Здобувачі освіти ліцею почали дистанційне навчання

Родигіна Ірина Вікторівна – учитель-методист, кандидат педагогічних наук, доцент провела урок хімії у 10-А, Б класах.
Тема дистанційного уроку:
Амінокислоти. Білки. В процесі роботи з’ясували склад і будову молекул амінокислот, схарактеризували їх Ізомерію і номенклатуру. Визначили особливості хімічних властивостей амінокислот, зумовлені поєднанням аміно- і карбоксильної груп та утворення біполярного йону. Визначили поняття “пептиди”, “пептидний зв’язок”, “пептидна група”.
Відпрацювали у практичних завданнях складання формул трипептидів. Ознайомилися зі способами добування α-амінокислот. Усвідомили біологічне значення α-амінокислот. Розглянули хімічну природу білків як високомолекулярних сполук, порівняли рівні структурної організації білків. Охарактеризували властивості білків: гідроліз, денатурацію, кольорові реакції.