Алгебра 11 клас

КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН

ЗАНЯТЬ 11-го класу з АЛГЕБРИ

на 2020-2021 навчальний рік

(105 год., 3 год. на тиждень)

 

№ уроку

тиждень

тема уроку

освітні ресурси

домашнє завдання

45

ХVІІ

13.01

Розв’язування вправ

http://ito.vspu.net/Naukova_robota/data/Konkursu/2009_2010/boychyk_2009_2010/matematuka/11_klas/alg_ister_zb/vp_3_5.pdf

http://ito.vspu.net/Naukova_robota/data/Konkursu/2009_2010/boychyk_2009_2010/matematuka/11_klas/alg_ister_zb/vp_3_6.pdf

http://ito.vspu.net/Naukova_robota/data/Konkursu/2009_2010/boychyk_2009_2010/matematuka/11_klas/alg_ister_zb/vp_3_7.pdf

опрацювати конспект, виконати №11.11, 15

46

ХVІІ

13.01

Узагальнення і систематизація знань з теми «Інтеграл та його застосування».

http://ito.vspu.net/Naukova_robota/data/Konkursu/2009_2010/boychyk_2009_2010/matematuka/11_klas/alg_ister_zb/kz_3_1.pdf

http://ito.vspu.net/Naukova_robota/data/Konkursu/2009_2010/boychyk_2009_2010/matematuka/11_klas/alg_ister_zb/kz_3_2.pdf

опрацювати конспект, виконати у збірнику №58-62

47

ХVІІ

14.01

Узагальнення і систематизація знань з теми «Інтеграл та його застосування».

http://ito.vspu.net/Naukova_robota/data/Konkursu/2009_2010/boychyk_2009_2010/matematuka/11_klas/alg_ister_zb/sr_7_1.pdf

http://ito.vspu.net/Naukova_robota/data/Konkursu/2009_2010/boychyk_2009_2010/matematuka/11_klas/alg_ister_zb/sr_7_2.pdf

опрацювати конспект, 

№ 1-18, с.67-68 (виконати тести)

48

ХVІІІ

20.01

Контрольна робота з теми «Інтеграл та його застосування».

http://ito.vspu.net/Naukova_robota/data/Konkursu/2009_2010/boychyk_2009_2010/matematuka/11_klas/alg_ister_zb/tkr_3_1.pdf

http://ito.vspu.net/Naukova_robota/data/Konkursu/2009_2010/boychyk_2009_2010/matematuka/11_klas/alg_ister_zb/tkr_3_2.pdf

опрацювати конспект, у збірнику: №1-18, с.98-101 (виконати тести)

Тема 3. ЕЛЕМЕНТИ КОМБІНАТОРИКИ, ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ І МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ – 18 год.

49

ХVІІІ

20.01

Елементи комбінаторики. Комбінаторні правила суми та добутку.

https://www.youtube.com/watch?v=zYTYFRqJTy0

https://www.youtube.com/watch?v=NORqFoG5pW0

опрацювати конспект, §3, п.12; виконати №12.3-12.20 (зелені)

50

ХVІІІ

21.01

Перестановки, розміщення, комбінації.

https://drive.google.com/file/d/0BzLp2tWLR5nrMmVTeXlnY2ZTSzg/view

опрацювати конспект, §3, п.13; виконати №13.3-13.14 (зелені)

51

ХІХ

27.01

Перестановки, розміщення, комбінації.

https://www.youtube.com/watch?v=z53MXj46iJM

опрацювати конспект, виконати у збірнику №68-77 (залиш.)

52

ХІХ

27.01

Випадкова подія. Відносна частота події.

 https://www.youtube.com/watch?v=76GTAuK-lc0

https://www.youtube.com/watch?v=2NwymZkwOsM

опрацювати конспект

53

ХІХ

28.01

Імовірність події. Обчислення ймовірностей за допомогою формул комбінаторики

https://docs.google.com/presentation/d/1M90-xwCczqrEwM5EMb2GMna4Yr8QECWqdEwcGlsBQ4k/edit#slide=id.p1

опрацювати конспект, §3, п.14; виконати №14.7-14.18 (зелені)

54

ХХ

3.02

Розв’язування вправ

 https://www.youtube.com/watch?v=W_xuanZa8J8

https://striletslarisa.blogspot.com/p/blog-page.html

опрацювати конспект, виконати у збірнику №78-83

55

ХХ

3.02

Вибіркові характеристики: розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення

https://www.youtube.com/watch?v=t4gmv8Q4nLo

https://www.youtube.com/watch?v=2RVc79wy8_E

опрацювати конспект, §3, п.15; виконати №15.6, 12

56

ХХ

4.02

Графічне представлення інформації про вибірку

https://www.youtube.com/watch?v=h2EjoMZBEgg

опрацювати конспект, §3, п.15; виконати №15.10, 15

57

ХХІ

10.02

Розв’язування вправ

https://www.youtube.com/watch?v=vnBoL_4omZY

https://www.youtube.com/watch?v=uUkVNMA9LTs

https://www.youtube.com/watch?v=tgOcIIJLcGE

опрацювати конспект, виконати у збірнику №84-87

58

ХХІ

10.02

Узагальнення і систематизація знань з теми «Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики»

https://www.youtube.com/watch?v=agTeiKu6VrQ

https://www.youtube.com/watch?v=SAQkU7kxChA

опрацювати конспект, 

№ 1-18, с.93-95 (виконати тести)

59

ХХІ

11.02

Узагальнення і систематизація знань з теми «Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики»

https://www.youtube.com/watch?v=FXlPBVQaGjs

https://naurok.com.ua/prezentaciya-osnovi-matematichno-statistiki-1608.html

опрацювати конспект, у збірнику: №1-7, с.132-134 (виконати тести)

60

ХХІІ

17.02

Контрольна робота з теми «Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики»

https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-2-elementi-kombinatoriki-teori-ymovirnostey-i-matematichno-statistiki-85438.html

https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-11-klas-elementi-kombinatoriki-teori-ymovirnostey-ta-matematichno-statistiki-177086.html

опрацювати конспект

60-105            Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв’язування задач. Підготовка до ДПА, ЗНО – 46 год.

https://www.youtube.com/watch?v=SlOpacxEfZk

https://www.youtube.com/watch?v=XBGAwPPOjAo

https://www.youtube.com/watch?v=-LibgQMtd34

https://www.youtube.com/watch?v=HteJSgtEIs8

https://www.youtube.com/watch?v=UCjPcAhRKhY

https://www.youtube.com/watch?v=jwsi89iGAnU

https://www.youtube.com/watch?v=WUgJf7Oo4ls

http://scool-znz4-geometria.blogspot.com/p/blog-page_75.html

https://www.matematichka.com.ua/