Завершено роботу над новими освітньою програмою і навчальними планами закладу

Робочою групою завершено підготовку нових редакцій Освітньої програми і навчальних планів Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця на 2022-2023 навчальний рік (9-10-11-і класи).

Освітня програма, робочі навчальні програми і плани Ліцею за 2021/2022 н.р. виконані в повному обсязі (рішення педагогічної ради: протокол від 31.05.2022р. №16; наказ директора закладу від 31.05.2022р. №126).

Якість освітніх програм, робочі навчальні програми і плани Ліцею, навчання і викладання, результати навчання, навчальні можливості і ресурсне забезпечення відповідають затвердженим Державним стандартам базової та повної загальної середньої освіти, потребам учнів/учениць 9-10-11-х класів, а також вимогам ліцензування та органів, що здійснюють зовнішнє забезпечення якості освіти.

Освітня програма Ліцею 2022/2023 н.р. є наскрізною для учнів/учениць 9-10-11-х класів (далі – Освітня програма), розроблена робочою групою відповідно до наказу директора закладу від 16.05.2022р. №119 на виконання Законів України «Про освіту» (ст. 33), «Про повну загальну середню освіту» (ст.11), постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011р. №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», до наказів Міністерства освіти і науки України «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» №405 від 20.04.2018 р., «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» № 408 від 20.04.2018 р. (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019р. №1493 зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 31.03.2020р. № 464), схвалена педагогічною радою та затверджена директором Ліцею.

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями: «Мови і літератури», «Суспільствознавство», «Мистецтво», «Математика», «Природознавство», «Технології», «Здоров’я і фізична культура», «Спеціалізовані навчальні предмети».

Освітня програма окреслює підходи до планування й організації Ліцеєм єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями/ученицями 9-10-11-х класів обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, враховує гарантовані державою права щодо академічної, організаційної, фінансової і кадрової автономії закладів освіти, а також права педагогічних працівників на академічну свободу.

 

Центр комунікаціі