Завершено 2020/2021 навчальний рік

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про захист персональних даних», «Про внесення змін до розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням короновірусної хвороби (COVID-19)» (щодо окремих питань завершення 2020-2021 н.р.)», Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України  від 07.12.2018р. № 1369,  зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.01.2019р. № 8/32979), Порядку переведення учнів навчальних закладів до наступного класу, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 р. №762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015р. № 924/27369 (зі змінами, внесеними Наказом МОН від 08.05.2019р. №621), наказу Міністерства освіти і науки  України  від 03.03.2022 р. №273 «Про звільнення від проходження ДПА учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2020-2021 н.р.», листа Міністерства освіту освіти і науки від 27.04.2021 р. №1/9-218 «Про організоване завершення 2020-2021 н.р., листа Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради  (Київської міської державної адміністрації) від 28.04.2021 р. № 063-2973, статуту Ліцею, стратегії розвитку закладу на період 2018-2023 рр., Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі, на підставі рішення педагогічної ради ліцею від 29.04.2021р. (протокол №10), наказу закладу від 29.04.2021р. №100

28 ТРАВНЯ 2021 РОКУ, ВІДПОВІДНО ДО ВИЗНАЧЕНОЇ СТРУКТУРИ, В УКРАЇНСЬКОМУ МЕДИЧНОМУ ЛІЦЕЇ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ О.О.БОГОМОЛЬЦЯ ЗАВЕРШЕНО 2020/2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

ЗАБЕЗПЕЧЕНО ПОВНЕ ВИКОНАННЯ РІЧНОГО ПЛАНУ, ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ, НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ, ДОПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 9-11-х КЛАСІВ ЗАКЛАДУ.

 

  

 

 

ШАНОВНІ ЧЛЕНИ СПІЛЬНОТИ
УКРАЇНСЬКОГО МЕДИЧНОГО ЛІЦЕЮ
НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ!

 

СПІЛЬНА НАПРУЖЕНА ПРАЦЯ, АКТИВНА ТА ВІДПОВІДАЛЬНА ПОЗИЦІЯ КОЖНОГО, ДОПОМОГЛА ВСІМ НАМ ПОДОЛАТИ СЕРЙОЗНІ ВИКЛИКИ.

НАША ЄДНІСТЬ Є ОСНОВНОЮ РУШІЙНОЮ СИЛОЮ ВСІХ УСПІХІВ, ЗДОБУТКІВ І ПЕРЕМОГ.

МИ – ВЕЛИКА СИЛА, СФОРМОВАНА НА СВОБОДІ, ПАТРІОТИЗМІ, ВЗАЄМНІЙ ПОВАЗІ, ЛІДЕРСТВІ, ТАЛАНТІ, ЕМПАТІЇ, КРЕАТИВНОСТІ, АКТИВНІЙ ГРОМАДЯНСЬКІЙ ПОЗИЦІЇ, ДЕМОКРАТІЇ, ВПЕВНЕНОСТІ У ВЛАСНОМУ ВИБОРІ.

 

Центр комунікації