Біологія 10 клас

Автори календарного планування:
Календарне планування з переліком електронних джерел складене колективом кафедри Біології вчителем-методистом Строновою Т.М., вчителем-методистом Козленко С.А., вчителем-методистом Шинкаренко І.М., вчителем-методистом Столяровою С.О.

 

№ уроку

тиждень

тема уроку

освітні ресурси

домашнє завдання

 

1-4.09

ТЕМА. Структура клітини. Клітинна мемебрана. Цитоплазма та органели

 https://drive.google.com/file/d/1Bq3wU35qu6F30jB6m7BrCC5Xdne2R1Ts/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1CG59-5-B2mmx1y0qaxfvCQOlOaw-9rKj/view?usp=sharing

http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/pdrychniki/bologya-9-klas-pdrychnik-k-m-zadorozhniyi/tema-3-printsipi-fynktsonyvannya-kltini/kltinne-dihannya

https://www.youtube.com/watch?v=qUKpWJBUlO8

 

 у навчальних групах

 

Ядро. Структурна організація та функції.

 

Різноманітність клітин. Узагальнення. Самоконтроль.

 

ТЕМА.  Принцпи функціонування клітин. Обмін речовин та енергії. Розщеплення органічних речовин у живих організмах. Клітинне дихання, його біохімічні механізми.

 

Фотосинтез: світлова та темнова .  Хемосинтез. Потік речовин, енергії та інформації з клітини.

 

6-11.09

Узагальнення.

 https://www.youtube.com/watch?v=z872aqZTNJo

https://www.youtube.com/watch?v=MhP8YnGT8ic

https://www.youtube.com/watch?v=NcniAubNxXM

 

 

 

 

 

у навчальних групах

 

 ТЕМА. Збереження та реалізація спадкової інформації. Ген та його будова. Геном про- та еукаріотів. Хромосоми, їхні функції та будова.

 

Транскрипція. Основні типи РНК. Генетичний код. Біосинтез  білка.  Подвоєння ДНК. Репарація пошкоджень ДНК.

 

Поділ клітин. Клітинний цикл. Мітоз. Мейоз. Рекомбінація ДНК. Статеві клітини та запліднення. Закономірності індивідуального розвитку.

 

Узагальнення.

 

13-18.09

Біологія та екологія як комплексні науки. Відмінності живого та неживого. Критерії та форми життя.

Практична робота №1 Довести наявність / відсутність критеріїв життя для запропонованих об′єктів.

 https://www.youtube.com/watch?v=P-vW1mNYQ5M

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-biologi-v-10-klasi-za-novoyu-programoyu-sistematika-85020.html

 

у навчальних групах

 

Біологія та екологія як комплексні науки. Відмінності живого та неживого. Критерії та форми життя.

Практична робота №1 Довести наявність / відсутність критеріїв життя для запропонованих об′єктів.

 

Основні види наукових творів.

Практична робота №2. Проаналізувати різні види біологічних / екологічних наукових творів, визначити їх особливості, мету та завдання, недоліки та переваги.

 

Узагальнення

 

Біологічна система живого світу. Поняття про штучні (формальні) та природні (філогенетичні) системи живого світу.

 

20-25.09

Бінарна номенклатура. Принципи сучасної класифікації організмів. Створення систем живих організмів.

https://www.youtube.com/watch?v=O3h8GPcmldo

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-vid-kriteri-vidu-biologiya-11-klas-3350.html

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-10-klas-principi-suchasno-naukovo-klasifikaci-organizmiv-122191.html

 

у навчальних групах

 

Вид як базовий таксон. Критерії виду.

 

Практична робота №3. Вивчення критеріїв виду на прикладі рослин та тварин, що належать до однієї родини.

 

Рівні  і типи біологічного різноманіття. Значення біорізноманіття в природі і житті людини. Методи вивчення  біорізноманіття (інвентаризація, моніторинг, складання екологічного прогнозу).

