Біологія 9 клас

ІІ семестр

Календарно-тематичне планування уроків біології та екології

9 клас  (140 годин на рік - 4 години на тиждень, із них 4 години – резервних)

Автори календарного планування :
Календарне планування з переліком електронних джерел складене колективом кафедри Біології вчителем-методистом Строновою Т.М., вчителем-методистом Козленко С.А., вчителем-методистом Шинкаренко І.М., вчителем-методистом Столяровою С.О.

№ з/п

Дата

Тема

Практична частина

Корисні посилання

Примітка

Тема 5.   Закономірності успадкування ознак (10 год.)

63

64

13.01

13.01

Закони Менделя.

 

Презентація:

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-zakonomirnosti-spadkovosti-vstanovleni-gregorom-mendelem-123910.html

 Відеоурок

https://www.youtube.com/watch?v=j9y5rxAYfE0&ab_channel=T%D0%B5t%D1%96anaCh%D1%83chkovska

 

65

14.01

Ознака, як результат взаємодії генів.

 

Презентація:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-biologi-dlya-uchniv-9-11-klasiv-na-temu-oznaka-organizmu-yak-vzaemodiya-geniv-11186.html

Відеоурок

https://www.youtube.com/watch?v=cMyfyCsrg9M&ab_channel=EdEra

 

66

14.01

 

Зчеплення генів. Кросинговер.

 

Презентація:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-hromosomna-teoriya-spadkovosti-zcheplene-uspadkuvannya-krosingover-93978.html

Відеоурок

https://www.youtube.com/watch?v=FUz16tmZo0I&ab_channel=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%97%D0%9D%D0%9E

 

67

68

21.01

21.01

Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю.

 

Презентація:

https://vseosvita.ua/library/genetika-stati-uspadkuvanna-zceplene-zi-stattu-12644.html

Відеоурок

https://www.youtube.com/watch?v=X4Gx7d8C_yQ&ab_channel=T%D0%B5t%D1%96anaCh%D1%83chkovska

 

 

 

 

Практична робота №3. Складання схем схрещування.

Презентація:

https://naurok.com.ua/skladannya-shem-shreschuvannya-praktichna-robota-94896.html

 

69

70

22.01

22.01

Форми мінливості.

 

Презентація:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-dlya-9-go-klasu-formi-minlivosti-mutaci-vidi-prichini-naslidki-8552.html

Відеоурок

https://www.youtube.com/watch?v=kl9ZfCCdBDw&ab_channel=BeSmart%2F%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8C%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BC

 

71

72

28.01

28.01

Мутації: види мутацій, причини та наслідки мутацій.

 

Презентація:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-dlya-9-go-klasu-formi-minlivosti-mutaci-vidi-prichini-naslidki-8552.html

Відеоурок

https://www.youtube.com/watch?v=l-QQ_t9it-Q&ab_channel=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%97%D0%9D%D0%9E

 

73

29.01

Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування.

 

Презентація:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-biologi-v-9-klasi-spadkovi-zahvoryuvannya-lyudini-mediko-genetichne-konsultuvannya-100205.html

Відеоурок

https://www.youtube.com/watch?v=tal8TCP8VLE&ab_channel=%D0%A0%D0%9D%D0%9C%D0%A6%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD

 

74

29.01

Сучасні методи молекулярної генетики.

Тематичне оціювання

 

Презентація:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-suchasni-molekulyarno-genetichni-metodi-doslidzhen-spadkovosti-lyudini-106474.html

Відеоурок

https://www.youtube.com/watch?v=LlW0qv_HFRA&ab_channel=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%97%D0%9D%D0%9E

 

Тема 6.   Еволюція органічного світу (8 год.)

75

76

03.02

03.02

Популяції живих організмів та їх основні характеристики. Популяційна генетика.

 

Презентація:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-biologi-populyaci-zhivih-organizmiv-ta-h-osnovni-harakteristiki-147507.html

Відеоурок

https://www.youtube.com/watch?v=LBBisisaG_k&ab_channel=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%97%D0%9D%D0%9E

 

77

78

04.02

04.02

Еволюційні фактори. Механізми первинних еволюційних змін.

 

Презентація:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-evolyuciyni-faktori-mehanizmi-pervinnih-evolyuciynih-zmin-137163.html

Відеоурок

https://www.youtube.com/watch?v=k9TPbnKON3U&ab_channel=MONUKRAINE

 

79

80

10.02

10.02

Механізми видоутворення.

