Біологія 10 клас

Автори календарного планування:
Календарне планування з переліком електронних джерел складене колективом кафедри Біології вчителем-методистом Строновою Т.М., вчителем-методистом Козленко С.А., вчителем-методистом Шинкаренко І.М., вчителем-методистом Столяровою С.О.

№ уроку

тиждень

тема уроку

освітні ресурси

домашнє завдання

1.        

11-16.01

Особливості фотосинтезу у прокаріотів. Планетарне значення фотосинтезу. Практична робота

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-fotosintez-u-prokariotiv-planetarne-znachennya-fotosintezu-140177.html

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-hemosintez-204953.html

 

у навчальних групах

«Біологія і екологія (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Задорожний К. М., Утєвська О. М.

п.41

2.        

Розв’язування задач на тему «Фотосинтез і хемосинтез».

3.        

Загальні риси процесу хемосинтезу.

4.        

Групи хемосинтезувальних організмів. Етапи хемосинтезу. Значення хемосинтезу для колообігу елементів у природі.

5.        

Біосинтез жирних кислот і складних ліпідів.

6.        

18-23.01

Утворення, запасання і використання глікогену.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-utvorennya-glikogenu-biosintez-lipidiv-140355.html

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-vidilennya-yogo-znachennya-dlya-organizmu-organi-vidilennya-tvarin-92366.html

 

у навчальних групах

«Біологія і екологія (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Задорожний К. М., Утєвська О. М.

п.42

7.        

Основні функції екскреції та осморегуляції: виділення побічних продуктів метаболізму, регуляція концентрації йонів, виділення токсинів.

8.        

Продукти виділення: нітрогеновмісні продукти розпаду білків і нуклеїнових кислот (амоніак, сечова кислота, сечовина); кисень, як продукт фотосинтезу; вуглекислий газ, жовчні пігменти, токсини. Практична робота

9.        

Виділення і розділення суміші рослинних пігментів методом паперової хроматографії.

10.    

Способи виділення продуктів метаболізму клітиною: мембранний транспорт, екзоцитоз.

11.    

25-30.01

1-6.02

8-13.02

15-20.02

22-27.02

Різноманітність органів виділення багатоклітинних тварин, їх будова і функції

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-vidilennya-vodi-roslinoyu-gutaciya-transpiraciya-141432.html

 

у навчальних групах

«Біологія і екологія (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Задорожний К. М., Утєвська О. М.

п.43

12.    

. Еволюція видільної системи. Роль шкіри, легень, печінки і кишечнику у виділенні продуктів обміну речовин.

13.    

Порівняльна характеристика змін у процесі еволюції органів травлення, дихання та виділення як оптимізація їх до процесів метаболізму.

14.    

Виділення води рослиною. Гутація.  Транспірація

15.    

Регуляція транспірації. Кількісні показники транспірації. Екскреція шкідливих речовин у рослин — листопад

16.    

1-6.02

 

Роль виділення у підтриманні гомеостазу.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-negativniy-vpliv-na-obmin-rechovin-chuzhoridnih-spoluk-ta-h-zneshkodzhennya-v-organizmi-lyudini-136395.html

 

у навчальних групах

 

п. «Біологія і екологія (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Задорожний К. М., Утєвська О. М.44

17.    

Токсичний вплив продуктів обміну речовин на організми.

18.    

Фактори порушення процесів виділення.

19.    

Єдність процесів обміну речовин і енергії. Взаємоперетворення речовин у організмі.

20.    

Відкритість біологічних систем. Процеси і результати обміну речовин у живих системах із погляду термодинаміки. Метаболічна інженерія.

21.    

 

Практична робота Критичний аналіз реклами харчових продуктів та біодобавок.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-skladovi-zdorov-ya-90362.html

 

у навчальних групах

«Біологія і екологія (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Задорожний К. М., Утєвська О. М.

п.45

22.    

Складові здоров’я людини

23.    

 Антропогенетика та медична генетика, євгеніка.