 

Біоіндикація. ПРОЕКТ: оцінка стану повітря даної місцевості методами ліхеноїндикації.

 

27.09-2.10

Трьохдоменна система органічного світу. Загальна характеристика Архей, Бактерій, та Еукаріотів. Місце вірусів у системі живої природи.

 https://www.youtube.com/watch?v=3hLh5-oJiPg

https://naurok.com.ua/prezentaciya-osnovni-grupi-organizmiv-bakteri-arhe-eukarioti-171446.html

https://www.youtube.com/watch?v=Tr_gb8Pd8WU

 

у навчальних групах

 

Основні характеристики, таксони та різноманітність представників домену Археї.  Різноманітність, систематика та значення представників домену Бактерії.

 

Сучасна систематика Еукаріот. 5 основних супергруп (Екскавати, Амебозої, Опістоконди, Археплстиди, SAR) та некласифіковані таксони. Еволюційні зв′язки між прокаріотами та еукаріотами.

 

Наземні рослини. Різноманітність вищих спорових рослин.

 

Різноманітність насінних рослин.

 

4-9.10

Різноманітність насінних рослин.

 https://www.youtube.com/watch?v=Cx5eJ0Bosls

 

у навчальних групах

 

Гриби та грибоподібні організми

 

Тварини. Різноманітність безхребетних та хребетних тварин,  їх значення в екосистемах та житті людини.

 

Анамнії та амніоти.

 

Практична робота №4. Визначення систематичного положення організмів своєї місцевості.

31.    

11-13.10

Екосистемне біорізноманіття.

https://drive.google.com/file/d/1gTjCRSqwsZpDz3l752lyG_Qphtm2fg4f/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1QhGDHI_wjEfrr3TNnnCcSWNd5l3rg9yd/view?usp=sharing

 

у навчальних групах

32.    

Флористичні та фауністичні царства – найвищий ранг біорізноманіття.

33.    

Ендеміки, аборигени та космополіти.

34.    

Зміни в біорізноманіття шляхом інтродукції та інвазії: причини, наслідки, перспективи.

35.    

Узагальнення. Біорізноманіття як ресурс і основа збереження життя на Землі.

36.    

18-23.10

Потреба людини у речовинах і хімічних елементах. Перетворення речовин в організмі людини.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-biologi-v-10-klasi-za-novoyu-programoyu-osoblivosti-obminu-rechovin-v-avtotrofnih-organizmiv-85070.html

https://futuro.in.ua/videos/517-shcho-take-metabolizm.html

 

 

у навчальних групах

37.    

Джерела енергії і речовин для організмів. Харчова та енергетична цінність продуктів харчування. Органічні та неорганічні сполуки, необхідні для життєдіяльності організмів.

38.    

Типи живлення організмів за джерелом енергії та джерелом Карбону.

 

39.    

Субстрати, умови, етапи метаболізму. Хімічні й фізичні основи метаболізму. Фактори, що впливають на метаболізм: спадковість, умови середовища, вік, стать, спосіб життя.

 

40.    

Внутрішнє середовище організму та підтримання його сталості.

 

41.    

1-6.11

Транспортування речовин через мембрану в клітину.

https://www.youtube.com/watch?v=fI--xSPR_GI

https://www.youtube.com/watch?v=uRcytYNBCOI

http://www.myshared.ru/slide/1344098/

 

у навчальних групах

42.    

Типи гетеротрофного живлення за механізмом поглинання і джерелом органічних речовин.

43.    

Надходження газів до організмів тварин. Виникнення і еволюція дихальної системи. Різновиди органів дихання і принципів організації дихальних систем.

44.    

Надходження газів до організмів рослин і грибів. Роль продихів. Всмоктування речовин з ґрунту.

45.    

Дифузія. Білки-транспортери. Мікротрубочки й моторні білки: динеїни та кінезини. Везикулярний транспорт.

46.    

