впр. 5 виконати завдання № 2,3,4

6

6

Рівноприскорений рух. Прискорення. Графіки залежності кінематичних величин від часу.

https://www.youtube.com/watch?v=RR3aIIxIQ1w

§6 прочитати, перемалювати графіки рух зі стор.34,36

Скласти конспект презентації

7

7

Розв’язання задач « Прямолінійний рівноприскорений рух»

https://www.youtube.com/watch?v=BkVXwDeXSls

§6 записати розв’язки задач з п.4.

Впр.6 виконати завдання №2,4

8

8

Експериментальна робота № 1 «Вивчення прискорення руху тіла під час прямолінійного рівноприскореного руху».

https://www.youtube.com/watch?v=_0wkwI1UVIM

Виконати роботу, оформити звіт.

сlassroom

9

9

Вільне падіння тіл.

https://youtube.com/watch?v=-kExNDBSREA

§7 прочитати,переписати таблицю стор.41

10

10

Експериментальна робота №2 «Визначення прискорення вільного падіння»

https://youtube.com/watch?v=VRC4LTH_Q6U

Виконати роботу, оформити звіт.

сlassroom

11

11

Розв’язання задач « Вільне падіння».

https://www.youtube.com/watch?v=71Yg1Xu-6qU

Впр.7 виконати завдання №1,2

12

12

Рівномірний рух матеріальної точки по колу.

https://www.youtube.com/watch?v=yUfrJKmWTeI

§8прочитати.

Впр.8 дати відповідь на завдання №1,2

Скласти конспект презентації

13

13

Експериментальна робота№ 3 « Вивчення руху тіла по колу»

https://www.youtube.com/watch?v=AMl2QuYy0XE

Виконати роботу, оформити звіт.

сlassroom

14

14

Розв’язання задач « Рух тіла по колу».

https://www.youtube.com/watch?v=XSAJU872rj0

Впр.8 виконати завдання№4,5

15

15

Контрольна робота№1 «Кінематика»

Повт. теорію стор.54

 

 

тематична

 

 

 

Динаміка

 

16

Інерціальні системи відліку. Принцип відносності Галілея. Перший закон Ньютона. Сила. Маса. Другий та третій закони Ньютона.

https://www.youtube.com/watch?v=Rt04DsuYxfI

§9,10 прочитати

Скласти конспект презентації

17

2

Розв’язання задач « На закони Ньютона».

Class-room

Впр.9 №3,5; Впр.10 №4,7 розв’язати задачі

18

3

Гравітаційне поле. Закон Всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Перша космічна швидкість.

https://www.youtube.com/watch?v=c4qFVSvAYrw

§11,12 прочитати

Скласти конспект презентації

19

4

Розв’язання задач « Закон Всесвітнього тяжіння».

https://www.youtube.com/watch?v=N--wol3f_0g&list=PLZTKX7vTHesc9fLbH1j7ydUcIhTeAaLwF&index=5

Впр.11 виконати завдання № 1,5

20

5

Розв’язання задач « Закон Всесвітнього тяжіння».

https://www.youtube.com/watch?v=N--wol3f_0g&list=PLZTKX7vTHesc9fLbH1j7ydUcIhTeAaLwF&index=5

https://www.youtube.com/watch?v=7H0v1iXfE7Y

Виконати завдання № 

 

 сlassroom

21

6

Рух під дією кількох сил. Закон Архімеда

Class-room

https://www.youtube.com/watch?v=zXLpL4FkoOg

Скласти конспект презентації

22

7

Розв’язування задач «Рух під дією кількох сил»

https://www.youtube.com/watch?v=JPoDTgoWvgY

Виконати завдання № 

 

 сlassroom

23

8

Розв’язування задач «Рух під дією кількох сил»

https://www.youtube.com/watch?v=JPoDTgoWvgY

https://www.youtube.com/watch?v=34gzcbxWigo

Виконати завдання № 

 

 сlassroom

24

9

Контрольна робота№2 «Закони Ньютона»

Повторити теорію «Сили в механіці»

25

10

Рівновага тіл. Умова рівноваги тіла. 

https://www.youtube.com/watch?v=aRIzIOPUQjg&list=PLZTKX7vTHesc9fLbH1j7ydUcIhTeAaLwF&index=8

§14 прочитати, перемалювати табл.. зі стор.89

26

11

Розв’язання задач «Рівновага тіл».

Class-room

Впр.14 виконати завдання №4,5

27

12

Експериментальна робота № 4 «Визначення центра мас плоских фігур».

https://www.youtube.com/watch?v=MRjoaqkFmuM

https://www.youtube.com/watch?v=lIskh38Ac38

https://www.youtube.com/watch?v=UtRoApi_MTU

Виконати роботу, оформити звіт.

сlassroom

28

13

Розв’язання задач «Рівновага тіл». Самостійна робота.

Виконати завдання № 

 

 сlassroom

 

 

тематична

 

29

14

Механічна робота та потужність. Кінетична і потенціальна енергія. Закон збереження енергії.

https://www.youtube.com/watch?v=VihjMd2SOYs&list=PLZTKX7vTHesc9fLbH1j7ydUcIhTeAaLwF&index=34

§15 прочитати

Скласти конспект презентації

30

15

Розв’язання задач «Механічна робота та потужність. Закон збереження енергії»

https://www.youtube.com/watch?v=a7LpKhzRjt4

Впр.15 виконати завдання №3,5,7

31

16

Експериментальна робота№5 «Дослідження механічного руху тіл з урахуванням закону збереження енергії»

https://www.youtube.com/watch?v=rrmERS6ccn4

Виконати роботу, оформити звіт.

сlassroom

32

17

Розв’язання задач «Механічна робота та потужність. Закон збереження енергії»

Виконати завдання № 

 

 сlassroom