24.    

Людина як об’єкт генетичних досліджень. Генетика особистості

25.    

 Шляхи передачі інформації в живих системах . Реплікація, транскрипція, трансляція. Основні ферменти, що забезпечують функціонування нуклеїнових кислот (полімерази, гелікази, топоізомерази, і т.і.)

26.    

8-13.02

 

Сучасні уявлення про структуру гена. Некодувальні послідовності

https://naurok.com.ua/prezentaciya-genetichniy-kod-137764.html

 

у навчальних групах

«Біологія і екологія (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Задорожний К. М., Утєвська О. М.

п.46

27.    

ДНК. Генетичний код та його властивості

28.    

Генетична система прокаріотичних (нуклеоїд, плазміди) та еукаріотичних (пласти) клітин.

29.    

Геном. Регуляція активності генів.

30.    

Генетика – наука про закономірності успадкування ознак та їх мінливість. Основні етапи розвитку генетики.

31.    

15-20.02

 

Методи генетичних досліджень (гібридологічний, близнюковий, цитологічний, популяційний (статистичний) біохімічний та молекулярно-біологічний).

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-metodi-geneticnih-doslidzen-123896.html

 

у навчальних групах

«Біологія і екологія (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Задорожний К. М., Утєвська О. М.

47

32.    

Генетична термінологія та символіка.

33.    

Гібридологічний метод. Типи схрещувань.

34.    

Закономірності успадкування, встановлені Г. Менделем. Закон чистоти гамет. Їх цитологічні основи.

35.    

Практична робота Розв’язування типових задач з генетики: успадкування ознак

36.    

22-27.02

 

Множинний алелізм. Взаємодія алельних генів. Плейотропія.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-mnozhinniy-alelizm-vzaemodi-alelnih-geniv-pleyotropiya-92335.html

 

у навчальних групах

«Біологія і екологія (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Задорожний К. М., Утєвська О. М.

п.48

37.    

Урок узагальнення та систематизації знань.

38.    

Хромосомна теорія спадковості. Зчеплене успадкування.

39.    

Кросинговер. Групи зчеплення генів. Генетичні карти хромосом.

40.    

Генетика статі. Генетичні основи визначення статі у різних груп організмів.

41.    

1-6.03

 

Успадкування, зчеплене зі статтю.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-genetika-stati-zcheplene-zi-stattyu-uspadkuvannya-66367.html

 

у навчальних групах

«Біологія і екологія (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Задорожний К. М., Утєвська О. М.

П.49-50

42.    

Взаємозв’язок між генотипом і фенотипом

43.    

Взаємодія неалельних генів (компліментарність, епістаз, полімерія).

44.    

Генотип як цілісна система.

45.    

Мінливість ознак та її типи.

46.    

9-13.03

 

Спадкова і неспадкова мінливість. Мінливість бактерій та вірусів.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-zakonomirnosti-minlivosti-lyudini-107911.html

 

у навчальних групах

«Біологія і екологія (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Задорожний К. М., Утєвська О. М.

П.51-52

47.    

Мутації, їх молекулярна основа. Типи і загальні властивості мутацій. Мутагенні чинники: фізичні, хімічні, біологічні; їх вплив на живі системи. Значення мутацій.

48.    

Практична робота Виявлення та опис нормальних і мутантних форм дрозофіли.

49.    

Властивості модифікаційної мінливості.

50.    

Поняття норми реакції, варіаційного ряду, варіаційної кривої.

51.    

15-20.03

 

Практична робота Вивчення мінливості рослин. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-z-temi-diagnostika-spadkovih-zahvoryuvan-lyudini-97780.html

https://naurok.com.ua/populyaciya-genetika-populyaciy-32748.html

 

у навчальних групах

«Біологія і екологія (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Задорожний К. М., Утєвська О. М.

П.53-54

52.    

Генетика людини. Методи вивчення та особливості успадкування.

53.    

