Заступниця директора з навчальної роботи, к.п.н. Іваненко Р.В.: внутрішній Моніторінг освітнього процесу

Заступниця директора Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, кандидатка педагогічних наук Іваненко Руслана Валеріівно на робочому місці у кабінеті 41 медичної гімназії 33 міста Києва завершила планову роботу щодо внутрішнього моніторінгу освітнього процесу.
Самооцінювання є важливою складовою функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі.
Проведено аналіз опитування учнів (учениць), батьків і вчителів щодо якості освітньої діяльності є джерелом інформації для адміністрації про якість роботи ліцею та стан процесів.
За допомогою анкетування отримана інформація стосовно позиції учасників освітнього процесу щодо аспектів діяльності ліцею, зокрема, важливими в умовах воєнного стану стали дистанційні опитування, та інтерв’ю, робота з фокус-групами, проведення конференцій.
Власне оцінювання здійснювалось за підсумком проведених раніше спостережень, вивчень та моніторингів.
Аналіз за навчальними заняттями використовує компетентнісний підхід у викладанні, цифровізацію, засади академічноі доброчесності, системне онлайн відвідування навчальних занять, відповідно до затверджених графіків на платформах Zoom та Skype.
Моніторінг і оцінюіання проведене методом SWOT-аналізу, під час якого отримані дані та показники за категоріями сильних та слабких сторін, а також можливостей і загроз для закладу освіти за всіма напрямами діяльності.

Центр комунікації