8-13.11

Транспорт речовин у кишковопорожнинних, губок, плоских і круглих червів. Поняття про гідролімфу, гемолімфу, кров. Основні компоненти кровоносної системи.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-z-biologi-transport-rechovin-u-tvarin-1880.html

https://www.youtube.com/watch?v=NJRub5hEmrI

 

у навчальних групах

47.    

Типи кровоносних систем. Еволюція кровоносних систем.

48.    

Урок узагальнення та систематизації знань.

49.    

Транспортні функції крові: транспорт  білків, жирів, вуглеводів, йонів, гормонів, вітамінів, продуктів екскреції.

50.    

Основні транспортні білки крові: альбуміни та глобуліни. Гемоглобін. Транспорт газів. Дихальні пігменти безхребетних та хребетних. Роль міоглобіну у транспорті кисню в м’язах.    

51.    

15-20.11

Провідна тканина. Еволюція транспортної системи у рослин. Переміщення води і мінеральних речовин у горизонтальній площині кореня та стебла.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-tkanini-roslin-6-klas-23777.html

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-vodnij-rezim-roslin-339359.html

https://www.youtube.com/watch?v=cQ6MG937Shw

 

 

у навчальних групах

52.    

Поняття про осмотичний та тургорний тиск, сисну силу. Апопластитчний та симпластичний шлях транспорту води та мінеральних речовин.

53.    

Механізми транспорту речовин по ксилемі. Шляхи пересування води у листках.

54.    

Будова ситоподібних трубок. Механізм переміщення речовин по флоемі.

55.    

Основні функції травлення.

56.    

22-27.11

Зовнішнє травлення у павуків та личинок жуків-плавунців.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-pozaklitinne-i-zovnishne-travlennya-98169.html

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-vnutrisnoklitinne-travlenna-199539.html

https://www.youtube.com/watch?v=kae87zL6gow

 

 

 

у навчальних групах

57.    

Позаклітинне травлення у бактерій, архей, грибів, хижих рослин. Локалізація і функціонування травних ферментів цих організмів.

58.    

Внутрішньоклітинне травлення. Формування первинних та вторинних лізосом. Гідролітичні ферменти. Залишкові тільця.

59.    

Аутофагоцитоз і автоліз. Роль протеосом у розщеплені білків клітини.

60.    

Порожнинне травлення у багатоклітинних організмів. Пристінкове травлення на поверхні мікроворсинок тонкого кишківника.

61.    

29.11-4.12

Будова мікроворсинок. Активний та пасивний процес всмоктування речовин у кишківнику.

https://futuro.in.ua/videos/517-shcho-take-metabolizm.html

 

у навчальних групах

62.    

Практична робота Вивчення активності ферментів слини.

63.    

Травлення у товстому кишківнику. Розщеплення клітковини. Поняття про пробіотики і пребіотики. Синтез вітамінів у товстому кишківнику

64.    

Особливості ферментативного каталізу: зміна енергії в ході реакції, механізм каталізу, коферменти, способи регуляція активності ферментів.

65.    

Типи метаболічних шляхів клітини. Регуляція метаболічних шляхів: контроль транскрипції, активація ферментів, вплив субстратів, коферментів, продуктів.

 

66.    

6-11.12

Анаеробне та аеробне дихання. Гліколіз. Принцип субстратного фосфорилювання. Енергетичний баланс гліколізу. Молочнокисле та спиртове бродіння.

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-klitinne-dihanna-jogo-biohimicni-mehanizmi-180226.html

https://www.youtube.com/watch?v=7zURvKcjdmI

 

у навчальних групах

67.    

Утворення ацетил-КоА. Цикл трикарбонових кислот. Переносники Гідрогену.

68.    

Окисне фосфорилювання. Робота дихального ланцюга. Створення протонного градієнту і його використання АТФ-синтазою.

69.    