 

Презентація:

https://vseosvita.ua/library/vid-kriterii-vidu-mehanizmi-vidoutvorenna-144113.html

Відеоурок

https://www.youtube.com/watch?v=lA3xPYidDsc&ab_channel=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%97%D0%9D%D0%9E

 

81

82

11.02

11.02

Розвиток еволюційних поглядів. Теорія Ч.Дарвіна.

 

Презентація:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-rozvitok-evolyuciynih-poglyadiv-164498.html

Відеоурок

https://www.youtube.com/watch?v=NY7bSH8EyW4&ab_channel=MONUKRAINE

 

83

84

17.02

17.02

Докази еволюції живої природи. Роль палеонтології, молекулярної генетики в

обгрунтуванні теорії еволюції.

 

Презентація:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-dokaza-evolyuci-38406.html

Відеоурок

https://www.youtube.com/watch?v=oGKTzHFjo08&ab_channel=%D0%A6%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0

 

85

86

18.02

18.02

Еволюція людини. Механізми антропогенезу. Етапи еволюції людини.

 

Презентація:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-evolyuciya-lyudini-24403.html

Відеоурок

https://www.youtube.com/watch?v=EO5tdNr2ZHU&ab_channel=MONUKRAINE

 

87

24.02

Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя.

 

Презентація:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-svitoglyadni-ta-naukovi-poglyadi-na-pohodzhennya-zhittya-58772.html

Відеоурок

https://www.youtube.com/watch?v=cqq5-Kc3DJ8&ab_channel=MONUKRAINE

 

88

24.02

Узагальнення і контроль знань.

 

 

 

Тема 7.   Біорізноманіття. (11 год.)

89

25.02

Основи еволюційної філогенії та систематики.

 

Презентація:

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-uroku-osnovi-evolucijnoi-filogenii-ta-sistematiki-254237.html

Відеоурок

https://www.youtube.com/watch?v=FLnS-f5vvkE&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B0

 

90

25.02

Основні групи організмів: віруси, бактерії, археї, еукаріоти.

 

Презентація:

https://vseosvita.ua/library/osnovni-grupi-organizmiv-49205.html

Відеоурок

https://www.youtube.com/watch?v=O3h8GPcmldo&ab_channel=%D0%9B%D0%A2%D0%92.%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%D0%97%D0%9D%D0%9E

 

91

03.03

Огляд основних еукаріотичних таксонів.

 

Презентація:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-oglyad-osnovnih-eukariotichnih-taksoniv-170232.html

Відеоурок

https://www.youtube.com/watch?v=Jvua71hGHJ0&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%BE

 

92

03.03

 

Практична робота №4. Порівняння будови та процесу розмноження клітинних та неклітинних форм життя

Презентація:

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-porivnanna-budovi-ta-procesu-rozmnozenna-klitinnih-i-neklitinnih-form-zitta-9355.html

 

93

04.03

Поняття про вид як основну класифікаційну одиницю різноманітності живого. Проблеми концепцій виду та його визначень.

 

Презентація:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-biologi-v-10-klasi-za-novoyu-programoyu-kriteri-vidu-85022.html

Відеоурок

https://www.youtube.com/watch?v=IVc9E0it8do&ab_channel=ViraTaran

 

94

04.03

Уявлення про класифікацію та номенклатуру.

Міжнародні Кодекси номенклатур. Міжнародні банки генетичної інформації, пошукові системи.

 

Презентація:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-10-klas-principi-suchasno-naukovo-klasifikaci-organizmiv-122191.html

 

95

10.03

 

Практична робота №5. Методи генотипної ідентифікації видів за допомогою діагностичних ключів та таблиць.

 

 

96

10.03

Макросистема органічного світу.

 

Презентація:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-biologi-dlya-uchniv-10-klasu-bioriznomanittya-roslin-201597.html

Відеоурок

https://www.youtube.com/watch?v=rZ1FLE1IoGY&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0

 

97

98

11.03

11.03

Різноманітність органічного світу. Конвенція про біорізноманітність.

 

Документ:

https://mepr.gov.ua/content/konvenciya-pro-bioriznomanittya.html

Відеоурок

https://www.youtube.com/watch?v=uTAThg2xQIg&ab_channel=%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0

 

99

17.03

Генетична, видова та екосистемна різноманітність.

 

Презентація:

https://gdz4you.com/prezentaciyi/biologiya/bioriznomanittya-genetychne-vydove-i-ekosystemne-riznomanittya-5301/

 

100

17.03

Узагальнення знань

 

 

 

Тема 8.   Надорганізмові біологічні системи. (4 год.)

101

18.03

Поняття про екосистему. Різноманітність екосистем.