Спадкові хвороби, їх виявлення (генетичне обстеження, пренатальна діагностика і т.і.) та профілактика (медико-генетичне консультування).

54.    

Вид і популяція. Популяційна генетика.

55.    

Елементарні процеси еволюції

56.    

29.03-3.04

 

Закон Харді-Вайнберга, мутації, міграція, випадковий дрейф генів.

http://www.myshared.ru/slide/1353980/

 

у навчальних групах

«Біологія і екологія (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Задорожний К. М., Утєвська О. М.

П.55-56

57.    

Процес видоутворення.

58.    

Урок узагальнення та систематизації знань.

59.    

Репродукція молекул

60.    

Реплікація ДНК: етапи, фактори, регуляція, значення. Зворотна транскрипція :механізми, значення.

61.    

5-10.04

 

Місце вірусів у системі органічного світу.

 

у навчальних групах

«Біологія і екологія (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Задорожний К. М., Утєвська О. М.

П.57-58

62.    

Особливості будови і процесів життєдіяльності вірусів тварин, рослин та бактерій.

63.    

Шляхи проникнення вірусів у клітини і організм хазяїна. Поняття про віроїди, пріони. Значення  їх у природі та житті людини.

64.    

Будова і особливості репродукції різних систематичних груп вірусів та пріонів. Загальна характеристика інфекційного процесу, викликаного вірусами.

65.    

Залежність профілактики та лікування вірусних хвороб рослин, тварин та людини від особливостей збудника. Гіпотези виникнення вірусів. Значення вірусів у процесі еволюції.

66.    

12-17.04

 

Репродукція клітин.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-reprodukciya-prokariotichnih-klitin-170241.html

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-reprodukciya-eukariotichnih-klitin-170244.html

 

у навчальних групах

«Біологія і екологія (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Задорожний К. М., Утєвська О. М.

П.59-60

67.    

Репродукція прокаріотичних клітин. Бінарний поділ.

68.    

Репродукція еукаріотичних клітин. Соматичні і статеві клітини.

69.    

Каріотип. Порівняльна характеристика наборів хромосом різних видів.

70.    

Життєвий цикл клітин. Інтерфаза: періоди та тривалість. Значення інтерфази. Регуляція інтерфази.  Структурна організація  інтерфазного хроматину.

71.    

19-24.04

 

Будова нуклеусом. Типи та значення  основних та кислих білків.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-sposobi-reprodukci-klitin-mitoz-kariokinez-ta-citokinez-fazi-mitozu-h-trivalist-biologichne-znachennya-160585.html

 

у навчальних групах

«Біологія і екологія (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Задорожний К. М., Утєвська О. М.

П.61-62

72.    

Урок узагальнення та систематизації знань.

73.    

Способи репродукції клітин. Непрямий поділ.

74.    

Мітоз  (каріокінез та цитокінез).

75.    

Фази мітозу, їх тривалість та біологічне значення. Структурні  зміни хроматину на різних етапах мітотичного циклу клітини.  Практична робота Вивчення стадій мітозу на препараті корінця цибулини.

76.    

26-30.04

 

Морфологічна будова  метафазної хромосоми. Порушення процесу мітозу. Цитокінез у рослин та тварин. Типи мітозу. Регуляція процесу мітозу. Практична робота Вивчення будови хромосом на постійному препараті гігантських хромосом мотиля.

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-klitinnij-cikl-mitoz-285392.html

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-mejoz-240978.html

 

у навчальних групах

«Біологія і екологія (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Задорожний К. М., Утєвська О. М.

П.63-64

77.    

Мейоз. Фази мейозу. Кросинговер. Порушення мейозу. Біологічне значення мейозу у тварин та рослин.

78.    

Прямий поділ - амітоз. Значення.

79.    

Приклади. Старіння і загибель клітин. Апоптоз, некроз. Клітинні технології в біології та медицині.

80.    

Репродукція організмів Форми розмноження організмів. Нестатеве і статеве розмноження: цитологічні основи, форми, біологічне значення.

81.    

