Знайомство з ветеринарною справою

29 вересня 2021 року учні 11-Б та 11-Д класів відвідали Національний університет біоресурсів і природокористування України.

Націона́льний університе́т біоресу́рсів і природокористува́ння Украї́ни, (до 2008 року – Націона́льний агра́рний університе́т, до 1992 року – Украї́нська Сільськогоспо́дарська Акаде́мія) є провідним вищим аграрним закладом освіти України.

З 2009 до 2014 року мав статус автономного дослідницького університету. Розташований у місті Києві (Голосіївський район).

Місія Університету: створювати, систематизувати, зберігати і поширювати сучасні наукові знання для покращення якості життя людей; готувати фахівців європейського і світового рівня інтелектуального та особистісного розвитку. є закладом дослідницького типу, який провадить освітню, науково-дослідну, науково-інноваційну, навчально-виробничу та інформаційно-консультаційну діяльність, спрямовану на вивчення сучасних проблем науки про життя і навколишнє природне середовище.

Ліцеїсти відвідали кафедру біохімії факультету ветеринарної медицини та дізналися багато нового про наукові підходи, методи і засоби щодо сучасного лікування тварин.

Висловлюємо щиру вдячність за сприяння щодо організації заходу:

Шановним Ректору Національного університету біоресурсів і природокористування України,  дійсному члену (академіку) НАПН України, професору НІКОЛАЄНКУ Станіславу Миколайовичу,

 голові батьківської ради Ліцею

БОВІ Віті Миколаївні.

 

Довідково:

 Ветеринарія (від лат. Veterinarius – той, що лікує тварин) комплекс наук, що вивчають хвороби тварин, методи запобігання хворобам і лікування їх, питання підвищення продуктивності тварин, захист людей від зоонозів.

Завданням ветеринарії є також вдосконалення понять про  анатомію тварин. Найменування галузі знань (назва: «Ветеринарія») в галузі наук «Ветеринарні науки».

Центр комунікації