Біологія 9 клас

 

Календарно-тематичне планування уроків біології та екології

9 клас  (140 годин на рік - 4 години на тиждень, із них 4 години – резервних)

№ з/п

Дата

Тема

Практична частина

Корисні посилання

Примітка

Вступ ( 1 год.)

 

1

2

01.09

01.09

Біологія як наука. Предмет біології. Рівні організації біологічних систем.

 

 

Презентації

https://naurok.com.ua/biblioteka/download?id=193698&token=eadfa032a48b427f62855a83b71f086c

 

 

Тема 1. Хімічний склад клітини та біологічні молекули ( 8 год.)

 

3

4

02.09

02.09

Вода та її основні фізико – хімічні властивості. Інші неорганічні сполуки.

 

 

Презентації:

https://naurok.com.ua/biblioteka/download?id=193514&token=753a5b1be1514ae533e4b782ecec089e

https://naurok.com.ua/biblioteka/download?id=193372&token=c698429ff7e95f85bd4cec5262423a6e

 

 

5

6

08.09

08.09

Органічні молекули. Біологічні макромолекули – біополімери.

 

 

Презентації: https://naurok.com.ua/biblioteka/download?id=99368&token=5c087325044d39955472cfb58f99e753

https://naurok.com.ua/biblioteka/download?id=81204&token=04feb76c0097afd4ad5a30d334352f91

 

 

 

7

8

09.09

09.09

Білки, їхня структурна організація та основні функції.

 

 

Презентації:

https://naurok.com.ua/biblioteka/download?id=124482&token=755cb312d36ec6fea10e2b8292b989b1

Відеоурок

https://youtu.be/k9raAokukdQ

 

 

9

10

15.09

15.09

Ферменти, їхня роль в клітині.

 

 

Презентації:

https://naurok.com.ua/biblioteka/download?id=193614&token=7123a1e5b8ff64bb600b7fc6537b80ea

 

 

11

12

16.09

16.09

Вуглеводи та ліпіди.

 

 

Презентації:

https://naurok.com.ua/biblioteka/download?id=188253&token=6c7751e6bc9c8a7e48bf1950ae31fe45

https://naurok.com.ua/biblioteka/download?id=121606&token=952d04d3e050e7e6f0728a47802152f9

 

 

13

14

22.09

22.09

Нуклеїнові кислоти. Роль нуклеїнових кислот як носія спадкової інформації.

 

 

Презентації:

https://naurok.com.ua/biblioteka/download?id=187980&token=d94580327af451259125dc04faf06043

Відеоурок

https://youtu.be/V6YC97Dj5E0

 

 

15

16

23.09

23.09

Макроергічні сполуки, АТФ. Поняття про перетворення енергії та реакції синтезу в біологічних системах. Молекулярні мотори.

 

 

Презентації:

 

Відеоурок

Розробка уроку https://naurok.com.ua/biblioteka/download?id=75799&token=7dfead3aabe129f6709691695e9931b8

 

 

17

29.09

 

 

Практична робота №1

 Розв`язування елементарних вправ зі структури білків та нуклеїнових кислот.

 

 

 

Тема 2.  Структура клітини (7 год.)

 

18

29.09

 

Методи дослідження клітин, типи мікроскопії.

 

 

Презентації:

https://naurok.com.ua/biblioteka/download?id=193698&token=a19688ff46ec34005f724a634a07f2f5

 

 

19

20

21

22

30.09

03.09

06.10

06.10

Структура еукаріотичної клітини: клітинна мембрана, цитоплазма та основні клітинні органели.

 

 

Презентації:

https://naurok.com.ua/biblioteka/download?id=10754&token=539da59cc2003474bd78ae14e8efd93e

https://naurok.com.ua/biblioteka/download?id=10754&token=539da59cc2003474bd78ae14e8efd93e https://naurok.com.ua/biblioteka/download?id=194742&token=2dffd56cbbbc054f35ba1abf946d322d

 

Відеоурок

https://youtu.be/JWq41NilW3w

 

 

23

24

07.10

07.10

Ядро, його структурна організація та функції.

