Вступна кампанія 2022: мультитест «історія України»

Замість традиційного ЗНО у 2022 році вступники до вишів складатимуть національний мультипредметний тест (НМТ), який проводитимуть у комп’ютерному форматі. Це випробування міститиме три блоки завдань: з української мови, з математики та з історії України.
Яким буде зміст завдань блоку НМТ з історії України?
Зміст завдань блоку НМТ з історії України буде відповідати чинній програмі ЗНО з історії України. Ця частина охоплює певні теми, вивчення яких передбачено в шкільному курсі історії України, а саме теми: Україна в роки Першої світової війни; Початок Української революції; Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності; Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні; Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні; Західноукраїнські землі в міжвоєнний період; Україна в роки Другої світової війни; Україна в перші повоєнні роки;
Україна в умовах десталінізації;
Україна в період загострення кризи радянської системи;
Відновлення незалежності України;
Становлення України як незалежної держави;
Творення нової України.
Зверніть увагу, що в блоці НМТ з історії України будуть завдання, що стосуються історичного періоду: «Історія України 1914 р.– початку ХХІ ст.», тобто лише теми, які раніше були складниками ДПА у формі ЗНО з історії України.
Яка структура блоку НМТ з історії України?
Усього в блоці НМТ з історії України буде 20 завдань, з-поміж яких:
15 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів;
5 завдань на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 «логічні пари»).
Як будуть оцінювати завдання блоку НМТ з історії України?
Завдання з історії України буде оцінено відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді та по 1 тестовому балу за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності.
Отже, за виконання завдань блоку НМТ з історії України можна отримати від 0 до 35 балів.
Свій результат (тобто кількість набраних балів за правильно виконані завдання) ви знатимете після виконання блоків НМТ. Пізніше результат кожного блоку буде також переведено в шкалу 100-200 балів. Для отримання результату за шкалою 100-200 достатньо буде набрати хоча б один тестовий бал.
Як підготуватися до виконання завдань блоку НМТ з історії України?
Передусім, безперечно, варто продовжувати ретельно працювати над шкільною програмою з історії України, відвідуючи онлайн або офлайн уроки, які проводять ваші вчителі, або уроки Всеукраїнської школи онлайн. А для самостійного тренування доречно використовувати:
шкільні підручники, посібники для підготовки до ЗНО;
тести ЗНО-ОНЛАЙН з історії України за минулі роки;
завдання з історії України, згруповані за певними темами, які відповідають темам, передбаченим програмою; коментарі до тестів з історії України минулих років, які надані провідними фахівцями з підготовки до тестування;
портрети історичних персоналій обов’язкових на ЗНО з історії; візуалізований перелік пам’яток архітектури та образотворчого мистецтва.

Докладно за посиланням:
https://testportal.gov.ua/skladnyky-natsionalnogo-multypredmetnogo-testu-istoriya-ukrayiny/?fbclid=IwAR2AuYe9E7uapU735FkuGt96Vro5BIEaH8bFNA9nabi0bYKbOSP1JM7V7tA