Енергетичний баланс аеробного окиснення глюкози та його порівняння з енергетичним балансом гліколізу. Практична робота Розв’язування задач на тему «Енергетичний обмін».

 

70.    

β-окиснення жирних кислот. Спряження β-окиснення з циклом трикарбонових кислот.

71.    

13-18.12

Дезамінування амінокислот. Утворення сечовини і сечової кислоти при розщепленні нітрогеновмісних основ нуклеотидів.

https://www.youtube.com/watch?v=ZUOKlpYFGXQ

https://www.youtube.com/watch?v=3IQfNlG8GC0

 

у навчальних групах

72.    

Поняття про матричні синтези.

73.    

Етапи біосинтезу білка. Транскрипція: етапи, механізми, ферменти. Процесинг мРНК. Альтернативний сплайсинг. Транскрипція тРНК і рРНК.

74.    

Генетичний код. Відхилення від універсальності генетичного коду.

75.    

Урок узагальнення та систематизації знань.

76.    

20-24.12

Утворення аміноацил-тРНК. Трансляція: етапи, механізми. Структура рибосома і роль рРНК у трансляції. Особливості трансляції мембранних і секреторних білків.

https://www.youtube.com/watch?v=mqsujv-iqRw

https://www.youtube.com/watch?v=qUKpWJBUlO8

 

у навчальних групах

77.    

Фолдінг білка. Роль шаперонів. Посттрансляційна модифікація білків. Практична робота Розв’язування задач на тему «Біосинтез білка».

78.    

Поняття про пластичний обмін у клітині.

79.    

Світлова фаза фотосинтезу. Фотоліз води. Робота світлозбиральних антенних комплексів пігментів. Фотосинтетичний ланцюг перенесення електронів. Утворення АТФ за рахунок протонного градієнту на мембрані тилакоїда. Циклічне і нециклічне фотофосфорилювання.

80.    

Темнова фаза фотосинтезу. Цикл Кальвіна. Роль рибулобісфосфаткарбоксилази. Утворення, запасання і використання крохмалю

81.    

 

Особливості фотосинтезу у прокаріотів. Планетарне значення фотосинтезу. Практична робота

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-fotosintez-u-prokariotiv-planetarne-znachennya-fotosintezu-140177.html

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-hemosintez-204953.html

 

у навчальних групах

82.    

Розв’язування задач на тему «Фотосинтез і хемосинтез».

83.    

Загальні риси процесу хемосинтезу.

84.    

Групи хемосинтезувальних організмів. Етапи хемосинтезу. Значення хемосинтезу для колообігу елементів у природі.

85.    

Біосинтез жирних кислот і складних ліпідів.

86.    

 

Утворення, запасання і використання глікогену.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-utvorennya-glikogenu-biosintez-lipidiv-140355.html

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-vidilennya-yogo-znachennya-dlya-organizmu-organi-vidilennya-tvarin-92366.html

 

у навчальних групах

87.    

Основні функції екскреції та осморегуляції: виділення побічних продуктів метаболізму, регуляція концентрації йонів, виділення токсинів.

88.    

Продукти виділення: нітрогеновмісні продукти розпаду білків і нуклеїнових кислот (амоніак, сечова кислота, сечовина); кисень, як продукт фотосинтезу; вуглекислий газ, жовчні пігменти, токсини. Практична робота

89.    

Виділення і розділення суміші рослинних пігментів методом паперової хроматографії.

90.    

Способи виділення продуктів метаболізму клітиною: мембранний транспорт, екзоцитоз.

91.    

 

Різноманітність органів виділення багатоклітинних тварин, їх будова і функції

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-vidilennya-vodi-roslinoyu-gutaciya-transpiraciya-141432.html

 

у навчальних групах

92.    

. Еволюція видільної системи. Роль шкіри, легень, печінки і кишечнику у виділенні продуктів обміну речовин.

93.    

Порівняльна характеристика змін у процесі еволюції органів травлення, дихання та виділення як оптимізація їх до процесів метаболізму.

