ВІРТУАЛЬНА ДОШКА

Відповідно до Законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про повну загальну середню освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про вищу освіту", "Про позашкільну освіту з метою навчально-методичного, науково-методичного, інформаційного забезпечення організації навчально-виховного процесу Український медичний ліцей НМУ імені О.О. Богомольця впроваджує віртуальну дошку (ВД).
Метою створення ВД є забезпечення модернізації освітнього процесу, змістове наповнення освітнього простору, надання рівного доступу учасникам освітнього процесу незалежно від місця їх проживання та форми навчання відповідно до якісних навчальних і методичних матеріалів, створених на основі інформаційно-комунікаційних технологій.
Навчальними матеріалами розміщеними на ВД здобувачі освіти можуть користуватись в умовах змішаної освіти та в період карантину, доповнюючи дистанційні уроки та консультації в режимі онлайн в Zoom та Skype.

 

9 клас

10 клас

11 клас