 

Презентація:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-na-temu-ekosistema-riznomanitnist-ekosistem-56075.html

Відеоурок

https://www.youtube.com/watch?v=kNF21YUG0TA&ab_channel=MONUKRAINE

 

102

18.03

Харчові зв`язки, потоки енергії та колообіг речовин у екосистемах.

Практична робота №6.

Розв`язування задач з екології.

Презентація:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-harchovi-zv-yazki-potoki-energi-ta-koloobig-rechovin-rechovin-172248.html

Відеоурок

https://www.youtube.com/watch?v=ayg_tQWTcMg&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0

 

103

31.03

Біотичні, абіотичні та антропогенні фактори.

Стабільність екосистем та причини її порушення.

 

Презентація:

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-bioticni-abioticni-ta-antropicni-faktori-stabilnist-ekosistem-ta-pricini-ih-porusenna-9-klas-biologia-237780.html

Відеоурок

https://www.youtube.com/watch?v=aP9yqMSdSPo&ab_channel=MONUKRAINE

 

104

31.03

Біосфера як цілісна система.

Захист та збереження біосфери, основні заходи щодо охорони оточуючого середовища.

 

Презентація:

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-biosfera-ak-cilisna-sistemazahist-i-zberezenna-biosferiosnovni-zahodi-sodo-ohoroni-navkolisnogo-seredovisa9-klas-244328.html

Відеоурок

https://www.youtube.com/watch?v=Pj6aQejMdEg&ab_channel=MONUKRAINE

 

Тема 9.  Різноманітність біоти України та принципи і підходи до її збереження.(6 год.)

105

01.04

Природні зони України

 

Презентація:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-prirodni-zoni-ukra-ni-31153.html

 

106

01.04

Червона книга України.

Зелена книга України.

 

Презентація:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-biologi-dlya-uchniv-11-klasu-chervona-kniga-ta-chorniy-spisok-vidiv-tvarin-zelena-kniga-ukra-ni-172200.html

Відеоурок

https://www.youtube.com/watch?v=k6twxFgtn8s&ab_channel=T%D0%B5t%D1%96anaCh%D1%83chkovska

 

107

07.04

Природно-заповідний фонд України – основа збереження біорізноманітності держави.

Основи заповідної справи.

 

Презентація:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-10-klas-principi-suchasno-naukovo-klasifikaci-organizmiv-122191.html

Відеоурок

https://www.youtube.com/watch?v=QbDHFx9vTao&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%8F%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0

 

108

07.04

Біосферні та природні заповідники.

Національні парки.

Заказники та пам`ятки природи.

 

Презентація:

https://www.youtube.com/watch?v=cBcqvGd8eaM&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA

 

109

08.04

Збереження біорізноманітності в ботанічних садах, зоопарках, колекціях культур, банках гермплазми.

 

Презентація:

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-zapovidniki-botanicni-sadi-228384.html

 

110

08.04

Проблеми біологічних інвазій.

Екосистеми та ландшафти України особливого наукового та природоохоронного значення.

 

Презентація:

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-navala-cuzinciv-invazijni-vidi-roslin-356299.html

 

 

 

Тема 10.  Біорізноманітність Українського Полісся. (2 год.)

111

14.04

Основні природні комплекси Українського Полісся.

Раритетні ландшафти та екосистеми. Види, що перебувають під особливою загрозою зникнення.

 

Презентація:

https://www.youtube.com/watch?v=Uj5glkpNtjw&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%D0%B7%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%97

 

112

14.04

Природні заповідники Українського Полісся.

Національні природні парки.

Особливості підходів до збереження біорізноманітності Українського Полісся.

 

Презентація:

https://www.youtube.com/watch?v=Uj5glkpNtjw&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%D0%B7%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%97

 

Тема 11.  Біорізноманітність лісостепу. (3 год.)

113

15.04

Основні природні комплекси лісостепової зони.

Раритетні ландшафти та екосистеми. Види, що перебувають під особливою загрозою зникнення.

 

Презентація:

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-lisostepova-prirodna-zona-ukraini-115304.html

Відеоурок

https://www.youtube.com/watch?v=0b0qRICnr1A&ab_channel=%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD

 

114

15.04

Природні заповідники лісостепу.

Національні природні парки Лівобережного лісостепу.

Особливості підходів до збереження біорізноманітності лісостепу.

 

Презентація:

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-lisostepova-prirodna-zona-ukraini-115304.html

 

115

21.04

Узагальнення знань

 

 

 

Тема 12.  Біорізноманітність українських степів. (3 год.)

116

21.04

Основні природні комплекси степової зони. Раритетні ландшафти та екосистеми. Види, що перебувають під особливою загрозою зникнення.