 

 

Презентації: https://naurok.com.ua/biblioteka/download?id=7324&token=2a728ad31486e7ba7ef4cd2c934b3050

 

Відеоурок

https://youtu.be/aQEy6mz1Nz4

 

 

25

26

27

13.10

13.10

20.10

Типи клітин та їхня порівняльна характеристика: прокаріотична та еукаріотична клітина, рослинна та тваринна клітина.

 

Лабораторні роботи

1.Вивчення будови клітин.

2.Вивчення структурно - функціональної різноманітності клітин

 

Презентації: https://naurok.com.ua/biblioteka/download?id=10754&token=539da59cc2003474bd78ae14e8efd93e

 

Відеоурок

https://youtu.be/bBymW0PtVT0

 

 

28

20.10

Узагальнення знань

 

 

 

 

Тема 3. Принципи функціювання клітини  (5 год.)

 

29

30

21.10

21.10

Обмін речовин та енергії.Основні шляхи розчеплення органічних речовин в живих організмах.

 

 

Презентації: https://naurok.com.ua/biblioteka/download?id=139231&token=0a26607ac9f0651f044cd64e416c3c29

 

Відеоурок

https://youtu.be/lmwJTKemJoc

 

 

31

32

03.11

03.11

Біохімічні механізми дихання.

 

 

Презентації: https://naurok.com.ua/biblioteka/download?id=11219&token=62e8957faa3d6d5c66a3bfe065dfa999

https://naurok.com.ua/biblioteka/download?id=40000&token=28745209cbf2265aafaa34ed1f0c58e8

Відеоурок

https://youtu.be/9UVd5KKSQaU

 

 

33

34

04.11

04.11

 

Фотосинтез: світлова та темнова фаза.

 

 

Презентації: https://naurok.com.ua/biblioteka/download?id=2738&token=756169f72541700d2f97df0c2eb04cef

 

Відеоурок

https://youtu.be/CFH3ry4z9X0

 

 

35

10.11

 

Хемосинтез.

 

 

Розробка уроку

https://naurok.com.ua/biblioteka/download?id=69251&token=04ceed1819802fd3edb0e16cfe85d80b

Презентації

http://player.myshared.ru/61/1345264/slides/slide_1.jpg

 

 

 

36

10.11

Базові принципи синтетичних процесів у клітинах та організмах.

 

 

Презентації: https://naurok.com.ua/biblioteka/download?id=130633&token=f946018ff099442a49e23c3a1ef5de3d

 

 

 

 

Тема 4. Збереження та реалізація спадкової інформації.(19 год.)

 

37

38

39

40

11.11

11.11

17.11

17.11

Гени та геноми. Будова генів та основні компоненти геномів про- та еукаріотів.

 

 

Презентації: https://naurok.com.ua/biblioteka/download?id=6246&token=574499cf664b98d0921a16bb47d233cb

https://naurok.com.ua/biblioteka/download?id=74982&token=348d5888c96b2670db4b1b2302688f09

 

 

 

41

42

18.11

18.11

Транскрипція та основи її регуляції. Основні типи РНК.

 

 

Презентації: https://naurok.com.ua/biblioteka/download?id=139227&token=60d4dbe91477525a988e8a065e410c48

 

Відеоурок

https://youtu.be/ZUOKlpYFGXQ

https://youtu.be/sNBmN360rAc

 

 

43

24.11

 

Генетичний код.

 

 

Презентації: https://naurok.com.ua/biblioteka/download?id=81459&token=6f2e8db043ea54f2baff00a9fcebd991

 

 

 

 

44

45

24.11

25.11

Біосинтез білка.

 

 

Презентації: https://naurok.com.ua/biblioteka/download?id=74990&token=2e5c337727611cfa6a98233b61220875

https://naurok.com.ua/biblioteka/download?id=81204&token=04feb76c0097afd4ad5a30d334352f91

Відеоурок

https://youtu.be/9zUAWNqaT6g

 

 

46

25.11

Подвоєння ДНК; репарація пошкоджень ДНК.