94.    

Виділення води рослиною. Гутація.  Транспірація

95.    

Регуляція транспірації. Кількісні показники транспірації. Екскреція шкідливих речовин у рослин — листопад

96.    

 

Роль виділення у підтриманні гомеостазу.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-negativniy-vpliv-na-obmin-rechovin-chuzhoridnih-spoluk-ta-h-zneshkodzhennya-v-organizmi-lyudini-136395.html

 

у навчальних групах

97.    

Токсичний вплив продуктів обміну речовин на організми.

98.    

Фактори порушення процесів виділення.

99.    

Єдність процесів обміну речовин і енергії. Взаємоперетворення речовин у організмі.

100.                        

Відкритість біологічних систем. Процеси і результати обміну речовин у живих системах із погляду термодинаміки. Метаболічна інженерія.

101.                        

 

Практична робота Критичний аналіз реклами харчових продуктів та біодобавок.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-skladovi-zdorov-ya-90362.html

 

у навчальних групах

102.                        

Складові здоров’я людини

103.                        

 Антропогенетика та медична генетика, євгеніка.

104.                        

Людина як об’єкт генетичних досліджень. Генетика особистості

105.                        

 Шляхи передачі інформації в живих системах . Реплікація, транскрипція, трансляція. Основні ферменти, що забезпечують функціонування нуклеїнових кислот (полімерази, гелікази, топоізомерази, і т.і.)

106.                        

 

Сучасні уявлення про структуру гена. Некодувальні послідовності

https://naurok.com.ua/prezentaciya-genetichniy-kod-137764.html

 

у навчальних групах

107.                        

ДНК. Генетичний код та його властивості

108.                        

Генетична система прокаріотичних (нуклеоїд, плазміди) та еукаріотичних (пласти) клітин.

109.                        

Геном. Регуляція активності генів.

110.                        

Генетика – наука про закономірності успадкування ознак та їх мінливість. Основні етапи розвитку генетики.

111.                        

 

Методи генетичних досліджень (гібридологічний, близнюковий, цитологічний, популяційний (статистичний) біохімічний та молекулярно-біологічний).

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-metodi-geneticnih-doslidzen-123896.html

 

у навчальних групах

112.                        

Генетична термінологія та символіка.

113.                        

Гібридологічний метод. Типи схрещувань.

114.                        

Закономірності успадкування, встановлені Г. Менделем. Закон чистоти гамет. Їх цитологічні основи.

115.                        

Практична робота Розв’язування типових задач з генетики: успадкування ознак

116.                        

 

Множинний алелізм. Взаємодія алельних генів. Плейотропія.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-mnozhinniy-alelizm-vzaemodi-alelnih-geniv-pleyotropiya-92335.html

 

у навчальних групах

117.                        

Урок узагальнення та систематизації знань.

118.                        

Хромосомна теорія спадковості. Зчеплене успадкування.

119.                        

Кросинговер. Групи зчеплення генів. Генетичні карти хромосом.

120.                        

Генетика статі. Генетичні основи визначення статі у різних груп організмів.

121.                        

 

Успадкування, зчеплене зі статтю.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-genetika-stati-zcheplene-zi-stattyu-uspadkuvannya-66367.html

 

у навчальних групах

122.                        

Взаємозв’язок між генотипом і фенотипом

123.                        

Взаємодія неалельних генів (компліментарність, епістаз, полімерія).

124.                        

Генотип як цілісна система.

125.                        

Мінливість ознак та її типи.

126.                        

 

Спадкова і неспадкова мінливість. Мінливість бактерій та вірусів.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-zakonomirnosti-minlivosti-lyudini-107911.html

 

у навчальних групах

127.                        

Мутації, їх молекулярна основа. Типи і загальні властивості мутацій. Мутагенні чинники: фізичні, хімічні, біологічні; їх вплив на живі системи. Значення мутацій.

128.                        