 

Презентація:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-stepova-zona-ukra-ni-18550.html

 

117

22.04

Принципи збереження різноманітності степової біоти.

Біосферні заповідники, природні заповідники степів України.

Національні природні парки степової зони без морських охоронних акваторій.

 

Презентація:

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-z-ciklu-biosferni-zapovidniki-ukraini-askania-nova-137878.html

 

118

22.04

Степові комплекси природних заповідників та національних парків Криму.

Особливості підходів до збереження біорізноманітності українських степів.

 

 

 

Тема 13.  Біорізноманітність Українських Карпат. (3 год.)

119

28.04

Природні комплекси Українських Карпат.

Основні висотні пояси та їх біота.Раритетні гірські екосистеми. Види, що перебувають під особливою загрозою зникнення.

 

Презентація:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-landshafti-ukra-nskih-karpat-21259.html

 

120

28.04

Принципи збереження різноманітності  біоти Українських Карпат.

Біосферні заповідники: Карпатський біосферний заповідник.

 

Презентація:

https://www.youtube.com/watch?v=WblyuNsNYwA&ab_channel=bychkiv1

Відеоурок

https://www.youtube.com/watch?v=bO1szmPGlho&ab_channel=VasyliukOleksiy

 

121

29.04

Природні заповідники. Національні парки Українських Карпат.

Особливості підходів до збереження біорізноманітності Українських Карпат.

 

Відеоурок

https://www.youtube.com/watch?v=bO1szmPGlho&ab_channel=VasyliukOleksiy

 

 

Тема 14.  Біорізноманітність Гірського Криму. (1 год.)

122

29.04

Основні природні комплекси Гірського Криму.

Природні заповідники Гірського Криму.

Особливості підходів до збереження біорізноманітності Гірського Криму.

 

Презентація:

https://vseosvita.ua/library/multimedijna-prezentacia-z-predmetu-geografia-8-klas-za-novou-programou-na-temu-krimski-gori-75800.html

 

Тема 15.  Біорізноманітність Чорного та Азовського морів. (3 год.)

123

05.05

Біота Азовського моря та проблеми її збереження.

Основні причини збіднення морської біоти. Проблеми інтродукованих видів.

Біота Чорного моря та основні загрози для її різноманітності. Морські інвазійні види.

 

Презентація:

GDZ4YOU Презентації Географія Презентація на тему «Збереження Чорного та Азовського морів»

 

124

05.05

Об`єкти природно-заповідного фонду України, що мають охоронні морські акваторії.

Національні природні парки.

 

Презентація:

https://naurok.com.ua/urok-prezentaciya-prirodoohoronni-teritori-ukra-ni-60523.html

 

 

125

06.05

Узагальнення знань

 

 

 

Захист навчальних проектів. (4 год.)

126

127

128

129

06.05

12.05

12.05

13.05

Навчальний проект (на вибір) Збереження раритетних видів біоти та природних комплексів (на прикладі певної природної зони або гірської країни ).

Природа місцевості, де я живу. Чим пишаюсь я та мої земляки. Заповідний куточок, який я мрію відвідати.

 

 

 

Тема 16.  Біологія як основа біотехнології та медицини.. (7 год.)

130

131

132

13.05

19.05

19.05

Одомашнення рослин та тварин. Поняття про селекцію.

Огляд традиційних біотехнологій

 

Презентація:

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-odomasnenna-tvarin-selekcia-tvarin-14370.html

Відеоурок

https://www.youtube.com/watch?v=_UYbqUpzIcA&ab_channel=T%D0%B5t%D1%96anaCh%D1%83chkovska

 

133

20.05

Основи генетичної та клітинної інженерії.

 

Презентація:

https://naurok.com.ua/prezentaciya-genetichna-ta-klitinna-inzheneriya-183754.html

Відеоурок

https://www.youtube.com/watch?v=uy7vtp-x_ek&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0

 

134

135

20.05

26.05

Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині. Генетично-модифіковані організми.

 

Презентація:

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-rol-geneticnoi-inzenerii-v-sucasnih-biotehnologiah-i-v-medicini9-klas-274210.html

Відеоурок

https://www.youtube.com/watch?v=queAHtLEPIU&ab_channel=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%97%D0%9D%D0%9E

 

136

26.05

 

Практична робота №7. Порівняння природного, штучного добору та генетичної модифікації

 

 

Узагальнення (2 год.)

137

138

27.05

27.05

Основні загальні властивості живих систем

 

Презентація:

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temuosnovni-zagalni-vlastivosti-zivih-sistem-284694.html