 

 

Презентації:

http://player.myshared.ru/17/1102917/slides/slide_1.jpg

Відеоурок

 https://youtu.be/aRXLnxl0M3I

 

 

 

47

01.12

 

Практична робота №2

Розв`язування елементарних вправ з реплікації, транскрипції та трансляції.

 

Презентації:

http://player.myshared.ru/77/1379427/slides/slide_1.jpg

 

 

 

 

48

49

01.12

02.12

Ділення клітин: клітинний цикл, мітоз.

 

 

Презентації:

https://naurok.com.ua/biblioteka/download?id=3585&token=2e178a2afa8cdd2079141952d1650898

 

 

50

51

02.12

08.12

Мейоз. Рекомбінація ДНК.

 

 

Презентації: https://naurok.com.ua/biblioteka/download?id=194621&token=dcb75a64fbc6fec060e500210549bfcd

 

Відеоурок

https://youtu.be/X9gYslzpCxQ

 

 

52

08.12

Генетичне та епігенетичне спадкування.

 

 

Презентації:

http://player.myshared.ru/28/1305274/slides/slide_1.jpg

 

 

53

09.12

Розмноження живих організмів.

 

 

Презентації: https://naurok.com.ua/biblioteka/download?id=186667&token=32ba32d54709d7ad4d5d3410b5886f67

 

 

 

54

09.12

Класифікація способів розмноження.

 

Презентації:

http://player.myshared.ru/61/1345269/slides/slide_1.jpg

Відеоурок

https://youtu.be/npYS90Pks-U

 

 

55

56

15.12

15.12

Статеві клітини та запліднення.

 

 

Презентації: https://naurok.com.ua/biblioteka/download?id=11187&token=54ec5077cde00b513e97c677b4d2af68

 

Відеоурок

https://youtu.be/6pdtHZLJypo

 

 

57

58

 

16.12

16.12

Закономірності індивідуального розвитку.

 

 

Презентації:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-biologi-dlya-uchniv-9-klasu-zakonomirnosti-individualnogo-rozvitku-216038.html

 

 

59

22.12

 

Уявлення про життєві цикли.

 

 

Презентації:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-ponyattya-pro-zhittevi-cikli-131259.html

 

 

60

22.12

Узагальнення знань

 

 

 

 

61

62

23.12

23.12

Повторення

 

 

 

Тема 5.   Закономірності успадкування ознак (8год.)

 

 

 

Класичні методи генетичних досліджень. Генотип та фенотип. Алелі.

 

 

Презентації:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-temi-klasichni-metodi-genetichnih-doslidzhen-genotip-ta-fenotip-aleli-216878.html

 

 

 

 

Закони Менделя.

 

 

Презентації:

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-zakonomirnosti-spadkovosti-vstanovleni-gregorom-mendelem-123910.html

 Відеоурок

 

 

 

 

 

Ознака, як результат взаємодії генів.

 

 

Презентації:

 

Відеоурок

 

 

 

 

Зчеплення генів. Кросинговер.

 

 

Презентації:

 

Відеоурок

 

 

 

 

Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю.

 

 

Презентації:

 

Відеоурок

 

 

 

 

 

Практична робота №3. Складання схем схрещування.

 

 

 

 

 

Форми мінливості.

 

 

Презентації:

 

Відеоурок

 

 

 

 

Мутації: види мутацій, причини та наслідки мутацій.

 

 

Презентації:

 

Відеоурок

 

 

 

 

Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування.

 

 

Презентації:

 

Відеоурок

 

 

 

 

Сучасні методи молекулярної генетики.

 

 

Презентації:

 

Відеоурок

 

 

Тема 6.   Еволюція органічного світу (8 год.)

 

 

 

Популяції живих організмів та їх основні характеристики. Популяційна генетика.

 

 

 

 

 

 

Еволюційні фактори. Механізми первинних еволюційних змін.

