Завідувачка кафедрою аналітичної хімії НМУ зайцева Г. М.: лекція «біогенні елементи» для учнів 11-Д класу

Вчитель-методист Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, к.х.н., доцент Зайцева Галина Миколаївна провела 23.04.22 уроки у дистанційному форматі для учнів 11-Д класу:

  • Біогенні елементи. Поняття про комплексні сполуки, іх склад та будову

Впродовж уроку введено поняття про біогенні елементи, їх класифікацію. Показано, що основу живих організмів складають 6 елементів (органогени). Проаналізовано розподіл біогенних елементів у організмі. Охарактеризовано форму існування біогенних елементів в живих організмах. Показано роль комплексних сполук в біосистемах, розглянуто основні положення координаційної теорії комплексних сполук. Учні ознайомились з основними типами реакцій комплексоутворення. Проаналізували вплив природи центрального атома та ліганду на склад та будову комплексного йону. Особливу увагу учнів направлено на поняття типу гібридизації центрального атому та просторове розташування лігандів у комплексі.

  • Реакції комплексоутворення у медицині

На уроці розглянули роль та використання комплексних сполук у медицині. Охарактеризовано явище ізомеризації комплексних сполук та вплив ізомеризації на хімічні властивості комплексів та їх біологічну активність. Введено поняття «хелатотерапія», «комплексони». Проаналізовано використання комплексонів у медицині.

Учні виконали самостійну роботу на закріплення матеріалу.