Практична робота Виявлення та опис нормальних і мутантних форм дрозофіли.

129.                        

Властивості модифікаційної мінливості.

130.                        

Поняття норми реакції, варіаційного ряду, варіаційної кривої.

131.                        

 

Практична робота Вивчення мінливості рослин. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-z-temi-diagnostika-spadkovih-zahvoryuvan-lyudini-97780.html

https://naurok.com.ua/populyaciya-genetika-populyaciy-32748.html

 

у навчальних групах

132.                        

Генетика людини. Методи вивчення та особливості успадкування.

133.                        

Спадкові хвороби, їх виявлення (генетичне обстеження, пренатальна діагностика і т.і.) та профілактика (медико-генетичне консультування).

134.                        

Вид і популяція. Популяційна генетика.

135.                        

Елементарні процеси еволюції

136.                        

 

Закон Харді-Вайнберга, мутації, міграція, випадковий дрейф генів.

http://www.myshared.ru/slide/1353980/

 

у навчальних групах

137.                        

Процес видоутворення.

138.                        

Урок узагальнення та систематизації знань.

139.                        

Репродукція молекул

140.                        

Реплікація ДНК: етапи, фактори, регуляція, значення. Зворотна транскрипція :механізми, значення.

141.                        

 

Місце вірусів у системі органічного світу.

 

у навчальних групах

142.                        

Особливості будови і процесів життєдіяльності вірусів тварин, рослин та бактерій.

143.                        

Шляхи проникнення вірусів у клітини і організм хазяїна. Поняття про віроїди, пріони. Значення  їх у природі та житті людини.

144.                        

Будова і особливості репродукції різних систематичних груп вірусів та пріонів. Загальна характеристика інфекційного процесу, викликаного вірусами.

145.                        

Залежність профілактики та лікування вірусних хвороб рослин, тварин та людини від особливостей збудника. Гіпотези виникнення вірусів. Значення вірусів у процесі еволюції.

146.                        

 

Репродукція клітин.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-reprodukciya-prokariotichnih-klitin-170241.html

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-reprodukciya-eukariotichnih-klitin-170244.html

 

у навчальних групах

147.                        

Репродукція прокаріотичних клітин. Бінарний поділ.

148.                        

Репродукція еукаріотичних клітин. Соматичні і статеві клітини.

149.                        

Каріотип. Порівняльна характеристика наборів хромосом різних видів.

150.                        

Життєвий цикл клітин. Інтерфаза: періоди та тривалість. Значення інтерфази. Регуляція інтерфази.  Структурна організація  інтерфазного хроматину.

151.                        

 

Будова нуклеусом. Типи та значення  основних та кислих білків.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-sposobi-reprodukci-klitin-mitoz-kariokinez-ta-citokinez-fazi-mitozu-h-trivalist-biologichne-znachennya-160585.html

 

у навчальних групах

152.                        

Урок узагальнення та систематизації знань.

153.                        

Способи репродукції клітин. Непрямий поділ.

154.                        

Мітоз  (каріокінез та цитокінез).

155.                        

Фази мітозу, їх тривалість та біологічне значення. Структурні  зміни хроматину на різних етапах мітотичного циклу клітини.  Практична робота Вивчення стадій мітозу на препараті корінця цибулини.

156.                        

 

Морфологічна будова  метафазної хромосоми. Порушення процесу мітозу. Цитокінез у рослин та тварин. Типи мітозу. Регуляція процесу мітозу. Практична робота Вивчення будови хромосом на постійному препараті гігантських хромосом мотиля.

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-klitinnij-cikl-mitoz-285392.html

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-mejoz-240978.html

 

у навчальних групах

157.                        

Мейоз. Фази мейозу. Кросинговер. Порушення мейозу. Біологічне значення мейозу у тварин та рослин.

158.                        

Прямий поділ - амітоз. Значення.

159.                        