 

 

 

 

 

 

Механізми видоутворення.

 

 

 

 

 

 

Розвиток еволюційних поглядів. Теорія Ч.Дарвіна.

 

 

 

 

 

 

Докази еволюції живої природи. Роль палеонтології, молекулярної генетики в

обгрунтуванні теорії еволюції.

 

 

 

 

 

 

Еволюція людини. Механізми антропогенезу. Етапи еволюції людини.

 

 

 

 

 

 

Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя.

 

 

 

 

 

 

Узагальнення і контроль знань.

 

 

 

 

Тема 7.   Біорізноманіття. (12 год.)

 

 

 

Основи еволюційної філогенії та систематики.

 

 

 

 

 

 

Основні групи організмів: віруси, бактерії, археї, еукаріоти.

 

 

 

 

 

 

Огляд основних еукаріотичних таксонів.

 

 

 

 

 

 

 

Практична робота №4. Порівняння будови та процесу розмноження клітинних та неклітинних форм життя

 

 

 

 

 

Поняття про вид як основну класифікаційну одиницю різноманітності живого. Проблеми концепцій виду та його визначень.

 

 

 

 

 

 

Уявлення про класифікацію та номенклатуру.

 

 

 

 

 

 

Міжнародні Кодекси номенклатур. Міжнародні банки генетичної інформації, пошукові системи.

 

 

 

 

 

 

 

Практична робота №5. Методи генотипної ідентифікації видів за допомогою діагностичних ключів та таблиць.

 

 

 

 

 

Макросистема органічного світу.

 

 

 

 

 

 

Різноманітність органічного світу. Конвенція про біорізноманітність.

 

 

 

 

 

 

Генетична, видова та екосистемна різноманітність.

 

 

 

 

 

 

Узагальнення знань

 

 

 

 

Тема 8.   Надорганізмові біологічні системи. (7 год.)

 

 

 

Поняття про екосистему. Різноманітність екосистем.

 

 

 

 

 

 

Харчові зв`язки, потоки енергії та колообіг речовин у екосистемах.

 

 

 

 

 

 

 

Практична робота №6.

Розв`язування задач з екології.

 

 

 

 

 

Біотичні, абіотичні та антропогенні фактори.

 

 

 

 

 

 

Стабільність екосистем та причини її порушення.

 

 

 

 

 

 

Біосфера як цілісна система.

 

 

 

 

 

 

Захист та збереження біосфери, основні заходи щодо охорони оточуючого середовища.

 

 

 

 

Тема 9.  Різноманітність біоти України та принципи і підходи до її збереження.(15 год.)

 

 

 

Природні зони України

 

 

 

 

 

 

Червона книга України.

 

 

 

 

 

 

Зелена книга України.

 

 

 

 

 

 

Природно-заповідний фонд України – основа збереження біорізноманітності держави.

 

 

 

 

 

 

Основи заповідної справи.

 

 

 

 

 

 

Біосферні та природні заповідники.

 

 

 

 

 

Національні парки.

 

 

 

 

 

 

Заказники та пам`ятки природи.

 

 

 

 

 

 

Збереження біорізноманітності в ботанічних садах, зоопарках, колекціях культур, банках гермплазми.

 

 

 

 

 

 

Проблеми біологічних інвазій.

 

 

 

 

 

 

Екосистеми та ландшафти України особливого наукового та природоохоронного значення.

 

 

 

 

 

 

Узагальнення знань

 

 

 

 

Тема 10.  Біорізноманітність Українського Полісся. (6 год.)

 

 

 

Основні природні комплекси Українського Полісся.

 

 

 

 

 

 

Раритетні ландшафти та екосистеми. Види, що перебувають під особливою загрозою зникнення.

 

 

 

 

 

 

Природні заповідники Українського Полісся.

 

 

 

 

 

 

Національні природні парки.

 

 

 

 

 

 

Особливості підходів до збереження біорізноманітності Українського Полісся.

 

 

 

 

Тема 11.  Біорізноманітність лісостепу. (6 год.)

