Алгебра 10 клас

КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН

ЗАНЯТЬ 10-го класу з АЛГЕБРИ

на 2020-2021 навчальний рік

№ уроку

тиждень

тема уроку

освітні ресурси

домашнє завдання

33

11-16.01

 

Властивості та графік функцій  і

https://youtu.be/oQMfKvNR5YA

Конспект

§2.11№11.5,

11.6,11.7,

11.12,11.14,

11.18

34

Властивості та графік функцій  і

https://youtu.be/KDyExZIG8Vo

Конспект

§2.11№11.4,

11.8,11.16

35

18-23.01

 

Розв’язування вправ.

 

Конспект

36

Самостійна робота.

 

Повторення

37

25-30.01

 

Розв’язування рівнянь  і  і споріднених з ними

https://youtu.be/IiBOIgb7uHI

https://youtu.be/zTcq-MK3AAQ

Конспект

38

Розв’язання задач.

https://youtu.be/v5uVSFZ-zN4

Конспект

39

1-6.02

 

 

Обернені тригонометричні функції.

https://youtu.be/lT68cyYpQQc

https://youtu.be/NqBTEreCSmM

Конспект

40

Розв’язання рівняння і

https://youtu.be/fq9y1Lfn278

https://youtu.be/DL9VrZlqYkY

Конспект

§§2.15,2.16;

№15.2,15.4,

15.6,16.4,

16.10,16.14

41

8-13.02

 

 

Розв’язання задач.

https://youtu.be/OxzCpL4oB5Y

Конспект

№15.8,15.10,

16.16

42

Розв’язання рівняння і

https://youtu.be/hZNSSPJMtd0

Конспект

§2.16;№16.6,

16.8,16.12,

16.18

43

15-20.02

 

 

Розв’язання задач.

https://youtu.be/u-AtR1cLPqg

Конспект

§2.17;№17.2,

17.4,17.6,

17.8

44

Підготовка до контрольної роботи

 

Конспект

45

22-27.02

 

Контрольна робота з теми «Тригонометричні функції та їхні властивості»

 

Повторення

46

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ

 

Конспект

47

1-6.03

 

Похідна функції.

 

 

48

Геометричний і фізичний зміст похідної.

 

 

49

9-13.03

 

Правила диференціювання. Таблиця похідних.

 

 

50

Розв’язання задач.

 

 

51

15-20.03

 

Побудова дотичної до графіка функції.

 

 

52

Розв’язання задач.

 

 

53

29.03-3.04

 

Ознака сталості функції. Достатні умови зростання і спадання функції.

 

 

54

Розв’язання задач.

 

 

55

5-10.04

 

Критичні точки та екстремуми функції.

 

 

56

Розв’язання задач.

 

 

57

12-17.04

 

Самостійна робота.

 

 

58

Найбільше і найменше значення функції на проміжку.

 

 

59

19-24.04

 

Текстові задачі з використанням похідної.

 

 

60

Застосування похідної до дослідження функцій та побудови їх графіків. Розв’язування задач.

 

 

61

26-30.04

 

Застосування похідної до дослідження функцій та побудови їх графіків. Розв’язування задач.

 

 

62

Підготовка до контрольної роботи.

 

 

63

5-15.05

 

Контрольна робота з теми «Похідна та її застосування»

 

 

64

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ

 

 

65

17-22.05

 

Функції та їх властивості.

 

 

66

Тригонометричні функції. Тригонометричні рівняння. Похідна та її застосування.

 

 

67-70

24-29.05

Контрольна робота з теми «Повторення і систематизація навчального матеріалу»

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