Приклади. Старіння і загибель клітин. Апоптоз, некроз. Клітинні технології в біології та медицині.

160.                        

Репродукція організмів Форми розмноження організмів. Нестатеве і статеве розмноження: цитологічні основи, форми, біологічне значення.

161.                        

 

Способи нестатевого розмноження прокаріотів, грибів, рослин та тварин. Поліембріонія. Клонування. Використання вегетативного розмноження рослин та грибів у агрокультурі. Практична робота Нестатеве розмноження – брунькування дріжджів.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-formi-rozmnozhennya-organizmiv-186667.html

 

у навчальних групах

162.                        

Статеве розмноження і статевий процес. Способи статевого розмноження. Будова статевих клітин різних систематичних груп організмів. Гаметогенез у рослин та грибів. Гаметогенез у тварин на прикладі ссавців.

163.                        

Будова статевих залоз. Особливості сперматогенезу та овогенезу у людини. Фактори регуляції гаметогенезу. Вплив негативних факторів середовища, алкоголю, тютюнопаління на процеси гаметогенезу людини. Еволюція статевого розмноження.

164.                        

Запліднення: його форми, етапи значення. Запліднення у нижчих, вищих спорових  та голонасінних рослин. Подвійне запліднення у покритонасінних рослин. Зовнішнє та внутрішнє запліднення у тварин. Партеногенез. Апоміксис. Неотенія, Педогенез.

165.                        

Етапи запліднення у людини. Причини порушення процесів запліднення у людини. Екстракорпоральне запліднення. Способи контрацепції.

166.                        

 

Механізми визначення статі. Стать і гендер у людини. Гермафродитизм. Види гермафродитизму

http://www.myshared.ru/slide/1167838/

 

у навчальних групах

167.                        

Типи народження Індивідуальний розвиток організмів (онтогенез).

168.                        

Типи онтогенезу у тварин. Періоди¬зація онтогенезу багатоклітинних організмів.

169.                        

Етапи ембріонального розвитку у тварин. Ооплазматична сегрегація та презумптивні зони зиготи. Типи та закономірності процесів дроблення.   Тотипотентність бластомерів як передумова появи однояйцевих близнюків

170.                        

Поява багатоклітинного одношарового зародка – бластули. Типи бластул у хордових.   Способи гаструляції. Способи закладки мезодерми у безхребетних та хордових. Гістогенез, органогенез. Поняття про стовбурові клітини та їхні  властивості. Диференціація клітин, поява тканин. Ембріональна індукція. Процес нейруляції, формування комплексу осьових органів. Первиннороті та вториннороті організми. Похідні зародкових листків.

171.                        

 

Поняття про провізорні органи. Амніоти та анамнії. Механізми регуляції онтогенезу. Ембріологічні теорії та закони.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-anamni-ta-amnioti-129558.html

 

у навчальних групах

172.                        

Ембріональний розвиток та його етапи у рослин (ембріогенез та спокій).

Сучасні методи ембріології. Тканинна та ембріональна інженерія, химерні організми.

 Репродуктивна медицина.

173.                        

Типи постембріонального      

розвитку у тварин. Прямий розвиток. Поняття ембріонізації.  Розвиток з повним та неповним перетворенням. Біологічне значення метаморфозу. Регуляція постембріонального розвитку.

Етапи постембріонального розвитку насінних рослин (догенеративний, генеративний, постгенеративний).

174.                        

Вікові періоди індивідуального

 розвитку людини. Статеве дозрівання. Профілактика захворювань, що передаються статевим шляхом. Старість як етап онтогенезу.

Теорії старіння на молекулярному, клітинному та організмовому рівнях.Життєві цикли та чергування поколінь. Прості та складні життєві цикли рослин та тварин.

175.                        

Біологічні основи процесів росту та регенерації. Поняття про проліферацію та диференціацію клітин. Практичні роботи: Періодичність росту дерев’янистих рослин. Періодичність росту луски риби.