 

 

 

Основні природні комплекси лісостепової зони.

 

 

 

 

 

 

Раритетні ландшафти та екосистеми. Види, що перебувають під особливою загрозою зникнення.

 

 

 

 

 

 

Природні заповідники лісостепу.

 

 

 

 

 

 

Національні природні парки Лівобережного лісостепу.

 

 

 

 

 

 

Особливості підходів до збереження біорізноманітності лісостепу.

 

 

 

 

 

 

Узагальнення знань

 

 

 

 

Тема 12.  Біорізноманітність українських степів. (6 год.)

 

 

 

Основні природні комплекси степової зони. Раритетні ландшафти та екосистеми. Види, що перебувають під особливою загрозою зникнення.

 

 

 

 

 

 

Принципи збереження різноманітності степової біоти.

 

 

 

 

 

 

Біосферні заповідники, природні заповідники степів України.

 

 

 

 

 

 

Національні природні парки степової зони без морських охоронних акваторій.

 

 

 

 

 

 

Степові комплекси природних заповідників та національних парків Криму.

 

 

 

 

 

 

Особливості підходів до збереження біорізноманітності українських степів.

 

 

 

 

Тема 13.  Біорізноманітність Українських Карпат. (7 год.)

 

 

 

Природні комплекси Українських Карпат.

 

 

 

 

 

 

Основні висотні пояси та їх біота.Раритетні гірські екосистеми. Види, що перебувають під особливою загрозою зникнення.

 

 

 

 

 

 

Принципи збереження різноманітності  біоти Українських Карпат.

 

 

 

 

 

 

Біосферні заповідники: Карпатський біосферний заповідник.

 

 

 

 

 

 

Природні заповідники. Національні парки Українських Карпат.

 

 

 

 

 

 

Особливості підходів до збереження біорізноманітності Українських Карпат.

 

 

 

 

 

 

Узагальнення знань

 

 

 

 

Тема 14.  Біорізноманітність Гірського Криму. (4 год.)

 

 

 

Основні природні комплекси Гірського Криму.

 

 

 

 

 

 

Природні заповідники Гірського Криму.

 

 

 

 

 

 

Особливості підходів до збереження біорізноманітності Гірського Криму.

 

 

 

 

Тема 15.  Біорізноманітність Чорного та Азовського морів. (6 год.)

 

 

 

Біота Азовського моря та проблеми її збереження.

 

 

 

 

 

 

Основні причини збіднення морської біоти. Проблеми інтродукованих видів.

 

 

 

 

 

 

Біота Чорного моря та основні загрози для її різноманітності. Морські інвазійні види.

 

 

 

 

 

Об`єкти природно-заповідного фонду України, що мають охоронні морські акваторії.

 

 

 

 

 

 

Національні природні парки.

 

 

 

 

 

 

Узагальнення знань

 

 

 

 

Захист навчальних проектів. (4 год.)

 

 

 

Навчальний проект (на вибір) Збереження раритетних видів біоти та природних комплексів (на прикладі певної природної зони або гірської країни ).

Природа місцевості, де я живу. Чим пишаюсь я та мої земляки. Заповідний куточок, який я мрію відвідати.

 

 

 

Тема 16.  Біологія як основа біотехнології та медицини.. (7 год.)

 

 

 

Одомашнення рослин та тварин. Поняття про селекцію.

Огляд традиційних біотехнологій

 

 

 

 

 

Основи генетичної та клітинної інженерії.

 

 

 

 

 

 

Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині. Генетично-модифіковані організми.

 

 

 

 

 

 

 

Практична робота №7. Порівняння природного, штучного добору та генетичної модифікації

 

 

Узагальнення (2 год.)

 

 

 

Основні загальні властивості живих систем

 

 

 

 

 

Екскурсія №1

Історія розвитку життя на Землі (до краєзнавчого музею)

 

 

 

 

 

Екскурсія №2

Вивчення біорізноманіття (на прикладі своєї місцевості)