5-15.05

 

Способи нестатевого розмноження прокаріотів, грибів, рослин та тварин. Поліембріонія. Клонування. Використання вегетативного розмноження рослин та грибів у агрокультурі. Практична робота Нестатеве розмноження – брунькування дріжджів.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-formi-rozmnozhennya-organizmiv-186667.html

 

у навчальних групах

«Біологія і екологія (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Задорожний К. М., Утєвська О. М.

П.65-66

82.    

Статеве розмноження і статевий процес. Способи статевого розмноження. Будова статевих клітин різних систематичних груп організмів. Гаметогенез у рослин та грибів. Гаметогенез у тварин на прикладі ссавців.

83.    

Будова статевих залоз. Особливості сперматогенезу та овогенезу у людини. Фактори регуляції гаметогенезу. Вплив негативних факторів середовища, алкоголю, тютюнопаління на процеси гаметогенезу людини. Еволюція статевого розмноження.

84.    

Запліднення: його форми, етапи значення. Запліднення у нижчих, вищих спорових  та голонасінних рослин. Подвійне запліднення у покритонасінних рослин. Зовнішнє та внутрішнє запліднення у тварин. Партеногенез. Апоміксис. Неотенія, Педогенез.

85.    

Етапи запліднення у людини. Причини порушення процесів запліднення у людини. Екстракорпоральне запліднення. Способи контрацепції.

86.    

17-22.05

Механізми визначення статі. Стать і гендер у людини. Гермафродитизм. Види гермафродитизму

http://www.myshared.ru/slide/1167838/

 

у навчальних групах

«Біологія і екологія (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Задорожний К. М., Утєвська О. М.

П.67-68

87.    

Типи народження Індивідуальний розвиток організмів (онтогенез).

88.    

Типи онтогенезу у тварин. Періоди¬зація онтогенезу багатоклітинних організмів.

89.    

Етапи ембріонального розвитку у тварин. Ооплазматична сегрегація та презумптивні зони зиготи. Типи та закономірності процесів дроблення.   Тотипотентність бластомерів як передумова появи однояйцевих близнюків

90.    

Поява багатоклітинного одношарового зародка – бластули. Типи бластул у хордових.   Способи гаструляції. Способи закладки мезодерми у безхребетних та хордових. Гістогенез, органогенез. Поняття про стовбурові клітини та їхні  властивості. Диференціація клітин, поява тканин. Ембріональна індукція. Процес нейруляції, формування комплексу осьових органів. Первиннороті та вториннороті організми. Похідні зародкових листків.

91.    

24-31.05

Поняття про провізорні органи. Амніоти та анамнії. Механізми регуляції онтогенезу. Ембріологічні теорії та закони.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-anamni-ta-amnioti-129558.html

 

у навчальних групах

«Біологія і екологія (профільний рівень)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Задорожний К. М., Утєвська О. М.

П.69-70

92.    

Ембріональний розвиток та його етапи у рослин (ембріогенез та спокій).

Сучасні методи ембріології. Тканинна та ембріональна інженерія, химерні організми.

 Репродуктивна медицина.

93.    

Типи постембріонального      

розвитку у тварин. Прямий розвиток. Поняття ембріонізації.  Розвиток з повним та неповним перетворенням. Біологічне значення метаморфозу. Регуляція постембріонального розвитку.

Етапи постембріонального розвитку насінних рослин (догенеративний, генеративний, постгенеративний).

94.    

Вікові періоди індивідуального

 розвитку людини. Статеве дозрівання. Профілактика захворювань, що передаються статевим шляхом. Старість як етап онтогенезу.

Теорії старіння на молекулярному, клітинному та організмовому рівнях.Життєві цикли та чергування поколінь. Прості та складні життєві цикли рослин та тварин.

95.    

Біологічні основи процесів росту та регенерації. Поняття про проліферацію та диференціацію клітин. Практичні роботи: Періодичність росту дерев’янистих рослин. Періодичність росту луски риби.